Wyniki: 2 w
Backstop Solutions oferuje oparte na chmurze rozwiązania w zakresie produktywności służące do zrównoważonego pozyskiwania i utrzymywania kapitału przez fundusze hedgingowe. Dowiedz się więcej na temat produktu: Backstop
Backstop Solutions to wielokrotnie nagradzany dostawca innowacyjnych rozwiązań w zakresie oprogramowania dla funduszy hedgingowych na całym świecie. Sprawna, elastyczna i szybka obsługa zapewnia klientom wydajność i skuteczność operacyjną. W oparciu o dziedzictwo funduszu hedgingowego uwzględnia wyzwania, przed jakimi stają przedsiębiorcy, rozwijając swoją firmę i borykając się z trudnościami w wykazywaniu wartości dodanej dla swoich inwestorów. Zapewnia kluczowe narzędzia, których fundusze hedgingowe potrzebują do zarządzania relacjami z klientami, usprawniania sprzedaży i działań marketingowych. Dowiedz się więcej na temat produktu: Backstop

Funkcje

 • Sprawozdawczość dla inwestorów
 • Rachunkowość inwestorska
 • Zarządzanie portfelem
 • Analiza portfelowa
 • Rachunek zysków i strat
 • Analiza wydajności
Skalowalne, w pełni zintegrowane rozwiązanie do księgowości i zarządzania portfelem w czasie rzeczywistym, które może znacznie poprawić wydajność biznesową. Dowiedz się więcej na temat produktu: VestServe
Vestserve to zintegrowane rozwiązanie do IMS (zarządzanie inwestycjami wielowalutowymi), które obsługuje dowolną klasę aktywów. Funkcje zarządzania portfelem: modelowanie/zgodność w oparciu o reguły, pomiar wydajności (np. GIPS (globalne standardy prezentacji wyników inwestycji) czy IRR (wewnętrzna stopa zwrotu)), analityka ryzyka, alokacje podziału i zwroty na wszystkich poziomach, narzędzie scenariuszowe i analiza krzywej rentowności. Bardziej zaawansowane funkcje księgowe obejmują analizę przepływu środków pieniężnych, obliczanie złożonych opłat, jednolitość i agregację danych. Dowiedz się więcej na temat produktu: VestServe

Funkcje

 • Sprawozdawczość dla inwestorów
 • Rachunkowość inwestorska
 • Zarządzanie portfelem
 • Analiza portfelowa
 • Rachunek zysków i strat
 • Analiza wydajności