Od 15 lat pomagamy firmom
w wyborze lepszego oprogramowania

Oprogramowanie dla funduszy hedgingowych

Oprogramowanie dla funduszy hedgingowych umożliwia analizę wyników funduszu oraz oferuje narzędzia księgowe i do zarządzania klientami przeznaczone dla zarządów takich funduszy. Funkcje obejmują rozwiązania dotyczące aspektów operacyjnych, księgowości, monitorowania, raportowania i wyceny funduszy hedgingowych. Tego rodzaju oprogramowanie może być również pomocne przy podejmowaniu decyzji dzięki analizie zmienności funduszy i prognozowaniu zwrotów. Oprogramowanie dla funduszy hedgingowych jest powiązane z oprogramowaniem do zarządzania inwestycjami, systemami bankowymi, ryzykiem finansowym oraz oprogramowaniem do zapobiegania oszustwom finansowym.

Backstop Solutions oferuje oparte na chmurze rozwiązania w zakresie produktywności służące do zrównoważonego pozyskiwania i utrzymywania kapitału przez fundusze hedgingowe.
Backstop Solutions to wielokrotnie nagradzany dostawca innowacyjnych rozwiązań w zakresie oprogramowania dla funduszy hedgingowych na całym świecie. Sprawna, elastyczna i szybka obsługa zapewnia klientom wydajność i skuteczność operacyjną. W oparciu o dziedzictwo funduszu hedgingowego uwzględnia wyzwania, przed jakimi stają przedsiębiorcy, rozwijając swoją firmę i borykając się z trudnościami w wykazywaniu wartości dodanej dla swoich inwestorów. Zapewnia kluczowe narzędzia, których fundusze hedgingowe potrzebują do zarządzania relacjami z klientami, usprawniania sprzedaży i działań marketingowych. Dowiedz się więcej na temat produktu: Backstop

Funkcje

 • Zarządzanie kontaktami
 • Zarządzanie dokumentami
 • Sprawozdawczość dla inwestorów
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Analiza portfelowa
 • Rachunek zysków i strat
 • Ocena ryzyka
 • Wskaźniki wydajności
 • Monitorowanie
Platforma transakcyjna White Label Nowa platforma transakcyjna dla banków, brokerów, firm fintech i zarządzających majątkiem.
Platforma umożliwia bankom, brokerom, firmom fintech i zarządzającym aktywami świadczenie najszerszej gamy usług w zakresie handlu wieloma aktywami dla klientów. Platforma może być używana z rozwiązaniami API opartymi na SSL VPN i złączach protokołu FIX do dostawców usług płynnościowych; dostępne są ich testy i integracja. Platforma ma zintegrowany system raportowania, który dostarcza wszystkich danych potrzebnych do generowania raportów w ramach regulacji MIFID II. Dowiedz się więcej na temat produktu: Unity

Funkcje

 • Zarządzanie kontaktami
 • Zarządzanie dokumentami
 • Sprawozdawczość dla inwestorów
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Analiza portfelowa
 • Rachunek zysków i strat
 • Ocena ryzyka
 • Wskaźniki wydajności
 • Monitorowanie
Skalowalne, w pełni zintegrowane rozwiązanie do księgowości i zarządzania portfelem w czasie rzeczywistym, które może znacznie poprawić wydajność biznesową.
Vestserve to zintegrowane rozwiązanie do IMS (zarządzanie inwestycjami wielowalutowymi), które obsługuje dowolną klasę aktywów. Funkcje zarządzania portfelem: modelowanie/zgodność w oparciu o reguły, pomiar wydajności (np. GIPS (globalne standardy prezentacji wyników inwestycji) czy IRR (wewnętrzna stopa zwrotu)), analityka ryzyka, alokacje podziału i zwroty na wszystkich poziomach, narzędzie scenariuszowe i analiza krzywej rentowności. Bardziej zaawansowane funkcje księgowe obejmują analizę przepływu środków pieniężnych, obliczanie złożonych opłat, jednolitość i agregację danych. Dowiedz się więcej na temat produktu: VestServe

Funkcje

 • Zarządzanie kontaktami
 • Zarządzanie dokumentami
 • Sprawozdawczość dla inwestorów
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Analiza portfelowa
 • Rachunek zysków i strat
 • Ocena ryzyka
 • Wskaźniki wydajności
 • Monitorowanie
Zarządzania funduszami Repool wspiera zarządzających w zakresie księgowości, przyjmowania inwestorów, zgodności z przepisami, wypełniania formularzy i bankowości funduszy.
Repool tworzy przyszłość obsługi funduszy dla funduszy prywatnych. Dzięki unikalnemu połączeniu inżynierii i technologii z Doliny Krzemowej z tradycyjną obsługą funduszy i doświadczeniem w administrowaniu nimi, firma zapewnia jedne z najlepszych na rynku doświadczeń operatorom funduszy. Platforma zarządzania funduszami Repool wspiera zarządzających w zakresie księgowości, przyjmowania inwestorów, zgodności z przepisami, wypełniania formularzy i bankowości funduszy. Dowiedz się więcej na temat produktu: Repool

Funkcje

 • Zarządzanie kontaktami
 • Zarządzanie dokumentami
 • Sprawozdawczość dla inwestorów
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Analiza portfelowa
 • Rachunek zysków i strat
 • Ocena ryzyka
 • Wskaźniki wydajności
 • Monitorowanie
Fund-in-a-box firmy Repool wspiera tworzenie funduszy, sporządzanie dokumentów, zarządzanie, przyjmowanie inwestorów, zgodność z przepisami i bankowość.
Repool tworzy przyszłość obsługi funduszy dla funduszy prywatnych. Dzięki unikalnemu połączeniu inżynierii i technologii z Doliny Krzemowej z tradycyjną obsługą funduszy i doświadczeniem w administrowaniu nimi, firma zapewnia jedne z najlepszych na rynku doświadczeń operatorom funduszy. Platforma Fund-in-a-box firmy Repool wspiera zarządzających w tworzeniu funduszy, sporządzaniu dokumentów, administrowaniu i księgowości, przyjmowaniu inwestorów, zgodności z przepisami oraz bankowości funduszy. Dowiedz się więcej na temat produktu: Hedge Fund-in-a-Box

Funkcje

 • Zarządzanie kontaktami
 • Zarządzanie dokumentami
 • Sprawozdawczość dla inwestorów
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Analiza portfelowa
 • Rachunek zysków i strat
 • Ocena ryzyka
 • Wskaźniki wydajności
 • Monitorowanie
Zarządzanie długoterminowymi programami motywacyjnymi i programami Carried Interest na jednej platformie CompTrak
Kompleksowy pakiet produktów CompTrak zapewnia firmom private equity, venture capital i deweloperskim wysoce konfigurowalne rozwiązanie do zarządzania programami wynagrodzeń i odsetek. Bezpieczna platforma oparta na chmurze zapewnia kompleksowe zarządzanie wynagrodzeniami i obsługuje plany na poziomie funduszu, transakcji, transzy, rocznika i plany hybrydowe. Wiele harmonogramów nabywania uprawnień, zarządzanie uczestnikami, realizacja i przetwarzanie dystrybucji. Dowiedz się więcej na temat produktu: CompTrak Carried Interest Management

Funkcje

 • Zarządzanie kontaktami
 • Zarządzanie dokumentami
 • Sprawozdawczość dla inwestorów
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Analiza portfelowa
 • Rachunek zysków i strat
 • Ocena ryzyka
 • Wskaźniki wydajności
 • Monitorowanie