Od 15 lat pomagamy firmom
w wyborze lepszego oprogramowania

Programy do zarządzania produkcją

Programy do zarządzania produkcją (MES) automatyzują procesy niezbędne do realizacji operacji produkcyjnych. Aplikacje te mają na celu zwiększenie wydajności i poprawę jakości poprzez mierzenie, monitorowanie i zarządzanie działaniami kontrolnymi produkcji. Oprogramowanie MES zazwyczaj oferuje również funkcje optymalizacji, analizy i symulacji, które pomagają w planowaniu produkcji, zarządzaniu zapasami i ich uzupełnianiu. Programy do zarządzania produkcją są powiązane z oprogramowaniem MRP i systemami do planowania produkcji.

Polska Pokaż produkty lokalne

Wyniki: 13 w

Kompleksowy MES (system realizacji produkcji) usprawniający gromadzenie danych, zarządzanie przepływem pracy, optymalizację źródeł, egzekwowanie procesów, bezpieczeństwo danych i nie tylko. Dowiedz się więcej na temat produktu: MAN-IT
Kompleksowy MES (system realizacji produkcji) usprawniający gromadzenie danych, zarządzanie przepływem pracy, optymalizację źródeł, egzekwowanie procesów, bezpieczeństwo danych i nie tylko. Dowiedz się więcej na temat produktu: MAN-IT

Funkcje

 • Prognozowanie
 • Zarządzanie zleceniami
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie dostawcami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Identyfikowalność
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie zasobami
 • Kontrola jakości
Jesteśmy ludźmi OEE. PerformOEE zapewnia Przemysł 4.0, umożliwiając kontrolę w czasie rzeczywistym, ciągłe doskonalenie i zmiany transformacyjne. Dowiedz się więcej na temat produktu: PerformOEE Smart Factory Software
PerformOEE zapewnia kontrolę poprzez podkreślanie w czasie rzeczywistym problemów z wydajnością. Podejście „One Team” daje możliwość właściwego reagowania. W miarę jak stajesz się bardziej proaktywny, problemy są zarządzane bardziej efektywnie. PerformOEE wspiera ciągłe doskonalenie dzięki możliwości wyszukiwania „kliknij-podczas-myślenia” Big Data. Podejście „Postępuj zgodnie z danymi” określa możliwości poprawy. PerformOEE dostarcza TRANSFORM poprzez CPC (koszt na kliknięcie), łącząc konserwację prognostyczną, monitorowanie warunkowe, SI i SPC (statystyczną kontrolę procesów). Dowiedz się więcej na temat produktu: PerformOEE Smart Factory Software

Funkcje

 • Prognozowanie
 • Zarządzanie zleceniami
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie dostawcami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Identyfikowalność
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie zasobami
 • Kontrola jakości
Rozwiązanie NetSuite Manufacturing da Ci pewność, że procesy produkcyjne przebiegają sprawnie i efektywnie, a produkty są dostarczane klientom zgodnie z daną przez Ciebie obietnicą.
Zwiększ zaufanie wobec swoich możliwości produkcyjnych poprzez wdrożenie procesów i systemów zapewniających jakość i spójność. Wchodzące w skład pakietu NetSuite rozwiązanie stworzone z myślą o zleceniach roboczych zapewnia dostęp do informacji na temat procesu produkcyjnego oraz kontrolę nad nim i umożliwia przekazywanie planów produkcyjnych i instrukcji roboczych bezpośrednio do hali produkcyjnej. Możliwość zarządzania jakością pozwala utworzyć i zautomatyzować zasady, dzięki którym surowce i gotowe wyroby będą zgodne ze specyfikacjami. Uzyskaj dostęp do niezbędnych informacji i zarządzaj procesami produkcyjnymi realizowanymi przez podmioty zewnętrzne. Dowiedz się więcej na temat produktu: NetSuite

Funkcje

 • Prognozowanie
 • Zarządzanie zleceniami
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie dostawcami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Identyfikowalność
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie zasobami
 • Kontrola jakości
Produkcyjne oprogramowanie ERP zapewniające pełną widoczność. Zarządzaj wszystkimi ruchomymi częściami swojej firmy – zapasami, sprzedażą i nie tylko.
Katana to system ERP, który umożliwia wgląd w stan firmy na żywo. Funkcje obejmują zarządzanie zapasami i produkcją na żywo, monitoring partii w celu kompleksowego śledzenia, aplikację Shop Floor umożliwiającą pełną kontrolę na poziomie hali produkcyjnej, otwarty interfejs API i rosnącą sieć partnerów handlowych. Główne funkcje planowania w czasie rzeczywistym automatyzują alokację zasobów w oparciu o priorytetowe zlecenia sprzedaży i integracje z usługami e-commerce, księgowości, rozwiązaniami CRM i raportowania, aby centralizować wszystkie kluczowe operacje biznesowe. Dowiedz się więcej na temat produktu: Katana Cloud Inventory

Funkcje

 • Prognozowanie
 • Zarządzanie zleceniami
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie dostawcami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Identyfikowalność
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie zasobami
 • Kontrola jakości
ion to platforma oprogramowania produkcyjnego, której inżynierowie i technicy ufają w kontekście szybkości, współpracy i widoczności w czasie rzeczywistym.
ion firmy First Resonance przyspiesza produkcję dla firm budujących krytyczne aplikacje sprzętowe. Rozwiązanie cieszy się zaufaniem producentów następnej generacji, którzy niezawodnie przenoszą części, przepływy pracy i dane poprzez produkcję. Unikalna w ion struktura danych aBOM (zestawienie gotowych materiałów) pozwala przechwycić zarówno identyfikowalność części, jak i procesów wymaganych w szybko rozwijających się firmach, wyróżniając ją na tle poprzednich generacji systemów produkcyjnych. Wypróbuj bezpłatnie na stronie internetowej. Dowiedz się więcej na temat produktu: ION

Funkcje

 • Prognozowanie
 • Zarządzanie zleceniami
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie dostawcami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Identyfikowalność
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie zasobami
 • Kontrola jakości
Łatwe oprogramowanie do realizacji produkcji. Wyeliminuj papier i usprawnij swoje operacje. Zaplanuj bezpłatne demo QT9 ERP na żywo.
Łatwe oprogramowanie do realizacji produkcji. Automatyzacja procesów produkcyjnych i eliminacja ręcznych procesów papierowych dzięki systemowi ERP QT9. Łączenie wielu lokalizacji, działów i osób. Twórz automatyczne powiadomienia e-mail o niskim stanie zapasów i korzystaj z podpisów elektronicznych w celu szybszego zatwierdzania. Zarządzaj halą produkcyjną z wykorzystaniem kodów kreskowych w celu szybszego i dokładniejszego planowania i śledzenia produkcji. Zmniejszaj ilość odpadów. Przenieś swój system ERP, MRP i MES na wyższy poziom dzięki QT9. Wszystko w zestawie! Dowiedz się więcej na temat produktu: QT9 ERP

Funkcje

 • Prognozowanie
 • Zarządzanie zleceniami
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie dostawcami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Identyfikowalność
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie zasobami
 • Kontrola jakości
Polska Produkt lokalny
MES to platforma wydajności produkcji i realizacji, która umożliwia gromadzenie i analizowanie danych.
MES (system realizacji produkcji) to platforma wydajności produkcyjnej i realizacji, która umożliwia zbieranie danych z maszyn lub całej linii produkcyjnej, analizowanie ich i wyświetlanie w przyjazny dla użytkownika sposób. Oprogramowanie MES jest wdrażane w celu zwiększenia prognostyki pracy operatorów i ułatwienia kierownikom podejmowania bardziej wnikliwych decyzji w celu szybszej i lepszej produkcji. Narzędzie MES umożliwia automatyczne pobieranie danych z maszyn, monitorowanie procesu produkcji i jej postępów w czasie rzeczywistym. Dowiedz się więcej na temat produktu: ANT MES

Funkcje

 • Prognozowanie
 • Zarządzanie zleceniami
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie dostawcami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Identyfikowalność
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie zasobami
 • Kontrola jakości
Squeaks to połączona platforma pracownicza i produkcyjna dla producentów.
Dzięki Squeaks członkowie zespołu otrzymują wiadomości i treści z wielu różnych źródeł danych w sieci, a także korzystają z nich i udostępniają je; dotyczy to maszyn, baz danych, aplikacji internetowych, systemów biznesowych i innych. Ponadto Squeaks cyfrowo przekształca tablice zarządzania wizualnego, stosując informacje umożliwiające działanie, tworząc z nich interaktywne cyfrowe płótno w czasie rzeczywistym. Pozwala to przeprowadzać owocne spotkania zespołów i sesje rozwiązywania problemów na linii produkcyjnej. Dowiedz się więcej na temat produktu: SQUEAKS

Funkcje

 • Prognozowanie
 • Zarządzanie zleceniami
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie dostawcami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Identyfikowalność
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie zasobami
 • Kontrola jakości
Zbuduj swój inteligentny system produkcji i montażu MES na zamówienie dzięki sprawdzonym usługom aplikacji.
Od 2010 roku OnTop MES Cloud umożliwia łatwą cyfryzację inteligentnej produkcji i montażu, oferując bezpieczne, niedrogie, przyjazne dla użytkownika i skalowalne usługi aplikacji na platformie Microsoft Azure. Osiągaj doskonałe wyniki w operacjach na hali produkcyjnej dzięki zautomatyzowanemu gromadzeniu danych, pulpitom nawigacyjnym Gemba do wizualizacji w czasie rzeczywistym oraz zautomatyzowanemu planowaniu i harmonogramowaniu opartemu na popycie. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://ontop.one/english Dowiedz się więcej na temat produktu: OnTop

Funkcje

 • Prognozowanie
 • Zarządzanie zleceniami
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie dostawcami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Identyfikowalność
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie zasobami
 • Kontrola jakości
Oprogramowanie do prostego dokumentowania operacji zmianowych. Wszystkie informacje są przedstawione w sposób przejrzysty, dzięki czemu przekazywanie zmiany jest uproszczone.
Shiftconnector – okryj interaktywny dziennik zmian.Działanie jest w łatwy sposób udokumentowane dzięki Shiftconnector. Wszystkie informacje są przedstawione w sposób przejrzysty, dzięki czemu przekazywanie zmiany jest uproszczone. Informacje dla przełożonych są opracowane w sposób przejrzysty. Raporty są dostępne na bieżąco, w każdej chwili. Bezpośrednia komunikacja z zespołami zmianowymi ułatwia zarządzanie. Dane w Shiftconnector mogą być analizowane w celu znalezienia potencjału optymalizacji i źródeł błędów, co prowadzi do usprawnienia procesów biznesowych. Dowiedz się więcej na temat produktu: Shiftconnector

Funkcje

 • Prognozowanie
 • Zarządzanie zleceniami
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie dostawcami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Identyfikowalność
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie zasobami
 • Kontrola jakości
Opracowywanie i wdrażanie platformy MES do rejestracji danych dotyczących kontroli produkcji, planowania, jakości i utrzymania ruchu.
System realizacji produkcji jest niezbędny dla wszystkich firm przemysłowych, które chcą rozpocząć transformację cyfrową w inteligentną fabrykę. Skupia się on na kontroli produkcji, która monitoruje i dokumentuje zarządzanie zakładem. Platforma automatycznie rejestruje dane maszyny i monitoruje informacje w czasie rzeczywistym. Wszystkie moduły platformy MES Mapex obejmują wszystkie potrzeby związane ze sterowaniem zakładem, które pomagają zmodernizować fabryki do przemysłu 4.0. Dowiedz się więcej na temat produktu: Mapex

Funkcje

 • Prognozowanie
 • Zarządzanie zleceniami
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie dostawcami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Identyfikowalność
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie zasobami
 • Kontrola jakości
Oparte na chmurze oprogramowanie, które pomaga firmom usprawnić planowanie produkcji dzięki sztucznej inteligencji (AI).
SkyPlanner APS to oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie do planowania produkcji, którego celem jest optymalizacja przepływu pracy w fabryce. Koncentruje się na wydajności zasobów i minimalizacji czasu realizacji, oferuje intuicyjny interfejs i elastyczne ustawienia dla różnych branż. Dzięki analityce w czasie rzeczywistym wspiera decyzje oparte na danych w celu obniżenia kosztów i poprawy jakości. Idealny zarówno dla dużych korporacji, jak i małych producentów, SkyPlanner jest skalowalny, aby sprostać zmieniającym się potrzebom produkcyjnym. Podnieś wydajność produkcji dzięki SkyPlanner. Dowiedz się więcej na temat produktu: SkyPlanner APS

Funkcje

 • Prognozowanie
 • Zarządzanie zleceniami
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie dostawcami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Identyfikowalność
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie zasobami
 • Kontrola jakości
Doświadcz rewolucji AI w planowaniu i harmonogramowaniu dzięki Checkmate: wszechstronnemu rozwiązaniu do płynnej optymalizacji w produkcji.
Czy jesteś zmęczony ograniczeniami i frustracjami związanymi z tradycyjnymi narzędziami do planowania produkcji? Nie musisz szukać dalej. Checkmate jest tutaj, aby na nowo zdefiniować sposób podejścia do planowania i harmonogramowania. Dzięki Checkmate z dumą ustanowiliśmy nowy standard planowania i harmonogramowania produkcji. Modułowy zestaw narzędzi firmy wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozwiązywania problemów związanych z planowaniem i optymalizacją o dowolnej skali i złożoności, jednocześnie stawiając na pierwszym miejscu doświadczenie użytkownika i wygodę planowania. Dowiedz się więcej na temat produktu: Checkmate

Funkcje

 • Prognozowanie
 • Zarządzanie zleceniami
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie dostawcami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Identyfikowalność
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie zasobami
 • Kontrola jakości