Polska Pokaż produkty lokalne
Wyniki: 1246 w
Platforma oferuje szeroki zakres ponad 20 systemów oprogramowania do efektywnego i wydajnego wdrażania zadań związanych ze zgodnością Dowiedz się więcej na temat produktu: MCS COMPLIANCE PLATFORM
MCS Compliance Platform umożliwia połączenie i usieciowienie różnych zadań związanych ze zgodnością w centralnej, zintegrowanej platformie poprzez połączenie kilku systemów. W zależności od wymagań, pożądane systemy można elastycznie połączyć w indywidualnie dostosowaną platformę zgodności, aż do kompleksowego rozwiązania zgodności, które niezawodnie obejmuje wszystkie obszary zgodności. Dowiedz się więcej na temat produktu: MCS COMPLIANCE PLATFORM

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Spełnia wymagania zgodności z przepisami, takimi jak PCI-DSS, ISO 27001, SOX, FISMA, HIPAA, GDPR i inne dzięki EventLog Analyzer, rozwiązaniu do zarządzania logami. Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine EventLog Analyzer
Dzięki ManageEngine EventLog Analyzer, kompleksowemu rozwiązaniu do zarządzania logami, możesz z łatwością spełnić wymogi PCI-DSS (standard bezpieczeństwa branży kart płatniczych), ISO 27001, GLBA (ustawa Gramma-Leacha-Blileya), SOX (ustawa Sarbanesa-Oxleya), FISMA (federalna ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji), HIPAA (ustawa o przenoszeniu i odpowiedzialności w ubezpieczeniach), RODO, CCPA (kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów) i inne wymagania dotyczące zgodności. Dzięki predefiniowanym, gotowym do audytu szablonom raportów i profilom ostrzeżeń, rozwiązanie to kontroluje zdarzenia związane z wymogami prawnymi i wykrywa naruszenia zgodności. EventLog Analyzer pozwala także na archiwizację danych logu przez niestandardowy okres czasu, określony w nakazach zgodności. Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine EventLog Analyzer

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Kompleksowy zestaw konfigurowalnych rozwiązań w zakresie zgodności do zarządzania KYC i AML osób fizycznych i podmiotów prawnych. Dowiedz się więcej na temat produktu: iComplyKYC
iComplyKYC to kompleksowe oprogramowanie AML stworzone dla dostawców usług finansowych i osób, które w nich pracują, tak jak Ty. Oprogramowanie ułatwia zbieranie, utrzymywanie i analizowanie danych KYC, usprawnianie zarządzania ryzykiem, wdrażanie klientów, automatyzację procesów roboczych i utrzymywanie solidnego, globalnego programu zgodności. Zostało ono zaprojektowane, aby umożliwić Ci skupienie się na tym, co najważniejsze: na ludziach. Dowiedz się więcej na temat produktu: iComplyKYC

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Take control of your QHSE management system. All Quality, Safety & Security Management tools on one platform. Dowiedz się więcej na temat produktu: Qooling
Companies that comply or are planning to comply with several industry standards such as ISO9001, ISO45001, ISO14001, ISO22001, ISO27001, and the like. Qooling helps companies to build better, safer, and more secure products and services. The platform allows you to easily gather information from production plants or sides through the easy-to-use interface for the people in the field. This gives companies the ability to really leverage the data to improve the company. Dowiedz się więcej na temat produktu: Qooling

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
UserWay tworzy cyfrowe rozwiązania z zakresu ułatwień dostępu, które poprawiają zgodność z ADA (amerykańska ustawa o niepełnosprawności) bez zmiany istniejącego kodu stron internetowych. Dowiedz się więcej na temat produktu: UserWay
UserWay tworzy cyfrowe rozwiązania z zakresu ułatwień dostępu, które poprawiają zgodność z ADA (amerykańska ustawa o niepełnosprawności) bez zmiany istniejącego kodu stron internetowych. Wśród pełnego pakietu rozwiązań znajduje się widżet dostępności UserWay oparty na sztucznej inteligencji, który przekracza wymagania WCAG 2.1 AA i został zainstalowany na ponad milionie stron internetowych. UserWay upraszcza dostęp cyfrowy dla organizacji każdej wielkości, od firm z listy Fortune 1000 po małe i średnie przedsiębiorstwa. Usługi obejmują skanowanie witryn, audyty, naprawę stron internetowych i plików PDF. Dowiedz się więcej na temat produktu: UserWay

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Orcanos to rozwiązanie SaaS do zarządzania zgodnością, które obejmuje kontrolę projektu (ALM), zarządzanie ryzykiem i jakością. Dowiedz się więcej na temat produktu: Orcanos
Orcanos to rozwiązanie SaaS do zarządzania zgodnością, które obejmuje kontrolę projektu ALM (zarządzanie cyklem życia aplikacji), zarządzanie ryzykiem i zarządzanie jakością w firmach podlegających regulacjom prawnym, specjalizujących się w branży urządzeń medycznych i motoryzacyjnej. Środowisko współpracy Orcanos udowodniło, że przyspiesza dostawy do klientów, zmniejszając jednocześnie całkowity koszt i ryzyko awarii oraz znacznie poprawiając jakość. Wielka siła firmy Orcanos tkwi w integracji działań badawczo-rozwojowych, jakości i regulacji. Dowiedz się więcej na temat produktu: Orcanos

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Firma Nlyte, lider w dziedzinie rozwiązań Magic Quadrant firmy Gartner w latach 2014, 2015 i 2016, szczyci się największymi i najbardziej zaawansowanymi wdrożeniami DCIM na świecie. Dowiedz się więcej na temat produktu: Nlyte DCIM
Zespoły IT wdrażają Nlyte w celu automatyzacji, zarządzania i zmniejszania ryzyka infrastruktury krytycznej. Z centrum, kolokacji, krawędzi i chmury danych, Nlyte odkrywa, zarządza i fizyczne i wirtualne zasoby obliczeniowe, infrastrukturę, oprogramowanie oraz IoT i raportuje z użyciem otrzymanych danych. Nlyte obejmuje zarządzanie aktywami i mocą oraz monitorowanie energii. Asset Lifecycle obejmuje zarządzanie wydajnością, planowanie typu „co, jeśli”, analitykę prognostyczną, przepływ pracy oraz integrację z systemami IT, BMS i krytycznymi systemami BI. Dowiedz się więcej na temat produktu: Nlyte DCIM

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Zapewnienie zgodności z przepisami dzięki gotowym do użycia rozwiązaniom w zakresie jakości i zgodności. Dowiedz się więcej na temat produktu: Dot Compliance
Dot Compliance zapewnia jedno z pierwszych w branży, gotowe do użycia rozwiązanie do zarządzania jakością oparte na platformie Salesforce. Rozwiązania Dot Compliance obejmują obszerny zestaw gotowych rozwiązań eQMS (system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie) i zgodności, w tym: zarządzanie dokumentami, audyty, szkolenia, CAPA (działania korygujące i zapobiegawcze), reklamacje, zarządzanie ryzykiem, jakość dostawców i wiele innych. Pełna zgodność z przepisami 21 CFR (Kodeks Przepisów Federalnych Stanów Zjednoczonych) część 11, załącznik 11 UE i wspieranie normy ISO 9001, 13485, 14791 i 27001. Dowiedz się więcej na temat produktu: Dot Compliance

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Rozwiązanie w zakresie dostępności stron internetowych, które pomaga firmom automatycznie skanować swoje strony internetowe i osiągać zgodność ze standardami ADA i WCAG. Dowiedz się więcej na temat produktu: Equally AI
Światowej klasy zautomatyzowane rozwiązanie zapewniające dostęp do sieci, które pomaga firmom przestrzegać standardów ADA (Ustawa o Amerykanach z niepełnosprawnością) i WCAG (wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych). Equally AI zapewnia automatyczne skanowanie, monitorowanie zgodności oraz konfigurowalny interfejs dostępności, dzięki czemu strona internetowa firmy jest zawsze zgodna z przepisami. Dowiedz się więcej na temat produktu: Equally AI

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Nowoczesny sposób zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami. Odpowiedzialność to platforma zaufania dla organizacji. Dowiedz się więcej na temat produktu: Accountable
Accountable to fundamentalna zmiana w sposobie, w jaki firmy podchodzą do zarządzania ryzykiem i zgodności z przepisami. Koncentrując się na poziomach odpowiedzialności w organizacji, staramy się przenieść program ochrony prywatności i bezpieczeństwa na nowy poziom. Accountable ułatwia monitorowanie prywatności, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami dla wszystkich interesariuszy wewnątrz i na zewnątrz firmy. Dowiedz się więcej na temat produktu: Accountable

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Wielokrotnie nagradzane rozwiązania do bezproblemowego przyjmowania klientów i cyfrowej kontroli tożsamości w czasie rzeczywistym, automatyzujące 90% rutynowych zadań związanych z kontrolą zgodności z przepisami KYC i AML. Dowiedz się więcej na temat produktu: Know Your Customer
Firma Know Your Customer dostarcza instytucjom finansowym na całym świecie cyfrowe rozwiązania onboardingowe nowej generacji. Rozwiązania RegTech umożliwiają zarówno tradycyjnym, jak i nowopowstałym organizacjom dostarczanie w pełni cyfrowego, a jednocześnie całkowicie bezpiecznego procesu przyjmowania klientów korporacyjnych i indywidualnych, centralizując proces KYC/AML (poznaj swojego klienta / weryfikacja w ramach zgodności z ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy) za pomocą wyjątkowo łatwej w użyciu platformy i szerokiej gamy narzędzi obsługi klienta (portal internetowy, aplikacja mobilna, interfejsy API umożliwiające szybką integrację). Dowiedz się więcej na temat produktu: Know Your Customer

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Consent management solution that helps businesses ensure compliance with global privacy regulations including GDPR and CCPA. Dowiedz się więcej na temat produktu: Cookie Information
Cookie Information is a consent management platform (CMP) that enables online businesses to comply with local and global privacy regulations. The SaaS platform empowers companies to build trust with their visitors through clear and transparent cookie consent collection, management and documentation on websites and apps. Over the last decade, Cookie Information has helped thousands of companies worldwide handle billions of consents. Dowiedz się więcej na temat produktu: Cookie Information

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
NameScan oferuje oprogramowanie AML do screeningu PEP (osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne) i list sankcji, aby pomóc firmom w przestrzeganiu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu Dowiedz się więcej na temat produktu: NameScan
NameScan: Zintegrowana platforma „wszystko w jednym”, oferująca usługi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu | Zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu | Uniknięcie konsekwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu poprzez screening kompleksowych danych dotyczących sankcji międzynarodowych, które są dostarczane i monitorowane w czasie rzeczywistym. Zakres obejmuje wszystkie główne międzynarodowe listy obserwacyjne, takie jak ONZ, UE, DFAT i OFAC, a także tysiące innych list rządowych i organów ścigania. Dowiedz się więcej na temat produktu: NameScan

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
3E Protect z Verisk 3E zapewnia natychmiastowy dostęp do zapasów substancji chemicznych i powiązanych kart charakterystyki SDS (arkusze danych bezpieczeństwa), 24-7-365. Dowiedz się więcej na temat produktu: 3E Protect
3E Protect z Verisk 3E zapewnia natychmiastowy dostęp do zapasów substancji chemicznych i powiązanych kart charakterystyki SDS (arkusze danych bezpieczeństwa), 24-7-365. Zamiast przeszukiwać wiele segregatorów, arkuszy kalkulacyjnych lub stron internetowych, nieograniczeni użytkownicy wykorzystują przyjazny dla użytkownika interfejs do lokalizowania kart charakterystyki, których potrzebują, w wymaganej jurysdykcji i języku. To wysoce wydajne i niedrogie rozwiązanie w zakresie ochrony środowiska i BHP zapewnia natychmiastowy dostęp do Internetu oraz bezprecedensowe usługi i wsparcie przez całą dobę. W dowolnym momencie. Wszędzie. Dowiedz się więcej na temat produktu: 3E Protect

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Adzapier jest bezpiecznym i bezproblemowym narzędziem, które gromadzi i zarządza zgodami i preferencjami osób odwiedzających stronę internetową. Dowiedz się więcej na temat produktu: Adzapier
Adzapier oferuje zgodę na stosowanie plików cookie z prostą, łatwą konfiguracją. Obejmuje ramy zgodności z RODO, CCPA (kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów), LGPD (ogólne przepisy o ochronie danych osobowych Brazylii) i IAB TCF (rady dot. przejrzystość i zgody) 2.0. Bez kodu, tylko prosty tag nagłówka JavaScript. Idealne rozwiązanie dla organizacji, które chcą kontrolować wszystkie aspekty niestandardowego banera zgody na pliki cookie. Łatwe organizowanie zbierania wniosków o dane i procesów dzięki zarządzaniu DSAR (wniosek o dostęp do danych) firmy Adzapier. Bezproblemowe, proste rozwiązanie do tworzenia formularzy wniosków o dane, walidacji podmiotów, delegowania zadań oraz usprawniania aktualizacji, gromadzenia i usuwania danych. Dowiedz się więcej na temat produktu: Adzapier

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
3E Insight for Food provides instant access to global food and flavor regulations and requirements plus powerful decision support. Dowiedz się więcej na temat produktu: 3E Insight for Food
3E Insight for Food provides instant access to global food and flavor regulations and requirements plus powerful decision support. Quickly and easily identify approved uses for an ingredient in a specific country or region. Immediately identify the impact of regulations on food and beverage formulations with this powerful regulatory reference and compliance check tool. Streamline research with instant access to regulatory requirements for labeling, nutritional claims & food ingredient standards. Dowiedz się więcej na temat produktu: 3E Insight for Food

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Angios offers a collaborative tool for trust compliance, risk management and audits for a fund manager’s or trustee's business. Dowiedz się więcej na temat produktu: Angios RMIS
Angios is a collaborative compliance tool for the trustee and fund manager market. Angios centralizes compliance, risk management, and audit functions for year audits. Angios breaks down the information silos across the business that slows it down in gaining real-time information. Angios provides multiple dashboards and reports for operational staff, management and compliance and audit committees. The software drills down on a trust's obligations like never before. Dowiedz się więcej na temat produktu: Angios RMIS

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Cookie Consent Management is a cookie management solution that automates cookie discovery and reporting to reduce compliance risks. Dowiedz się więcej na temat produktu: Cookie Consent Management
Cookie Consent Management is a cookie management solution that automates cookie discovery and reporting to reduce compliance risks. Dowiedz się więcej na temat produktu: Cookie Consent Management

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Integrated IT solution for the legally compliant implementation of the complex requirements of Supply Chain Sourcing Obligation Act. Dowiedz się więcej na temat produktu: SUPPLY CHAIN COMPLIANCE SYSTEM
With the Supply Chain Compliance System, Compliance Solutions offers an integrated IT solution for the legally compliant implementation of the complex requirements of the new Supply Chain Sourcing Obligations Act (LkSG). The system can be implemented in your company within a very short time and integrated into your existing business processes via interfaces. Dowiedz się więcej na temat produktu: SUPPLY CHAIN COMPLIANCE SYSTEM

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Compliance management solution that helps businesses handle audits, automate workflows, manage contacts, create notes, and more. Dowiedz się więcej na temat produktu: Angios LIC
Compliance management solution that helps businesses handle audits, automate workflows, manage contacts, create notes, and more. Dowiedz się więcej na temat produktu: Angios LIC

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
3E Monitor delivers news on emerging regulations and trends that affect products, suppliers, and markets. Dowiedz się więcej na temat produktu: 3E Monitor
3E Monitor delivers news on emerging regulations and trends that affect products, suppliers, and markets. Dowiedz się więcej na temat produktu: 3E Monitor

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Beautiful cloud-hosted online accounting software for small businesses. Accessible anytime, anywhere.
Award-winning online accounting software designed for small business owners and accountants. Available on any computer or mobile device with an internet connection. Business finances and cashflow are updated in real time. Imports transactions from bank accounts. Unlimited user logins. Integrates with over 1,000 3rd-party business applications. Supports multiple currencies. Data is accessible through a single ledger, allowing accountants and clients to collaborate around finances. Dowiedz się więcej na temat produktu: Xero

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Keep your data secure and your business compliant through secure employee database, custom access levels, and automated HR workflows.
BambooHR makes it easier for you to stay compliant through our fully-encrypted employee database, customizable HR workflows, varied access levels, built-in compliance reports, e-signatures, and more! These tools eliminate the need for paper and spreadsheets, and give you complete control over who can view, edit, and approve sensitive information. You can also track trainings, licensing credentials, and anything else right in the employee record. Dowiedz się więcej na temat produktu: BambooHR

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Cloud Platform is a set of modular cloud-based services that allow you to create anything from simple websites to complex applications.
Google Cloud Platform is a set of modular cloud-based services that allow you to create anything from simple websites to complex applications. New customers get $300 in free credits to fully explore and conduct an assessment of Google Cloud. You won’t be charged until you upgrade. Google Cloud Platform offers a modular-based platform providing build and scale services to businesses of any size within any industry. In addition to cloud storage and scalable data warehouses with built-in machine learning, Google Cloud Platform provides relational and non-relational databases for transactions, complex queries, streaming, offline sync, and more. A range of tools for document storage, data warehousing, security key enforcement, app creation, API management, AI and machine learning are also available. Dowiedz się więcej na temat produktu: Google Cloud Platform

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Pakiet NetSuite zmienia sposób zarządzania nadzorem, ryzykiem i zgodnością, pomagając w wykorzystaniu oszczędności i poprawiając wyniki biznesowe.
Pakiet NetSuite pomaga utrzymać całkowitą zgodność, umożliwiając użytkownikom tworzenie zautomatyzowanych systemów kontroli i procesów, które minimalizują ryzyko, zwiększają wydajność i monitorują skuteczność. Dzięki możliwości obsługi ponad 190 różnych walut i ponad 20 języków pakiet NetSuite używany jest w ponad 100 krajach, gdzie pomaga firmom sprostać coraz to bardziej złożonym wyzwaniom związanym z przepisami i zgodnością, niezależnie od tego, czy zamierzają one właśnie wejść na giełdę, czy są globalnymi przedsiębiorstwami działającymi w wielu krajach. Dowiedz się więcej na temat produktu: NetSuite

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Stay on top of compliance with Zenefits.
Only Zenefits offers you the assurance of online and automatic healthcare compliance (ACA, COBRA, and ERISA). Our software also helps keep you compliant with overtime legislation, background checks and 1099 filings, EEO, and so much more. Dowiedz się więcej na temat produktu: Zenefits

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Process Street is a modern process management platform for teams.
Process Street is a modern process management platform for teams. We help teams share their core processes, then transform them into powerful no-code workflows. Start with employee onboarding to set up new hires for success, then build all sorts of workflows like employee onboarding, client onboarding, and tenant screening. Manage your team wiki and company handbook 100% free. Join Salesforce, Colliers, Drift, and 3,000+ other businesses who use Process Street today. Dowiedz się więcej na temat produktu: Process Street

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
OnPay's award-winning payroll and HR saves business owners over 15 hours a month and frees them up to focus on what's most important.
Growing businesses love OnPay for its flexible payroll and HR. It gets top customer ratings from Capterra, PCMag Editors' Choice, and was named the "Best Payroll Service for Small Businesses" by the experts at Forbes. Pay employees in minutes, automate taxes, and add payroll to QuickBooks or Xero. It's just $40 plus $6 per person each month for payroll, HR tools, and the option to add benefits in all 50 states -- the best value among premium payroll providers. Dowiedz się więcej na temat produktu: OnPay

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
PowerDMS is a policy and compliance management platform for high-trust organizations, and provides a repository to manage policies.
PowerDMS is the leading policy management platform for high-trust organizations. Create, update, distribute, and track your policies from a single, unified platform. Make sure important policies are accessible by employees anytime, anywhere. Join over 4,000 customers in public and private sectors who trust PowerDMS to help them reduce risk, simplify processes, and hold employees accountable. Read our customer's reviews to see how PowerDMS has helped them and can help you. Dowiedz się więcej na temat produktu: PowerDMS

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Complete all your safety forms and documents on mobile devices from the field. Login online to track and monitor safety activity.
*Most Intuitive & Affordable Safety Software!* The easiest way to manage your entire safety program from mobile apps and the web. SiteDocs features a custom form builder, PDF document library, worker certification management, offline-mode, and more. SiteDocs will help you easily manage your safety program while saving you time and helping you maintain the highest standard of safety possible. Dowiedz się więcej na temat produktu: SiteDocs

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Industry-leading project accounting, labor management, manufacturing and business intelligence solutions
Deltek Costpoint offers government contractors unparalleled project management, accounting, labor, reporting and compliance features so you get the exact capability you need to increase efficiency and improve profitability. It was built specifically for government contractors and has been adopted by thousands of government contractors and earned the trust of federal agencies and their auditors. Dowiedz się więcej na temat produktu: Deltek Costpoint

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Start, run, and grow a business with access to big-company benefits, automated payroll, compliance support, and HR tools in one place.
Justworks is a modern support system for work and life. Small business owners and their employees get access to big-company benefits, automated payroll, compliance support, and HR tools all in one place. Justworks combines the power of a Professional Employer Organization (PEO) with 24/7 customer service and a simple platform to allow employers to focus on what matters most: growing their business, taking care of their team, and working fearlessly. Dowiedz się więcej na temat produktu: Justworks

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
The JumpCloud Directory Platform reimagines the directory as a complete platform for identity, access, and device management.
JumpCloud’s cloud directory enables internal IT departments, MSPs, VARs/distributors, and DevOps teams to securely and easily enable access to any IT resource, from anywhere. Simply deploy and adjust policies from a single console while gaining better visibility into user and device activity. Enable MFA or SSO and utilize conditional access policies to protect your resources and build an audit-friendly compliance process. Dowiedz się więcej na temat produktu: JumpCloud Directory Platform

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
iAuditor puts the power in your teams' hands. Every person and every device can be a window to your worksite.
iAuditor is used to conduct over 2 million inspections per month across all industries for safety, quality control, and operations. It is used by over 25,000 businesses worldwide to complete more than 600M checks per year to improve safety and quality in their workplaces. All of the inspection data is captured in real-time allowing you to instantly identify missed inspections and failed items and rapidly mitigate risks. Dowiedz się więcej na temat produktu: iAuditor

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Your all-in-one platform to help you manage your HOA communities with tools that automate accounting, violations work orders and more.
Smartwebs is your all-in-one platform to help you manage your HOA communities with tools that automate accounting, violations, work orders, and more. Our cloud-based software lets you wave goodbye to busy manual work and hello to automated workflows and triggers. You no longer have to use multiple solutions to manage your communities. With our Apple & Android apps, you can quickly and easily process violations, work orders, and view architecturals on the go. Dowiedz się więcej na temat produktu: Smartwebs

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Pass compliance audits with less effort and expense. Slash preparation time for audits by up to 85%.
Netwrix Auditor provides the evidence required to prove that your organization's IT security program adheres to GDPR, PCI DSS, HIPAA, SOX, GLBA, FISMA, NIST, FERPA, CJIS, NERC CIP, ISO/IEC 27001 and other standards. Easily identify the location of regulated data, kick-start your compliance program with an assessment of major IT risks, prove security controls are in place with hard data and keep a complete audit trail archived for more than 10 years. Dowiedz się więcej na temat produktu: Netwrix Auditor

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Nintex Promapp® zapewnia pełną widoczność i kontrolę nad procesami przedsiębiorstwa.
Nintex Promapp® zapewnia pełną widoczność i kontrolę nad procesami w przedsiębiorstwie. Nintex Promapp to intuicyjne oprogramowanie do mapowania procesów online, które ułatwia mapowanie i zarządzanie procesami oraz zapewnia zgodność z przepisami w całej firmie. Dzięki centralnemu, opartemu na chmurze repozytorium procesów organizacje mogą tworzyć spójne i zgodne z przepisami mapy procesów z możliwością łatwego wprowadzania zmian i usprawniania poszczególnych procesów. Dowiedz się więcej na temat produktu: Nintex Promapp

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
SkyPrep specializes in automating and transitioning any aspect of your employee training to an online platform, simply, and painlessly.
SkyPrep specializes in automating and transitioning any aspect of your employee training to an online platform, simply, and painlessly. In addition to our simple interface, we run on a modern design that is fully customizable, allowing for a very personal and dynamic online training environment. Of course, we deliver a host of features on top of an intuitive and sleek design. This includes the ability to upload any file type, build assessments, and run powerful reporting. Dowiedz się więcej na temat produktu: SkyPrep

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Account Ability prepares tax forms 1095, 1098, 1099, 3921, 3922, W2G, W2 and W2C electronically, on plain paper and IRS approved forms.
Account Ability is a network ready software application that fulfills the needs of small to midsize businesses with a simple, yet powerful, solution to the complicated job of annual 1095, 1098, 1099, 3921, 3922, 5498, W2G, W2 and W2c compliance. Payee/Payer copies can be printed on ordinary copy paper, preprinted forms, or written to PDF. IRS, SSA and State copies can be E-Filed or printed on IRS approved forms available from our forms division. Dowiedz się więcej na temat produktu: Account Ability

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Powerful payroll software that fits the needs of accountants and small to medium-size businesses.
Payroll Mate is a comprehensive payroll software that fits the needs of accountants and small to medium size businesses. Payroll Mate automatically calculates net pay, federal tax withholding, Social Security tax, Medicare tax, and calculates user defined state and local taxes. Payroll Mate also supports different types of pay periods, prints payroll checks, prepares forms 941, 944, 943, 940, W2 and W3. This payroll software also supports user-defined Income, Tax, and Deduction categories. Dowiedz się więcej na temat produktu: Payroll Mate

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
WinTeam is a holistic financial, operations and workforce management solution for cleaning and security contractors in North America.
WinTeam is a holistic financial, operations & workforce management solution for cleaning & security contractors in North America. Includes accounting & financials, analytics & reporting, HR, compliance & benefits mgmt, payroll, job costing, work/people scheduling, quality assurance & inventory mgmt. It has employee & customer self-service plus time & attendance tracking. Streamline processes, connect back office to field ops & pinpoint profitability by site. Best fit for 100 employees or more. Dowiedz się więcej na temat produktu: WinTeam

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Mortgage CRM solution that helps users with marketing automation, loan document management, analytics, and more to grow your pipeline.
For loan officers, Jungo is the only mortgage CRM built on Salesforce that's fully customizable to fit your needs. Key features include: Marketing: Built-in email templates and drip campaigns for every type of contact in your database. Automations: Event-triggered automations to eliminate repetitive tasks. LOS Integrations: Jungo integrates with the top loan origination software. Free Demo: https://ijungo.com/request-demo/?click=softwareadvice Dowiedz się więcej na temat produktu: Jungo

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Streamline healthcare compliance management using a cloud-based system with the support of compliance experts each step of the way.
As a leading healthcare compliance company specializing in compliance monitoring software, MedTrainer can help your firm better manage the many complexities of a healthcare compliance program, including safety plans, policy management, SDS management, and much more. With MedTrainer, your organization will have the tools necessary to effectively and efficiently manage your staff and facility’s overall adherence to all applicable state, federal, and agency standards. Dowiedz się więcej na temat produktu: MedTrainer

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Redzone enables manufacturers to improve product quality, reduce process variation, and comply with FSMA and GFSI standards.
Dramatically reduce waste and giveaway by transforming your Quality Assurance program from reactive to proactive — resulting in improved food safety and quicker, more impactful, audits. The Redzone Compliance module is a critical component of the Redzone Connected Workforce Solution, delivering the capabilities you need to improve product quality, reduce process variation, and comply with FSMA and GFSI standards — all while virtually eliminating paperwork! Dowiedz się więcej na temat produktu: Redzone

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Rozwiązanie do zarządzania zobowiązaniami B2B, które automatyzuje cały proces związany z płaceniem dostawcom i partnerom.
Tipalti zapewnia dobre rozwiązanie do automatyzacji płatności, automatyzując cały proces dokonywania płatności na rzecz globalnych dostawców i partnerów. Platforma holistyczna Tipalti zapewnia jeden system chmurowy, w tym zarządzanie dostawcami, zgodność podatkową, zaopatrzenie, zarządzanie fakturami, płatności globalne, raportowanie i uzgadnianie AP oraz integrację ERP. Klienci zazwyczaj eliminują 80% obciążenia AP, przyspieszając jednocześnie zamknięcie finansowe o 25% i wzmacniając mechanizmy kontroli finansowej. Dowiedz się więcej na temat produktu: Tipalti

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Develops forward-thinking GRC software solutions, designed to serve multi-subsidiary organizations.
ProcessGene develops forward-thinking GRC software solutions, designed to serve multi-subsidiary organizations. The company has been acknowledged as a market leader and innovator by the most important analyst firms. Businesses and governments worldwide use ProcessGene solutions to manage and control risks, assure compliance to policies and regulations, manage corporate governance programs, and perform internal audits. Dowiedz się więcej na temat produktu: ProcessGene GRC Software Suite

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Regulatory Compliance Software; Meet and exceed FDA & ISO regulations. Includes quality mangmnt, doc control, training, CAPA, & More.
MasterControl's compliance management system is fully integrated. This helps life sciences companies more easily collaborate and overcome compliance challenges throughout the product life cycle. Achieving compliance demands precise actions, informed decision-making, and connected quality processes. MasterControl compliance management software equips life sciences companies with tools for more efficient and cost-effective compliance management. Dowiedz się więcej na temat produktu: MasterControl Quality Excellence

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Effectively secures, automates, manages, and protects critical data as well as processes and workflows.
Effectively secure, automate, manage, and protect your most critical data as well as the resulting processes and workflows. Progress MOVEit solutions allow you to manage, provision, and automate all internal and external file and data interactions, create and enforce security policies and file-expiration rules, ensure privacy and confidentiality, schedule workflows and processes and more--all without any manual scripting. Request a Trial Today! Dowiedz się więcej na temat produktu: MOVEit

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
MeazureUp helps multi-unit businesses ensure compliance, consistency and accountability with a digital checklist app.
MeazureUp's digital checklist app lightens the burden of ensuring compliance via paper checklists, messy log books and field audits by digitizing all of your custom checklists. MeazureUp is used by top operators and training teams in multi-unit restaurants, convenience stores and retail brands around the world, including Spur Restaurant Group, MOD Pizza, and Golden Chick. Supporting over thousands of locations, MeazureUp makes checklists simple, which helps your employees ensure compliance. Dowiedz się więcej na temat produktu: MeazureUp

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami
Egnyte¿s compliance engine includes 12 built-in compliance policies, spanning 34 countries, and more than 400 data types.
Journey toward regulatory compliance begins by answering 3 questions >> 1. What regulated data do I have? >> 2. Where is it located? >> 3. Who has access to it? Egnyte looks deep inside your content to discover regulated data and classify your files against common data use regulations. Egnyte's classification engine includes 12 built-in compliance policies, spanning 34 countries, and more than 400 data types for industries from banking to retail to health. Dowiedz się więcej na temat produktu: Egnyte

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie audytem
 • Zgodność z przepisami HIPAA
 • Zgodność z normami ISO
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zgodność z ustawą Sarbanes-Oxley
 • Kontrola wersji
 • Śledzenie zgodności z przepisami