Od 15 lat pomagamy firmom
w wyborze lepszego oprogramowania

Oprogramowanie compliance

Oprogramowanie compliance ułatwia firmom monitorowanie procesów wewnętrznych pod kątem zgodności z normami i przepisami. Systemy compliance, koncentrujące się na przepisach finansowych i księgowych, takich jak ustawa Sarbanes-Oxley z 2002 r., pomagają usprawnić dokumentację finansową, ścieżki audytu i sprawozdawczości. Oprogramowanie compliance na podstawie norm środowiskowych pomaga monitorować i raportować w zakresie emisji, procedur dotyczących materiałów niebezpiecznych i regulaminów. Systemy compliance są powiązane z programami księgowymi i rozwiązaniami EHS.

Wybrane oprogramowanie

Oprogramowanie z największą liczbą recenzji

Odkryj produkty z największą liczbą recenzji użytkowników w kategorii: Oprogramowanie compliance

Polska Pokaż produkty lokalne
Wyniki: 78 w
Kompleksowy zestaw konfigurowalnych rozwiązań w zakresie zgodności do zarządzania KYC i AML osób fizycznych i podmiotów prawnych. Dowiedz się więcej na temat produktu: iComplyKYC
iComplyKYC to kompleksowe oprogramowanie AML stworzone dla dostawców usług finansowych i osób, które w nich pracują, tak jak Ty. Oprogramowanie ułatwia zbieranie, utrzymywanie i analizowanie danych KYC, usprawnianie zarządzania ryzykiem, wdrażanie klientów, automatyzację procesów roboczych i utrzymywanie solidnego, globalnego programu zgodności. Zostało ono zaprojektowane, aby umożliwić Ci skupienie się na tym, co najważniejsze: na ludziach. Dowiedz się więcej na temat produktu: iComplyKYC

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Enterprise Process Center® to scentralizowane repozytorium, które przechowuje i zarządza treścią regulacji prawnych z wykorzystaniem unikalnego podejścia opartego na danych. Dowiedz się więcej na temat produktu: Digital Business Transformation Suite
EPC (Enterprise Process Center) firmy Interfacing dostarcza narzędzie do kontroli zgodności z przepisami, pomagając w zarządzaniu audytem, oceną i realizacją podstawowych procesów biznesowych. EPC daje firmie możliwość automatycznego i ciągłego monitorowania oraz zarządzania inicjatywami związanymi ze zgodnością z przepisami poprzez wdrażanie kontroli związanych z procesami i zadaniami, automatyczne śledzenie dokumentacji i zmian w przepisach oraz udostępnianie zatwierdzeń z możliwością składania podpisu elektronicznego. Dowiedz się więcej na temat produktu: Digital Business Transformation Suite

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
DataSnipper to inteligentna platforma automatyzacji w Excelu dla Zgodności, która przyspiesza produktywność zespołów audytu i finansów. Dowiedz się więcej na temat produktu: DataSnipper
DataSnipper to inteligentna platforma automatyzacji w Excelu dla Zgodności, która przyspiesza produktywność zespołów audytu i finansów. DataSnipper pomaga wyeliminować powtarzające się zadania, wyodrębnić, powiązać i udokumentować źródło dowolnej procedury audytu i finansów. Dodatek do programu Excel usprawnia procesy robocze i pomaga szybciej dotrzymywać terminów. Zaufanie Deloitte, EY, KPMG, PwC, BDO i innych liderów rynku. Aktywny w ponad 85 krajach i używany przez ponad 500 tysięcy specjalistów ds. finansów. Dowiedz się więcej na temat produktu: DataSnipper

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Kompleksowe oprogramowanie zapewniające zgodność z przepisami do tworzenia i zarządzania politykami prywatności, regulaminami i treściami dla użytkowników za pomocą rozwiązań zgody na pliki cookie (platforma zarządzania zgodami). Dowiedz się więcej na temat produktu: TermsFeed
Kompleksowe oprogramowanie zapewniające zgodność z przepisami dla firm do tworzenia i zarządzania politykami prywatności, regulaminami i treściami dla użytkowników za pomocą rozwiązań zgody na pliki cookie (platforma zarządzania zgodami). TermsFeed zapewnia również różne bezpłatne narzędzia, takie jak Free Cookie Consent, I Agree Checkbox, które pomagają firmom zachować zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności. Dowiedz się więcej na temat produktu: TermsFeed

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
UserWay tworzy cyfrowe rozwiązania z zakresu ułatwień dostępu, które poprawiają zgodność z ADA (amerykańska ustawa o niepełnosprawności) bez zmiany istniejącego kodu stron internetowych. Dowiedz się więcej na temat produktu: UserWay
UserWay tworzy cyfrowe rozwiązania z zakresu ułatwień dostępu, które poprawiają zgodność z ADA (amerykańska ustawa o niepełnosprawności) bez zmiany istniejącego kodu stron internetowych. Wśród pełnego pakietu rozwiązań znajduje się widżet dostępności UserWay oparty na sztucznej inteligencji, który przekracza wymagania WCAG 2.1 AA i został zainstalowany na ponad milionie stron internetowych. UserWay upraszcza dostęp cyfrowy dla organizacji każdej wielkości, od firm z listy Fortune 1000 po małe i średnie przedsiębiorstwa. Usługi obejmują skanowanie witryn, audyty, naprawę stron internetowych i plików PDF. Dowiedz się więcej na temat produktu: UserWay

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Zapewnienie zgodności z przepisami dzięki gotowym do użycia rozwiązaniom w zakresie jakości i zgodności. Dowiedz się więcej na temat produktu: Dot Compliance
Dot Compliance zapewnia jedno z pierwszych w branży, gotowe do użycia rozwiązanie do zarządzania jakością oparte na platformie Salesforce. Rozwiązania Dot Compliance obejmują obszerny zestaw gotowych rozwiązań eQMS (system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie) i zgodności, w tym: zarządzanie dokumentami, audyty, szkolenia, CAPA (działania korygujące i zapobiegawcze), reklamacje, zarządzanie ryzykiem, jakość dostawców i wiele innych. Pełna zgodność z przepisami 21 CFR (Kodeks Przepisów Federalnych Stanów Zjednoczonych) część 11, załącznik 11 UE i wspieranie normy ISO 9001, 13485, 14791 i 27001. Dowiedz się więcej na temat produktu: Dot Compliance

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Polska Produkt lokalny
WeMoral | System zgłaszania nieprawidłowości umożliwiający organizacjom gromadzenie anonimowych informacji zwrotnych, bezpieczne przechowywanie dokumentacji i zarządzanie incydentami. Dowiedz się więcej na temat produktu: WeMoral
System zgłaszania nieprawidłowości, który umożliwia organizacjom zachęcanie do anonimowego przekazywania informacji zwrotnych, gromadzenie ich, bezpieczne przechowywanie dokumentacji i zarządzanie incydentami. Rozwiązanie jest w 100% bezpieczne i anonimowe. Dowiedz się więcej na temat produktu: WeMoral

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
iDenfy to platforma zapewniania zgodności, która słynie z kompleksowej usługi weryfikacji tożsamości. Dowiedz się więcej na temat produktu: iDenfy
iDenfy to platforma zapewniania zgodności, która słynie z kompleksowej usługi weryfikacji tożsamości. Łącząc sztuczną inteligencję, technologię biometryczną i wewnętrzny zespół ekspertów KYC (poznaj swojego klienta), iDenfy pomaga zapobiegać oszustwom i zachować zgodność z przepisami, zapewniając jednocześnie przyjazną dla użytkownika weryfikację tożsamości. Dowiedz się więcej na temat produktu: iDenfy

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Nowoczesny sposób zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami. Odpowiedzialność to platforma zaufania dla organizacji. Dowiedz się więcej na temat produktu: Accountable
Accountable to fundamentalna zmiana w sposobie, w jaki firmy podchodzą do zarządzania ryzykiem i zgodności z przepisami. Koncentrując się na poziomach odpowiedzialności w organizacji, staramy się przenieść program ochrony prywatności i bezpieczeństwa na nowy poziom. Accountable ułatwia monitorowanie prywatności, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami dla wszystkich interesariuszy wewnątrz i na zewnątrz firmy. Dowiedz się więcej na temat produktu: Accountable

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Monitorowanie kontroli wewnętrznych i zapewnianie zgodności z przepisami. Dowiedz się więcej na temat produktu: Optial SmartStart
Monitorowanie kontroli wewnętrznych i zapewnianie zgodności z przepisami. Identyfikacja, dystrybucja i przydzielanie działań kontrolnych w całej organizacji. Zautomatyzowane oceny kontroli umożliwiają ciągłe monitorowanie skuteczności ram kontroli. W pełni konfigurowalne listy kontrolne zgodności wykorzystywane do gromadzenia spójnych informacji w różnych przedsiębiorstwach, regionach geograficznych i okresach. Przekazanie kluczowych zasad i przepisów odpowiednim osobom oraz śledzenie zatwierdzeń przez zarząd. Dowiedz się więcej na temat produktu: Optial SmartStart

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
3E Protect z Verisk 3E zapewnia natychmiastowy dostęp do zapasów substancji chemicznych i powiązanych kart charakterystyki SDS (arkusze danych bezpieczeństwa), 24-7-365. Dowiedz się więcej na temat produktu: 3E Protect
3E Protect z Verisk 3E zapewnia natychmiastowy dostęp do zapasów substancji chemicznych i powiązanych kart charakterystyki SDS (arkusze danych bezpieczeństwa), 24-7-365. Zamiast przeszukiwać wiele segregatorów, arkuszy kalkulacyjnych lub stron internetowych, nieograniczeni użytkownicy wykorzystują przyjazny dla użytkownika interfejs do lokalizowania kart charakterystyki, których potrzebują, w wymaganej jurysdykcji i języku. To wysoce wydajne i niedrogie rozwiązanie w zakresie ochrony środowiska i BHP zapewnia natychmiastowy dostęp do Internetu oraz bezprecedensowe usługi i wsparcie przez całą dobę. W dowolnym momencie. Wszędzie. Dowiedz się więcej na temat produktu: 3E Protect

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
3E Insight for Food zapewnia natychmiastowy dostęp do globalnych przepisów i wymogów dotyczących żywności i smaków oraz potężne wsparcie decyzyjne. Dowiedz się więcej na temat produktu: 3E Insight for Food
3E Insight for Food zapewnia natychmiastowy dostęp do globalnych przepisów i wymogów dotyczących żywności i smaków oraz potężne wsparcie decyzyjne. Szybko i łatwo identyfikuj zatwierdzone zastosowania danego składnika w danym kraju lub regionie. Natychmiast identyfikuj wpływ przepisów na receptury żywności i napojów dzięki temu potężnemu narzędziu do sprawdzania zgodności z przepisami. Usprawnij badania dzięki natychmiastowemu dostępowi do wymogów prawnych dotyczących etykietowania, oświadczeń żywieniowych i norm dotyczących składników żywności. Dowiedz się więcej na temat produktu: 3E Insight for Food

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
3E Monitor dostarcza wiadomości na temat pojawiających się przepisów i trendów, które mają wpływ na produkty, dostawców i rynki. Dowiedz się więcej na temat produktu: 3E Monitor
3E Monitor dostarcza wiadomości na temat pojawiających się przepisów i trendów, które mają wpływ na produkty, dostawców i rynki. Dowiedz się więcej na temat produktu: 3E Monitor

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych i zgodność z przepisami swojej firmy dzięki bezpiecznej bazie danych pracowników, niestandardowym poziomom dostępu i zautomatyzowanym przepływom pracy HR.
BambooHR ułatwia zachowanie zgodności z przepisami dzięki w pełni szyfrowanej bazie danych pracowników, konfigurowalnym przepływom pracy HR, różnym poziomom dostępu, wbudowanym raportom dotyczącym zgodności, podpisom elektronicznym i nie tylko. Narzędzia te eliminują potrzebę korzystania z papieru i arkuszy kalkulacyjnych oraz dają pełną kontrolę nad tym, kto może przeglądać, edytować i zatwierdzać informacje wrażliwe. Możesz również śledzić szkolenia, kwalifikacje licencyjne i wszystko inne bezpośrednio w dokumentacji pracownika. Dowiedz się więcej na temat produktu: BambooHR

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Pakiet NetSuite zmienia sposób zarządzania nadzorem, ryzykiem i zgodnością, pomagając w wykorzystaniu oszczędności i poprawiając wyniki biznesowe.
Pakiet NetSuite pomaga utrzymać całkowitą zgodność, umożliwiając użytkownikom tworzenie zautomatyzowanych systemów kontroli i procesów, które minimalizują ryzyko, zwiększają wydajność i monitorują skuteczność. Dzięki możliwości obsługi ponad 190 różnych walut i ponad 20 języków pakiet NetSuite używany jest w ponad 100 krajach, gdzie pomaga firmom sprostać coraz to bardziej złożonym wyzwaniom związanym z przepisami i zgodnością, niezależnie od tego, czy zamierzają one właśnie wejść na giełdę, czy są globalnymi przedsiębiorstwami działającymi w wielu krajach. Dowiedz się więcej na temat produktu: NetSuite

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
ManageEngine Network Configuration Manager to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania konfiguracją sieci, zgodnością i zmianami.
Z ManageEngine Network Configuration Manager (NCM) - Śledź zmiany w konfiguracji dzięki powiadomieniom w czasie rzeczywistym i zarządzaj nimi. - Zachowaj zgodność ze standardami branżowymi dzięki niestandardowym regułom i zasadom. - Bądź przygotowany dzięki automatycznym kopiom zapasowym konfiguracji, które uratują ci dzień. Dołącz do innych administratorów sieci na całym świecie i zarządzaj lepiej swoimi konfiguracjami dzięki temu ekonomicznemu rozwiązaniu. Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine Network Configuration Manager

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Nintex Promapp® zapewnia pełną widoczność i kontrolę nad procesami przedsiębiorstwa.
Nintex Promapp® zapewnia pełną widoczność i kontrolę nad procesami w przedsiębiorstwie. Nintex Promapp to intuicyjne oprogramowanie do mapowania procesów online, które ułatwia mapowanie i zarządzanie procesami oraz zapewnia zgodność z przepisami w całej firmie. Dzięki centralnemu, opartemu na chmurze repozytorium procesów organizacje mogą tworzyć spójne i zgodne z przepisami mapy procesów z możliwością łatwego wprowadzania zmian i usprawniania poszczególnych procesów. Dowiedz się więcej na temat produktu: Nintex Promapp

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Rozwiązanie do zarządzania zobowiązaniami B2B, które automatyzuje cały proces związany z płaceniem dostawcom i partnerom.
Tipalti zapewnia dobre rozwiązanie do automatyzacji płatności, automatyzując cały proces dokonywania płatności na rzecz globalnych dostawców i partnerów. Platforma holistyczna Tipalti zapewnia jeden system chmurowy, w tym zarządzanie dostawcami, zgodność podatkową, zaopatrzenie, zarządzanie fakturami, płatności globalne, raportowanie i uzgadnianie AP oraz integrację ERP. Klienci zazwyczaj eliminują 80% obciążenia AP, przyspieszając jednocześnie zamknięcie finansowe o 25% i wzmacniając mechanizmy kontroli finansowej. Dowiedz się więcej na temat produktu: Tipalti

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Rozwiązanie w zakresie dostępności stron internetowych, które pomaga firmom automatycznie skanować swoje strony internetowe i osiągać zgodność ze standardami ADA i WCAG.
Światowej klasy zautomatyzowane rozwiązanie zapewniające dostęp do sieci, które pomaga firmom przestrzegać standardów ADA (Ustawa o Amerykanach z niepełnosprawnością) i WCAG (wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych). Equally AI zapewnia automatyczne skanowanie, monitorowanie zgodności oraz konfigurowalny interfejs dostępności, dzięki czemu strona internetowa firmy jest zawsze zgodna z przepisami. Dowiedz się więcej na temat produktu: Equally AI

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Jeden z najlepszych systemów zarządzania zgodnością.
Shortlist to inteligentna, przyjazna dla użytkownika platforma do zarządzania zgodnością z przepisami w zakresie wykonawców i dostawców. Ułatwione wdrażanie, sprawdzanie i weryfikacja zewnętrznych partnerów, dostawców i niezależnych wykonawców. Oprogramowanie ułatwia wizualizację ryzyka prawnego, politycznego i związanego z wydajnością oraz zarządzanie procesem wdrażania w całej organizacji. Dowiedz się więcej na temat produktu: Worksuite

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Inteligentna platforma mobilna do przeprowadzania audytów i inspekcji. Skuteczny sposób na poprawę jakości, bezpieczeństwa, standardów operacyjnych i zgodności z przepisami.
Inteligentna aplikacja mobilna i kompletne rozwiązanie do przeprowadzania audytów i inspekcji. Planowanie inspekcji, prowadzenie szybkich audytów mobilnych na ulubionym urządzeniu (nawet w trybie offline), natychmiastowe przydzielanie zadań naprawczych. Po inspekcji możliwe jest natychmiastowe wygenerowanie wnikliwych raportów i automatyczne przesłanie ich pocztą e-mail do odpowiednich osób, aby uzyskać informacje w czasie rzeczywistym. Dzięki zaawansowanemu pulpitowi analitycznemu dostępny jest wgląd w działania i maksymalizacja wskaźnika ROI. Proste i niedrogie rozwiązanie dla profesjonalistów. Dowiedz się więcej na temat produktu: GoAudits

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Zorientowany na produkt system QMS firmy Arena łączy procesy jakościowe i produktowe, upraszczając zachowanie zgodności z przepisami i przyspieszając wprowadzanie produktów na rynek.
Zorientowany na produkt QMS (system zarządzania jakością) firmy Arenas usprawnia opracowywanie i NPDI (rozwój i wprowadzanie nowych produktów) poprzez połączenie procesów jakościowych i produktowych. Arena zapewnia zgodność z normami i przepisami dotyczącymi jakości, w tym FDA (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków) 21 CFR (Kodeks Przepisów Federalnych Stanów Zjednoczonych) część 820, część 11 i ISO 13485. Arena QMS zwiększa widoczność i identyfikowalność poprzez kontrolowanie procesów jakościowych w kontekście BOM (zestawień materiałów), SPO (zamówień od dostawcy), DMR (raportów z monitorowania zrzutów), DHF (plików historii zapotrzebowania), specyfikacji, rysunków i planów szkoleniowych. Odwiedź stronę internetową. Dowiedz się więcej na temat produktu: Arena QMS

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Dzięki ADManager Plus można zapewnić zgodność z takimi standardami jak SOX, HIPAA, PCI, FISMA, GLBA i RODO.
Dzięki ADManager Plus można zapewnić zgodność z takimi standardami jak SOX (Ustawa Sarbanesa-Oxleya), HIPAA (Ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych), PCI (Standard bezpieczeństwa danych w branży kart płatniczych), FISMA (Federalna ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji), GLBA (Ustawa Gramma-Leacha-Blileya) i RODO. Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine ADManager Plus

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Oprogramowanie do zarządzania kalibracją dla jednego działu lub całego przedsiębiorstwa, elektroniczny import/eksport danych i nie tylko.
ProCalV5 oferuje wyjątkowe zalety w zakresie zarządzania kalibracjami instrumentów i kwalifikacjami systemu. Niezależnie od tego, czy chodzi o jeden dział, czy całe przedsiębiorstwo, praktyki w zakresie przepływu pracy i nadzoru można zautomatyzować, usystematyzować i ulepszyć. W przypadku FDA (Agencja Żywności i Leków), ISO i innych norm kontroli jakości przejście na operacje elektroniczne stało się sprawdzoną strategią pozwalającą na osiągnięcie oszczędności, zapewnienie zgodności z przepisami i zbudowanie solidnych podstaw dla ciągłego doskonalenia. Dowiedz się więcej na temat produktu: ProCalV5

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Przejmij kontrolę nad systemem zarządzania BHPiOŚ. Wszystkie narzędzia do zarządzania jakością i bezpieczeństwem na jednej platformie.
Firmy, które spełniają lub planują przestrzegać kilku norm branżowych, takich jak ISO9001, ISO45001, ISO14001, ISO22001, ISO27001 i tym podobne. Qooling pomaga firmom tworzyć lepsze, bezpieczniejsze i lepiej zabezpieczone produkty i usługi. Platforma umożliwia łatwe zbieranie informacji z zakładów produkcyjnych za pomocą łatwego w użyciu interfejsu dla osób w terenie. Daje to firmom możliwość faktycznego wykorzystania danych do ulepszenia firmy. Dowiedz się więcej na temat produktu: Qooling

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Zainstaluj w chmurze lub lokalnie dla ponad 20 użytkowników. Kontrola wersji, przepływ pracy, Internet, wersja na komputer i urządzenia mobilne. Bezpłatny interfejs API.
Rozwiązanie FileHold „w chmurze” lub „lokalne” jest przeznaczone dla dużych organizacji w branżach, które potrzebują zarządzania informacjami, np. w sektorze produkcji oraz opieki zdrowotnej. FileHold wykorzystuje ekonomię skali, aby obsługiwać tysiące użytkowników i miliony dokumentów. Integracja z pakietem MS Office na komputerze, wersja w przeglądarce i na urządzenia mobilne. Rozwiązanie oparte na architekturze zorientowanej na usługi. Zabezpiecz swoją własność intelektualną dzięki dwuskładnikowemu uwierzytelnieniu oraz podpisowi elektronicznemu. Usprawnij operacje, oszczędzaj czas i pieniądze dzięki naszemu rozwiązaniu do skanowania dokumentów, kontroli wersji, OCR i przepływu pracy dokumentów. Dowiedz się więcej na temat produktu: FileHold

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Spełnij wymagania SOX, HIPAA, PCI DSS, FISMA, GLBA, RODO, ISO 27001 i inne dzięki ManageEngine ADAudit Plus.
Spełnij wymagania SOX (Ustawa Sarbanesa-Oxleya), HIPAA (Ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych), PCI DSS (standard bezpieczeństwa danych w branży kart płatniczych), FISMA (federalna ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji), GLBA (Ustawa Gramma-Leacha-Blileya), RODO, ISO 27001 i inne dzięki ManageEngine ADAudit Plus, rozwiązaniu do audytu zmian i analizy zachowań użytkowników w czasie rzeczywistym, które pomaga utrzymać bezpieczeństwo i zgodność z przepisami Active Directory (AD), Azure AD, serwerów członkowskich, serwerów plików i stacji roboczych. Dzięki szczegółowym ścieżkom audytu obejmującym każdą czynność, natychmiastowym ostrzeżeniom o zagrożeniach i możliwości archiwizacji danych z audytu, ADAudit Plus pomaga zawsze zachować zgodność z przepisami. Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine ADAudit Plus

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Oparta na chmurze platforma IntegrityNext umożliwia firmom monitorowanie 100% dostawców pod kątem zrównoważonego rozwoju.
IntegrityNext umożliwia firmom monitorowanie 100% swoich dostawców pod kątem zrównoważonego rozwoju w celu spełnienia wymogów regulacyjnych i zmniejszenia ryzyka. Platforma IntegrityNext automatycznie uzyskuje wymagane samooceny i certyfikaty dostawców, jednocześnie monitorując media społecznościowe pod kątem zagrożeń związanych z niewłaściwymi praktykami i reputacją. IntegrityNext kwestia obejmuje 20 tematów, takich jak przeciwdziałanie łapownictwu i korupcji, ochronę środowiska, prawa człowieka i prawo pracy, BHP i wiele innych. Dowiedz się więcej na temat produktu: IntegrityNext

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Orcanos to rozwiązanie SaaS do zarządzania zgodnością, które obejmuje kontrolę projektu (ALM), zarządzanie ryzykiem i jakością.
Orcanos to rozwiązanie SaaS do zarządzania zgodnością, które obejmuje kontrolę projektu ALM (zarządzanie cyklem życia aplikacji), zarządzanie ryzykiem i zarządzanie jakością w firmach podlegających regulacjom prawnym, specjalizujących się w branży urządzeń medycznych i motoryzacyjnej. Środowisko współpracy Orcanos udowodniło, że przyspiesza dostawy do klientów, zmniejszając jednocześnie całkowity koszt i ryzyko awarii oraz znacznie poprawiając jakość. Wielka siła firmy Orcanos tkwi w integracji działań badawczo-rozwojowych, jakości i regulacji. Dowiedz się więcej na temat produktu: Orcanos

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Dzięki iGrafx firmy uzyskują zintegrowany obraz swoich procesów biznesowych wraz z ryzykiem i punktami kontroli niezbędnymi do zachowania zgodności z przepisami.
W obliczu dzisiejszych wymogów zgodności z przepisami prawnymi platforma iGrafx Business Transformation Platform wykorzystuje moc wiedzy o procesach, aby zapewnić podstawy organizacjom poszukującym holistycznego podejścia do zarządzania ryzykiem jakościowym, zgodności z przepisami i zarządzania. Platforma pomaga firmom spełnić wymagania Sarbanes-Oxley, RODO, HIPAA, ISO, a także wielu przepisów dotyczących m. in. opieki zdrowotnej czy ochrony środowiska w sposób ustrukturyzowany, kontrolowany i bezpieczny, dostarczany w skalowalnym, hostowanym środowisku SaaS. Dowiedz się więcej na temat produktu: iGrafx

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
The Lean Machine: Oprogramowanie do zarządzania jakością dla ISO 9001, 13485 i nie tylko. Solidne, łatwe w użyciu, przystępne cenowo z doskonałą pomocą techniczną.
The Lean Machine należy do krótkiej listy opcji oprogramowania. Po 20 latach ewolucji w budowaniu funkcji podczas niestandardowych projektów rozwojowych dla międzynarodowej bazy klientów, The Lean Machine zaskakuje rynek poprzez udostępnianie doskonałych pod względem jakości, ryzyka i zarządzania materiałami pomysłów z tych interakcji z klientami w gotowym krajobrazie 27 zintegrowanych modułów w przystępnych cenach. Nadal możliwe jest sprostanie większości potrzeb dostosowywania. Dowiedz się więcej na temat produktu: Total Lean Management (TLM) QMS Software

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Proaktywne najlepsze praktyki i analiza bezpieczeństwa dla AWS, Azure, Kubernetes, VMware, Windows i Linux OS.
Runecast to platforma IT dla przedsiębiorstw, która oszczędza czas i pieniądze zespołów ds. bezpieczeństwa i operacji, umożliwiając proaktywne podejście do ITOM (zarządzanie operacjami informatycznymi), CSPM (zarządzanie postawami bezpieczeństwa w chmurze) i zgodności. Zespoły mogą zrobić więcej za mniej, korzystając z jednej platformy, która sprawdza infrastrukturę chmury pod kątem zwiększonej widoczności, bezpieczeństwa i oszczędności czasu. Runecast pomaga zespołom operacyjnym zmniejszyć koszty operacyjne i zwiększyć przejrzystość, a zespołom ds. bezpieczeństwa uprościć zarządzanie słabymi punktami i zapewnić zgodność z przepisami. Dowiedz się więcej na temat produktu: Runecast

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
FaceUp to kompleksowa platforma do zgłaszania nieprawidłowości, która pomaga w zapewnieniu zgodności z przepisami. Pozwól swoim pracownikom bezpiecznie i anonimowo wysyłać zgłoszenia.
FaceUp to kompleksowa platforma do zgłaszania nieprawidłowości, która pomaga w zapewnieniu zgodności z przepisami. Pozwól swoim pracownikom bezpiecznie i anonimowo wysyłać zgłoszenia, gdy czują, że coś jest nie w porządku. Oprogramowanie posiada konfigurowalny formularz raportowania i zaawansowane zarządzanie raportami, oba dostępne w 113 językach. Program FaceUp jest zgodny z RODO, Dyrektywą UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości oraz Ustawą o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości. Zaufało jej 2700 organizacji różnej wielkości na całym świecie. Skorzystaj bezpłatnie z 14-dniowej wersji próbnej. Dowiedz się więcej na temat produktu: FaceUp Whistleblowing System

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Rozwiązanie zapewniające zgodność z przepisami AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy) i zapobiegające oszustwom, obejmujące badanie due diligence, monitorowanie transakcji, raportowanie, analizę i wiele innych.
Alessa, zaprojektowana dla instytucji finansowych, MSB (firmy świadczące usługi pieniężne), fintechów i kasyn, to rozwiązanie w zakresie kontroli zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Oferuje analizę due diligence klientów, screening sankcji i wykazów podmiotów obserwowanych, screening transakcji i oparte na przepisach raportowanie dla różnych jurysdykcji. Narzędzie potrafi szybko zintegrować się z dotychczasowymi podstawowymi systemami i skalować się wraz z rozwojem organizacji i jej potrzeb. Zaawansowana analityka oparta na technologiach SI, przepływach pracy i zarządzaniu przypadkami tworzy rozwiązanie, które promuje kulturę zgodności. Dowiedz się więcej na temat produktu: Alessa

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Rozwiązanie do ewidencji czasu pracy zgodne z DCAA, umożliwiające śledzenie projektów, urlopów, nadgodzin i nie tylko.
Rozwiązanie do ewidencji czasu pracy zgodne z DCAA (Agencja audytu kontraktów obronnych) dla wszystkich wykonawców rządowych. Funkcje obejmują szczegółową ścieżkę audytu, wymagany powód wszystkich zmian w arkuszu czasu, codzienne przypomnienia o arkuszu czasu dla pracowników i kontrahentów, podpisy pracowników i przełożonych na arkuszu czasu oraz wersję PDF każdej karty czasu pracy. Integracja z QuickBooks Online, Desktop, ADP i Paychex. Do każdego konta dołączony jest bezpłatny 30-dniowy okres próbny. Karta kredytowa nie jest wymagana. Śledzenie czasu pracy w odniesieniu do projektów, urlopów, kodów pośrednich i innych. Dowiedz się więcej na temat produktu: Hour Timesheet

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Platforma sieciowa poświęcona jakości i zrównoważonemu rozwojowi, która pomaga firmom usprawnić kontrole w procesach produkcyjnych i magazynach.
Inspectorio to oparte na chmurze rozwiązanie SaaS, które koncentruje się na tworzeniu dynamicznych i opartych na ryzyku programów jakości i zgodności. Naszym celem jest zbudowanie połączonego, zrównoważonego i przejrzystego łańcucha dostaw. Sztuczna inteligencja Inspectorio daje markom, detalistom i sprzedawcom narzędzia do przewidywania obszarów wysokiego ryzyka i automatyzowania interwencji opartych na ryzyku w całym łańcuchu dostaw. Dowiedz się więcej na temat produktu: Inspectorio

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Sofvie zarządza całym procesem zgodności z przepisami BHP. Zmniejsz administrację i skup się na jakości.
Zgodność z przepisami BHP nie powinna być celem nieosiągalnym, lecz domyślnym. Sofvie umożliwia tworzenie, przechowywanie, sortowanie, pobieranie i raportowanie wszystkich krytycznych danych dotyczących BHP. Struktura zbierania danych Sofvie jest dokładnie taka, jaką nakazują podmioty zarządzające, eliminując godziny pracy administracyjnej, dzięki czemu cała organizacja może skupić się na proaktywnym zapobieganiu, a nie na reaktywnym działaniu. Dowiedz się więcej na temat produktu: Sofvie

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Rozwiązanie do zarządzania zgodami, które pomaga firmom zapewnić zgodność z globalnymi przepisami dotyczącymi prywatności, w tym RODO i CCPA (kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów).
Cookie Information to platforma CMP (platforma zarządzania zgodami na korzystanie z plików cookie), która umożliwia firmom internetowym przestrzeganie lokalnych i globalnych przepisów dotyczących prywatności w trybie online. Ta platforma typu SaaS umożliwia firmom budowanie zaufania wśród odwiedzających poprzez jasne i przejrzyste zbieranie zgody na pliki cookie, zarządzanie i dokumentację na stronach internetowych i aplikacjach. W ciągu ostatniej dekady platforma Cookie Information pomogła tysiącom firm na całym świecie obsłużyć miliardy zgód na wykorzystywanie plików cookie. Dowiedz się więcej na temat produktu: Cookie Information

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Firma Nlyte, lider w dziedzinie rozwiązań Magic Quadrant firmy Gartner w latach 2014, 2015 i 2016, szczyci się największymi i najbardziej zaawansowanymi wdrożeniami DCIM na świecie.
Zespoły IT wdrażają Nlyte w celu automatyzacji, zarządzania i zmniejszania ryzyka infrastruktury krytycznej. Z centrum, kolokacji, krawędzi i chmury danych, Nlyte odkrywa, zarządza i fizyczne i wirtualne zasoby obliczeniowe, infrastrukturę, oprogramowanie oraz IoT i raportuje z użyciem otrzymanych danych. Nlyte obejmuje zarządzanie aktywami i mocą oraz monitorowanie energii. Asset Lifecycle obejmuje zarządzanie wydajnością, planowanie typu „co, jeśli”, analitykę prognostyczną, przepływ pracy oraz integrację z systemami IT, BMS i krytycznymi systemami BI. Dowiedz się więcej na temat produktu: Nlyte DCIM

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
LogicManager to kompleksowa platforma ERM/GRC, która obsługuje klientów we wszystkich branżach.
LogicManager to świetna platforma do zarządzania ryzykiem, która jest konsekwentnie umieszczana na najwyższym poziomie w zakresie realizacji raportów Gartner Magic Quadrant i uznawana za jednego z liderów przez raport Forrester Wave. Oprócz oferowania doskonałego oprogramowania LogicManager zapewnia nieograniczony, bezpłatny dostęp do zespołu doradców. Dowiedz się więcej na temat produktu: LogicManager

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Dołącz do tysięcy firm, które korzystają z Mine PrivacyOps, aby zautomatyzować przepływy pracy i usprawnić żądania dotyczące prywatności, w celu zmniejszenia ryzyka związanego ze zgodnością.
Pierwsza platforma biznesowa poświęcona działaniom związanym z ochroną danych osobowych, jednocześnie stawiając konsumentów i UX (doświadczenie użytkownika) w centrum uwagi. - Jeden z najszybszych przepływów ułatwiania DSR (wniosek podmiotu danych) i DSAR (wniosek o dostęp do danych) na rynku. - Odkrywanie i sterowanie źródłami danych za pomocą SI. - Natychmiastowe zmniejszenie ryzyka naruszenia prywatności i zyskanie spokoju ducha. - Integracja bez kodów ze źródłami danych firmy (w tym Salesforce, HubSpot, Shopify, Klaviyo, Zendesk i dziesiątki innych). - Ułatwienie przestrzegania przepisów dotyczących prywatności, takich jak RODO i CCPA (ochrona danych osobowych w Kalifornii). Dowiedz się więcej na temat produktu: Mine PrivacyOps

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Ułatwia porządkowanie, zarządzanie i automatyzację przepisów dotyczących ochrony prywatności i standardów bezpieczeństwa informacji – dzięki czemu Twoja działalność jest zgodna z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.
Wired Relations to lepszy sposób organizacji, zarządzania i automatyzacji zgodności z RODO i innymi przepisami dotyczącymi prywatności, a także standardami IT, takimi jak ISO 27001/27701. - Superszybkie mapowanie systemów, dostawców i działań związanych z przetwarzaniem. - Intuicyjne zarządzanie zadaniami w celu lepszej współpracy między współpracownikami. - Zintegrowane mechanizmy kontroli zarządzania zgodne z normą ISO 27001/27701. - Kilka możliwości automatyzacji procesu RODO. - Zarządzanie dostawcami. - Dobrze przygotowany RoPA (Rejestr czynności przetwarzania) do komunikacji z władzami. Dowiedz się więcej na temat produktu: Wired Relations

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Przechwytuj i automatycznie klasyfikuj wiadomości e-mail bezpośrednio z programu Outlook 365 do SharePoint i Teams.
Colligo Email Manager dla Microsoft 365 jest idealny dla firm średniej i dużej wielkości korzystających z SharePoint Online w branżach, w których obowiązują przepisy i zasady. Dodatek do programu SharePoint pozwala przechwytywać i automatycznie klasyfikować wiadomości e-mail i załączniki bezpośrednio z programu Outlook do programu SharePoint i Teams. Produkt ten automatycznie wyodrębnia metadane, umożliwia bezproblemową współpracę i udostępnianie treści oraz zapewnia użytkownikom szybkie znalezienie poszukiwanych informacji. Dowiedz się więcej na temat produktu: Email Manager for Microsoft 365

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
NameScan to rozwiązanie do zarządzania ryzykiem typu „Pay-As-You-Go”, które pomaga klientom spełnić ich obowiązki w zakresie zgodności z przepisami AML/CTF (zwalczanie finansowania terroryzmu) i KYC.
NameScan jest dostawcą rozwiązań do zarządzania ryzykiem Pay-As-You-Go, który oferuje szereg rozwiązań do kontroli AML (weryfikacja w ramach zgodności z ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy), KYB (poznaj swojego biznes) i KYC (poznaj swojego klienta). Ich pakiet rozwiązań, który obejmuje kontrole PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne) i sankcji, kontrole Adverse Media i weryfikację tożsamości, ma na celu usprawnienie procesu zgodności z ryzykiem dla firm. Opłacalne rozwiązania NameScan zapewniają globalny zasięg i ułatwiają identyfikację zagrożeń dla firm w czasie rzeczywistym, usprawniając w ten sposób proces wdrażania klientów. Dowiedz się więcej na temat produktu: NameScan

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Platforma zarządzania cyklem życia produktu w czasie rzeczywistym, oparta na analizie ryzyka, z pełną odpowiedzialnością za automatyzację polityki, zwiększającą efektywność i zmniejszającą ryzyko.
System jest w pełni skoncentrowany na zautomatyzowaniu procesów back-office KYC (poznaj swojego klienta) i due diligence. Począwszy od tego, że pozwala klientowi bezpośrednio wypełniać i przesyłać wszystkie niezbędne dokumenty związane z całym procesem onboardingu. KYCP automatyzuje także obliczanie ryzyka na podstawie wcześniej zdefiniowanych dynamicznych parametrów, co pozwala na natychmiastowe zautomatyzowanie sposobu, w jaki wniosek powinien zostać rozpatrzony. KYC Portal jest nagradzaną, w pełni dynamiczną, opartą na analizie ryzyka platformą do zarządzania cyklem życia klienta. Dowiedz się więcej na temat produktu: KYC Portal

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Rozwiązanie do archiwizacji poczty elektronicznej M365 – rozwiązanie do archiwizacji poczty elektronicznej ArcTitan. Chroń dane i obniżaj koszty
ArcTitan zmniejsza ryzyko i obniża koszty utrzymania zgodności w firmie. ArcTitan ułatwia firmom spełniać wymogi prawne, takie jak RODO, Sarbanes-Oxley, HIPAA (Ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych) i eDiscovery. Błyskawiczny i skuteczny dostęp do danych klientów w archiwum wiadomości e-mail w chmurze. Zintegrowany i zautomatyzowany z pakietem Office 365, z błyskawicznym wyszukiwaniem wiadomości e-mail, łatwą konfiguracją i ekonomicznymi kosztami wdrożenia. Zarezerwuj bezpłatną wersję demonstracyjną już dziś. Dowiedz się więcej na temat produktu: ArcTitan Email Archiving

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
SimplerQMS to wstępnie zatwierdzone i w pełni zgodne z przepisami oprogramowanie do zarządzania jakością, zaprojektowane specjalnie dla organizacji z branży nauk przyrodniczych.
SimplerQMS zapewnia gotowe do użycia oprogramowanie do zarządzania jakością, zaprojektowane specjalnie dla organizacji z branży nauk przyrodniczych. Wstępnie zatwierdzone, oparte na chmurze rozwiązanie umożliwia organizacjom wydajną i elektroniczną pracę przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami, takimi jak FDA 21 część 11, GxP, GAMP5, MDR, ISO 13485 i innymi. Wszystkie istotne moduły nauk przyrodniczych, takie jak szkolenia, skargi, CAPA, audyty, zarządzanie dokumentacją techniczną i inne, są zintegrowane w jednym rozwiązaniu w postaci oprogramowania QMS (systemu zarządzania jakością). Dowiedz się więcej na temat produktu: SimplerQMS

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Polska Produkt lokalny
Usprawnij i przyspiesz zarządzanie zgodnością w odniesieniu do wielu przepisów bez powielania wysiłków.
AdaptiveGRC Compliance Manager zapewnia jedno elastyczne narzędzie online z nieograniczoną liczbą zastosowań. Główne funkcje: > Przechowywanie i zarządzanie wersjami ujednoliconych ram celów kontroli. > Zaawansowane funkcje profilowania ryzyka w celu stworzenia jasnego i szybkiego widoku priorytetów audytu i oceny. > Dynamiczny wybór odpowiednich pytań i usprawniona ocena zgodności. Dowiedz się więcej na temat produktu: AdaptiveGRC

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Aplikacja Professional Inspection, dostępna na iOS, Andriod i przeglądarkę internetową, śledzenie problemów, analityka.
Auditus to aplikacja inspekcyjna i oprogramowanie w chmurze, z których korzysta ponad 9000 klientów w celu przeprowadzania inspekcji, audytów, kontroli zgodności lub testów zapewnienia jakości. Aplikacja Auditus ułatwia zadania pracownikom pracującym w terenie. Wielojęzyczna aplikacja inspekcyjna, dostępna online i offline na wielu platformach (iOS, Andriod, przeglądarka internetowa). Nowoczesny system oceny, śledzenie problemów, alerty o ryzyku i wydajne raportowanie w czasie rzeczywistym zapewniają pełny wgląd w wyniki firmy. Dowiedz się więcej na temat produktu: Auditus

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami
Platforma zarządzania zgodami użytkowników zgodna z nowym rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych RODO.
Axeptio jest zaufanym podmiotem zewnętrznym, który gromadzi i archiwizuje zgody użytkowników w sposób zgodny z RODO. Jest to ogólny i rozpoznawalny formularz, który można osadzić w dowolnej stronie internetowej, wyświetlający wszystkie wymagane informacje na temat udzielonej zgody. Użytkownik końcowy może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich wyborów i zmodyfikować je na platformie Axeptio. Dowiedz się więcej na temat produktu: Axeptio

Funkcje

 • Archiwizacja i przechowywanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie incydentami
 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie przepływami pracy
 • Raportowanie i statystyki
 • Monitorowanie
 • Działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA)
 • Zarządzanie dokumentami