Wyniki: 1 w
Dostosowany pakiet oprogramowania można dopasować do Twojej procesu biznesowego/funkcjonalnego. Oprogramowanie do konserwacji floty.
BulkdataPro do kompleksowa platforma ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) do zarządzania flotą i konserwacją, która obejmuje zestaw produktów. Pakiet, który jest dostępny w chmurze i w wersji tradycyjnej, obejmuje konserwację sprzętu, magazynowanie i obsługę wielu magazynów, paliwo, opłaty drogowe, naprawy i konserwację, wypadki, kartę zadań, zlecenie pracy, przepływ pracy, rozwiązanie CRM, zarządzanie listami płac i HR, sprzedaż, zarządzanie produkcją, księgowość, raportowanie i analitykę danych, leasing i zaopatrzenie, integrację danych. Dowiedz się więcej na temat produktu: BulkdataPro

Funkcje

  • Zarządzanie kosztami paliwa
  • Zarządzanie kosztami paliwa
  • Integracje z podmiotami zewnętrznymi
  • Raportowanie IFTA
  • Zarządzanie kosztami paliwa
  • Ostrzeżenia/powiadomienia
  • Śledzenie przepływu paliwa
  • Raportowanie/analityka