Polska Pokaż produkty lokalne
Wyniki: 439 w
Falcony to aplikacja internetowa, która umożliwia przeprowadzanie wszystkich kontroli i zgłaszanie wszelkich uwag na każdym urządzeniu – zarówno w trybie online, jak i offline. Dowiedz się więcej na temat produktu: Falcony
Praca nie powinna być ograniczona czasem ani przestrzenią. Falcony to aplikacja internetowa, która wykorzystuje najnowsze technologie oparte na przeglądarce internetowej, aby ułatwić przeprowadzanie kontroli i raportowanie obserwacji na dowolnym urządzeniu. Dołączaj obrazy i inne pliki, przypisuj i powiadamiaj odpowiedzialne osoby, udostępniaj zautomatyzowane raporty PDF interesariuszom i analizuj wąskie gardła i trendy z statystyk w czasie rzeczywistym. Sprawdź poniższy materiał i już dziś rozpocznij usprawnianie procesów audytu w swojej organizacji. Dowiedz się więcej na temat produktu: Falcony

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
TeamMate Audit to rozwiązanie do zarządzania audytem, które pomaga audytorom i kierownictwu działu audytu zarządzać wszystkimi aspektami audytu. Dowiedz się więcej na temat produktu: TeamMate+ Audit
TeamMate Audit to kompleksowy system zarządzania audytem, który pomaga audytorom i kierownictwu działu audytu zarządzać wszystkimi aspektami procesu audytu. TeamMate pomaga organizacjom na całym świecie identyfikować i oceniać ryzyko, tworzyć audyty i zarządzać nimi, planować projekty i przydzielać zasoby, przechwytywać koszty na poczet podróży i wydatki, zarządzać usuwaniem problemów, monitorować status i raportować go za pomocą powiadomień i pulpitów nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat produktu: TeamMate+ Audit

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Certainty to zaufane rozwiązanie kontrolne na poziomie przedsiębiorstwa, służące do zarządzania i raportowania ryzyka biznesowego, zgodności i wydajności. Dowiedz się więcej na temat produktu: Certainty Software
Certainty, używany przez ponad 100 000 profesjonalistów do przeprowadzania ponad 2 000 000 audytów rocznie, jest sprawdzonym na poziomie przedsiębiorstwa rozwiązaniem dla każdego programu zarządzania opartego na audycie. Certainty pozwala na wprowadzanie danych z papieru, przeglądarki, importu z Excela lub aplikacji Certainty i posiada wszystko, czego potrzebujesz do projektowania i zarządzania listami kontrolnymi audytu, zbierania i raportowania danych z audytu, zarządzania i łagodzenia ryzyka, incydentów oraz problemów zidentyfikowanych w procesie audytorskim. Dowiedz się więcej na temat produktu: Certainty Software

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania jakością (QMS) jest idealne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Audyty, kontrola dokumentów, CAPA. Dowiedz się więcej na temat produktu: TRACKMEDIUM
Oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania jakością (QMS) jest idealne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Trackmedium to comiesięczna usługa subskrypcji z modułami obejmującymi zarządzanie audytami, CAPA, kontrolę dokumentów, zarządzanie zmianami, NCM (zarządzanie niezgodnościami) i zarządzanie szkoleniami. Trackmedium umożliwia firmom tworzenie lepszych i bezpieczniejszych produktów, poprawę wydajności i osiągnięcie zgodności z normami branżowymi, w tym z normą ISO 9001, 14001 i OSHA przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i ryzyka. Dowiedz się więcej na temat produktu: TRACKMEDIUM

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Platforma chmurowa TreasuryView umożliwia firmom dowolnej wielkości kontrolę nad ryzykiem finansowym. Dowiedz się więcej na temat produktu: TreasuryView
Platforma chmurowa TreasuryView łączy rzeczywiste i planowane narażenie walutowe, zadłużenie, stopy procentowe i zabezpieczenie walutowe oraz zewnętrzne dane rynkowe w zakresie analityki prognostyczne j i możliwości automatyzacji zadań skarbowych z podstawową opcją integracji finansów lub systemów ERP. Ponadto oferuje możliwości interakcji z zaufanym doradcą bankowym za pośrednictwem tej samej platformy danych, pomagając przedsiębiorstwom szybciej niż wcześniej osiągnąć cele bankowe, przy niższych kosztach. Dowiedz się więcej na temat produktu: TreasuryView

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
The software enables the management to promptly initiate the appropriate measures to prevent corruption and avert damage to the company Dowiedz się więcej na temat produktu: BUSINESS PARTNER DUE DILIGENCE SYSTEM
Compliance Solutions' business partner due diligence covers all aspects of business partner integrity checks and provides a holistic, digitized and automated third-party due diligence overall solution for companies. With the Business Partner Due Diligence System, potential risks such as corruption or money laundering in business relationships are reviewed and identified at an early stage through an audit-proof process. Dowiedz się więcej na temat produktu: BUSINESS PARTNER DUE DILIGENCE SYSTEM

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Audit/Asset tracking platform that is cloud-based with mobile apps. Rated as Excellent by PC Mag! Get a free guided demo today!
Asset Panda is a powerful Cloud/Mobile App asset tracking platform with robust Audit capability. We help people track, manage and audit their assets. Our software is configured to the way our clients work, secure and leverages the mobile devices your employees carry. Features: Check In/Out, Barcode scan, parent/child, robust reporting, full life cycle management, depreciation, API, role based security and much more. Unlimited Users. Get a free guided demo today! Dowiedz się więcej na temat produktu: Asset Panda

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Simplify the audit process while improving the client experience through automated PBC request list and document management.
Suralink is the leader in PBC request list management, helping accounting firms simplify the audit documentation process while improving the client experience. Our cloud-based application integrates a dynamic PBC request list and assignment workflow with a secure file hosting platform to give clients access to an easy-to-use, all-in-one portal. Our technology and industry expertise help more than 400 of the leading firms in North America and the UK ensure a simpler, more secure audit process. Dowiedz się więcej na temat produktu: Suralink

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Jolt is an app-based software used to manage daily operations and hourly workers, giving real-time feedback to owners and managers.
Jolt is a comprehensive digital operations platform that is available on smartphones and tablets. Jolt helps restaurants, retail, hospitality, and other businesses create accountability, enhance food safety compliance, and boost employee performance. Jolt is used by companies like Smoothie King, Jimmy John’s, Buffalo Wild Wings, Legoland, Jack In The Box, Weis, Cinemark, and thousands of other global brands. Dowiedz się więcej na temat produktu: Jolt

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Complete all your safety forms and documents on mobile devices from the field. Login online to track and monitor safety activity.
Most intuitive Safety Software with world class Analytics and In-App Chat. The easiest way to manage your entire safety program from mobile apps and the web. SiteDocs features a custom form builder, PDF document library, worker certification management, offline-mode, and more. SiteDocs will help you easily manage your safety program while saving you time and helping you maintain the highest standard of safety possible. Dowiedz się więcej na temat produktu: SiteDocs

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
iAuditor is a simpler way to get the information you need to drive safety, quality, and efficiency, all in one place.
Safety is now a core component of brand reputation across every industry. Everyone has the right to expect a safe experience so businesses must prioritise the safety of their people and customers, with clear lines of communication that make everyone an active participant. With iAuditor you can share inspection reports with your stakeholders and other teams just by clicking a button. This commitment of adopting a safety culture holds the key to getting the world safely back to business. Dowiedz się więcej na temat produktu: iAuditor

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Gain complete visibility and control over changes, access and configurations in your IT infrastructure.
Netwrix Auditor gives you full control over what's going on in your hybrid IT environment. By delivering actionable intelligence about risks and activity around your sensitive data, Netwrix Auditor empowers you to reduce your attack surface, spot threats before major damage is done, and also get auditors off your back faster. Dowiedz się więcej na temat produktu: Netwrix Auditor

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Mortgage CRM solution that helps users with marketing automation, loan document management, analytics, and more to grow your pipeline.
For loan officers, Jungo is the only mortgage CRM built on Salesforce that's fully customizable to fit your needs. Key features include: Marketing: Built-in email templates and drip campaigns for every type of contact in your database. Automations: Event-triggered automations to eliminate repetitive tasks. LOS Integrations: Jungo integrates with the top loan origination software. Free Demo: https://ijungo.com/request-demo/?click=softwareadvice Dowiedz się więcej na temat produktu: Jungo

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Rozwiązanie do zarządzania zobowiązaniami B2B, które automatyzuje cały proces związany z płaceniem dostawcom i partnerom.
Tipalti zapewnia dobre rozwiązanie do automatyzacji płatności, automatyzując cały proces dokonywania płatności na rzecz globalnych dostawców i partnerów. Platforma holistyczna Tipalti zapewnia jeden system chmurowy, w tym zarządzanie dostawcami, zgodność podatkową, zaopatrzenie, zarządzanie fakturami, płatności globalne, raportowanie i uzgadnianie AP oraz integrację ERP. Klienci zazwyczaj eliminują 80% obciążenia AP, przyspieszając jednocześnie zamknięcie finansowe o 25% i wzmacniając mechanizmy kontroli finansowej. Dowiedz się więcej na temat produktu: Tipalti

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Develops forward-thinking GRC software solutions, designed to serve multi-subsidiary organizations.
ProcessGene develops forward-thinking GRC software solutions, designed to serve multi-subsidiary organizations. The company has been acknowledged as a market leader and innovator by the most important analyst firms. Businesses and governments worldwide use ProcessGene solutions to manage and control risks, assure compliance to policies and regulations, manage corporate governance programs, and perform internal audits. Dowiedz się więcej na temat produktu: ProcessGene GRC Software Suite

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
District & area managers: Prepare your stores for upcoming site audits. Learn how MeazureUp's digital audit app can help.
District and area managers, it's time to simplify your store auditing process using an easy-to-use digital field assessment tool. Upgrade paper and excel checklists with a digital field audit tool that unifies store data, saves you time and money, and helps improve brand imaging, quality and customer satisfaction. The best part: You can assess and audit straight from your smart phone. Dowiedz się więcej na temat produktu: MeazureUp

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
The Most Comprehensive and Secure SaaS Platform to Manage EHSQ Audits and Inspections Across Departments, Sites, Regions or the Globe.
Cority Audit Management Software is developed by accredited safety professionals in order to help manage all aspects of their audit and inspection programs. Safety professionals can set up inspection programs to help identify and control risks and comply with legal and other requirements.Track status of all findings and actions related to a specific audit or group of audits. Dowiedz się więcej na temat produktu: Cority

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Easy-to-use software for audit professionals to efficiently manage the entire audit workflow.
Diligent HighBond offers a flexible audit management solution designed to drive efficiency across your entire audit workflow, from planning to reporting. Whether your team is transitioning from paper-based methods and spreadsheets, adopting agile auditing methodologies, or maturing into an integrated risk-driven audit function, HighBond is designed to scale with you. Dowiedz się więcej na temat produktu: HighBond

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Experience full situational awareness with the only real-time SEO Auditing and Monitoring platform. Because search engines never sleep.
Ensure customers find your most valuable digital content with 24/7 website monitoring from ContentKing, now part of the #1 enterprise organic marketing platform from Conductor. Website changes happen, and they happen fast. That’s where ContentKing for Conductor comes in. As the only real-time SEO monitoring and auditing platform, ContentKing keeps track of everything happening on your site as it happens. No more waiting for a crawl, no more working with lagging data, no more unnoticed issues. Dowiedz się więcej na temat produktu: ContentKing

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Benchmark ESG Audit Management Software simplifies inspections, regulatory compliance, follow-up processes, and corrective actions.
Benchmark ESG | Gensuite’s award-winning Audit Management Software simplifies regulatory compliance and audit inspection processes using a digital, collaborative approach. The audit solution streamlines program requirements through an integrated suite of auditing, inspection and corrective action tracking tools with robust analytics and actionable insights. Mobile capabilities ease collaboration amongst teams for optimal success of your audit processes and program. Dowiedz się więcej na temat produktu: Benchmark Risk + Compliance

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Safesite is a powerful, easy-to-use safety management solution proven to reduce workplace incidents by up to 57%.
Proven to reduce incidents by up to 57%, Safesite is a powerful, easy-to-use safety management solution used by over 18,000 companies of all sizes and industries. Safesite's intuitive platform helps companies streamline audits by demonstrating safety performance, managing safety information, and automating reporting. Access the platform on any device and run your safety program digitally, saving hours each week and cutting related costs by 20% annually. Dowiedz się więcej na temat produktu: Safesite

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
#1 Audit Management platform to solve ALL your requirements. Simple for workers to use, simple for managers to customize.
#1 Audit Management Software solution that connects your management system from your visitors to your internal management team. Donesafe makes it fast and easy to access, enter and report visitor data in real time. Donesafe is a modern & fresh platform with end to end functionality. It works online with any device, including offline with native iOS and Android apps. Use our out-of-the-box templates or configure to align with your specific requirements. Try now. Dowiedz się więcej na temat produktu: HSI Donesafe

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
AuditBoard transforms how audit, risk, and compliance professionals manage today’s risk landscape with a modern, connected platform.
AuditBoard is the leading cloud-based platform transforming audit, risk, and compliance management. More than 35% of the Fortune 500 leverage AuditBoard to move their businesses forward with greater clarity and agility. AuditBoard is top-rated by customers on G2, Capterra, and Gartner Peer Insights, and was recently ranked for the third year in a row as one of the fastest-growing technology companies in North America by Deloitte. Dowiedz się więcej na temat produktu: AuditBoard

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Mobile-first solution to digitize audits, inspections and checklists. Increase efficiency and get real-time visibility into compliance.
Forget about paper checklists, spreadsheets and time-consuming reports. Digitize your visit, audit, and inspection checklists with YOOBIC's mobile-first solution. Easily assign & track action plans and get a real-time overview of compliance in your automated dashboard. YOOBIC is used by 200+ companies across the world including Boots, Halfords, Lloyds Pharmacy, Peloton, Domino¿s Pizza, Puma, Lacoste and Sanofi. Dowiedz się więcej na temat produktu: YOOBIC

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Spanish-language quality management software. Users can manage tasks, documents, risks, strategic planning, audits, teams and more.
Spanish-language quality management software. Users can manage tasks, documents, risks, strategic planning, audits, teams and more. Dowiedz się więcej na temat produktu: KAWAK

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
100% Paperless Audit Management Software. Unify Your Audit Data in One Central Platform with Full Traceability on the QT9 QMS.
Go 100% paperless with QT9 QMS Audit Management Software. Digitally transform audits with quality management integration. Sync data across multiple sites and departments. Automate FDA and ISO Regulatory Compliance Audits with FDA 21 CFR Part 11 Compliant e-Signatures. End-To-End Traceability. Data-driven with real-time analytics. Link corrective actions, Create risk assessments and attach related files to audits with ease. Start Your 30-Day Trial Free! Dowiedz się więcej na temat produktu: QT9 QMS

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
A single cloud-based solution designed for financial planning, expense management, accounting, and transactions.
Workday Financial Management is a single cloud-based financial planning, accounting, and transactions solution. By combining transactions, accounting, analytics, and always-on audit in one system, Workday empowers decision-makers with in-the-moment and on-the-go financial and business insight they can act upon and plan for what's next. Dowiedz się więcej na temat produktu: Workday Financial Management

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
The #1 QMS for Medical Devices, Pharma and Biotech. 100% FDA/ISO/GxP compliance. 5x faster Audits,Doc Control, Training, CAPA, & more.
Rated #1 easiest and fastest QMS by Medical Device, Pharma, and Biotech companies that gets you 100% audit-ready. Hundreds of FDA, ISO, and GxP regulated Life Science companies in 80+ countries trust Qualio to bring their quality team, tools, processes, and data together in one easy to manage place. With industry experts on staff and customer service on call, we partner with you to implement strategy, prepare for audits, and convert manual processes to digital. Get a personalized demo today! Dowiedz się więcej na temat produktu: Qualio

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Intellect offers modern QMS & EHS software solutions with a no-code platform that empowers everyone to innovate.
Intellect's Audit Management system enables organizations to prepare for and enforce audit tasks and activities, enabling them to comply with regulations and compliance requirements. Intellect's Quality Suite is a software solution proven to enhance quality operations and reduce overall audit costs by 50%. Our applications are designed by certified quality experts and can easily be tailored with no code, drag and drop technology to fit your exact business needs. Dowiedz się więcej na temat produktu: Intellect

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Quality management solution that helps users manage documentation, compliance, workflows, risks, training and prepare for audits.
Qualtrax is a complete quality and compliance software system used to manage and control documentation, automate business processes, manage customizable workflows, streamline training management, manage internal and external audits and ensure implementation of critical industry regulations in real-time. Ideal for heavily-regulated industries, where compliance with standards including ISO 17025, 17020, 13485, and 9001, TNI, GFSI, FDA, and FQS are required. Dowiedz się więcej na temat produktu: Qualtrax

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Improve safety & field ops in one platform - increase productivity up to 32%. Connect the field to the office.
Make your audits easier with a cloud-based software platform that does more than digitize your forms. Use an all in one, process-based platform to ensure compliance, gather better evidence, quickly fix issues, and analyze trends. Speed up corrective actions and work with agility, using HammerTech's configurable system. HammerTech helps you quickly and efficiently gather key insights and distribute reports to share across teams, so together, you're making more informed decisions around safety. Dowiedz się więcej na temat produktu: HammerTech

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Management tool for manufacturers : task management, Gemba walks, team collaboration, KPI's, knowledge center, audit, and coaching.
Built for medium and large manufacturers of 200+ employees, UTrakk is an advanced DMS (Daily Management System) that helps managers boost their impact in delivering their roles, from the office to the shop floor, with a focus on improving both competitive performance and employee experience. UTrakk digitalizes Proaction International's 17 years of expertise in continuous improvement and introduces a groundbreaking technology, bringing organizations' management effectiveness to the next level. Dowiedz się więcej na temat produktu: UTrakk DMeS

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Restaurant, retail, and other multi-unit operators use Zenput to elevate team execution in every store.
Zenput is how top operators elevate team execution in every store. Restaurant, retail, and other multi-unit operators such as Chipotle, Domino's, and 7-Eleven use the platform to automate how operating procedures and key initiatives are rolled-out and enforced. Supporting 50,000 locations in over 40 countries, Zenput turns strategy into action faster and equips teams to deliver on it. Dowiedz się więcej na temat produktu: Zenput

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Food safety & compliance management solution that enables food & beverage businesses to manage quality, pest control, suppliers, & more
Safefood 360° provides food safety management software and supplier management software for industry leading food businesses everywhere in the world allowing you to maintain compliance against your audits and have complete oversight within your business and supply chain. The software provides full compliance against the requirements of GFSI, FSMA, BRCGS, ISO 22000 and retailer technical standards, just to name a few of the multiple food safety standards that we work with on a daily basis. Dowiedz się więcej na temat produktu: Safefood 360°

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Onspring's Audit software puts you in control of the entire IA process. User-friendly, easy setup & flexible to fit custom processes.
Onspring helps you stay organized, work efficiently, align with the IIA standards and focus on what matters. Through our cloud-based internal audit software, you can align audit plans with your organization's most significant risks and objectives. Manage workpapers, findings, review notes and milestones through user-friendly dashboards. Coordinate with process owners, management and other assurance functions, and report audit status and results in real-time. Dowiedz się więcej na temat produktu: Onspring

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Eleven is powerful cloud accounting software, tailored for accounting firms' needs and budgets.
Eleven is a robust cloud accounting app for professional practice. It combines bookkeeping automation with powerful Business Intelligence to help accounting firms become fast and competitive. Improve your team's capacity and well-being with a set of top-notch tools: multi-entity interface, scalable General Ledger, multi-currency support, integrated document management, and custom reporting. Eleven covers all core accounting tasks and is available on flat per-accountant pricing. Dowiedz się więcej na temat produktu: Eleven

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
A no-code platform for innovation and development. All your ideas, projects, resources, risks and innovations in one place in the Cloud
A no-code platform for innovation and development. Intelligent and human-centric tool for PMO, Innovation and R&D. All your ideas, projects, resources, risks and innovations in one place in the Cloud. Digitalise your development processes with a user-friendly tool. Gain efficiency, cost transparency, speed up your time-to-market and increase your ROI – get Return On Innovation! We turn your development costs into measurable results. Dowiedz się więcej na temat produktu: Keto

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Award-winning, affordable, and powerful Audit Management Software. Automate & digitize your audit process effortlessly with Effivity
Effivity is the best ISO, GRC & ESG automation software validated by users in 120+ countries for Quality - Occupational Health & Safety - Environment - Food Safety & Information Security Management System. Achieve 100% conformity with ISO 9001/14001/45001/22000/27001/HACCP standards with world-class risk management, non-conformity, document control, internal audit, training, calibration, incident mgmt modules. Let's make your QMS/HSE/FSMS/ISMS simple, quick, easy, collaborative & time-saving. Dowiedz się więcej na temat produktu: Effivity

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
WorkClout helps quality engineering teams improve quality and get product-to-market faster. Fully implement in just seven days.
WorkClout is a quality management platform for manufacturers. Our software helps streamline & automate internal audits, document control, visual inspections, training, and preventive quality design. ∙ Layer Process Audits ∙ CARE Inspections ∙ 8D ∙ Equipment Verification Audit (PVA) ∙ FMEA Compliance ∙ Document Control ∙ Pressure Equipment Directive (PED) ∙ Supplier Audits ∙ IATF 16949 ∙ CAPA ∙ SPC / Data Trend Analysis WorkClout is available on iOS, Android, and Desktop. Dowiedz się więcej na temat produktu: WorkClout

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Resolver’s internal audit software empowers agile, risk-based audits and improves client interactivity to stay ahead of emerging risks.
Resolver’s internal audit software empowers agile, risk-based audits and improves client interactivity, allowing teams to stay ahead of emerging risks. By automating data sharing with risk and compliance, Resolver ensures auditors can always make decisions off the latest information. Being aware of change is one thing; keeping up is another. Our client portal makes collecting information easy, and our automated workflows ensure your team can maintain assurance when faced with rapid change. Dowiedz się więcej na temat produktu: Resolver

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Take control of your QHSE management system. All Quality, Safety & Security Management tools on one platform.
Companies that comply or are planning to comply with several industry standards such as ISO9001, ISO45001, ISO14001, ISO22001, ISO27001, and the like. Qooling helps companies to build better, safer, and more secure products and services. The platform allows you to easily gather information from production plants or sides through the easy-to-use interface for the people in the field. This gives companies the ability to really leverage the data to improve the company. Dowiedz się więcej na temat produktu: Qooling

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
ADAudit Plus is Active Directory, Azure AD, Windows Server, file server (including NAS devices), and workstation auditing software.
ManageEngine ADAudit Plus is an IT security and compliance solution. With over 200 reports and real-time alerts, it provides complete visibility into all the activities across your Active Directory (AD), Azure AD, file servers (Windows, NetApp, EMC, Synology, Hitachi, and Huawei), Windows servers, and workstations. ADAudit Plus helps you track user logon and logoff activity; analyze account lockouts; audit ADFS, ADLDS, and printers; monitor privileged user activities; and do much more. Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine ADAudit Plus

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Workiva is the leading cloud provider of connected data, reporting, and compliance solutions.
In a world where data is everything and teams are everywhere, traditional software cant keep up and the tools you need keep adding upcreating chaos that puts you at risk for missed deadlines, bad intel, and steep fines. Workiva is the platform thats open, intelligent, and intuitive, so you can do your most complex work without manually having to go from system to system, software to software, or person to person. Rewrite the rules with us, and never go back. Welcome to the way work is suppose Dowiedz się więcej na temat produktu: Wdesk

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
Information security and compliance software for Risk Assessment, Policies, Business Continuity Planning, Vendor Management, and more.
Tandem Security & Compliance Software is an innovative suite of information security and compliance management tools used by more than 1400 U.S. financial institutions. Products include: Risk Assessment, Policies, Business Continuity Planning, Vendor Management, Audit Management, Phishing, Cybersecurity, and more. Software features include secure document storage, unlimited users, roles & responsibilities, tasks, email reminders, and incredible support. Dowiedz się więcej na temat produktu: Tandem Software

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
AUDIT YOUR WAY TO OPERATIONAL EXCELLENCE. Enable now any audit, inspection or unit supervision strategy.
AUDIT YOUR WAY TO OPERATIONAL EXCELLENCE the cloud software that guarantees the correct execution of standards in business processes and presents information for strategic decision-making and continuous improvement BeepQuest is a robust & flexible B2B SaaS platform that enables an end to end continuous improvement strategy so any company can communicate, control, monitor and analyse their standards trough a set of continuous improvement digital tools Dowiedz się więcej na temat produktu: BeepQuest

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
DataGuard helps you to process and monetize data in a way that is transparent and fully in line with the latest regulations.
Your company is now a data company, whether you like it or not. By combining a web-based privacy platform and strategic advice from certified experts, DataGuard enables you to fully operationalise privacy and build trust. They ensure that your business complies with the GDPR and scales fast despite ever-changing privacy regulations. Dowiedz się więcej na temat produktu: DataGuard Privacy-as-a-Service

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
EHS Insight allows you to perform safety audits, inspections, and assessments with ease and effortlessly report and track findings.
EHS Insight is the best value in Audit Management Software available today. With a fresh, user-friendly interface and everything you need to automate and improve your audit management program, it will be the must-have application of 2022. Don't settle for outdated software or one of those little 'forms' tools. Trust the industry leader first with offline access, first with a full-suite mobile application, and first in the cloud. Dowiedz się więcej na temat produktu: EHS Insight

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
SALUS is the digital safety management system for the modern age. Move your entire safety program to mobile devices and web app.
With the power of SALUS, you can manage safety compliance across your entire organization. Built for the construction industry, SALUS is 100% focused on safety and mimics existing workflows to simplify use and accelerate adoption. With SALUS, users can sign & submit documents; track certificates; and manage subcontractors, worksites, & assets, all from a mobile or web app. Say goodbye to a fragmented safety system and hello to a simplified, centralized approach. Dowiedz się więcej na temat produktu: SALUS

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
With Risk Cloud, you can save time and resources by having one centralized source of truth and automating workflows and manual tasks.
Managing audit and control procedures can be time-consuming and tedious, especially when they're scattered throughout spreadsheets and email. With LogicGate Risk Cloud, you can save time and resources by having one centralized source of truth and automating workflows and manual tasks. Dowiedz się więcej na temat produktu: Risk Cloud

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami
ETQ puts you in the driver’s seat and allows you to manage the entire quality audit process…planning, execution, approval & reporting.
Always audit ready. Everyday. From any location, offline or online. Stress free. With ETQ, you are in complete control of your compliance processes and quality audit prep is a breeze. Build a comprehensive audit management plan that tracks the progress of your audit checklist from start to finish with complete visibility and control over your auditing process. Configure workflows to match your internal processes, improving both your compliance audit and internal audit readiness. Dowiedz się więcej na temat produktu: ETQ Reliance

Funkcje

 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Pulpit
 • Planowanie audytu
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie formularzami