Polska Pokaż produkty lokalne
Wyniki: 87 w
Notificare to Customer Engagement Platform, która pomaga markom w ponownym angażowaniu odbiorców, aby zwiększyć ich retencję i konwersję. Dowiedz się więcej na temat produktu: Notificare
Notificare jest jedną z wiodących, wydajnych platform Customer Engagement Platform, która pomaga markom ponownie angażować swoich odbiorców, rzucać światło na zachowania klientów i zwiększać konwersję. Wszechstronny wgląd, który pomaga podejmować mądrzejsze decyzje. Mierz swoje sukcesy i poprawiaj wydajność w oparciu o własne wskaźniki KPI (kluczowy wskaźnik wydajności). Jedno narzędzie, z kanałami App Push, Web Push, e-mail, SMS i Mobile Wallet, do dostarczania najbardziej angażujących wiadomości i interakcji. Założona w 2012 roku, z siedzibą w Rotterdamie w Holandii. Dowiedz się więcej na temat produktu: Notificare

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Zbieraj wszystkie dane mobilne w najdokładniejszy sposób, aby zoptymalizować wydajność, ujawniając aktualne, dokładne i szczegółowe dane. Dowiedz się więcej na temat produktu: Singular
Dane są podstawą każdej kampanii marketingowej na urządzeniach mobilnych. Aby uzyskać najlepsze wyniki, marketerzy potrzebują łatwo dostępnych, łatwo przyswajalnych, szczegółowych danych, aby dostosować się, zoptymalizować i rozwijać. Zespoły marketingu mobilnego, w tym LinkedIn, Rovio, Lyft, Warby Parker, Twitter i inne, ufają, że Singular ujednolici dane marketingowe i analitykę mobilną. Zbieraj pełne dane marketingowe dotyczące kosztów, kreatywności, ofert i monetyzacji reklam dla każdego partnera, urządzenia i platformy. Dowiedz się więcej na temat produktu: Singular

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Mobile App Analytics Market Leader. UXCam captures every micro-interaction performed on your mobile app. Dowiedz się więcej na temat produktu: UXCam
Mobile App Analytics Market Leader. UXCam helps companies identify issues on their mobile applications and make informed product decisions. Most companies track vanity metrics, such as page visits, and do not capture micro-interaction data sets. In doing so, they completely miss out on what matters: the user. UXCam developed a solution that helps people deliver the perfect app — by understanding their users. Dowiedz się więcej na temat produktu: UXCam

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Oparta na sztucznej inteligencji wielokanałowa platforma zaangażowania i doświadczenia klientów, pomagająca ponad 5000 markom w skutecznych rozmowach indywidualnych z klientami Dowiedz się więcej na temat produktu: Netcore
Pakiet Customer Engagement & Experience firmy Netcore Cloud (dawniej Netcore Smartech) to kompleksowa platforma dla marketerów, kierowników ds. rozwoju i produktów, która napędza wielokanałowy wzrost na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych. Pomaga tworzyć możliwe do wykorzystania ujednolicone profile klientów, dostarczać spersonalizowane kampanie wielokanałowe do określonych segmentów użytkowników dzięki raportowaniu w czasie rzeczywistym i analityce produktów. Bezkodowe rozwiązanie do obsługi produktów dodatkowo zwiększa szybkość i sprawność tworzenia doświadczeń z aplikacji, które utrzymują użytkowników. Dowiedz się więcej na temat produktu: Netcore

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
A suite of business intelligence and analytics with reporting, data preparation, visualization, and analytics tools.
A suite of business intelligence and analytics with reporting, data preparation, visualization, and analytics tools. Dowiedz się więcej na temat produktu: Microsoft Power BI

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Deliver incredible mobile experiences with Pendo. Launch in-app guides without engineers or a new app version.
Deliver incredible mobile experiences with Pendo. Make better decisions and adjust strategy based on mobile insights for faster product innovation. Understand how quickly your users upgrade, how many of them are on old app versions, and which operating systems they’re using. Create in-app guides in minutes to unify your users’ product experience across web and mobile. Delight users with contextual onboarding, capture feedback, increase your app store ratings, and run impressive feature launches. Dowiedz się więcej na temat produktu: Pendo

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Databox is a business analytics platform that pulls all of your data into one place so you can track performance and discover insights.
Databox is a business analytics platform that pulls all of your data into one place so you can track performance and discover insights in real-time. Mix and match data from different sources in one dashboard to get a more complete view of your performance at a glance. Databox offers dozens of one-click integrations with sources like Google Analytics, Salesforce, HubSpot, Mixpanel, Facebook, Shopify, and more. With a simple drag-and-drop designer, creating strong dashboards is easier than ever. Dowiedz się więcej na temat produktu: Databox

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Smartlook to rozwiązanie do analizy jakościowej dla aplikacji na systemy iOS i Android z zawsze włączonymi nagraniami, mapami ciepła, automatycznymi zdarzeniami i lejkami.
Smartlook to rozwiązanie do analizy jakościowej dla aplikacji iOS, Android i React Native, które odpowiada na „pytania” dotyczące działań użytkowników. Zrozum, w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcję z Twoją aplikacją. Oglądaj nagrania, śledź wydarzenia i twórz lejki konwersji. Uzbrojony w te dane, zacznij ulepszać swoją aplikację. Dowiedz się więcej na temat produktu: Smartlook

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Powerful, self-serve product analytics to help you convert, engage, and retain more users.
Mixpanel helps companies measure what matters, make decisions fast, and build better products through data. With our powerful, self-serve product analytics solution, teams can easily analyze how and why people engage, convert, and retain in real-time, across devices to improve their user experience. Mixpanel serves over 26,000 companies from different industries around the world, including Expedia, Uber, Ancestry, DocuSign, and Lemonade. For more information, visit: www.mixpanel.com Dowiedz się więcej na temat produktu: Mixpanel

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Contentsquare is the #1 Digital Experience Analytics leader. Discover Session Replay, Zone-Based Heatmaps, Journey Analysis and more.
Contentsquare’s #1 Digital Experience Analytics Cloud is a feature-rich, enterprise-class platform used by 800+ leading brands to uncover hidden customer behaviors and deliver better experiences. Cap abilities like Zone-Based Heatmaps, Journey Analysis, Session Replay, Impact Quantification, AI Insights, Struggle Analysis & more provide unique insights, visualizations and recommendations Marketing, eCommerce, Operations, Product, UX and Analytics teams can use to optimize CX & fuel growth. Dowiedz się więcej na temat produktu: Contentsquare

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
The CRM to Supercharge Sales Teams. On the road. In the office. From home.
The ForceManager CRM solution has been designed by and for sales reps. Built taking their needs and priorities into account, ForceManagers goal is to simplify the work of sales reps so that they can focus on what matters: sales and building relationships with clients. Dowiedz się więcej na temat produktu: ForceManager

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
FullStory helps businesses understand, measure, and perfect their digital experience across sites and apps.
FullStory is a trusted Digital Experience Intelligence (DXI) platform that combines rich product analytics, robust session detail, and collaboration tools to deliver real-time insights that uncover opportunities on web and mobile experiences. FullStory’s best-in-class DXI platform helps brands understand their users’ digital experiences to eliminate friction and capitalize on what’s successful. Dowiedz się więcej na temat produktu: FullStory

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
User Retention Platform for High-Growth Mobile Apps
CleverTap offers real-time customer insights that help you create marketing campaigns to drive marketing growth. With over 11 different messaging channels, we give you the ability to trigger powerful omnichannel campaigns based on the insights derived from user activity. With granular customer insights at your fingertips, you can build powerful mobile engagement strategies that drive conversions. Dowiedz się więcej na temat produktu: CleverTap

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
MoEngage brings Analytics and Customer Engagement at one place. It helps you run highly targeted data-driven campaigns across channels.
MoEngage bridges the gap between Analytics, Customer Engagement, and Marketing Automation by bringing them all at one place. The Analytics module provides actionable reports which let you run engagement campaigns to address red flags and funnel drop-offs. With capabilities like funnels, trend analysis, cohort analysis, and custom dashboard on the Analytics front and the ability to run data-driven, multi-channel campaigns, MoEngage is the complete solution for most marketing teams. Dowiedz się więcej na temat produktu: MoEngage

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Hevo is a no-code, bi-directional data pipeline platform specially built for modern ETL, ELT, and Reverse ETL needs.
Hevo is a no-code, bi-directional data pipeline platform specially built for modern ETL, ELT, and Reverse ETL Needs. It helps data teams streamline and automate org-wide data flows that result in a saving of ~10 hours of engineering time/week and 10x faster reporting, analytics, and decision making. The platform supports 150+ ready-to-use integrations across SaaS Applications, Databases, Cloud Storage, SDKs, and Streaming Services. Dowiedz się więcej na temat produktu: Hevo

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Analytics solution that analyzes customer behavior to streamline processes across campaign management, conversion tracking, and more.
Amplitude is a leading web and mobile analytics solution with cross-platform user journey tracking, user behavior analysis and segmentation capabilities. Go beyond metrics like pageviews and clicks. See every path users take in a single view and zoom in to understand the context and intent behind their actions. Answer complex product questions like, which activities keep users coming back? What is the impact of your latest release? Amplitude's Behavioral Platform does the heavy lifting. Dowiedz się więcej na temat produktu: Amplitude

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Matomo is the leading open-source analytics solution. Make more informed decisions while ensuring data privacy and ownership.
Matomo is the leading open-source analytics solution free from data limitations. Make more informed decisions and enhance your customer experience while ensuring data privacy and ownership. Matomo is the trusted solution for over 1.5 million websites globally. Take back control of your data ownership and challenge the status quo. Dowiedz się więcej na temat produktu: Matomo

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Heap quickly surfaces friction or drop off points in multi-step digital journeys, so teams can make impactful product improvements.
Heap helps digital experience owners quickly surface blind spots where users struggle or drop off in multi-step digital journeys, so that product and marketing teams know where to make the most impactful improvements to the digital product or website. Dowiedz się więcej na temat produktu: Heap

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Customer Analytics that tells you how to grow your business, free for up to 50 million events!
Marketers, product managers, and business analysts use Indicative to optimize customer conversion, engagement, and retention. Indicative connects to all your customer data sources, synthesizes them into a into a complete view of behavior, and gives you the actionable insights you need to grow your customer base and build great products. Indicatives free plan offers up to 1 Billion user actions per month and complete access to the robust behavioral analytics platform! Dowiedz się więcej na temat produktu: Indicative

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
HeadSpin’s global device infrastructure and performance insights empower development, quality assurance & optimal user experience
HeadSpin is the worlds first Digital Experience AI Platform that helps mobile and browser apps deliver the best and optimal user experiences. It helps achieve this through automated testing conducted on its real devices across the globe which results in machine-learning driven performance insights & user experience analytics. HeadSpin empowers engineering, QA, operations, and product teams to assure optimal digital experiences across all delivery channels throughout the development lifecycle. Dowiedz się więcej na temat produktu: HeadSpin

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Polska Produkt lokalny
Dzięki ankietom można zebrać więcej informacji zwrotnych od klientów i zapewnić im lepsze wrażenia. Korzystaj z ponad 20 integracji macierzystych.
Wysyłanie ankiet – rejestrowanie spostrzeżeń. Dzięki Survicate w kilka minut przeprowadzisz markowe ankiety i zbierzesz informacje od klientów i subskrybentów. Uruchom e-mail, łącze, stronę internetową i ankietę mobilną. Analizuj wyniki ankiety w czasie rzeczywistym. Podejmij działania na podstawie opinii klientów. - umieszczanie ankiet w wiadomościach e-mail w celu uzyskania wskaźnika odpowiedzi do 58%; - łatwa integracja z Intercom, HubSpot i innymi (natywna, bez kodu); - ponad 100 szablonów ankiet do użytku. Nie bój się zadawania pytań. Dowiedz się więcej na temat produktu: Survicate

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
AppDynamics' Mobile User Monitoring gives you a clear understanding of the entire end-to-end journey of your mobile app users.
AppDynamics¿ Mobile User Monitoring gives powerful insights into how users are engaging with your mobile application. With AppDynamics you can track user sessions, capture crash events, and monitor network requests, all in real-time. Drill down into every UI event including button presses, text inputs, list interactions, and system-level events. With AppDynamics you can know if poor app performance is due to an application issue or a network issue. Dowiedz się więcej na temat produktu: AppDynamics

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Analizuj wydatki na reklamę, przychody i zaangażowanie w aplikacji, aby odkryć prawdziwy marketingowy wskaźnik ROI.
Analizuj wydatki na reklamę, przychody i zaangażowanie w aplikacji, aby odkryć prawdziwy marketingowy wskaźnik ROI. Zrozumienie wydajności kampanii dzięki raportowaniu kohortowemu, analityce przyrostowej, pulpitom do agregacji kosztów, tabelom przestawnym i innym funkcjom. Pulpity analityczne AppsFlyer są elastyczne, intuicyjne i łatwe w użyciu, a także zawierają rozbudowane filtry i różne wymiary, dzięki czemu można łatwo podzielić dane, aby pokazać, gdzie marketing jest wiodący, a gdzie istnieją możliwości optymalizacji. Dowiedz się więcej na temat produktu: AppsFlyer

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Data analytics platform that helps businesses plan marketing campaigns, measure media spend, prevent mobile ad frauds, and more.
The Kochava platform is a comprehensive set of measurement and targeting tools for app marketers. Kochava gives marketers and app developers real-time visualizations of mobile app campaign performance and engagement for precise audience creation, targeting, and prevention of mobile ad fraud. Kochava is integrated with thousands of networks and publishers and compiles a quarterly report of the top performers delivering quality campaign data to marketers. Dowiedz się więcej na temat produktu: Kochava

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
A mobile analytics solution that helps businesses automate data collection, visualization, and export to access users tracking data.
It is a mobile analytics solution that helps businesses automate data collection, visualization, and export to optimize and deliver app usage and user tracking data. Dowiedz się więcej na temat produktu: Amazon Pinpoint

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Get comprehensive marketing and sales reports in several clicks to identify new revenue growth opportunities
Improvado is an end-to-end marketing and sales data platform that helps revenue teams extract valuable insights from raw data and make informed business decisions faster. Analysts get access to detailed reports in several clicks by using automated integration with 300+ marketing platforms. A cross-channel view of marketing performance in a single tab enables teams to spot the most subtle trends in campaigns, precisely measure ROI, and make wise decisions on marketing budgets. Dowiedz się więcej na temat produktu: Improvado

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Analyze all your data in one place for smarter, faster decisions with Datascape — the analytics solution built for mobile marketers.
Analyze all your data in one place for smarter, faster decisions. Adjust's Datascape empowers mobile marketers with advanced data reporting and visualization. Drive your app ROI with user acquisition insights and custom metrics, SKAdNetwork, and Cohort Dashboards. Dowiedz się więcej na temat produktu: Adjust

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Product Analytics and Innovation to understand the digital customer journey across devices, and build better ones.
Countly is a product analytics solution and innovation enabler that helps organizations track product performance and user journey and behaviour across mobile, web, and desktop applications. Ensuring privacy by design, it allows organizations to innovate and enhance their products to provide personalized and customized customer experiences, and meet key business and revenue goals. Dowiedz się więcej na temat produktu: Countly

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Pyze is the leading usage analytics and business process optimization platform to maximize user adoption, productivity, efficiency.
Pyze is the leading usage analytics and business process optimization platform to maximize user adoption, productivity, and business impact of applications. By providing deep usage Dowiedz się więcej na temat produktu: Pyze

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
AppTweak fuels growth for the world's most popular apps and games by providing actionable insights in a simple interface.
AppTweak is the leading ASO tool driven by data science. AppTweak empowers +1,500 mobile leaders - such as Amazon, Jam City, Yelp and Adobe - to grow their apps and games with actionable insights in a simple interface. AppTweak's all-in-one platform offers ASO Intelligence, Ad Intelligence, App Intelligence and Market Intelligence. Dowiedz się więcej na temat produktu: AppTweak

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Easyflow allows you to connect apps, analyse data, and create automations and memorable KPI dashboards that work exactly how you want.
You have data - probably lots of it. That's not the problem. The real problem data is basically worthless unless you turn that data into insights - and that insights into action, without pain! Easyflo w will help you succeed with this journey by allowing you to automate everything and visualise anything! It’s a drag-and-drop solution, no development skills required. With Easyflow you can connect apps, analyse data, and create automations and memorable KPI dashboard that work exactly how you want. Dowiedz się więcej na temat produktu: Easyflow

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Branch is a cross-platform attribution and linking platform used by the 40,000 of world's top mobile brands.
Branch is a cross-platform attribution and linking platform used by the 40,000 of world's top mobile brands like Pinterest, Airbnb, BuzzFeed, GoEuro to unify mobile measurement and user experiences across devices, platforms, and channels. Branch increases mobile conversion, retention, and engagement through deep linking, user routing, attribution, mobile banners, and personalized app experiences. Dowiedz się więcej na temat produktu: Branch Metrics

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
App Annie is the industry's most trusted mobile data and analytics platform. More than 1100 enterprise clients & over a million users.
App Annie is the industry's most trusted mobile data and analytics platform. App Annie's mission is to help customers create winning mobile experiences and achieve excellence. Founded in 2010, the company launched the first mobile market data solution. In 2019, App Annie acquired Libring, an advertising monetization and spend offering. Together, these solutions comprise the industry's most complete mobile performance platform. More than 1100 enterprise clients and over a million registered users Dowiedz się więcej na temat produktu: data.ai Intelligence

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
App Radar focuses on organic and paid app user acquisition and lets you combine self-service tools with managed app store services.
App Radar focuses on organic and paid app user acquisition and lets you combine self-service tools with managed services for app store marketing. So that you can grow faster, either on your own or with the support of our experts. The international team of App Radar has already helped to achieve more than 100 million downloads for customers like iTranslate, Kolibri Games, Wargaming, some of the world¿s most successful mobile companies. Dowiedz się więcej na temat produktu: App Radar

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Get visibility into every business transaction, every application, every where.
Today's complex application environments are difficult to monitor, manage and troubleshoot. Using the Arcturus IntelliTrace, and IntelliSense technologies, Applicare tunes applications, monitors transactions and self-detects problems. Get visibility to every business transaction, every application, every where. Dowiedz się więcej na temat produktu: Applicare

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
AppFollow is designed to make app store performance management easier and more efficient.
Covering all key areas, such as real-time data performance monitoring, following competitors and benchmarks, keywords optimization, AppFollow provides reviews management, enables help desk integration s, and enhances teamwork. AppFollow drives a holistic approach to app management that helps to unlock new business opportunities and gives marketing and support teams viable tools to get insights and drive customer engagement. Dowiedz się więcej na temat produktu: AppFollow

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Cooladata is a data warehousing and visualization solution optimized for gaming companies. Ideal for small to mid-sized data teams.
Cooladata is an end-to-end solution for gaming that lets you stream, unify, analyze, visualize and share all of your data to empower marketing, product and data teams to better convert, retain and grow your customers and make smarter decisions, faster. For data teams at small to mid-sized gaming companies considering building their own data warehouse for behavioral analysis, Cooladata gives them a solution as powerful and flexible at a fraction of the cost. Dowiedz się więcej na temat produktu: CoolaData

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Bardzo szybki sposób na sprawne wdrożenie użytkownika. Konwersja większej liczby klientów i zwiększenie współczynnika zatrzymywania klientów.
Bardzo szybki sposób na sprawne wdrożenie użytkownika. Chcesz usprawnić wdrażanie użytkowników, ale Twoi programiści są zajęci. Ucierpi na tym współczynnik konwersji. Funkcja Userflow pozwala całemu zespołowi tworzyć dostosowane do potrzeb ankiety, obchody i listy kontrolne w aplikacji, bez kodowania. Konwersja większej liczby klientów i zwiększenie współczynnika zatrzymywania klientów. Dowiedz się więcej na temat produktu: Userflow

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Mobile forms and data collection tool that empowers field teams to collect data and generate reports with mobile/ cloud technology.
Mobile data collection and reporting made easy. Capture and manage data from the field then share and analyse it in real time across your organisation, for fast and accurate decisions. Poimapper solves two universal problems 1. Availability of real-time, reliable and accurate data from the field is a critical factor in planning and decision-making. 2. Mobilisation of your field personnel with real-time information to enhance producivity and customer service. Dowiedz się więcej na temat produktu: Poimapper

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
The modern no-code testing platform for engineers
Sofy is built from the ground-up to be a no-code test automation platform that uses AI powered testing to enable create once and run anywhere tests without writing a single line of code. Using our library of real devices, you can run manual, automated UI testing and exploratory tests, and ensure fidelity between your test and production environments. With the power of the AI testing tools, Sofy, you can feel confident about your teams results and ultimately release great products. Dowiedz się więcej na temat produktu: Sofy

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Leanplum is a leading multichannel customer engagement platform that helps build brand loyalty and grow revenue.
Leanplum, the leading multichannel customer engagement platform helps forward-looking brands like Zynga and Tesco meet the real-time needs of their customers. By transforming data into an understandin g of users' needs and wants, Leanplum's platform delivers unified experiences that are timely, tested, and relevant -- building customer loyalty that fuels business growth. Dowiedz się więcej na temat produktu: Leanplum

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Mobile Application Performance Analytics - Easily monitor and report on the technical and commercial performance of apps.
Branded as yours on every touch point incl. URLs Kumulos' Mobile App Analytics and Reporting lets you easily answer key questions about the technical and commercial performance of your apps. Just drop in the lightweight SDK and see: - New installs by where they are coming from - Which hardware and platforms are the most popular - User engagement and retention data - App Store Performance - Push Notifications open and subscribe rates and much much more.... Dowiedz się więcej na temat produktu: Kumulos

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
HEROW is a contextual engagement platform for mobile applications.
HEROW is a contextual engagement platform for mobile applications. Built around everyday behaviors and powered by location intelligence, its one-stop solution allows apps to maximize mobile engagement with their users. With its simple, straightforward SaaS platform, mobile marketers and developers can better understand how, when and where their app is being used, create user segments based on real-world moments and behaviors, and significantly improve mobile engagement. Dowiedz się więcej na temat produktu: Herow

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Data visualization solution that helps businesses with file sharing, content management, API integration, mobile access, and more.
Easily create, publish, and share the most engaging experiences for your data. Dowiedz się więcej na temat produktu: SAP Roambi

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
For £10* a month, upskill your guest WiFi, understand your customers, create new conversations, and encourage repeat visits & spend.
See how you can utilize Purple's Small Business WiFi solution to understand the in-store journey of your visitors and identify bottle necks and your busiest times of day to improve operational efficiency. Dowiedz się więcej na temat produktu: Small Business WiFi

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
AT Internet's web analytics solution is one of the worlds major analytics tool.
AT Internet's web analytics solution helps companies to measure their web & mobile traffic to better drive their digital performance. From data collection to exploration, activation and the sharing of insights, AT Internets Analytics Suite provides fully reliable data for optimal decision-making company-wide. Perfectly adapted to e-commerce, media, finance/banking, and corporate websites and mobile apps, the Analytics Suite is easy-to-use for all individuals within a company. Dowiedz się więcej na temat produktu: AT Internet Web Analytics

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Customer experience optimization system for your website with A/B and multivariate testing.
Customer experience optimization system including A/B and multivariate testing, urgency messaging, personalization, and retargeting. Dowiedz się więcej na temat produktu: Webtrends

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
A complete solution for analyzing digital experiences on your app.
UserExperior is a qualitative analytics solution that enables product, design and engineering teams to get powerful insights into their apps user experience. Understand your app through session replay, heatmaps, funnels, and user journeys. Our solutions enable teams to look beyond events to spot and fix broken experiences inside your app with data-driven visual insights. Dowiedz się więcej na temat produktu: UserExperior

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Mobile application analytics to help businesses track user interactions and understand crashes.
Mobile application analytics to help businesses track user interactions and understand crashes. Dowiedz się więcej na temat produktu: Flurry

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji
Product analytics and engagement platform. Find most used features, friction points, users cohorts and application performance impact.
Product analytics and engagement platform. Find most used features, friction points, users cohorts and application performance impact. Dowiedz się więcej na temat produktu: Fibotalk

Funkcje

 • Analiza lejka
 • Testowanie rozdzielcze
 • Multi-Channel Attribution
 • Śledzenie odinstalowanego oprogramowania
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji
 • Śledzenie retencji