Wyniki: 76 w
Jedna z najpopularniejszych platform online do mapowania i tworzenia diagramów. Dowiedz się więcej na temat produktu: Miro
Miro to jedna z najpopularniejszych platform do tworzenia tablic dla zespołów dowolnej wielkości, której zaufało ponad 25 milionów użytkowników na całym świecie. Wypróbuj Miro, aby stworzyć solidne mapy i diagramy, które podniosą wiedzę i ujednolicą wizję wszystkich. Idealny do tworzenia schematów złożonych systemów, procesów i podróży klientów. Mapuj procesy, systemy, przepływy użytkowników, mapy witryn i inne. Twórz od podstaw w łatwej w użyciu, nieskończonej przestrzeni lub wykorzystaj ponad 250 szablonów, aby rozpocząć pracę. Dowiedz się więcej na temat produktu: Miro

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Cacoo to łatwe w użyciu narzędzie online do tworzenia map witryn, schematów blokowych, map umysłu, szkieletów, mokupów, UML Dowiedz się więcej na temat produktu: Cacoo
Przeprowadź burzę mózgów i nadaj priorytety pomysłom członków zespołu w tym samym biurze lub na całym świecie. Cacoo to narzędzie diagramowe do tworzenia schematów blokowych, map umysłu, schematów organizacyjnych, makiet i innych. Funkcje obejmują współpracę w czasie rzeczywistym, zaawansowane integracje aplikacji, w tym Google Drive, Confluence, Visio i inne, ogromną ilość kształtów i szablonów oraz łatwe opcje udostępniania, w tym osadzanie, łącza i eksportowanie. Dowiedz się więcej na temat produktu: Cacoo

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Rappid jest systemem do tworzenia schematów dla zaawansowanych zastosowań. Wdrażaj interaktywne schematy, wykresy i diagramy w dowolnej aplikacji. Dowiedz się więcej na temat produktu: JointJS
Rappid jest systemem do tworzenia schematów dla zaawansowanych zastosowań. Wdrażaj interaktywne schematy, wykresy i diagramy w dowolnej aplikacji. Dowiedz się więcej na temat produktu: JointJS

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Microsoft Visio is a diagramming solution that helps visualize data-connected business process flows, empower remote teamwork, and more
Microsoft Visio is a diagramming solution with a robust library of templates and shapes, data connectivity capabilities, and integrated collaboration tools to empower remote workers and teams anywhere. Create impactful visualizations using provided shapes and starter files. Edit diagrams stored online simultaneously with colleagues through a web browser to work with others anywhere securely and effortlessly. Even connect diagrams to real-time data to make decisions quickly. Dowiedz się więcej na temat produktu: Visio

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
The intelligent diagramming application that empowers teams to clarify complexity, align their insights, and build the future.
Our online diagramming application makes it easy to create and share professional diagrams. From system design, to brainstorming, to project management, we support all of your communication and collaboration needs. Thats why millions of users choose Lucidchart. Dowiedz się więcej na temat produktu: Lucidchart

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Cloud-based diagramming tool that helps create, share, track and manage diagrams through drag & drop functionality and templates.
draw.io is a flowchart solution designed to help developers, network admins, IT analysts, and designers use drag-and-drop functionality to create and publish diagrams. The system enables professionals to add toggle layers with customizable URLs and align texts within the shapes. Businesses can utilize the inbuilt layout shapes to automatically organize flow charts, mind maps, and tree diagrams. The platform also lets teams automatically generate and export diagrams to PDF files. Dowiedz się więcej na temat produktu: diagrams.net

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Drive engagement by building a culture of connection and appreciation with shareable, dynamic org charts and communication tools.
Do in minutes what used to take hours with Pingboard's customizable org chart and employee experience suite. Your employees can scan the org chart to find what they're looking for at a glance, or dive deeper into individual employee profiles to learn more about the people they're working with. Drive engagement by building a culture of connection and appreciation with Pingboard's shareable, dynamic org charts and communication tools. Dowiedz się więcej na temat produktu: Pingboard

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Open productivity suite that allows users to produce letters, multimedia presentations, diagrams, 3D illustrations, and more.
Open productivity suite that allows businesses of all sizes to create mathematical equations, manage databases, produce letters, multimedia presentations, diagrams, 3D illustrations, and more. Dowiedz się więcej na temat produktu: Apache OpenOffice

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Narzędzie graficzne, które ułatwia tworzenie profesjonalnie wyglądających diagramów i wykresów.
EdrawMax to kompleksowe oprogramowanie do tworzenia diagramów, które ułatwia projektowanie m.in. profesjonalnie wyglądających schematów blokowych, schematów organizacyjnych, diagramów sieciowych, prezentacji biznesowych, planów budynków, map myśli, ilustracji naukowych, genogramów, diagramów UML, przepływów pracy, struktur programów, diagramów projektów internetowych, schematów elektrycznych, map kierunkowych czy diagramów baz danych. Dostępny dla systemów Windows, macOS, Linux oraz online. Dowiedz się więcej na temat produktu: EdrawMax

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Creately combines visual collaboration & diagramming, workflow & project management, wiki and note taking together.
Creately is a work management platform that runs on a smart visual canvas. Teams use it to brainstorm, plan, manage projects, and capture knowledge in a single space. It connects and centralizes work items from multiple apps, docs, and people in a central location. This makes it easier for teams to ideate, map out processes, add in-depth details, and build the systems to execute the processes right inside Creately. Dowiedz się więcej na temat produktu: Creately

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Diagram software for drawing flowcharts, org charts, mind maps, network diagrams, floor plans, business model diagrams and many more.
MyDraw is developed and supported by Nevron Software a global leader in Diagramming, Text Processing and Data Visualization solutions. MyDraw is an advanced diagramming software and vector graphics drawing tool. This diagram software includes powerful features to help you create flowcharts, org charts, mind maps, network diagrams, floor plans, family tree diagrams, general business diagrams, drawings, invoices, scorecards, and others. It is the right solution to your project needs. Dowiedz się więcej na temat produktu: MyDraw

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Easy multi-platform software to make any diagram. Intuitive tools and templates, with simple collaboration and sharing features.
Powerful diagramming software including thousands of templates, tools and symbols. Easily create flowcharts, org charts, floor plans, CAD drawings, projects & schedules, network diagrams, charts & graphs, wireframes and so much more. Full MS Office, Box, Jira, GSuite, Confluence and Trello integrations. Import, modify and export Visio files and stencils. Simple sharing and collaboration features and multi-platform access make SmartDraw the superior diagramming solution. Dowiedz się więcej na temat produktu: SmartDraw

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Transforms brainstorming ideas, strategic thinking and business information into blueprints for action.
Work faster, better, and more connected with MindManager, a portfolio of visual productivity tools that helps you and your team transform unstructured ideas and information into dynamic maps, diagrams, and more. MindManager offers a variety of diagram types, starting with typical mind maps, concept maps, org charts, flowcharts, and swim lanes, all the way up to Venn and onion diagrams, matrices, and Kanban boards. Depend on MindManager to provide the clarity you and your team need. Dowiedz się więcej na temat produktu: MindManager

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Online diagramming software for any type of diagram building, editing, and sharing.
Gliffy's diagramming applications make it easy to communicate and collaborate at the speed of your ideas. Whether you're using Gliffy in Confluence and Jira or jumping into our standalone diagramming tool, Gliffy Online, you'll find an intuitive way to draw diagrams. Drag and drop your way to professional-looking flowcharts, UML diagrams, entity-relationship diagrams, and more in just a few clicks. Use a template to make a mind map or concept map while brainstorming. Visit gliffy.com today! Dowiedz się więcej na temat produktu: Gliffy

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Work Better Together and transform your meetings company-wide with Stormboard's innovative digital workspace!
Stormboard is an all-in-one shared digital transformation workspace and collaborative whiteboard where high-performing professionals and teams hold meetings, project-manage, and perform day-to-day initiatives no matter where they are located. Identify, capture, prioritize, and act on your finest ideas wherever and whenever they strike. Whether you have a physical, remote, or hybrid workforce. Your digital transformation starts here. Dowiedz się więcej na temat produktu: Stormboard

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Diagram software that enables designers to create website wireframes, electrical systems, family trees, and maps of software classes.
Diagram software that enables designers to create website wireframes, electrical systems, family trees, and maps of software classes. You can quickly share tiny elements or mockups in a message to a friend, or export finished assets for the project in the format you need. It is a lot more simplified than other complex diagram software. Dowiedz się więcej na temat produktu: OmniGraffle

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Platforma iGrafx Business Transformation przekształca procesy w portfel wartościowych aktywów, pozwalając na prawdziwą transformację.
W centrum wszystkiego zawsze jest proces. Platforma iGrafx Business Transformation przekształca procesy w portfel wartościowych aktywów. iGrafx oferuje najbardziej wszechstronną platformę do współpracy w zakresie BPMN, RPA, automatyzacji przepływu pracy, Customer Journey, GRC i wielu innych. Czy masz przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym? Nie ma problemu. Platforma z powodzeniem daje wsparcie firmom z ponad 100 tys. użytkowników na całym świecie i największe globalne przedsiębiorstwa. Nie ma limitów wysyłania czy wielkości plików – nigdy. Dowiedz się więcej na temat produktu: iGrafx

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
On-premise solution that provides desktop diagramming through sketches of problems, processes, and workflows.
On-premise solution that provides desktop diagramming through sketches of problems, processes, and workflows. Dowiedz się więcej na temat produktu: SimpleDiagrams

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
D3M enables users to collaborate in real-time while designing network diagrams and automatically generates your quote and proposal.
D3M is a secure web app which enables users to collaborate in real-time while designing network topology diagrams, rack diagrams, and floorplan diagrams. From these diagrams, D3M automatically generates your project inventory, customer quote and required proposals & documentation while ensuring all components of your project always stay in sync. Dowiedz się więcej na temat produktu: D3M

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Prepares and delivers presentations that include dynamic displays of linked data, thanks to integrated Live Object technology.
ConceptDraw DIAGRAM (former name - ConceptDraw PRO) offers a professional set of drawing tools, templates, and object libraries. Furthermore, it delivers presentations that include dynamic displays of linked data, thanks to integrated Live Object technology; it also has import and export roundtrip of the MS Visio file format. The most popular file formats are supported as well: PNG, JPG, BMP, GIF, TIFF; EPS (export Windows version only); Adobe PDF; HTML (export); SVG, and PowerPoint. Dowiedz się więcej na temat produktu: ConceptDraw DIAGRAM

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Moqups is a visual collaboration tool that combines whiteboard, diagram, and design features in a single, online app.
Moqups is a visual collaboration tool that combines whiteboard, diagram, and design features in a single, online app. Think, plan and communicate in real time to create a wide range of visual materials for any project: wireframes, mockups, diagrams, mind maps, dashboards, and prototypes. Moqups is used by over 1.5 million product managers, business analysts, UX professionals, executives, and cross-functional teams doing foundational work on complex projects. Dowiedz się więcej na temat produktu: Moqups

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Slickplan is everything you need to plan a website. Site mapping, diagramming, content planning, and mockup sharing all in one tool.
Slickplan is the perfect app to help you start planning a website or app. Build sitemaps, design user flow, plan content, and share design mockups all from one easy to user web application. Built by designers for design professionals, teams and agencies. Get started by building your sitemap from a blank canvas or inputting the structure of a current website by using our site crawler or importing a Google XML file. Dowiedz się więcej na temat produktu: Slickplan

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
On-premise structured diagrams drawing tool that helps with drawing for building sites, chemistry labs, electronic designing, optics, a
On-premise structured diagrams drawing tool that helps with drawing for building sites, chemistry labs, electronic designing, optics, and more. Dowiedz się więcej na temat produktu: Dia Diagram Editor

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
An online presentation tool that lets you create, edit, publish and broadcast slides while you collaborate with teams in realtime.
Zoho Show is a cloud-based presentation software that brings slide creation, collaboration, broadcasting, and publishing onto one platform. Create slides with enticing visuals (including charts, tables, and videos) and work with your team on slides in real time. Add comments, resolve, and reopen discussions whenever you need. Dowiedz się więcej na temat produktu: Zoho Show

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
SAP Signavio enables business people to capture, design and continuously improve their business processes.
The SAP Signavio portfolio of web-based business transformation solutions helps companies to understand and optimize all of their business processes quickly and at scale, providing instant insights for informed decision-making. SAP Signavio’s intuitive analysis, change management and execution solutions around process excellence include use cases like digital transformation, operational excellence and customer-centricity, placing them at the heart of global organizations. Dowiedz się więcej na temat produktu: Signavio

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
think-cell helps you create stunning charts in minutes, boosts your slide layout and automates your regular reports.
Creating slides in Microsoft PowerPoint is painstaking. Frequently used chart types and graphical elements are missing and there is nearly no automatic placement. Usually, you end up manually updating numbers and pushing around shapes. think-cell is different. It is a powerful charting and layout software that automates your PowerPoint work and such improves slide creation efficiency and quality. Within minutes you get well-laid-out and great-looking slides. Dowiedz się więcej na temat produktu: think-cell

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Open-source GUI prototyping tool used by developers and businesses to create site wireframes and mockups using various built-in tools.
Open-source GUI prototyping tool used by developers and businesses to create site wireframes and mockups using various built-in tools. Dowiedz się więcej na temat produktu: Pencil Project

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Collaborative 3d mind mapping that enables breakthrough thinking wherever and whenever it is most needed.
Collaborative 3d mind mapping that enables breakthrough thinking wherever and whenever it is most needed. Dowiedz się więcej na temat produktu: Thortspace

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Quickly simulate Microsoft Office Visio flowcharts, Value Stream Maps and workflow diagrams.
Quickly and easily simulate Microsoft Office Visio flowcharts, Value Stream Maps and workflow diagrams. Process Simulator installs as an add-in to Visio, allowing you to seamlessly create and run simulation models inside Visio. It is a simple, predictive, productivity improvement tool. 1)Create a new flowchart model or add simulation properties to an existing flowchart directly in Visio. 2)Press play and watch your model run with realistic animation. 3)View dynamic model output reports. Dowiedz się więcej na temat produktu: ProModel

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
On-premise graph editor that helps create, import, arrange and export diagrams manually or through automatic layout algorithms.
On-premise graph editor that helps create, import, arrange and export diagrams manually or through automatic layout algorithms. Dowiedz się więcej na temat produktu: yEd

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
empower® makes MS Office easier, more efficient and brand compliant. empower® is the most used Microsoft Office add-in for corporations
empower® is a solution for Microsoft that elevates and streamlines working with PowerPoint, Word, Excel, and Outlook. Create properly formatted presentations, documents, spreadsheets and emails quickly. Build documents based on robust templates and building-blocks – instantly searchable in a centralized library, online and offline. Host the software on-premise or in the cloud and use it with Office 365, Office for Windows, Office for Mac, PowerPoint Online, and Microsoft Teams. Dowiedz się więcej na temat produktu: empower

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Diagrams for software requirements and business procedures. Ultra-clear flowcharts, mind maps, and checklists without pixel hunting.
DrakonHub is an online diagramming tool for software requirements and business procedures. DrakonHub helps you create DRAKON charts that are an optimized alternative to BPMN and UML from the aerospace industry. DRAKON removes the visual noise from diagrams and makes complex systems easy to comprehend. Besides, DrakonHub supports ordered mind maps and hierarchical checklists. The editing process in DrakonHub is quick and easy; you can build a large diagram in a few minutes. Dowiedz się więcej na temat produktu: DRAKON Editor Web

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Minitab Workspace contains problem solving tools to clearly visualize, optimize, prioritize, and map business value.
Visual Tools for Better Business Productivity. The comprehensive set of tools in Minitab Workspace enable the visualization, analysis and prioritizations that drive understanding of complex initiative s and create value across various teams in organizations. Dowiedz się więcej na temat produktu: Minitab Workspace

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
For any business in any industry that need a single coherent Application Development solution to plan, develop, release and support.
VisionFlow provides a complete platform for Application Lifecycle Management. To succeed with application development, you need one coherent platform that supports your efforts, makes your work more efficient and cost effective. Reach your goals with VisionFlow. It covers all key areas: project management, product and release planning, requirement management, task and activity management, bug and defect tracking, test management, change and configuration management, build and more. Dowiedz się więcej na temat produktu: VisionFlow

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
ClickCharts lets you lay out your ideas, organization, process or create UML diagrams. Create data flow or value stream diagrams.
Create a flowchart diagram of your process to make it easy to understand, customize the charts to suit your needs, and share with others. Diagrams help you and your colleagues visualize your data. Get clearer insights and make better decisions with our easy-to-use diagramming software. Today millions of people around the world use our ClickCharts flowcharting software for their company or organization to create diagrams, process workflow charts, organization charts, process flowcharts, and more. Dowiedz się więcej na temat produktu: ClickCharts

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
It is a network graphing solution that helps businesses gather data from multiple sources to create graphs in several templates.
It is a network graphing solution that helps businesses gather data from multiple sources to create graphs in several templates. Dowiedz się więcej na temat produktu: Cacti

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Visualize your cloud architecture like a pro with smart AWS diagrams.
Visualize your cloud architecture like a pro with smart AWS diagrams. Unlike generic diagramming solutions, Cloudcraft understands the cloud services you use. With smart components for Amazon EC2, ELB, Lambda, RDS, DynamoDB, Kinesis, Redshift, Cloudfront, etc. anyone can design a professional architecture diagram in a snap. You can optionally securely connect your AWS account to import your real cloud inventory. Dowiedz się więcej na temat produktu: Cloudcraft

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Online diagramming app which generates automatically diagrams from simple text commands. Get diagrams animated in one click.
Textografo is a cloud-based diagramming tool which enables users to produce diagrams like flowcharts, mind maps, organizational charts, decision trees amongst others. Save Time with Text-to-Diagram Technology: Rather than positioning and connecting shapes, Textografo uses text saving you hours of work Communicate Better with Animated Diagrams: Get animated diagrams in just one click. Collaborate Better: Edit diagrams together in real-time and provide comments (no account needed). Dowiedz się więcej na temat produktu: Textografo

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Free online web based application for making database diagrams by typing the schema.
Free online web based application for making database diagrams by typing the schema. Dowiedz się więcej na temat produktu: QuickDBD

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
netTerrain Logical combines the flexibility of a powerful drawing tool with the automation of discovery
Ready to move beyond spreadsheets and Visio diagrams? With netTerrain Logical, automatically map your organizations network. netTerrain Logical software combines the flexibility of a powerful drawing tool with the automation of network discovery. Create logical network maps, data center diagrams, application views, and any views you need to run your network. Dowiedz się więcej na temat produktu: netTerrain Logical

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
An infographic maker that automates design for you using visual language and infographic templates.
Adioma is an infographic maker that automates design for you using visual language and infographic templates using timelines, grids and icons. It allows you to create professional infographics in minutes. Dowiedz się więcej na temat produktu: Adioma

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Diagramming system that creates flowcharts, CRC cards, UI, venn diagrams and more using UML, SysML, ERD, BPMN, and ArchiMate support.
Diagramming and modeling software for analyzing, designing, and documenting software systems and processes. The software supports more than 80 diagram types, including UML, flowcharts, BPMN, ERD, UI diagrams, and ArchiMate. This complete tool set also helps with system documentation, user interface wireframing, source code and script generation, understanding existing projects using reverse engineering to diagrams, and complex model navigation. Dowiedz się więcej na temat produktu: Software Ideas Modeler

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Design and software production web platform for online modeling of UML, BPMN, RDS, and flowcharts.
Design and software production web platform for online modeling of UML, BPMN, RDS, and flowcharts. Offers remote collaboration tools. Dowiedz się więcej na temat produktu: GenMyModel

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Create precise and beautiful diagrams with automatic snapping, embedded LaTeX, and more. Great for technical and business diagrams.
Create precise and beautiful diagrams with automatic snapping, embedded LaTeX, and more. Great for technical and business diagrams. Dowiedz się więcej na temat produktu: Vexlio

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Diagram creating tool that helps businesses create flowcharts, state charts, Sankey diagrams, genograms & more.
Diagram creating tool that helps businesses create flowcharts, state charts, Sankey diagrams, genograms & more. Dowiedz się więcej na temat produktu: GoJS

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Sketchboard is an infinite online whiteboard, ready to help your team bust barriers and boost productivity.
Sketchboard is an infinite online whiteboard, powered by your teams ideas. Use diagrams, notes, images and screenshots to brainstorm ideas. Tailored for Software Development. Sketchboard makes online diagramming simple, fun and intuitive. Sketchboard revolves around ideas, not looks. We believe an organic feel encourages collaboration and feedback. Choose from over 400 sketch shapes with automated connections and note down your thoughts to bring your vision to life in no time. Dowiedz się więcej na temat produktu: Sketchboard

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Cloud-based solution that helps businesses create and administer surveys, forms, flow charts & workflows.
Cloud-based solution that helps businesses create and administer surveys, forms, flow charts & workflows. Dowiedz się więcej na temat produktu: FlowCharts

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Software development tool that uses deep learning UML modeling technologies to help teams improve the design quality of software apps.
Astah UML is a simple UML modeling tool for everyone that provides features including UML diagrams, source code linkage, API & plugin extensions, multilingual support, reverse engineering and more. Developers can leverage the platform's design tools to create structural and behavioral diagrams, helping to capture statistical & dynamic aspects of in-house systems. Dowiedz się więcej na temat produktu: Astah UML

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Create and present workflow, flowchart, and process diagrams.
Create and present workflow, flowchart, and process diagrams. Dowiedz się więcej na temat produktu: InSight Diagrammer

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony
Enterprise content management for iPad. Fast sync, easy admin setup, complete control over your content
bSource from Ai2 is your enterprise content management (ECM) for iPad solution. Keep your entire staff on the same page by managing and syncing files, documents and content with bSource. Youll save time, eliminate printing costs, and work green. This iPad app is ideal for any organization that deploys iPads to its field staff, employees, or students. Dowiedz się więcej na temat produktu: bSource

Funkcje

 • Narzędzia do pracy zespołowej
 • Importowanie/eksportowanie danych
 • Przeciągnij i upuść
 • Mapy umysłu
 • Schemat blokowy
 • Schemat organizacyjny
 • Szablony