Wyniki: 62 w
Firma Nlyte, lider w dziedzinie rozwiązań Magic Quadrant firmy Gartner w latach 2014, 2015 i 2016, szczyci się największymi i najbardziej zaawansowanymi wdrożeniami DCIM na świecie. Dowiedz się więcej na temat produktu: Nlyte DCIM
Zespoły IT wdrażają Nlyte w celu automatyzacji, zarządzania i zmniejszania ryzyka infrastruktury krytycznej. Z centrum, kolokacji, krawędzi i chmury danych, Nlyte odkrywa, zarządza i fizyczne i wirtualne zasoby obliczeniowe, infrastrukturę, oprogramowanie oraz IoT i raportuje z użyciem otrzymanych danych. Nlyte obejmuje zarządzanie aktywami i mocą oraz monitorowanie energii. Asset Lifecycle obejmuje zarządzanie wydajnością, planowanie typu „co, jeśli”, analitykę prognostyczną, przepływ pracy oraz integrację z systemami IT, BMS i krytycznymi systemami BI. Dowiedz się więcej na temat produktu: Nlyte DCIM

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Microsoft Visio is a diagramming solution that helps visualize data-connected business process flows, empower remote teamwork, and more
Microsoft Visio is a diagramming solution with a robust library of templates and shapes, data connectivity capabilities, and integrated collaboration tools to empower remote workers and teams anywhere. Create impactful visualizations using provided shapes and starter files. Edit diagrams stored online simultaneously with colleagues through a web browser to work with others anywhere securely and effortlessly. Even connect diagrams to real-time data to make decisions quickly. Dowiedz się więcej na temat produktu: Visio

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Cloud Platform is a set of modular cloud-based services that allow you to create anything from simple websites to complex applications.
Google Cloud Platform is a set of modular cloud-based services that allow you to create anything from simple websites to complex applications. New customers get $300 in free credits to fully explore and conduct an assessment of Google Cloud. You won’t be charged until you upgrade. Google Cloud Platform offers a modular-based platform providing build and scale services to businesses of any size within any industry. In addition to cloud storage and scalable data warehouses with built-in machine learning, Google Cloud Platform provides relational and non-relational databases for transactions, complex queries, streaming, offline sync, and more. A range of tools for document storage, data warehousing, security key enforcement, app creation, API management, AI and machine learning are also available. Dowiedz się więcej na temat produktu: Google Cloud Platform

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Get at-a-glance up/down status and performance info for network devices, servers, storage and wireless - in the cloud or on-premises.
WhatsUp Gold is the Network Monitoring Software that allows you to track performance information for network devices, servers, storage and wireless - whether in the cloud or on-premises. Expand your management tool kit by adding proactive monitoring for network traffic, applications, virtual environments and device configurations all through the same intuitive interface. Automatically discover and map your entire network and use customized dashboards to get the information you need to streamline Dowiedz się więcej na temat produktu: WhatsUp Gold

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Sunbird's network diagrams are auto-generated based on your existing circuit information, including active and passive components.
Sunbird provides the most complete network diagrams that are automatically generated based on your existing connection and circuit information. Troubleshoot and plan more efficiently with a single pane of glass view of your entire network including both active and passive nodes. With 100% customizable diagrams, you can leverage mesh, tiered, and filtered views, display nodes as model images, icons, or shapes, color code nodes based on their attributes, and adjust nodes by drag and drop. Dowiedz się więcej na temat produktu: Sunbird DCIM

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Wizualizacja ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym w aplikacjach, kontenerach, strefach dostępności i centrach danych. Optymalizacja migracji.
Wykorzystaj mapę sieci Datadog do wizualizacji ruchu sieciowego w aplikacjach, kontenerach, strefach dostępności i centrach danych. W ciągu kilku minut można uzyskać podgląd topologii sieci w czasie rzeczywistym i wykryć nieefektywności oraz błędne konfiguracje. Szybkie lokalizowanie przyczyn źródłowych problemów dzięki przechodzeniu od zidentyfikowanych problemów do szczegółowych danych wskaźników, logów i innych. Dowiedz się więcej na temat produktu: Datadog

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Discover, identify and organize your entire infrastructure in different topological and physical maps.
Find and connect switch interfaces to server ports. Identify routes and even dynamically map routes in cases where they change over time. Pandora FMS allows to identify network data such as incoming and outgoing traffic, errors, latency and packet loss and combine all this information with detailed monitoring of servers and their applications, all in the same interface. You may also manage firmwares and software versions of each element of your organization. Dowiedz się więcej na temat produktu: Pandora FMS

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Auvik’s automated real-time network map shows you exactly what’s on the network and how it’s all connected, at all times.
Auvik’s automated network map shows you exactly what’s on the network and how it’s all connected, in real time. Watch the network map change in real time as devices join and leave the network, filter and search the map for specific devices, and click on any device for full inventory details and stats. It’s all at your fingertips with an easy to use dashboard. Dowiedz się więcej na temat produktu: Auvik

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
ManageEngine OpManager to zintegrowane oprogramowanie do zarządzania siecią 5 w 1, służące do monitorowania wydajności, diagnozowania błędów i diagnostykę problemów.
ManageEngine OpManager to zintegrowana platforma zarządzania siecią, która pomaga dużym przedsiębiorstwom, dostawcom usług oraz małym i średnim firmom zarządzać centrami danych i infrastrukturą IT w sposób wydajny i efektywny kosztowo. Oferuje monitorowanie wydajności sieci, monitorowanie serwera fizycznego i wirtualnego, analizę ruchu, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie logami zapory sieciowej i zarządzanie adresami IP. Zapewnia widok biznesowy, ostrzeżenia oparte na wiadomościach e-mail/sms, automatyzację przepływu pracy, niestandardowe raporty i połączony widok migawek Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine OpManager

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Accurately map your network infrastructure with the CMDB with comprehensive autodiscovery, DCIM, ITAM, IPAM, auditing, APIs, and more!
Autodiscover, accurately track, and manage your IT infrastructure. Device42 provides powerful visualizations that give you a complete understanding of your infrastructure and its interdependencies, all from a single customizable dashboard. Device42 includes everything you need to accurately map your infrastructure: a CMDB with comprehensive auto discovery, DCIM, ITAM, IPAM, powerful reporting, a full audit trail, an extensive RESTful API, and more! Download a free 30-day trial today! Dowiedz się więcej na temat produktu: Device42

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
On-premise solution for businesses to manage network mapping & security auditing via service upgrade schedules, host monitoring & more.
On-premise solution for businesses to manage network mapping & security auditing via service upgrade schedules, host monitoring & more. Dowiedz się więcej na temat produktu: Nmap

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
runZero provides asset inventory and network visibility for security and IT teams.
runZero provides asset inventory and network visibility for security and IT. Discover managed and unmanaged devices, on-premises and cloud assets, IT and OT infrastructure, endpoints at work and at home. runZero's secret sauce is its proprietary unauthenticated scanner that gathers more details than other solutions. Augment the inventory with integrations for MDMs, EDRs, cloud service providers, and virtual environments. runZero integrates well with SIEMs & CMDBs and deploys in minutes. Dowiedz się więcej na temat produktu: runZero

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
D3M enables users to collaborate in real-time while designing network diagrams and automatically generating your quotes and proposals.
D3M is a sales and diagramming tool used to enhance your digital sales process by enabling remote customer collaboration and simplifying information to close deals faster. Whether you want to build your device network to show how machines, objects and devices connect, or even design and automatically generate a quote for a video surveillance network, D3M can do it all. Seamlessly unify your digital sales process with D3M. Dowiedz się więcej na temat produktu: D3M

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Automatically map Layer 2 devices on your network & the connections between them. Configuration Management features included.
Automatically and quickly discover Layer 2 information about the devices on your network and the connections between them. Also receive Configuration Management notification of changes. Integrates into PRTG and LucideChart. Also, export maps and device lists to PDF, Visio and HTML. The fastest network mapping software tool on the market! Dowiedz się więcej na temat produktu: UVexplorer

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Rely on the most widely deployed observability platform available, built on the proven Elastic Stack (also known as the ELK Stack) to c
To effectively monitor and gain insights across your distributed systems, you need to have all your observability data in one stack. Break down silos by bringing together application, infrastructure, and user data into a unified solution for end-to-end observability and alerting. Rely on the most widely deployed observability platform available, built on the proven Elastic Stack (also known as the ELK Stack) to converge silos, delivering unified visibility and actionable insights. Dowiedz się więcej na temat produktu: Elastic Observability

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
The Lobster_data software connects systems, things and people. Easily and reliably. One tool that does it all. No programming is needed
Lobster_data is a user-friendly software for electronic data interchange, and integrating internal business applications, doing away with the need for multiple complex tools. For corporations and SMEs. A middleware, that drives and manages integration securely. That converts, manipulates and transforms data. Thanks to our no-code approach, using Lobster_data is so easy that you’ll have a handle on your data and application integration in no time. Dowiedz się więcej na temat produktu: Lobster_data

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Whether in the cloud, on-premises, or a combination, with Collaborate you can monitor, troubleshoot, alert, diagnose, test, and analyze
Unified communications, collaboration, and contact center ecosystems form the basis of some of the most essential business systems. As hybrid working becomes the norm and the demand for a seamless user experience increases, the need for high up-time, fast problem resolution, and intelligent insight is critical. IR Collaborate is an enterprise-grade performance and experience management solution for voice, video, collaboration and contact center environments. Dowiedz się więcej na temat produktu: IR Collaborate

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Unify SIEM, endpoint security, and cloud security Elastic Security modernizes security operations — enabling analytics across years of
Unify SIEM, endpoint security, and cloud security Elastic Security modernizes security operations — enabling analytics across years of data, automating key processes, and bringing native endpoint security to every host. Elastic Security equips teams to prevent, detect, and respond to threats at cloud speed and scale — securing business operations with a unified, open platform. Dowiedz się więcej na temat produktu: Elastic Security

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
NetFlow Analyzer is a solution for bandwidth monitoring and traffic analysis. It helps with traffic investigation, analysis, reporting.
NetFlow Analyzer utilizes NetFlow, IPFIX, NSEL and compatible netflow-like protocols to help net admins with bandwidth monitoring, network traffic investigation, analyses and reporting. By visualizing the traffic by network devices, interfaces,IP subnets and end users, net admins can better understand bandwidth consumption, traffic trends, applications, host traffic and traffic anomalies. Dowiedz się więcej na temat produktu: NetVizura NetFlow Analyzer

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Faddom's application dependency mapping software uses network traffic protocols to automatically map all on-prem and cloud platforms.
Find all application dependencies in under an hour. Faddom's application dependency mapping software uses network traffic protocols to automatically map all on-prem and cloud platforms. Have a real-time, holistic view of all your hybrid servers, applications, and dependencies 24/7. A completely passive dependency mapping tool. Lightweight. No agents. No credentials. No firewalls. Pricing starts at $1 per node, per month. FREE trial with no credit card needed. Dowiedz się więcej na temat produktu: Faddom

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Automated Network Discovery and Dependency Mapping, scalable to any size at a fraction of the price, suitable for anyone.
Opmantek's industry leading Network Mapping Software for MSPs. Ideal for anyone who needs to map a vast array of different devices on simple to complex networks, local or global. NMIS includes automated discovery and dependency mapping. Commercial terms aligned with the MSPs business model. Rapidly deploy as much of the software as you need and pay only as you grow. You can finally say yes to any deal at any scale. Dowiedz się więcej na temat produktu: NMIS

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Enterprise solution for: IT Network Monitoring, Log & Data Management and IT Asset Management. Available on premise, on cloud and SaaS.
i-Vertix is a flexible and modular enterprise solution that aims to simplify the management of the customers' IT infrastructure through one single tool. i-Vertix offers simple to use, efficient and customisable solutions for IT Networking Monitoring & Management, IT Application Management, Network Configuration Backup, End User Monitoring, Log & Data Management, IT Asset Management & Inventory. Dowiedz się więcej na temat produktu: i-Vertix

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Intermapper is network mapping and monitoring software that helps prevent IT downtime by providing visibility into network performance.
Intermapper is powerful and reliable network monitoring software for Mac, Linux, and Windows. Map and monitor everything with an IP address to see your full environment. Live, dynamic maps show a real-time view of network health with alerts that help you spot and fix problems right away. Intermapper is easy to install, deploy, and use across your organization, and features simple, predictable device-based pricing that allows it to scale with changing environments. Dowiedz się więcej na temat produktu: Intermapper

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Visualize the structure of network devices the way it's convenient for you.
Visualize the structure of network devices the way it's convenient for you. Total Network Inventory 4 Professional users can benefit from our new network map editor. Create a single map or split your network into many segments and levels, for different company sites, office floors or other purposes. Load any images onto your map or spawn preset shapes and rotate or modify them to your heart's content. For example, you can make the shape an outline or fill it with any color you like and choose th Dowiedz się więcej na temat produktu: Total Network Inventory

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Digital experience monitoring platform that enables businesses to visualize and verify the performance of network-based services.
ThousandEyes is a Network Intelligence platform that delivers visibility into every network an organization relies on, whether public or private. ThousandEyes enables users to optimize application delivery, end-user experience and ongoing infrastructure investments. ThousandEyes has innovated an approach based on an unmatched distribution of smart agents across the Internet and enterprise, providing visibility all the way to the end user. Dowiedz się więcej na temat produktu: ThousandEyes

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
CodeLogic automatically maps and visualizes your systems as they truly are in production in real-time and over time.
CodeLogic automatically maps and visualizes your systems as they truly are in production in real-time and over time. Providing a Comprehensive & Continuous platform for discovery, mapping and assessing application relationships See whats connected to what Understand whats been changed When it changed What was the change impact See how to fix it Dowiedz się więcej na temat produktu: CodeLogic

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Software that enables customizable network map creation, bandwidth usage and device details access and displaying.
Software that enables customizable network map creation, bandwidth usage and device details access and displaying. Dowiedz się więcej na temat produktu: Spiceworks Network Mapping

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
netTerrain Logical combines the flexibility of a powerful drawing tool with the automation of discovery
Ready to move beyond spreadsheets and Visio diagrams? With netTerrain Logical, automatically map your organizations network. netTerrain Logical software combines the flexibility of a powerful drawing tool with the automation of network discovery. Create logical network maps, data center diagrams, application views, and any views you need to run your network. Dowiedz się więcej na temat produktu: netTerrain Logical

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
NetFlow Traffic Analyzer (NTA) is a multi-vendor tool providing insights into the who, what, and where of traffic consumption.
An add-on to Network Performance Monitor (NPM), NetFlow Traffic Analyzer (NTA) allows you to capture data from continuous streams of network traffic and convert those raw numbers into easy-to-interpre t charts and tables that quantify how much traffic is on the corporate network and which applications are being used. NTA delivers actionable insights to help IT pros troubleshoot and optimize spend on bandwidth by better understanding the who, what, and where of traffic consumption. Dowiedz się więcej na temat produktu: NetFlow Traffic Analyzer

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Incident management tool that helps businesses automate troubleshooting & document information to improve network security.
NetBrain helps with mapping in these key areas: 1. Dynamic Map is the user interface for automating any tasks. 2. Visualise and document your end-to-end network ¿ multi-vendor, virtual, & SDN. 3. Inte grate with existing tools to pull or overlay L2 and L3 network information directly onto maps. 4. View maps of your network both historically and on-demand and make comparisons. Dowiedz się więcej na temat produktu: NetBrain

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Docusnap is the perfect All-in-one Solution for your IT Documentation.
Docusnap makes your company's IT transparent. The B2B software captures information of the network infrastructure, hardware and software as well as common application servers. It generates reports and maps of your network. You can create contingency plans and operation manuals. In addition, the software analyzes who has access to which data and whether your software is licensed correctly. Dowiedz się więcej na temat produktu: Docusnap

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Helps monitor and analyze networks. Advanced Dropless Collection capabilities. Predictive AI baselining and Machine Learning algorithms
A complete and Advanced Network Monitoring solution. CySight is an integrated cyber network intelligence solution delivering scalable, granular on-demand and actionable intelligence about everything traversing your network. Global threat intelligence big-data coupled with machine learning, anomaly detection and automated diagnostics leverages the benefit of economical flow-based analytics substantially reducing the cost of securing and managing a network. Dowiedz się więcej na temat produktu: CySight

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Physical network topology discovery, network mapper, network traffic monitoring, display VLANs, and more.
- Physical network topology discovery based on SNMP - Topology views show which network devices are connected to each switch port - Monitoring device's state (active/inactive) in real-time using ICMP - Web browser-based access from anywhere in the network - Network traffic monitoring - Generating alarms when there are failures in the network - E-mail alerts notifying - LanTopoLog use WMI queries to collect computer inventory information - Easy-to-use interface Dowiedz się więcej na temat produktu: LanTopoLog 2

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
A network performance and analytics platform that empowers IT organizations through total network visualization.
LiveAction is an enterprise software company that simplifies the network for better digital experiences by providing continuous insight, service assurance and control of enterprise networks. Our award-winning network performance and analytics platform, LiveNX, offers a deep understanding of networks and applies situational awareness to accelerate employee productivity and boost customer satisfaction. Dowiedz się więcej na temat produktu: LiveNX

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
A multi-cloud service networking platform to connect and secure services across any runtime platform and public or private cloud.
HashiCorp Consul provides a distributed service networking layer to connect, secure, and configure services across any runtime platform. Consul service discovery enables service-to-service communicati on in modern microservices infrastructures with a service registry that keeps a real-time list of services, their location, and their health. Dowiedz się więcej na temat produktu: HashiCorp Consul

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Cloud resource discovery service that allows users to monitor the health of IP-based component to increase developer productivity.
Cloud resource discovery service that allows users to monitor the health of IP-based component to increase developer productivity. Dowiedz się więcej na temat produktu: AWS Cloud Map

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Codima Toolbox is an an all in one Network Discovery, Mapping, Inventory, Monitoring, and Ticketing Tool, fit for any organization.
Codima Toolbox is an all in one solution, allowing an organization to Discover and Manage all Network Assets, Automatically create documentation in both Web and Visio Network Maps, and Monitor Network Devices, all without the use of Agents. Toolbox helps users make informed decisions using reliable device data, with minimum effort, after a Network Discovery, every other feature within Toolbox is fully set up and ready to go. Make device network management and network documentation simple. Dowiedz się więcej na temat produktu: Codima Toolbox

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Business management platform that provides visual data sharing through integrated intelligent mapping.
Business management platform that provides visual data sharing through integrated intelligent mapping. Dowiedz się więcej na temat produktu: SiteSync

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
RISC Networks ITOA Platform (CloudScape) helps organizations plan IT transformation projects like Cloud and Data Center Migrations.
RISC Networks IT Operations Analytics (ITOA) Platform is the IT answer engine. Built for IT professionals who need detailed analysis of their IT environments, the product provides the insights needed to plan for IT transformation. Tackle a variety of use cases: Cloud & DC Migration, ITSM/CMDB Updates, Asset & Software Lifecycle Analysis and more. Complete discovery of your IT environment coupled with advanced analytics make it easier for you to complete your IT projects quickly and accurately. Dowiedz się więcej na temat produktu: CloudScape

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Modular solution that comes with connection monitoring, network monitoring, diagramming, and mapping tools for MS Windows networks.
Modular solution that comes with connection monitoring, network monitoring, diagramming, and mapping tools for MS Windows networks. Dowiedz się więcej na temat produktu: DEKSI Network Administrator

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Software for network operators to plan, design, and operate a better fiber optic network.
Software for network operators to plan, design, and operate a better fiber optic network. Connect with us to see why thousands have chosen OSPInsight for over 25 years. Dowiedz się więcej na temat produktu: OSPInsight

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Cloud management solution that helps businesses with data management, media migration and information security.
Cloud management solution that helps businesses with data management, media migration and information security. Dowiedz się więcej na temat produktu: IOA (Interconnection Oriented Architecture)

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
.
With cfxRealize you get continuous visibility and intelligence to optimize hardware and software assets usage and spend. Also enables faster adoption of new hardware and software consumption models. Dowiedz się więcej na temat produktu: cfxRealize

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Designed to automatically identify risks and unauthorized changes, and build dependency maps of all enterprise assets.
Secure discovery and dependency mapping solution designed to automatically identify risks and unauthorized changes, and build dependency maps of all enterprise assets. Dowiedz się więcej na temat produktu: FireScope SDDM

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
GIS mapping platform that helps businesses plan, design, and build a broadband network to access & manage data in a unified dashboard.
VETRO FiberMap is an innovative, cloud-based fiber management GIS mapping platform purpose-built for network design and operations. The platform is specifically developed to meet the needs of broadband providers, municipalities, and telco engineers designing and building next-generation internet infrastructure. Dowiedz się więcej na temat produktu: VETRO FiberMap

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Pathfinder helps businesses with visualising, planning, documenting, and managing the cabling and assets in the IT infrastructure.
Pathfinder helps businesses with visualising, planning, documenting, and managing the cabling and assets in the IT infrastructure. Dowiedz się więcej na temat produktu: Pathfinder

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Networking mirroring products to monitor and assess network health and vulnerability.
Networking mirroring products to monitor and assess network health and vulnerability. Dowiedz się więcej na temat produktu: Forward Enterprise

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Web based network diagramming tool on real 3D environment. You can work together with others on the diagrams and it's OpenSource/free.
Web based network diagramming tool on real 3D environment. You can work together with others on the diagrams and it's OpenSource/free. Dowiedz się więcej na temat produktu: NetworkMaps

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Megaport is changing the way people, enterprises, and services interconnect globally. We make connectivity easy, flexible, and secure.
Megaport is changing the way people, enterprises, and services interconnect globally. Our SDN connects 700+ data centres in countries across North America, Asia Pacific, and Europe. We enable customers with fast, flexible, secure and on-demand connectivity to leading cloud, network, and managed service providers. Our Network as a Service (NaaS) solution offers greater agility, reduced operating costs, and increased speed to market compared to traditional connectivity options. Dowiedz się więcej na temat produktu: Megaport

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie
Hava is an cloud architecture solution. IT Operations teams can automatically create, manage and adapt virtual network documentation.
Hava is an cloud architecture solution. IT Operations teams can automatically create, manage and adapt virtual network documentation. Dowiedz się więcej na temat produktu: Hava

Funkcje

 • Samoaktualizujące się mapy
 • Eksportowanie map
 • Śledzenie zgodności z przepisami
 • Mapowanie w oparciu o lokalizację
 • Raportowanie/analityka
 • Mapowanie na żądanie