Polska Pokaż produkty lokalne
Wyniki: 215 w
Quant to rozwiązanie w chmurze do zarządzania przestrzenią detaliczną, kategoriami produktów, planogramami, etykietami półek i automatycznym zamawianiem. Dowiedz się więcej na temat produktu: Quant
W Quant klienci rysują plany podłogowe tysięcy sklepów i zarządzają nimi oraz co roku publikują setki tysięcy planogramów. Dzięki inteligentnemu i automatycznemu generowaniu planogramów zoptymalizowa nych pod kątem sprzedaży w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika możliwe jest ich utrzymywanie w aktualnym stanie, również w dużych sieciach sprzedaży z różnymi sklepami bez zwiększania zapotrzebowania na zasoby ludzkie. Dowiedz się więcej na temat produktu: Quant

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Oparta na modelu SaaS platforma do zarządzania obiektami, która pomaga firmom zarządzać przestrzenią i rozmieszczeniem miejsc. Dowiedz się więcej na temat produktu: POC System
P.O.C System to platforma SaaS, która oferuje unikalny interfejs graficzny mający na celu pomoc w zmaksymalizowaniu CRE i obszaru roboczego w firmie. Istnieją dwa rozwiązania: 1. Rozwiązanie do zarządzania powierzchnią: przeznaczone dla firm, które zarządzają budynkami biurowymi lub dochodowymi nieruchomościami komercyjnymi. 2. Rozwiązanie do przydziału miejsc: to wizualna, łatwa w użyciu platforma, która pomaga zarządzać miejscami pracy / przestrzenią biurową oraz zawiera aplikację do rezerwacji, która pozwala pracownikom na rezerwację hot-desków według potrzeb. Dowiedz się więcej na temat produktu: POC System

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Platforma SaaS do zarządzania przestrzenią, która umożliwia organizacjom tworzenie hybrydowych miejsc pracy i lepsze wykorzystanie przestrzeni biurowej. Dowiedz się więcej na temat produktu: WorkInSync
WorkInSync to oparta na chmurze platforma zarządzania przestrzenią roboczą, która umożliwia organizacjom przekształcanie biur w hybrydowe miejsca pracy i optymalizację wykorzystania przestrzeni. Jej funkcje obejmują: ustalanie harmonogramów pracowników, rezerwację biurka, hotdesking, zdalne plany miejsc, rezerwację sali spotkań, rezerwację sali konferencyjnej, interaktywne mapy, analizę zarządzania i wykorzystania przestrzeni. Posiada ona również inne funkcje, takie jak zarządzanie zbliżeniowym dostępem, zarządzanie gośćmi, rezerwacja transferów z/na lotnisko. Dowiedz się więcej na temat produktu: WorkInSync

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Tribeloo to łatwe w użyciu rozwiązanie do rezerwacji biurek do współpracy w hybrydowym miejscu pracy Dowiedz się więcej na temat produktu: Tribeloo
Tribeloo to łatwe w użyciu rozwiązanie do rezerwacji biurka do współpracy w hybrydowym miejscu pracy. Zarządzanie zmianami jest trudne. W związku z tym Tribeloo ułatwia powrót pracowników i optymaliza cję hybrydowego miejsca pracy. Łatwa konfiguracja i intuicyjna obsługa, ułatwienie pracy zwinnych zespołów w biurze, zwiększenie wykorzystania przestrzeni i obniżenie kosztów. Dowiedz się więcej na temat produktu: Tribeloo

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Umieszczaj zasoby, ludzi i inne dane na interaktywnych planach pięter w wirtualnym środowisku do planowania i projektowania działań operacyjnych. Dowiedz się więcej na temat produktu: SpaceRunner
Zoptymalizuj swoje miejsce pracy, zarządzanie portfelem nieruchomości, ludźmi i aktywami firmy. Prosta funkcja „przeciągnij i upuść” ułatwia zaprojektowanie przestrzeni, wizualizację nowej konfiguracj i z precyzyjną lokalizacją pracowników i śledzenie używanego sprzętu. Podejmuj świadome decyzje dotyczące wykorzystania miejsc siedzących, korzystając z reguł kolorów, opracuj scenariusze ruchu i zarządzaj ruchami pomieszczeń w formie graficznej na interaktywnych planach pięter lub w formie tabelarycznej. Udostępniaj aktualizacje w czasie rzeczywistym, oznaczone plany pięter i raporty. Dowiedz się więcej na temat produktu: SpaceRunner

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Envoy Desks is an easy-to-use hot desking tool for hybrid workplaces so teams can collaborate in person while keeping a safe distance.
Envoy Desks is an easy-to-use hot desking tool for hybrid workplaces. Employees can easily book a desk for the day or in advance from their phone and can choose where to sit depending on what they need to do that day. They're automatically assigned a desk when they sign-in, or they can select a different seat from the interactive map in the app. Desks offers a simple way to ensure teams can collaborate in person while keeping a safe distance. Dowiedz się więcej na temat produktu: Envoy

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Proxyclick enables companies to manage visitor, employee and contractor flows across locations, while staying secure and compliant.
Proxyclick is trusted by top companies to manage visitors, employees and contractors on premises. Keeping people and premises safe is our priority. Empower your employees to book their desks with a clean experience in the palm of their hands. Get up and running quickly with no additional costs, vendors, or modules. Dowiedz się więcej na temat produktu: Proxyclick

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Skedda is the world leading booking and scheduling platform for managing space. Automate complex and time-consuming booking tasks.
Skedda is the world leading booking and scheduling platform for managing space. Infinitely customizable, the platform allows organizations to automate complex and time-consuming booking tasks. Skedda removes the hassle of manually managing booking rules, policies, limitations and payments. Whether you're a business coordinating shared office space for thousands of workers or a local community facility, Skedda removes the logistical headache. Experience the award-winning Skedda difference today. Dowiedz się więcej na temat produktu: Skedda

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Desk reservation & Meeting Room management in one intuitive portal and mobile app. Quick setup and easy onboarding, transparent pricing
Clearooms is a workspace management tool for meeting room and hot desk booking. See how Clearooms can support your safe return to the office with a free 30-day trial. Our transparent pricing structure ensures you only pay for what you use. Our features have been thoughtfully developed around our users' wants and needs, to support them in managing their workplace activity. Dowiedz się więcej na temat produktu: Clearooms

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Easy residential and commercial space planning software. Draw and print to any scale. Includes 70+ diagram types.
Diagramming software that provides automatic formatting, hundreds of templates and simple diagram sharing. Create residential and commercial space plans, floor plans, site plans, office layouts, building plans and so much more. Draw and print to any scale. SmartDraw runs on any internet connected device and includes a Windows PC download. Import, modify & export Visio. Full MS Office, Box & GSuite integrations. Easy file sharing and collaboration. Dowiedz się więcej na temat produktu: SmartDraw

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Plan, manage and execute improvements in your workplace with holistic space management software.
MRI's Space Management software maximizes the efficiency of the workplace and allows you to plan CAD floor layouts, seating charts, personnel moves, space utilization, department allocations and more. Understand trends and ensure you meet the needs of your employees both in a full-time and hybrid working environment. Dowiedz się więcej na temat produktu: MRI Software

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
FMS:Workplace enables organizations to manage, analyze and report on facilities and real estate operations and maintenance.
FMS:Workplace is a modular, flexible, easy-to use Integrated Workplace Management Solution (IWMS) that enables organizations to manage, analyze and report on facilities and real estate operation and maintenance (O&M) information. Access to accurate data means facilities and real estate professionals can deliver better customer service, reduce costs and improve the performance of their facilities portfolio-wide. Dowiedz się więcej na temat produktu: FMS:Workplace

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Oprogramowanie parkingowe dla inteligentnych biur. Automatyzacja i optymalizacja zarządzania służbowym parkingiem.
ParkOffice to oprogramowanie parkingowe dla inteligentnych biur. Oprogramowaniu zaufali światowi pracodawcy, tacy jak Sanofi, Factset czy CEPSA. Oprogramowanie ParkOffice rozwiązuje problemy parkowania i transportu pracowników dla firm na całym świecie. ParkOffice rozwiązuje problemy firm, w tym: * prognozowanie i zarządzanie zajętością parkingu, * zwiększanie lub zmniejszanie dostępności miejsc parkingowych, * eliminację nieefektywnych wydatków na nieruchomości, * generowanie przychodów z parkowania pracowników, * zmniejszenie śladu węglowego. Dowiedz się więcej na temat produktu: Wayleadr

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Understand how your employees are using the space so that you can effectively plan the workspace to meet their needs and maximize use.
With iOFFICE's space management software, you can visualize your floor plans in real-time to see where people are sitting, plan moves with drag & drop functionality, and get key insights about your workspace. Understand how your employees are really using the space so that you can effectively plan the workspace to meet their needs and maximize use. Dowiedz się więcej na temat produktu: iOFFICE

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
A solution to help manage a return to the office, hybrid workplace, or activity based work. Provides insight on usage for optimization.
A tool to help you optimize resources in your workplace. By providing real-time insights on office, desk and meeting room usage - you have the data you need to optimize your workplace for maximum productivity. Robin is the first workplace platform that puts people before places. Robin schedules meetings, desks, and people in thousands of offices around the world. Robin empowers people to choose how and where they work while providing organizations with the tools and insights needed to succeed. Dowiedz się więcej na temat produktu: Robin

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Software for management and maintenance of assets, spaces and infrastructures, turning them into an area with a measurable return.
Software for management and maintenance of assets and spaces with a wide variety of modules to control them in a comprehensive way. It involves all aspects related to their use, operation, maintenance , security and sustainability, turning them into an area with a measurable return and impact on the company's income statement. Fully configurable and adaptable to the needs of each client, Rosmiman® can manage from a small building to large real estate projects distributed throughout the world. Dowiedz się więcej na temat produktu: Rosmiman

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
360° video, 3D renderings, maps, and data for custom virtual environment creation with Concept3D's enterprise tour and map platform.
Concept3D is an interactive map and virtual tours enterprise platform with advanced data integration, wayfinding, virtual reality, accessibility customization, space planning, and virtual engagement elements. As a full-service software platform, Concept3D's team is able to provide 3D renderings both interactive map and virtual tours that are VR-enabled. All features are available through Concept3D's 360 Tour and map content management system. Dowiedz się więcej na temat produktu: Concept3D

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
The most powerful, smart, and easy-to-use facility management software for companies of every size.
SiQ is an industry-leading software solutions for forward thinking companies, who want to streamline their workspaces, identify cost-saving opportunities, and improve their employee experiences. Our platform provides a scalable solution for space visualization, move planning, facilities management, and creates amazing employee and user experiences. Dowiedz się więcej na temat produktu: SiQ

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
OfficeRnD Flex helps flex space operators, property managers, and landlords manage a flex space business the smart way.
OfficeRnD Flex is the ultimate platform for flex space operators. It helps them automate administrative processes such as billing, meeting room bookings, and more. It also allows them to make data-driven decisions about their business with reports and analytics functionality. OfficeRnD Flex comes both as a web platform and a suite of customer-facing mobile apps that help operators provide the best digital experience to their members and visitors. Dowiedz się więcej na temat produktu: OfficeRnD Flex

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Preventive maintenance software for real estate industry. Comes pre-populated with GSA industry standard schedules and tasks.
Preventive maintenance software for real estate industry. Comes pre-populated with GSA industry standard schedules and tasks. Dowiedz się więcej na temat produktu: Prism

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
OfficeSpace gives companies the tools and insights to easily manage moves, offer shared desks, and maximize space.
OfficeSpace helps real estate managers and workplace leaders execute moves and maximize space. See exactly how your workplace is being used and stay ahead of your space requirements. Combine real-estate costs with occupancy metrics to build benchmarks for your global portfolio. Easily execute small and large-scale moves. Make desk sharing work perfectly for your space and your people. Get more out of your space. Book a demo and see why companies are switching to OfficeSpace. Dowiedz się więcej na temat produktu: OfficeSpace

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Optix is a mobile-first platform that makes managing shared spaces smart and intuitive.
Optix is a mobile-first platform that makes managing shared spaces smart and intuitive. All the tools you need to run a modern and connected workplace. Dowiedz się więcej na temat produktu: Optix

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Create visual merchandising guidelines online in 2D & 3D quickly and easily, save them to your brand book and send them them to stores.
IWD facilitates your process of defining, planning, and creating visual merchandising recommendations. Save time, maximize sales, and establish clear branding rules when creating guidelines. DISPLAY allows you to create planograms with standard 2D linear shelving or complex fully modeled 3D stores. ___All brand assets in one place ___Build planograms in 2D & 3D ___Optimize product placement Dowiedz się więcej na temat produktu: IWD DISPLAY

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Space Designer is an online architectural space-planning application that lets users visualize their projects in 3D.
Space Designer is an online architectural space-planning application that lets users visualize their projects in 3D. The application is built as a modular platform – companies can add extensions, their own custom catalog, new tools and custom interfaces. Every project automatically generates a customizable inventory list that includes multiple metrics (object dimensions, products, quantities). The produced data can be personalized to business needs. Dowiedz się więcej na temat produktu: Space Designer 3D

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
The Social Hub for your hybrid organization offers new ways to schedule real-life interactions across teams.
Café lets you see who’s working from where, facilitates collaboration, and empowers people to socialize. The platform (Mobile + Web) also include integrations with different apps: - Chat (Slack and MS Teams plugin) - Calendars (Google and Outlook) - HRIS (50+ providers) Admins get access to a whole data dashboard to understand people's behaviors and organize events. Users get visibility to easily meet with people and decide where to work from. Dowiedz się więcej na temat produktu: Café

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Track your operations. Improve communication. Integrate with building systems. Get in-depth reports on every facet of space utilization
EMS space management software: take strategic decisions. Trusted Across 75+ Countries. For more than 30 years, EMS has helped millions of customers make the most of their valuable spaces. Space utilization data is critical for planning the best use of your workplace and campus spaces. Make informed decisions with the help of EMS space utilization and optimization software. Get Smarter space usage with EMS Analytics: cut costs, improve your bottom line and create a flexible, agile workplace. Dowiedz się więcej na temat produktu: EMS

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Formerly known as GoSpotCheck, FORM MarketX is the market execution app that guides, tracks, and improves performance in real-time.
Formerly known as GoSpotCheck, FORM MarketX unleashes the power of field teams to drive market execution with the only mobile solution that combines dynamic task management, industry-leading image recognition, photo reporting, field team communications, and advanced reporting – all within one easy-to-use platform. Get advanced insights from the field on planogram compliance, out-of-stocks, product mix, and merchandising execution to quickly inform space planning and management decisions. Dowiedz się więcej na temat produktu: FORM MarketX

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Bring all your maintenance, building and property operations under one roof with our easy-to-use, highly configurable software.
We offer an easy-to-use, mobile and cloud-based environment for facilities, property and workspace management. With our products, you can: schedule and manage service requests/work orders; maintain key assets and inventory; create leases and contracts; reserve conference rooms/desks; handle budgeting, invoicing and purchase orders; manage assignments of vendors/ service providers; create reports and analytics; and more. Save time and money, increase productivity and optimize business outcomes. Dowiedz się więcej na temat produktu: Spacewell Workplace

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Prosty system rezerwacji zasobów powierzchniowych w firmach.
Whatspot to prosty system rezerwacji dla współdzielonych zasobów w firmach. Małe firmy i lokale korzystają z Whatspot, aby uprościć rezerwację sal konferencyjnych, samochodów służbowych, miejsc parkingowych i innych wspólnych zasobów firmowych. Skorzystaj z inteligentnego wyszukiwania, aby szybko znaleźć i zarezerwować odpowiednie miejsce. Dokonaj rezerwacji ad-hoc za pomocą kodów QR bezpośrednio na miejscu. Pozwól publiczności na rezerwację poszczególnych miejsc za pośrednictwem Twojej strony internetowej. Efektywne organizowanie rezerwacji za pomocą narzędzi zarządzania i kontroli dostępu. Whatspot jest oparty na chmurze, zawsze Dowiedz się więcej na temat produktu: Whatspot

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
The platform that coordinates your people, projects, and spaces. Create meaningful connections by enabling in-person collaboration and
Your complete toolkit to make hybrid work for your people and spaces. A full suite of easy-to-use hybrid working software designed to improve the coordination of people, space. By building the operating system for the future of work, we help teams feel trusted and empowered to make the best choices about how, when and where they get their best work done. Dowiedz się więcej na temat produktu: Kadence

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Reduces energy use 20-40% by returning HVAC to unoccupied settings between events. Powerful, flexible and compatible with many systems.
Events2HVAC is the easy way to save energy, time, and money. It reduces energy use 20-40% by returning HVAC to unoccupied settings between events. Pre-start times ensure rooms are comfortable when the next event begins. Managers save 2-20 hours/week by NOT entering exception schedules for special events. Energy costs are reduced an average of $0.50 per square foot annually. Events2HVAC is powerful, flexible, and compatible with many systems. This software is the facility manager's autopilot! Dowiedz się więcej na temat produktu: Events2HVAC

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Eden builds HR and workplace tools so your team can work wonders.
Eden provides people operations software for employee-centric teams through Flexible Office and People Success suites. SaaS product offerings include Visitor Management, Desk Booking, Performance Management, Room Scheduling, Internal Ticketing, Team Safety, and Deliveries. Dowiedz się więcej na temat produktu: Eden Workplace

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
UMA is workplace software that connects your office tech, supports resource scheduling and delivers data driven actionable insight.
UMA is a workplace software as a service platform. UMA integrates existing and new workplace technology into a single pane-of-glass dashboard including audio visual and IoT sensor devices. UMA digitises your office floor map and improves employee user experiences through web and mobile applications to improve resource scheduling and deliver data driven analytics on occupancy and environmental metrics to help adapt to the changing needs of the workforce hybrid workplace strategy. Dowiedz się więcej na temat produktu: UMA Vision

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Teams use Cartegraph software to manage every infrastructure asset, track work, optimize space, and make smart, data-driven decisions.
Government agencies, utilities, parks, and educational institutions tap into Cartegraph's asset management, work order management, and space management software to better manage their assets, track work, optimize space, and spend smarter. Cartegraph's easy-to-use solutions and mobile apps offer the most comprehensive, location-centric platform to manage every infrastructure asset: indoors, outdoors, above and below ground. Dowiedz się więcej na temat produktu: Cartegraph

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Dynamically manage your facility spaces with graphical views showing sq. footage, space types, departments, asset locations, and more.
Dynamically manage your facility with Space Management. Know your square footage in seconds, view occupancy, edit data, and run reports showing space details. This powerful, scalable module displays each floor plan based on how you need to see it: by space type, department, HCAV zone, electrical zones, ceiling type, paint colors etc. Track assets and inventories and link to related documents in AerieHub. Quickly find and summarize your facility info. Dowiedz się więcej na temat produktu: AerieHub

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
A cloud-based office space management tool that provides online seat reservations, room reservations, and space usage reporting.
Maptician is a cloud-based space and occupancy management tool that helps companies effectively manage a hybrid seating model. With Maptician, employees can easily make seat and room reservations from their desktop or mobile app and see where other employees are sitting on any given day and time. Robust reporting provides companies with accurate data on how much space is being utilized, enabling key decisions related to how much space to lease, how best to arrange seats or remodel offices. Dowiedz się więcej na temat produktu: Maptician

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Booking a meeting room should be quick and simple. Our tool combines a website with at-room tablets to provide real-time availability.
At Roomzilla, we believe that booking a meeting room should be quick and simple. We're offer a seamless software that blends into your workflow and increases the efficiency of your rooms and office resources. Our tool combines a website in harmony with onsite tablet displays to provide real-time access to reservation and availability information. Roomzilla eliminates the stressful logistics and social awkwardness. Dowiedz się więcej na temat produktu: Roomzilla

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Technological ally for the Integral Management of Assets and Infrastructures, Facility Management and Services.
Technological ally for the Integral Management of Assets and Infrastructures of important organizations and public administrations: space management, workplace management (IWMS), maintenance management and general services, asset management, sustainability, occupational risk prevention (PRL), coordination of activities business (CAE). A benchmark in the Facility Management & Services sector, after more than 25 years of experience. Dowiedz się więcej na temat produktu: FAMA

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
ActivityAnalysis is a workplace utilization study that shows how spaces are used and informs programming and design.
ActivityAnalysis is workplace utilization software (plus services, as needed) to show "how many people are doing what activities in what types of spaces." Architects and workplace strategists need utilization data to make a business case for workplace change and to inform programming and design. Are assigned desks underused? Are conference rooms used mostly by one or two people, regardless of their size? Collect detailed data about interpreted as heat maps and customized reports. Dowiedz się więcej na temat produktu: FacilityQuest

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Appspace helps nearly 3,000 customers deliver a modern hybrid workplace experience with digital signage, space reservation, and more.
Created for the modern workplace, the space reservation feature simplifies setup and management of your workplace including room booking, desk hoteling, floor plan mapping, resource management, and analytics, all part of the Appspace platform. Dowiedz się więcej na temat produktu: Appspace

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Real-time, flexible, and user-friendly scheduling for office spaces and retailers.
Real-time, flexible, and user-friendly scheduling for office spaces and retailers. Set user access rules and allow users to book from the web, mobile device, booking kiosks, or live maps/floorplans. Track utility, capacity, and occupancy, auto-cancel late or no-show reservations, and integrate with Outlook or Google calendars. Access insightful data with our powerful reporting suite. Dowiedz się więcej na temat produktu: QReserve

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
The #1 Space Management Solution With Desk Reservations, QR Code Check-In, Seating Plans, Space Allocations, Space Planning, + More.
With Wisp, you can manage both free address and assigned seating for the ultimate hybrid experience. Gain insights to make data-informed decisions, embrace a nimble approach, and activate the workplace and those who use it. By combining floor plans and occupancy data, Wisp provides real estate and facilities teams with the tools and metrics they need to optimize their workplace. Top features include: Space Management, Desk Reservations, QR Code Check-Ins, Move Management, Wayfinding, and more. Dowiedz się więcej na temat produktu: Wisp

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Gaia Workspace is a space management tool featuring room&desk booking, screening, vaccine track, task management, & visitor management.
Gaia Workspace brings flexibility and collaboration to your workplace. It includes Room & Desk Booking, Employee Screening, Test & Vaccine Tracking, Task Management, and Visitor Management. Gaia aims to fuel your workspace by lowering office costs and improving utilization. Dowiedz się więcej na temat produktu: Gaia Workspace

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Meetio offers smart, simple and reliable solutions for hot desking, room management, wayfinding and mobile scheduling. Welcome!
Meetio's space management solutions are ideally suited for SMEs and SMBs with a wish to optimize their office spaces and room usage. Meetio offers industry leading software solutions for hot desking, room management, wayfinding and mobile scheduling - always with focus on simplicity, ease-of-use and efficiency. Meetio have offices in Sweden and the US and serves happy customers around the globe. Dowiedz się więcej na temat produktu: Meetio

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Easy-to-use, advanced when you need. Meeting room booking displays and beyond.
Room Display 6 (RD6) takes professional room scheduling to an unprecedented level when it comes to features, while still enacting GOGET's core value of keeping it simple. The in-house designed model One device offers a smooth experience for users who prefer a complete solution over hardware bundles. RD6 supports direct integration with Outlook, Exchange, Office 365 & G-Suite. RD6 has all features typically required, incl Digital Signage capabilities & Code/NFC/RFID authentication. Dowiedz się więcej na temat produktu: Room Display 6

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
An all-in-one platform that helps offices, and its people, use, manage and optimize their space.
An all-in-one platform that helps offices, and it's people, use, manage and optimize their space. Zynq is empowering companies worldwide to embrace hybrid work through smart desk and room bookings, visitor management, health and vaccine screeners, collaboration tools and much more. Wraparound Enterprise Analytics give businesses the insights they need to take a data-first approach to important decisions. Trust by the best in various industries: Safeway, Ferragamo, Shipbob, and LA Dodgers. Dowiedz się więcej na temat produktu: Zynq Workspace

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Workflow management solution that helps manage contracts, cash flow, funds, transactions, and more to streamline business processes.
Drive best practices that increase visibility and efficiency. Leverage extensive configurability along with prebuilt processes for a rapid start to automate any business process with custom forms and workflows. Dowiedz się więcej na temat produktu: Primavera Unifier

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
Locaboo is ready to use for Workspaces, Meeting rooms, Coworking, Sport facilities, Educational institutions and much more.
We are unifying the entire workflow of managing and booking space for modern organizations and teams, so everyone gets the easiest possible access to space, sport and events in no time, anytime and with no effort. Locaboo is the leading venue management platform for space, sport and event in Europe. Our platform is ready to use for Workspaces, Meeting rooms, Coworking, Sport facilities, Educational institutions as well as Culture and event rooms and much much more... Dowiedz się więcej na temat produktu: Locaboo

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
RELEX Solutions helps retailers and consumer brands drive profitable growth across all sales and distribution channels.
RELEX Solutions helps retailers and consumer brands drive profitable growth across all sales and distribution channels by maximizing customer satisfaction and minimizing operative costs. Our market-leading, unified supply chain and retail planning platform helps retailers and consumer goods companies align and optimize demand, merchandising, supply chain, and operations planning across the end-to-end value chain. Go to relexsolutions.com for more. Dowiedz się więcej na temat produktu: RELEX

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania
X-ray vision for your operations. Visually manage your resources, assets and equipment across all your locations
Manage space in real time Easily create, share and update interactive spatial plans that track your organization¿s real estate locations, assets & equipment, workspaces, shared meeting spaces and occupancy information. Quickly pull customized reports with the exact information you need to drive productivity across every square foot. Dowiedz się więcej na temat produktu: Common Areas

Funkcje

 • Zarządzanie obłożeniem
 • Plany pięter i mapy
 • Rezerwacja powierzchni
 • Śledzenie/analityka użytkowania