Wyniki: 60 w
Asana to najprostszy sposób na zorganizowanie i zarządzanie pracą zespołów. Sprawdź, czemu Asana zawdzięcza wysokie oceny na Capterra. Dowiedz się więcej na temat produktu: Asana
Asana pomaga zespołom organizować pracę na dużą skalę, od codziennych zadań po strategiczne inicjatywy. Asana to jedyna platforma do zarządzania pracą, która pozwala zamieniać cele na konkretne działania i rozbijać silosy między zespołami. Ponad 135 000 płacących klientów i miliony organizacji w 190 krajach polegają na Asanie do zarządzania wszystkim, od celów firmy, przez cyfrową transformację, aż po wprowadzanie produktów i kampanie marketingowe. Dowiedz się więcej na temat produktu: Asana

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Mapuj, monitoruj i ulepszaj arkusze kalkulacyjne oraz zasoby obliczeniowe użytkowników końcowych. Dowiedz się więcej na temat produktu: Workscope
Workscope ułatwia mapowanie, monitorowanie i ulepszanie arkuszy kalkulacyjnych i innych aplikacji opracowanych przez użytkowników końcowych, na których firmy polegają w kluczowych procesach biznesowyc h. Wszystko to jest możliwe bez zakłóceń, zmian w zachowaniu lub modyfikacji istniejącego przepływu pracy. Workscope ujawnia ryzyko i sprawia, że wartość jest widoczna bez uszczerbku dla wydajności pracowników lub technologii. Dowiedz się więcej na temat produktu: Workscope

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Data analysis solution that helps businesses manage spreadsheets, create graphs/charts, perform calculations, share projects, and more.
Microsoft Excel is a productivity tool for creating spreadsheets, and for performing statistics and analysis. It features: over 100 functions and more than 235 built-in formulas, 1D and 2D charting, pivot tables for cross-tabulation analysis, multiple worksheets, mail merge capabilities and macros. Use Excel to analyze data and reports in order to discover patterns, trends and gain new insights. With a robust set of tools, you'll be able to create, format and share spreadsheets without difficulty. This application comes with a multitude of slots for storage and types of storage, including audio files and word processors. It also has many different functions, which allow the user to do a large range of tasks. Dowiedz się więcej na temat produktu: Microsoft Excel

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Google Workspace is how teams of all sizes connect, create, and collaborate — to drive innovation from any device, and any location.
Google Workspace's Sheets: collaborative, smart, secure spreadsheets for fast-moving organizations. Sheets was designed with the needs of agile organizations in mind. AI features mean you can tap into the right insights to make meaningful business decisions. A cloud-based architecture enables you to collaborate with anyone, anytime, anywhere. Dowiedz się więcej na temat produktu: Google Workspace

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
An integrated suite of applications include email, calendar and address book that are accessed via the Internet 24/7.
Microsoft 365 - formerly known as Office 365 - is more than just Word, Excel, PowerPoint, and Outlook. It provides powerful services like business-class email, online storage, and teamwork solutions that you can access from anywhere. Bring teams and resources together with solutions like Microsoft Teams and Skype for Business that make working together more productive and enjoyable regardless of where participants are located. Dowiedz się więcej na temat produktu: Microsoft 365

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Online spreadsheet making tool that helps in creating, editing & sharing spreadsheets in real-time through any PC, mobile or tablet.
Online spreadsheet making tool that helps in creating, editing & sharing spreadsheets in real-time through any PC, mobile or tablet. Dowiedz się więcej na temat produktu: Google Sheets

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Skorzystaj z elastycznej platformy monday.com, aby stworzyć bardziej intuicyjne środowisko pracy dla zespołu i efektywnie współpracować.
Skorzystaj z elastycznej platformy monday.com, aby stworzyć bardziej intuicyjne środowisko pracy dla zespołu. Zacznij od jednego z gotowych szablonów, dodaj zadania, przesyłając arkusze kalkulacyjne, a następnie dodaj ponad 30 kolumn, aby zespół miał wszystkie informacje potrzebne do efektywnej współpracy. Na koniec zautomatyzuj całą pracę ręczną za pomocą kilku kliknięć, aby powiadamiać interesariuszy o ważnych aktualizacjach bez konieczności pisania przypomnień w kalendarzu. Dowiedz się więcej na temat produktu: monday.com

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Smartsheet is an online work execution platform empowering organizations of all sizes to plan, manage, automate, and report on work.
Smartsheet, an online work execution platform, empowers organizations to plan, track, automate, and report on work. Over 80,000 brands rely on Smartsheet for project and work management because of its easy-to-use interface, real-time gantt charts and dashboards, and work automation features. *2018 Awards: Named a Leader in Enterprise Collaborative Work Management by Forrester Research, Selected to Deloittes Fast 500 List, Recognized for Technology Innovation & Vision by 451 Research Dowiedz się więcej na temat produktu: Smartsheet

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Spreadsheet app for iOS. Enables teams to work together via creating and editing spreadsheets in real time. MS Excel compatible.
Spreadsheet app for iOS. Enables teams to work together via creating and editing spreadsheets in real time. MS Excel compatible. Dowiedz się więcej na temat produktu: Numbers

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
A free office suite with writer, spreadsheets, and presentation applications.
WPS Office is a free, small and fast office suite, that provides you three powerful applications known as Writer, Spreadsheets and Presentation. It is highly compatible with MS Office while presents a similar interface to the latter. It features small package size, spell check, a PDF converter, multi-tab interface, paragraph adjustment tool, drag-and-drop table feature, group convert hyperlinks and more. Dowiedz się więcej na temat produktu: WPS Office

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
The #1 Cloud Accounting & Financial Management System. Achieve real-time visibility, drive efficiency, and scale with confidence.
Choose the flexible and scalable financial platform that delivers deep accounting capabilities, including payroll, tax filings, and inventory tracking tools, across multiple industries designed with a single aim—to accelerate your success. Small to medium-sized businesses prefer Sage Intacct for its ease of use, integrated multi-dimensional reporting, high customer satisfaction, dedicated support, and more. Maximize impact and future-proof your business with a partner who can scale with you. Dowiedz się więcej na temat produktu: Sage Intacct

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Business process management software that offers spreadsheets, databases and business APIs in a centralized work management platform.
Business process management software that offers spreadsheets, databases and business APIs in a centralized work management platform. Dowiedz się więcej na temat produktu: Stackby

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Spreadsheet application that helps users streamline data analysis using functions, charts, graphs, pivots, comments, and more.
Zoho Sheet is that spreadsheet application that provides you the space for organizing data, discussing reports with your team, and analyzing data, wherever you are. Zoho Sheet also provides native apps for both iOS and Android, thus, not tethering users to their laptops. Dowiedz się więcej na temat produktu: Zoho Sheet

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Powerful spreadsheet tools for data presentation, analysis, and calculation. Provides scenario management and multiple users support.
Powerful spreadsheet tools for data presentation, analysis, and calculation. Provides scenario management and multiple users support. Dowiedz się więcej na temat produktu: Apache OpenOffice Calc

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
ExcelAnalyzer is an Excel add-in for Microsoft Excel which allows you to analyze, identify, and correct errors in just seconds
Whether you need to check your spreadsheets or understand the structure and problems of your spreadsheets, ExcelAnalyzer is an Excel add-in for Microsoft Excel which allows you to analyze, identify, and correct errors in just seconds. It combines powerful error detection with investigative capabilities to review Excel spreadsheets. ExcelAnalyzer identifies errors and displays them within the spreadsheet using an easy, straightforward method, saving considerable amounts of TIME & MONEY. Dowiedz się więcej na temat produktu: Excel Analyzer

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Switch on powerful workflows for legal professionals with Thomson Reuters® HighQ.
HighQ’s modern, adaptable, and continuously-learning legal workflow platform delivers an open and scalable foundation, embedded machine intelligence and analytics, and smart integration points with firm-critical applications. Dramatically improve how you plan, organize, track, and complete work more efficiently with personalized client portals and real-time access and insights on legal project work, ready-to-use task lists and templates, and automated workflow-enabled legal process maps. Dowiedz się więcej na temat produktu: HighQ

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Quixy is a cloud-based platform that empowers users with no coding skills to build apps from spreadsheets in minutes.
Quixy is a no-code cloud-based digital transformation platform that empowers business users with no coding skills to build unlimited enterprise-grade applications, using simple drag and drop design, ten times faster compared to traditional approach. Quixy can be used to automate spreadsheets and develop data centric applications through use of data tables and data functions without writing any code. Try it FREE Dowiedz się więcej na temat produktu: Quixy

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Excel spreadsheet software that enables fast access to Oracle and SQL Server data and advanced data analysis using MS Excel tools.
Excel spreadsheet software that enables fast access to Oracle and SQL Server data and advanced data analysis using MS Excel tools. Dowiedz się więcej na temat produktu: Excel-DB

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
HSE Excel Dashboard Tool for setting HSE objectives and targets, building of HSE database to generate HSE performance reports.
HSE Excel Dashboard Tool for setting HSE objectives and targets, building HSE database, generating monthly statistics of HSE KPIs and analyzing trends for Annual HSE performance reporting. The tool analyzes over 40 leading indicators and 10 lagging indicators, and has 10 dynamic safety dashboards for data visualization and a template for generating monthly reports. It estimates all accident and incident rates such as Total Recordable Injury Frequency Rates and Lost Time Injury Frequency Rate. Dowiedz się więcej na temat produktu: SHEQXEL

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Close your books faster by empowering users to create their own refreshable reports and drill into the detail to find and fix issues.
Spreadsheet Server is a centralized reporting and automation solution that connects to an ERP database to pull live information into the native spreadsheet environment. Using a pre-configured add-in for Microsoft Excel and compatible for integration with a myriad of popular ERP systems, Spreadsheet Server eliminates any re-keying or repeated downloading of business data. Dowiedz się więcej na temat produktu: Spreadsheet Server

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
An Excel add-on with functions to expedite processes and auto backup.
+100 features: - Delete rows (blank, empty cell, certain value, duplicated rows, and hidden rows). - Merge (cells values into one, merge rows, merge columns). - Split (first and last words, words separated by). - Change Case to (UPPER,lower,etc...). - Write out amounts (numbers into words). - Remove spaces (leading, trailing, all, extra). - Remove characters or numbers or both. - Date Picker. - Auto Backup: auto backup your workbooks on open or on demand. And much more features. Dowiedz się więcej na temat produktu: Dose for Excel

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Spreadsheet software re-imagined for engineering calculations.
Blockpad enables engineers to create professional calculation deliverables in an intuitive and familiar way. The primary interface feels like a word processor, but pressing the equals sign opens up a spreadsheet-style formula that is calculated and presented in math notation. It also features units intelligence, spreadsheet tables, solvers, sketching, matrix math, and more. Because it feels familiar, it's easy to get started and creating calculation documents you're proud to share. Dowiedz się więcej na temat produktu: Blockpad

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Hancom Office (formerly known as ThinkFree Office) is a web-based suite of office productivity applications for modern teams.
Hancom Office (formerly known as ThinkFree Office) is a web-based suite of office productivity applications for modern teams. Dowiedz się więcej na temat produktu: Hancom Office

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Highly configurable application with a spreadsheet UI. Design a solution that fits your needs and optionally retrieve enterprise data.
Intellimas is a highly configurable enterprise solution with spreadsheet features that's deployed in the cloud or on-premise. This allows you to build a variety of web applications to eliminate spreadsheets. Intellimas is built for data entry, analytics, and exception management. Its strength is to retrieve data from your other systems, connect it to user defined fields that live in Intellimas, and keep both sets of data linked. This makes it superior to standalone or online spreadsheets. Dowiedz się więcej na temat produktu: Intellimas

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Retable, a collaborative online spreadsheet platform, enables companies to manage, track, connect, monitor, automate and easily report.
Retable allows you to manage complex data in an organized and customized online database with its spreadsheet-like interface. It offers multiple views that provide real-time collaboration, data management, and simple reporting. Real-time data management platform, Retable allows you to easily configure data from any device. It simplifies data management and collaboration with various column types and automation that can create quickly with no code. Retable gives the users control over data. Dowiedz się więcej na temat produktu: Retable

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Ragic is a No Code tool for digitizing your business processes.
Ragic believes that the best way to digitize a business, is to give the company staff who understands their day-to-day operations the most the ability to design the systems exactly as needed. All they're missing is a simple little skill: coding. Ragic is a tool to provide these business users with this last piece of the puzzle. Business users will be able to create database applications with an interface that they are most familiar with: spreadsheets. Only when these actual users have a quick w Dowiedz się więcej na temat produktu: Ragic Builder

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Traditional columnar accounting in a modern form, similar to Excel. Professional, easy and fast.
Traditional columnar accounting in a modern, Excel-like form. Entering transactions is quick and easy. As in Excel, you move freely in the table and you can select, copy and paste. If you make mistakes, you'll be notified and you can always change, so it's easy to have perfect accounting. Based on double-entry bookkeeping, it is ideal for any small business, association, private person and for teaching bookkeeping. Balance sheets and all other financial statements are customizable. Dowiedz się więcej na temat produktu: Banana Accounting

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Plena is an RPA platform built to help SMB sales teams acquire more targeted leads from the best B2B database in the world, LinkedIn.
Plena is a Robotic Process Automation (RPA) platform built to help SMB sales teams acquire more targeted leads from the best B2B database in the world, LinkedIn. And, do it faster than their current process without additional lead costs. Our digital robots help sales teams perform scalable and authentic LinkedIn and email outreach to keep pipelines full so teams spend more time talking to customers and closing new business. Do-it-for-you services available at a per-demo-meeting price. Dowiedz się więcej na temat produktu: Plena

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Chartmat enables you to build apps on top of data from Google Sheets and to create browser dashboards that update in real-time.
Chartmat provides a powerful, mobile-friendly, and responsive frontend to Google Sheets that lets you build websites using different components such as charts, tables, forms and grids. You can build your app on Chartmat without any coding knowledge required. Dowiedz się więcej na temat produktu: Chartmat

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Versatile platform that helps identify and solve complex spreadsheet issues in the most rapid and efficient way.
Helping business to unlock growth and reducing risk using technological innovation. HTI Labs also owns a software platform called Schematiq that supercharges and automates spreadsheet processes and drives differentiation. Dowiedz się więcej na temat produktu: Schematiq

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Stellar Repair for Excel helps in repairing corrupt or damaged Excel (.XLS/.XLSX) files.
Stellar Repair for Excel is the best choice for repairing corrupt or damaged Excel  (.XLS, .XLSX, xltm, .xltx and .xlsm) files. This Excel file repair software restores everything from corrupt file to a new blank Excel file. Key Features: Recovers tables, charts, chartsheets, cell comments, images, formulas, sorts and filters etc. Preserves worksheet properties (freeze panes, split, gridlines, formula bar) and cell formatting Repairs single as well as multiple XLS/XLSX/XLSM/XLTX/XLTM files Dowiedz się więcej na temat produktu: Stellar Phoenix Excel Repair

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Create custom excel ribbons within minutes. No XML coding required.
Create an Excel ribbon tab with buttons to action your macros using Easy Ribbon Builder. Edit this quickly within a spreadsheet. Over 7000 icons to search from, Up to 1100 clickable buttons per ribbon tab, No XML coding required, Up to 10 button groups. Excel control buttons were designed 30 years ago, are unprofessional and problematic. Get the latest buttons on your Company spreadsheets faster than ever before. Dowiedz się więcej na temat produktu: Easy Ribbon Builder

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
iOS spreadsheet app that offers powerful analytical tools and Dropbox support with folder creation, file sharing, and printing options.
iOS spreadsheet app that offers powerful analytical tools and Dropbox support with folder creation, file sharing, and printing options. Dowiedz się więcej na temat produktu: Calc XLS

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Big data analytics spreadsheet that makes getting big data insights easy. If you can use a spreadsheet, you can analyze big data.
Gigasheet is a big data spreadsheet that combines the power of databases with the scale of the cloud. Their no-code analytics tools helps businesses gain big data insights, analyze multi-million row CSV files, and query massive JSON data files without coding or databases. Dowiedz się więcej na temat produktu: Gigasheet

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Data visualization platform that helps businesses collect, aggregate, analyze and report on datasets using automated dashboards.
Data visualization platform that helps businesses collect, aggregate, analyze and report on datasets using automated dashboards. Conversionomics can automate and accelerate your data preparation cycle, even if it means combining thousands of sources, dimensions, and metrics, adding labels and transformating...and having it done by the morning. Dowiedz się więcej na temat produktu: Conversionomics

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Read, write, convert, and print XLSX, XLS, XLSB, CSV, HTML, and ODS spreadsheets from .NET applications.
GemBox.Spreadsheet is a .NET component that enables you to read, write, convert, and print spreadsheet files (XLSX, XLS, XLSB, CSV, HTML, and ODS) from .NET applications. With GemBox.Spreadsheet you get a fast and reliable component that’s easy to use and doesn't depend on Microsoft Excel. It requires only .NET and it’s much faster than Microsoft Office Automation! Dowiedz się więcej na temat produktu: GemBox.Spreadsheet

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Deliver a fully-customized spreadsheet app in WinForms, ASP.NET, WPF, WinRT. Build complete .NET spreadsheets into your enterprise Apps
Flexible Excel-like .NET spreadsheet components. Explore the possibilities of your .NET enterprise apps with these dependency-free .NET spreadsheet components. What's New in Spread. NET v14.1: - New CalculationOnDemandMode and CellValueChanged Event - Performance Improvements for Lookup and Match Functions - Percentage labels in Pie Charts What's New in SpreadJS v14.1: - Pivot Table Support - Camera Shape - Calculation Enhancements - Chart Enhancements Dowiedz się więcej na temat produktu: Spread Studio

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Spreadsheet application for displaying and editing cell-based spreadsheets. Features include editable formulas and cell styling.
Spreadsheet application for displaying and editing cell-based spreadsheets. Features include editable formulas and cell styling. Dowiedz się więcej na temat produktu: TreeGrid SpreadSheet

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Spreadsheet application that allows you to create colorful graphics and numerical reports, analyse and calculate spreadsheet data.
This powerful and professional spreadsheet has all the tools you need to calculate, analyse, summarise, and present your data in numerical reports or colourful graphics. A fully-integrated help system makes entering complex formulas a breeze. Pull in external data using ODBC, sort it, and produce subtotals and statistical analyses. Use the chart wizard to select from eight or more categories of 2-D and 3-D charts including line, area, column, pie, XY, stock and with dozens of variants. Dowiedz się więcej na temat produktu: SSuite Axcel Professional

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Easy-to-use software that presents data from the databases in spreadsheets and enables analysts to share and re-use this data.
Easy-to-use software that presents data from the databases in spreadsheets and enables analysts to share and re-use this data. Dowiedz się więcej na temat produktu: Azquo

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
ExcelRT is a cross-platform, spreadsheet based application engine for Mac, Windows or Linux computer or mobile platforms.
ExcelRT is a cross-platform, spreadsheet based application engine for Mac, Windows or Linux computer or mobile platforms. Convert an Excel workbook into an ExcelRT file or author new solution with ExcelRT Builder. Generate a standalone, licensed application with Trial, Product, Try/Buy or Subscription license using offline activation, online Serial Number activation, USB dongle activation or a floating license server. Dowiedz się więcej na temat produktu: ExcelRT

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Excel spreadsheet for analyzing and reviewing rental properties and buy & hold investments like a pro.
Excel spreadsheet for analyzing and reviewing rental properties and buy & hold investments like a pro. Dowiedz się więcej na temat produktu: RealEstateSpreadsheets

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Web spreadsheet that supports simultaneous online editing by multiple people.
Lagooffice is a pure web spreadsheet that supports simultaneous online editing by multiple people. It has 80% of the functions of excel and perfectly supports the import and export of various formats. Support Spreadsheets, worksheet, and cell permissions to ensure data security. At the same time, it also provides API interfaces for enterprise IT departments, ISV system integrators, and SaaS service providers to help various systems such as ERP, CRM, and Netdisk realize the ability to edit docume Dowiedz się więcej na temat produktu: lagooffice

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
The spreadsheet editor built for Confluence. Simpler than Excel. Your tables are seamlessly displayed in Confluence pages.
With Elements Spreadsheet for Confluence, you can create dynamic tables in Confluence pages with formulas, filters, and drop-down lists for your data. It offers the core functionalities of Excel essential to project management, budgeting and reporting. Highlighted features: Embed a spreadsheet on Confluence pages Over 400 formulas, including Vlookup, Countif and Concatenate Formatting, filtering, sorting, drop-down lists Custom colors Import from or export to Excel Multiple sheets Dowiedz się więcej na temat produktu: Elements Spreadsheet

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
With Sumwise, create easy models, understand, and review with a much lower chance of containing common errors.
With Sumwise, create easy models, understand, and review with a much lower chance of containing common errors. Dowiedz się więcej na temat produktu: Sumwise

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Rows is the spreadsheet where teams work faster. It combines a spreadsheet, built-in integrations and a new sharing experience.
Rows is the spreadsheet where teams work faster. It combines a spreadsheet, with built-in integrations and a new sharing experience for teams to build and share their work in one place. Its integrations with data services (email finders, company databases, Google Maps, Crunchbase) and business applications (Facebook/Google Ads, Twitter, Salesforce, Stripe) allow teams to automate lead generation, marketing reports and automate everyday processes using their spreadsheet skills. Dowiedz się więcej na temat produktu: Rows

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Spreadsheet management for Jira users for more functions and flexibility
Spreadsheet management for Jira users for more functions and flexibility Dowiedz się więcej na temat produktu: JXL

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Narzędzie danych na poziomie przedsiębiorstwa przeznaczone dla użytkowników programów Excel i Power BI, służące do automatyzacji controllingu, planowania i prognozowania finansowego opartego na programie Excel.
Abylon Rapid Planning jest dodatkiem do programu Excel, który automatyzuje i upraszcza kontroling finansowy, planowanie i prognozowanie. Dzięki programowi Rapid Planning wszystkie dane są automatyczni e zatwierdzane (w programie Excel), zarządzanie prawami dostępu i współpraca są uproszczone, a szablony mogą być edytowane przez samych użytkowników biznesowych. Wszystkie te nowe funkcje są jednak dostępne przy zachowaniu dobrze znanego UI. Spraw, by Excel i Power BI stały się czymś więcej niż tylko narzędziami do raportowania i wizualizacji danych. Dowiedz się więcej na temat produktu: Abylon Rapid Planning

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Microsoft Excel add-in that provides users with various features including formula editing & quick cells tools to boost productivity.
'Professor Excel Tools' extends your Excel with more than 125 new functions. It's one of the standard software tools for all professionals working with Microsoft Excel. The features include: - Copy & paste functions solving all the shortcomings of the built-in paste options. - Bulk edit cells in many ways. - Format and layout the whole file at once. - Workbook tools: Break all links in Excel, table of contents, merge Excel files and Excel sheets, edit (hidden) named ranges and much, much more… Dowiedz się więcej na temat produktu: Professor Excel Tools

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych
Gnumeric software is a completely free spreadsheet program designed for users of the Linux operating system.
Gnumeric is a free spreadsheet program designed exclusively for Linux. Users can install the open-source software with a binary repository manager or through the developer's website. It allows users to create graphs the same way as many other advanced applications. It is possible to enter text or numbers and insert mathematical formulas into each cell. A community of developers is responsible for updating the tool. Dowiedz się więcej na temat produktu: Gnumeric

Funkcje

 • Raportowanie/analityka
 • Uwagi/notatki
 • Wizualizacja danych
 • Tabelaryczne zestawienie danych