Od 15 lat pomagamy firmom
w wyborze lepszego oprogramowania

Narzędzia do zarządzania podatnością na zagrożenia, oprogramowanie VPM

Narzędzia do zarządzania podatnością na zagrożenia (oprogramowanie VPM) pomagają przewidywać, identyfikować i naprawiać potencjalne naruszenia bezpieczeństwa cybernetycznego w firmie.

Wybrane oprogramowanie

Oprogramowanie z największą liczbą recenzji

Odkryj produkty z największą liczbą recenzji użytkowników w kategorii: Narzędzia do zarządzania podatnością na zagrożenia, oprogramowanie VPM

Wyniki: 17 w

Popraw swój stan bezpieczeństwa od pierwszego dnia dzięki NinjaOne. Dowiedz się więcej na temat produktu: NinjaOne
NinjaOne pomaga zespołom IT identyfikować i usuwać luki w zabezpieczeniach poprzez monitorowanie punktów końcowych, zarządzanie poprawkami i wzmacnianie konfiguracji urządzeń. Szybko identyfikuj błędne konfiguracje urządzeń i aplikacji oraz wdrażaj niezbędne działania naprawcze na dużą skalę za pomocą niestandardowych zasad lub skryptów. Wykorzystaj szybkie, w pełni zautomatyzowane poprawki dla systemów operacyjnych Windows, macOS i Linux, a także licznych aplikacji innych firm, aby zminimalizować potencjalną ekspozycję. Dowiedz się więcej na temat produktu: NinjaOne

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Hackrate to platforma bug bounty, która pomaga firmom zmniejszyć ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem, wykorzystując siłę globalnej społeczności hakerów. Dowiedz się więcej na temat produktu: Hackrate
Platforma Hackrate Bug Bounty pomaga firmom identyfikować luki w oprogramowaniu w opłacalny sposób. Zapewnia bezpieczny i scentralizowany widok projektów etycznego hakowania dla twojej firmy. Bug bounty polega na wykorzystaniu mocy zabezpieczeń crowdsourcingu do zabezpieczenia firmy. W ramach programu bug bounty firma oferuje nagrody etycznym hakerom za zgłaszanie luk w zabezpieczeniach. Dowiedz się więcej na temat produktu: Hackrate

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
OX Security zapewnia pełną widoczność i kompleksową identyfikowalność całego łańcucha dostaw oprogramowania, od kodu po chmurę. Dowiedz się więcej na temat produktu: OX Security
OX Security zapewnia pełną widoczność i kompleksową identyfikowalność łańcucha dostaw oprogramowania, od kodu po chmurę. OX pomaga zminimalizować powierzchnię ataku poprzez automatyczne blokowanie luk w zabezpieczeniach wprowadzonych do potoku na wczesnym etapie SDLC (cykl życia rozwoju oprogramowania), umożliwiając DevSecOps naprawianie zagrożeń w oparciu o kontekstową priorytetyzację — z jednego panelu. Dowiedz się więcej na temat produktu: OX Security

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Zautomatyzowane narzędzie do zarządzania poprawkami dla systemu Windows, Linux i oprogramowania firm zewnętrznych, które pomaga zarządzać poprawkami i wzmacniać bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej na temat produktu: Heimdal Patch & Asset Management
Zautomatyzowane zarządzanie poprawkami i zasobami, które umożliwia wdrożenie i aktualizację dowolnego oprogramowania Microsoft, Linux, firm zewnętrznych i oprogramowania zastrzeżonego, z dowolnego miejsca na świecie i zgodnie z dowolnym harmonogramem, z pełną ścieżką audytu CVE (wspólne podatności i ekspozycje) / CVSS (wspólny system oceny podatności) i bezbłędną zgodnością danych. Wdrażaj aktualizacje, poprawki i poprawki starszego typu z dowolnego miejsca, prowadź raporty inwentaryzacyjne, wymuszaj aktualizację maszyn, przeglądaj wersje i zabezpieczaj zasoby przed wszelkimi zagrożeniami. Ciesz się niskim zużyciem przepustowości i szybką dystrybucją za pośrednictwem lokalnego P2P. Dowiedz się więcej na temat produktu: Heimdal Patch & Asset Management

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Oprogramowanie do zarządzania zagrożeniami i słabymi punktami dla przedsiębiorstw, które oferuje wbudowane poprawki. Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine Vulnerability Manager Plus
Vulnerability Manager Plus zapewnia kompleksową obsługę, stałą widoczność, ocenę opartą na analizie ryzyka oraz integralne usuwanie słabych punktów i błędnych konfiguracji z poziomu centralnej konsoli. Oferuje rozbudowane funkcje, takie jak ocena słabych punktów, automatyczne łatanie, zarządzanie zgodnością z CIS, zarządzanie konfiguracją zabezpieczeń, audyt oprogramowania wysokiego ryzyka, audyt antywirusowy i audyt aktywnych portów. Vulnerability Manager Plus jest wyposażony w mnóstwo raportów, pulpitów nawigacyjnych i nieskończoną skalowalność. Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine Vulnerability Manager Plus

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Rencore Governance zapewnia maksymalną elastyczność i wydajność w podejściu do zarządzania w chmurze Microsoft. Dowiedz się więcej na temat produktu: Rencore Governance
Rencore Governance zapewnia maksymalną elastyczność i wydajność w podejściu do zarządzania dla Microsoft 365, Microsoft Teams, SharePoint, Azure i Power Platform. Monitoruj działania użytkowników końcowych, wykrywaj odchylenia od planu zarządzania i automatyzuj ustalanie. Dowiedz się więcej na temat produktu: Rencore Governance

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Zarządzanie słabymi punktami w zabezpieczeniach, które ułatwia współpracę między analitykami bezpieczeństwa, zarządzaniem i właścicielami aktywów oraz ustalanie priorytetów ryzyka. Dowiedz się więcej na temat produktu: Centraleyezer
Integruje i koreluje dane pochodzące ze skanerów wykrywających słabe punkty w zabezpieczeniach oraz z wielu źródeł informacji o exploitach, w połączeniu z czynnikami biznesowymi i informatycznymi, w celu określenia priorytetów dla zagrożeń bezpieczeństwa cybernetycznego. Pomaga CISO (głównemu urzędnikowi ds. bezpieczeństwa sieci), czerwonym zespołom i zespołom ds. oceny słabych punktów skrócić czas potrzebny na naprawę, ustalenie priorytetów i zgłaszanie zagrożeń. Używane przez rządy, wojsko, bankowość, finanse i e-commerce Dowiedz się więcej na temat produktu: Centraleyezer

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Oparty na chmurze pakiet rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, które pomagają firmom identyfikować, analizować i eliminować zagrożenia na ujednoliconej platformie.
Oparty na chmurze pakiet rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, które pomagają firmom identyfikować, analizować i eliminować zagrożenia na ujednoliconej platformie. Dowiedz się więcej na temat produktu: Malwarebytes for Business

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Filtr treści internetowych oparty na DNS oraz filtr bezpieczeństwa dla firmy blokują złośliwe oprogramowanie, programy typu ransomware i phishing oraz zapewniają zaawansowaną kontrolę nad treściami internetowymi.
Filtr treści sieciowych oparty na DNS i warstwa zabezpieczeń sieciowych, które blokują cyberataki, złośliwe oprogramowanie, programy typu ransomware i próby phishingu, a także zapewniają szczegółową kontrolę nad treściami internetowymi. Narządzie do filtrowania oparte na DNS WebTitan codziennie filtruje ponad dwa miliardy żądań DNS, identyfikuje 300 000 iteracji złośliwego oprogramowania i ma ponad 7500 klientów. Wypróbuj bezpłatną wersję próbną WebTitan już dziś (w tym pełną pomoc techniczną). Świetne miesięczne oferty cenowe już od 1 $ za użytkownika miesięcznie. Hostowane lokalnie, bez opóźnień. Dowiedz się więcej na temat produktu: WebTitan

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
W ciągu kilku minut bezagentowa platforma Orca wykrywa słabe punkty w całej chmurze i nadaje priorytety najbardziej ryzykownym podatnościom.
Orca wykorzystuje ponad 20 źródeł danych dotyczących luk w zabezpieczeniach, aby wykryć i nadać priorytet słabym punktom w całej chmurze w ciągu kilku minut od wdrożenia. Dla każdego słabego punktu Orca dostarcza mapę zasobów, która wizualizuje relacje między zasobami, umożliwiając efektywną, opartą na kontekście priorytetyzację ryzyka i skuteczne remediacje. Nie należy polegać na tradycyjnych rozwiązaniach do zarządzania słabymi punktami w danych – nie są one przystosowane do pracy w chmurze, wymagają dużych zasobów i prowadzą do powstawania luk w zabezpieczeniach. Dowiedz się więcej na temat produktu: Orca Security

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Platforma DevSecOps z systemami SAST i SCA, integracją IDE i rozproszoną analizą w celu ochrony aplikacji przed zagrożeniami zewnętrznymi
Poznaj słabe punkty aplikacji. Dodaj rozwiązanie SAST (statyczne testowanie bezpieczeństwa aplikacji) i SCA (analiza składu oprogramowania) firmy Kiuwan do zarządzania kodem źródłowym. Łatwa konfiguracja i obsługa. Zeskanuj kod lokalnie, a następnie udostępnij wyniki w chmurze. Dostosowane do potrzeb raporty ze standardowymi w branży ocenami bezpieczeństwa pomagają zmniejszyć zadłużenie techniczne i ograniczyć ryzyko. Kiuwan zapewnia pełne pokrycie językowe, integrację z cenionymi IDE (zintegrowane środowisko programistyczne) i bezproblemowe dopasowanie do procesów CI (ciągła integracja) / CD (ciągłe dostarczanie) / DevSecOps (rozwój, bezpieczeństwo i eksploatacja). Dowiedz się więcej na temat produktu: Kiuwan

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Proaktywne najlepsze praktyki i analiza bezpieczeństwa dla AWS, Azure, Kubernetes, VMware, Windows i Linux OS.
Runecast to platforma IT dla przedsiębiorstw, która oszczędza czas i pieniądze zespołów ds. bezpieczeństwa i operacji, umożliwiając proaktywne podejście do ITOM (zarządzanie operacjami informatycznymi), CSPM (zarządzanie postawami bezpieczeństwa w chmurze) i zgodności. Zespoły mogą zrobić więcej za mniej, korzystając z jednej platformy, która sprawdza infrastrukturę chmury pod kątem zwiększonej widoczności, bezpieczeństwa i oszczędności czasu. Runecast pomaga zespołom operacyjnym zmniejszyć koszty operacyjne i zwiększyć przejrzystość, a zespołom ds. bezpieczeństwa uprościć zarządzanie słabymi punktami i zapewnić zgodność z przepisami. Dowiedz się więcej na temat produktu: Runecast

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Kompleksowe zarządzanie słabymi punktami w zabezpieczeniach. Skutecznie zmniejszaj ryzyko związane z bezpieczeństwem organizacji – z poprawkami lub bez.
Efektywnie zmniejsza ryzyko związane z bezpieczeństwem organizacji. Dzięki setkom nowych słabych punktów w zabezpieczeniach oprogramowania i systemu operacyjnego wykrywanych co miesiąc, zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem organizacji może stać się przytłaczające. Narzędzie do zarządzania słabymi punktami w zabezpieczeniach Topia zapewnia inteligentne ustalanie priorytetów i szybkie usuwanie skutków z poprawkami bezpieczeństwa lub bez nich. Kompleksowe zarządzanie słabymi punktami w zabezpieczeniach – analizowanie, ustalanie priorytetów i eliminowanie zagrożeń cybernetycznych przed ponownym wykorzystaniem. Dowiedz się więcej na temat produktu: vRx

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
DataDome dostarcza nowoczesną ochronę przed oszustwami internetowymi i atakami botów dla aplikacji mobilnych, stron internetowych i interfejsów API.
DataDome chroni aplikacje mobilne, strony internetowe i interfejsy API przed oszustwami internetowymi i atakami botów, miedzy innymi skalperujących i skrapujących, a także przed przejęciem konta i danych uwierzytelniających, atakami Layer 7 DDoS (rozproszona odmowa usługi) oraz oszustwami związanymi z kartami kredytowymi. Oparty o sztuczną inteligencję mechanizm wykrywania botów przetwarza każdego dnia ponad trylion danych z 25 punktów obecnych na całym świecie, aby w czasie rzeczywistym chronić globalne firmy zajmujące się e-commerce. Dowiedz się więcej na temat produktu: DataDome

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Pomagają zidentyfikować luki w zabezpieczeniach cybernetycznych obejmujących zarówno zasoby techniczne, jak i ludzkie.
Platforma Next-Gen Vulnerability Management Platform firmy Holm Security pomaga ich klientom identyfikować i usuwać luki oraz słabości w zabezpieczeniach cybernetycznych, obejmując zarówno zasoby techniczne, jak i ludzkie w całej organizacji, a wszystko to w jednym zintegrowanym widoku. Dowiedz się więcej na temat produktu: Holm Security VMP

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
HTTPCS Security chroni twoje witryny przed hakerami, wykrywając luki, które mogą zostać wykorzystane, i pomagając ci je naprawić
Skaner podatności nowej generacji, sprawdzony przez ponad 9200 klientów na całym świecie. Dzięki technologii uczenia maszynowego, HTTPCS Security jest najpotężniejszym skanerem podatności na rynku, umożliwiającym analizę i audyt najbardziej złożonych stron internetowych i aplikacji. HTTPCS Security codziennie symuluje zachowanie hakera, aby wykryć luki, które mogą zostać wykorzystane (TOP 10 OWASP, CVE, CWE, O day) i pomóc ci w ich usunięciu. Dowiedz się więcej na temat produktu: HTTPCS Security

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Secomea to rozwiązanie Secure Remote Access stworzone specjalnie z myślą o sieciach przemysłowych i sprzęcie OT, które pomaga chronić halę produkcyjną.
Secomea pomaga producentom łatwo zarządzać dostępem użytkowników do maszyn i chronić halę produkcyjną. Każdego dnia ponad 9500 klientów na całym świecie polega na rozwiązaniu firmy w tysiącach lokalizacji, aby obsługiwać sesje zdalnego dostępu i zapobiegać przestojom. Secomea płynnie łączy się z dowolnym sprzętem OT i umożliwia organizacjom ochronę ich systemów cyberfizycznych. Zarządzaj dostępem techników' bez wysiłku, umożliwiając im natychmiastową interwencję w zakładach produkcyjnych z dowolnego miejsca. Eliminuje to koszty podróży, skraca czas reakcji i minimalizuje ryzyko związane z bezpieczeństwem. Założona w 2008 roku firma Secomea poświęciła ponad 15 lat na obsługę producentów i konstruktorów maszyn. Dzięki biurom w Danii, Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii, uzupełnionym przez międzynarodową sieć ponad 70 dystrybutorów partnerskich, firma oferuje pomoc w każdym miejscu, w którym znajdują się twoje zakłady, z lokalnym akcentem. Uzyskaj globalny nadzór przy zachowaniu lokalnej kontroli dzięki Secomea. Wdrożenie zajmuje tylko jeden dzień na zakład. Dowiedz się więcej na temat produktu: Secomea

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami