Wyniki: 234 w
Crashtest Security is a DAST vulnerability scanner helping you automate your security scanning and achieve protection at DevOps speed. Dowiedz się więcej na temat produktu: Crashtest Security
Crashtest Security provides the most simple blackbox vulnerability scanning experience with advanced scan targets & deep automation. We offer the most advanced crawling options. Our software is able to directly detect attack vectors in all web applications: Revolutionary Single-Page application scanning Painless Multi-Page application setup Documentation-based API scanning Our software is user-friendly yet powerful and provides detailed and accurate vulnerability reports. Dowiedz się więcej na temat produktu: Crashtest Security

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Platforma DevSecOps z systemami SAST i SCA, integracją IDE i rozproszoną analizą w celu ochrony aplikacji przed zagrożeniami zewnętrznymi Dowiedz się więcej na temat produktu: Kiuwan
Poznaj słabe punkty aplikacji. Dodaj rozwiązanie SAST (statyczne testowanie bezpieczeństwa aplikacji) i SCA (analiza składu oprogramowania) firmy Kiuwan do zarządzania kodem źródłowym. Łatwa konfiguracja i obsługa. Zeskanuj kod lokalnie, a następnie udostępnij wyniki w chmurze. Dostosowane do potrzeb raporty ze standardowymi w branży ocenami bezpieczeństwa pomagają zmniejszyć zadłużenie techniczne i ograniczyć ryzyko. Kiuwan zapewnia pełne pokrycie językowe, integrację z cenionymi IDE (zintegrowane środowisko programistyczne) i bezproblemowe dopasowanie do procesów CI (ciągła integracja) / CD (ciągłe dostarczanie) / DevSecOps (rozwój, bezpieczeństwo i eksploatacja). Dowiedz się więcej na temat produktu: Kiuwan

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Kompleksowe zarządzanie słabymi punktami w zabezpieczeniach. Skutecznie zmniejszaj ryzyko związane z bezpieczeństwem organizacji – z poprawkami lub bez. Dowiedz się więcej na temat produktu: TOPIA
Efektywnie zmniejsza ryzyko związane z bezpieczeństwem organizacji. Dzięki setkom nowych słabych punktów w zabezpieczeniach oprogramowania i systemu operacyjnego wykrywanych co miesiąc, zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem organizacji może stać się przytłaczające. Narzędzie do zarządzania słabymi punktami w zabezpieczeniach Topia zapewnia inteligentne ustalanie priorytetów i szybkie usuwanie skutków z poprawkami bezpieczeństwa lub bez nich. Kompleksowe zarządzanie słabymi punktami w zabezpieczeniach – analizowanie, ustalanie priorytetów i eliminowanie zagrożeń cybernetycznych przed ponownym wykorzystaniem. Dowiedz się więcej na temat produktu: TOPIA

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Proaktywne najlepsze praktyki i analiza bezpieczeństwa dla AWS, Azure, Kubernetes, VMware, Windows i Linux OS. Dowiedz się więcej na temat produktu: Runecast Analyzer
Runecast to platforma IT dla przedsiębiorstw, która oszczędza czas i pieniądze zespołów ds. bezpieczeństwa i operacji, umożliwiając proaktywne podejście do ITOM (zarządzanie operacjami informatycznymi ), CSPM (zarządzanie postawami bezpieczeństwa w chmurze) i zgodności. Zespoły mogą zrobić więcej za mniej, korzystając z jednej platformy, która sprawdza infrastrukturę chmury pod kątem zwiększonej widoczności, bezpieczeństwa i oszczędności czasu. Runecast pomaga zespołom operacyjnym zmniejszyć koszty operacyjne i zwiększyć przejrzystość, a zespołom ds. bezpieczeństwa uprościć zarządzanie słabymi punktami i zapewnić zgodność z przepisami. Dowiedz się więcej na temat produktu: Runecast Analyzer

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Rencore Governance gives you maximum flexibility and efficiency in your governance approach for the Microsoft cloud. Dowiedz się więcej na temat produktu: Rencore Governance
Rencore Governance provides you with maximum flexibility and efficiency in your governance approach for Microsoft 365, Microsoft Teams, SharePoint, Azure, and Power Platform. Monitor end-user activity, discover deviations from your governance plan and automate fixing. Dowiedz się więcej na temat produktu: Rencore Governance

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Zarządzanie słabymi punktami w zabezpieczeniach, które ułatwia współpracę między analitykami bezpieczeństwa, zarządzaniem i właścicielami aktywów oraz ustalanie priorytetów ryzyka. Dowiedz się więcej na temat produktu: Centraleyezer
Integruje i koreluje dane pochodzące ze skanerów wykrywających słabe punkty w zabezpieczeniach oraz z wielu źródeł informacji o exploitach, w połączeniu z czynnikami biznesowymi i informatycznymi, w celu określenia priorytetów dla zagrożeń bezpieczeństwa cybernetycznego. Pomaga CISO (głównemu urzędnikowi ds. bezpieczeństwa sieci), czerwonym zespołom i zespołom ds. oceny słabych punktów skrócić czas potrzebny na naprawę, ustalenie priorytetów i zgłaszanie zagrożeń. Używane przez rządy, wojsko, bankowość, finanse i e-commerce Dowiedz się więcej na temat produktu: Centraleyezer

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Oprogramowanie do zarządzania zagrożeniami i słabymi punktami dla przedsiębiorstw, które oferuje wbudowane poprawki. Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine Vulnerability Manager Plus
Vulnerability Manager Plus zapewnia kompleksową obsługę, stałą widoczność, ocenę opartą na analizie ryzyka oraz integralne usuwanie słabych punktów i błędnych konfiguracji z poziomu centralnej konsoli. Oferuje rozbudowane funkcje, takie jak ocena słabych punktów, automatyczne łatanie, zarządzanie zgodnością z CIS, zarządzanie konfiguracją zabezpieczeń, audyt oprogramowania wysokiego ryzyka, audyt antywirusowy i audyt aktywnych portów. Vulnerability Manager Plus jest wyposażony w mnóstwo raportów, pulpitów nawigacyjnych i nieskończoną skalowalność. Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine Vulnerability Manager Plus

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Oparty na chmurze pakiet rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, które pomagają firmom identyfikować, analizować i eliminować zagrożenia na ujednoliconej platformie.
Oparty na chmurze pakiet rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, które pomagają firmom identyfikować, analizować i eliminować zagrożenia na ujednoliconej platformie. Dowiedz się więcej na temat produktu: Malwarebytes for Business

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Filtr treści internetowych oparty na DNS oraz filtr bezpieczeństwa dla firmy blokują złośliwe oprogramowanie, programy typu ransomware i phishing oraz zapewniają zaawansowaną kontrolę nad treściami internetowymi.
Filtr treści sieciowych oparty na DNS i warstwa zabezpieczeń sieciowych, które blokują cyberataki, złośliwe oprogramowanie, programy typu ransomware i próby phishingu, a także zapewniają szczegółową kontrolę nad treściami internetowymi. Narządzie do filtrowania oparte na DNS WebTitan codziennie filtruje ponad dwa miliardy żądań DNS, identyfikuje 300 000 iteracji złośliwego oprogramowania i ma ponad 7500 klientów. Wypróbuj bezpłatną wersję próbną WebTitan już dziś (w tym pełną pomoc techniczną). Świetne miesięczne oferty cenowe już od 1 $ za użytkownika miesięcznie. Hostowane lokalnie, bez opóźnień. Dowiedz się więcej na temat produktu: WebTitan

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
PDQ Deploy is the best way to automate your patch management. Update software, deploy scripts, and make configuration changes.
Automate your patch management with PDQ Deploy. Select the software you want to deploy (we have a pre-built library of over 200), specify which machines require updates, and set a preferred schedule for deployment. PDQ Deploy will automatically and silently apply updates — all without bothering end users. Dowiedz się więcej na temat produktu: PDQ Deploy

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Nessus Pro, the industry leader in vulnerability assessment, helps you quickly and easily identify and fix vulnerabilities.
Built for security practitioners, by security professionals, Nessus Professional is the de-facto industry standard for vulnerability assessment. Nessus performs point-in-time assessments to help security professionals quickly identify and fix vulnerabilities, including software flaws, missing patches, malware, and misconfigurations. With features such as pre-built policies and templates, group snooze functionality, and real-time updates, it makes vulnerability assessment easy and intuitive. Dowiedz się więcej na temat produktu: Nessus

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
System Mechanic Ultimate Defense is designed to provide a complete solution for all PC optimization needs.
System Mechanic Ultimate Defense provides PC performance optimization, system cleaning and protection against malicious attacks. This program helps prevent PC crashes, freezes and poor performance with two simple steps:1. System Mechanic cleans up junk files and shortcuts from your hard drive to free up space. System Mechanic removes registry errors that slow down your PC. Dowiedz się więcej na temat produktu: System Mechanic Ultimate Defense

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Reliably and securely take data from any source, in any format, then search, analyze, and visualize it in real time.
Built on a foundation of free and open, Elasticsearch, Logstash, Kibana, and Beats pave the way for diverse use cases that start with logging and span as far as your imagination takes you. Elastic features like machine learning, security, and reporting compound that value — and since they’re made for Elastic, you'll only find them from us. Reliably and securely take data from any source, in any format, then search, analyze, and visualize it in real time. Dowiedz się więcej na temat produktu: Elastic Stack

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Stay one step ahead of any threat with advanced and proactive endpoint security that predicts, detects, and neutralizes vulnerabilities
Syxsense Secure offers vulnerability scanning, patch management, plus endpoint security all in one powerful solution. Syxsense Secure uses artificial intelligence (AI) to help security teams predict and eliminate threats. Experience real-time monitoring for malicious processes, automated device quarantine, and live data for insight into the health of every endpoint across your network. Dowiedz się więcej na temat produktu: Syxsense

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Remediate discovered vulnerabilities and ensure proper system configurations with automated cyber hygiene from Automox.
Streamline vulnerability management by automating custom cyber hygiene tasks and defining policies that enforce system compliance across Windows, macOS, and Linux systems. Define policies that enforce system compliance with the latest OS and software updates, and configuration controls. Dowiedz się więcej na temat produktu: Automox

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Web application penetration testing tool that helps you to identify vulnerabilities on your website before hackers exploit them.
Automate vulnerability assessment, accelerate remediation and secure your web applications from the latest security vulnerabilities. Security tests can be scheduled on a weekly or monthly basis to have regular vulnerability assessments and keep the website security intact. The DevSecOps CI plugins allow one to automate regular vulnerability assessment in the CI/CD pipeline to get real-time updates of an application's security on Slack, JIRA or Trello right during the development phase. Dowiedz się więcej na temat produktu: Beagle Security

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Tech-enabled website and vulnerability management service that helps businesses manage server health checks, WordPress staging and more
Tech-enabled website and vulnerability management service that helps businesses manage server health checks, WordPress staging and more. Dowiedz się więcej na temat produktu: SiteGround

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
W ciągu kilku minut bezagentowa platforma Orca wykrywa słabe punkty w całej chmurze i nadaje priorytety najbardziej ryzykownym podatnościom.
Orca wykorzystuje ponad 20 źródeł danych dotyczących luk w zabezpieczeniach, aby wykryć i nadać priorytet słabym punktom w całej chmurze w ciągu kilku minut od wdrożenia. Dla każdego słabego punktu Orca dostarcza mapę zasobów, która wizualizuje relacje między zasobami, umożliwiając efektywną, opartą na kontekście priorytetyzację ryzyka i skuteczne remediacje. Nie należy polegać na tradycyjnych rozwiązaniach do zarządzania słabymi punktami w danych – nie są one przystosowane do pracy w chmurze, wymagają dużych zasobów i prowadzą do powstawania luk w zabezpieczeniach. Dowiedz się więcej na temat produktu: Orca Security

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Data management and backup solution that helps businesses manage data across cloud environments using automated protection policies.
Rubrik is a backup and recovery solution best suited for midsized to enterprise businesses (500+ employees). Rubrik delivers instant application availability to hybrid cloud enterprises for recovery, search, cloud, and development. By using the market-leading Cloud Data Management platform, customers mobilize applications, automate protection policies, recover from Ransomware, search and analyze application data at scale on one platform. From days to seconds. Dowiedz się więcej na temat produktu: Rubrik

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
All-in-one security solution that scans your website, detects vulnerabilities and offers remediation, in three steps: Find-Fix-Prevent.
Acunetix (by Invicti) is an automated application security testing tool that enables small security teams to tackle huge application security challenges. With fast scanning, comprehensive results, and intelligent automation, Acunetix helps organizations to reduce risk across all types of web applications. With Acunetix, security teams can: - Save time and resources by automating manual security processes - Work more seamlessly with developers, or embrace DevSecOps by integrating directly in Dowiedz się więcej na temat produktu: Acunetix

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
AppTrana monitors web traffic and blocks malicious attacks. It is combined with DDoS, API risk, and Bot mitigation solutions.
Indusface’s AppTrana is a fully managed web application firewall that ensures risk-based protection with its DDoS, API risk, and Bot mitigation services while assuring web acceleration with secure CDN. Combining automated scanning with manual pen-testing, it detects application vulnerabilities. All of this with 24x7 expert support to meet zero false-positive guarantees. Indusface is the only vendor to be named Customers’ Choice for WAAP in all the 7 segments of the Gartner VoC 2022 Report. Dowiedz się więcej na temat produktu: AppTrana

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Qualys VMDR – All-in-One Vulnerability Management, Detection, and Response.
Qualys VMDR enables organizations to automatically discover every asset in their environment, including unmanaged assets appearing on the network, inventory all hardware and software, and classify and tag critical assets. VMDR continuously assesses these assets for the latest vulnerabilities and applies the latest threat intel analysis to prioritize actively exploitable vulnerabilities. Dowiedz się więcej na temat produktu: Qualys Cloud Platform

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Hackrate is a bug bounty platform that helps companies reduce cybersecurity risks by using the power of the global hacker community.
Hackrate Bug Bounty platform helps companies to identify software vulnerabilities in a cost-efficient way. It provides a secure and centralized view of ethical hacking projects for your company. A bug bounty is about using the power of crowdsourced security to secure your business. During a bug bounty program, a company offers rewards to ethical hackers for reporting vulnerabilities. Dowiedz się więcej na temat produktu: Hackrate Bug Bounty Platform

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Software to control access to administrative and privileged accounts to reduce information leaks & overall risk by automating policies.
Software to control access to administrative and privileged accounts to reduce information leaks & overall risk by automating policies. Dowiedz się więcej na temat produktu: Privileged Access Security Solution

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Falcon Spotlight provides real-time visibility across your enterprise, giving you relevant and timely information to reduce exposure.
As part of an integrated platform that prevents exploits and post-exploit activity, Falcon Spotlight allows you to research common vulnerabilities and exposures (CVEs) to examine threat actor profiles and targets. Falcon Spotlight provides real-time visibility across your enterprise giving you relevant and timely information you need to reduce your exposure to attacks with zero impact on your endpoints. Dowiedz się więcej na temat produktu: Falcon

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Invicti Enterprise is a comprehensive automated web vulnerability scanning solution.
Invicti is an automated application security testing tool that makes it possible for enterprise organizations to secure thousands of websites and dramatically reduce the risk of attack. By empowering security teams with the most unique DAST + IAST scanning capabilities on the market, Invicti allows organizations with complicated environments to automate their web security with confidence. Dowiedz się więcej na temat produktu: Invicti

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
It is a configuration management solution that helps businesses handle compliance, audit, security analysis, and more.
It is a configuration management solution that helps businesses handle compliance, audit, security analysis, and more. Dowiedz się więcej na temat produktu: AWS Config

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
DataDome dostarcza nowoczesną ochronę przed oszustwami internetowymi i atakami botów dla aplikacji mobilnych, stron internetowych i interfejsów API.
DataDome chroni aplikacje mobilne, strony internetowe i interfejsy API przed oszustwami internetowymi i atakami botów, miedzy innymi skalperujących i skrapujących, a także przed przejęciem konta i danych uwierzytelniających, atakami Layer 7 DDoS (rozproszona odmowa usługi) oraz oszustwami związanymi z kartami kredytowymi. Oparty o sztuczną inteligencję mechanizm wykrywania botów przetwarza każdego dnia ponad trylion danych z 25 punktów obecnych na całym świecie, aby w czasie rzeczywistym chronić globalne firmy zajmujące się e-commerce. Dowiedz się więcej na temat produktu: DataDome

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
KACE Unified Endpoint Manager unites traditional endpoint management with modern management in a shared intuitive interface.
KACE® by Quest supports your unified endpoint management (UEM) strategy by helping you discover and track every device in your environment, automate administrative tasks, keep compliance requirements up-to-date and secure your network from a range of cyberthreats. Discover, manage and secure all your endpoints from one console as you co-manage your traditional and modern endpoints, including Windows, Mac, Linux, ChromeOS, and iOS and Android devices. Dowiedz się więcej na temat produktu: KACE

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Computer & mobile remote wipe, lock, and locate for all operating systems and hardware.
Remote wipe, lock, and locate for all operating systems. DriveStrike is a data & device protection solution for devices that are lost, stolen, missing, or retired. It empowers you to protect devices that have escaped your control, to prevent data compromise. From personal accounts to Fortune 500 organizations in healthcare, legal, financial services, government, e-commerce, and entertainment, DriveStrike prevents data breaches to secure confidentiality, compliance, and competitive advantage. Dowiedz się więcej na temat produktu: DriveStrike

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Accurately scan vulns in 5 mins. Assess, Prioritize and Immediately Patch them with the SanerNow Vulnerability Management Software.
In > 5 MIN, SanerNow automatically and accurately scans your entire network. Post that it assesses and prioritizes vulnerabilities based on their severity i.e. CVSS score. SanerNow comes with the world's largest SCAP repository and with 160,000+ continuous checks. These features ensure that your organization remains secure from ever-evolving cyber attacks. With SanerNow, you can also patch vulnerabilities instantly. It supports all OSs and 400+ Third-Party Apps (Most in industry). Dowiedz się więcej na temat produktu: SanerNow

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Vulnerability management tool that helps businesses asses risks through data collection, prioritization, remediation reporting & more.
InsightVM uses the power of Rapid7s Insight platform & heritage of their award-winning Nexpose product. InsightVM provides a fully available, scalable, & efficient way to collect vulnerability data, turn it into answers, & minimize risk. This industry leader in vulnerability management, InsightVM leverages the latest analytics & endpoint technology to discover vulnerabilities real-time, pinpoint their location, prioritize using threat risk & business context, and confirm exposure reduction. Dowiedz się więcej na temat produktu: InsightVM

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Automate configuration management across virtual and physical servers, workstations, and desktops.
Automate configuration management across virtual and physical servers, workstations, and desktops. Dowiedz się więcej na temat produktu: vRealize Automation

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Security management platform offering fully integrated security controls for threat detection and compliance management.
USM Anywhere delivers a unified, simple and affordable solution for threat detection and compliance. Powered by the latest AlienVault Labs Threat Intelligence and the Open Threat Exchange the largest crowd-sourced threat intelligence exchange, USM enables mid-size organizations to defend against modern threats. Dowiedz się więcej na temat produktu: USM Anywhere

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Snyk's Developer Security Platform puts security expertise in the toolbox of every developer.
Snyk is the leader in developer security. Snyk is used by 1,200 customers worldwide today, including industry leaders such as Asurion, Google, Intuit, MongoDB, New Relic, Revolut and Salesforce. Snyk is recognized on the Forbes Cloud 100 2021, the 2021 CNBC Disruptor 50 and was named a Visionary in the 2021 Gartner Magic Quadrant for AST. Dowiedz się więcej na temat produktu: Snyk

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Alert Logic is the industry's first SaaS-enabled managed detection and response provider, delivering unrivaled security value.
Alert Logic MDR is ideally suited for companies of 50-5,000 employees in any industry located in the US, Canada, and the UK. Alert Logic is the industry's first SaaS-enabled managed detection and response (MDR) provider, delivering unrivaled security value. Our purpose-built technology and team of MDR security experts protect your organization and empower you to resolve whatever threats may come. Founded in 2002, we are headquartered in Houston, Texas. Dowiedz się więcej na temat produktu: Alert Logic MDR

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Helping Security Teams, Enterprises, and MSSPs Prioritize and Respond to What Really Matters.
DFLabs is a pioneer and recognized global leader in Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) technology. The companys management team has helped shape the cyber security industry, which includes co-editing several industry standards such as ISO 27043 and ISO 30121. Its flagship product, IncMan SOAR, is multi-patented, and it has been adopted by Fortune 500 and Global 2000 organizations worldwide. DFLabs has operations in EMEA Americas and APAC. Dowiedz się więcej na temat produktu: IncMan SOAR

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Probely is a DAST scanner designed to empower Security and DevOps teams working together to reduce the security risk of web apps & APIs
Probely is the premier cloud-based automated application security testing solution designed to empower Security and DevOps teams working efficiently together on a DevSecOps approach built to reduce risk across web applications and RESTful APIs. With over 30 000 vulnerabilities detection capabilities, including SQLi, XSS, Log4j, OS Command Injection, and SSL/TLS issues, Probely reports vulnerabilities that matter, is false-positive free, and includes detailed instructions on fixing them. Dowiedz się więcej na temat produktu: Probely

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Cyber Chief is a vulnerability scanner & issue management tool that helps you ship software with zero security known vulnerabilities
Cyber Chief gives software teams the power to find and fix thousands of vulnerabilities in their web applications and cloud infrastructure. With its one-click vulnerability scanning and smart vulnerability management features, Cyber Chief will help your software team secure their applications and infrastructure, even if there is zero application security qualifications or experience on your team. Cyber Chief is cloud-based and has military-grade security controls so that your security secret Dowiedz się więcej na temat produktu: Cyber Chief

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
The first Click&Play Cyber Security platform. CyLock finds out if your systems are hacker safe in one click!
CyLock Anti-Hacker is a software designed to defend your systems from hacker attacks, identifying weaknesses on your systems and websites, providing information to address vulnerabilities (those used by cyber criminal to access to your computers).. Dowiedz się więcej na temat produktu: CyLock Anti-Hacker

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
User behavior analytics and vulnerability management solution that helps identify internal and external threats.
User behavior analytics and vulnerability management solution that helps identify internal and external threats. Dowiedz się więcej na temat produktu: ArcSight

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Veriato RansomSafe acts as a vital layer in your ransomware defense. Shut down attacks before they hold your business hostage.
Veriato RansomSafe acts as a vital layer in your ransomware defense, combining just-in-time data protection with multiple mechanisms to detect, and shut down attacks before they hold your business hostage. Dowiedz się więcej na temat produktu: Veriato RansomSafe

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
One-stop platform for managing machine digital IDs by discovering, organizing, and tracking digital certificates on autopilot.
Keyhub is a one-stop platform for certificate lifecycle management. It is designed to manage machine digital IDs through detecting, organizing, and tracking digital certificates on autopilot. It provides deep subdomain and internal network scans, in-dashboard system health overview, easy-to-navigate inventory, expiration reporting and many more. Dowiedz się więcej na temat produktu: Keyhub

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
AppSec Phoenix is a next-generation XSPM Extensive Security Posture management correlating Application Security and Cloud Security.
Vulnerability Management: we help organizations get in control of their vulnerabilities regardless of the source. We cover - Infrastructure (Container, Cloud, Server) - Application Security (SAST, DAST, SCA) Pentesting/Red Team Consolidation: Pentest Results, Red Team, Burpsuite Results As a cross-domain Vulnerability management solution, We help scaling security and 10X devsecops professionals We help engineer focus on what's matter most We empower executives to set risk-based Dowiedz się więcej na temat produktu: AppSec Phoenix

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
On-premise backup solution that performs automatic, scheduled backups of Windows servers to a variety of backup devices.
On-premise backup solution that performs automatic, scheduled backups of Windows servers to a variety of backup devices. Dowiedz się więcej na temat produktu: BackupAssist

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Managed security platform that includes monitoring and management of security infrastructure around the clock.
SilverSky Managed Security Services monitors and manages your UTM devices, servers and endpoints around the clock giving you peace of mind that your devices are continually updated and patched and your organization is monitored by our expert Security Operations Center analysts. SilverSky is uniquely qualified to help small and mid-sized businesses in regulated industries meet their security and compliance needs. Dowiedz się więcej na temat produktu: SilverSky Managed Security Services

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Dark Web ID monitors business data and credentials and alerts you if found for sale on dark web markets so that you can prevent breach.
Dark Web ID helps MSPs and Internal IT teams protect their organization and customers from a cybersecurity breach by monitoring the dark web 24/7/365 and alerting if any sensitive company or employee data or passwords are found up for sale on the dark web. Dowiedz się więcej na temat produktu: Dark Web ID

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
6clicks offers a complete Risk and Compliance Operating System that revolutionizes the way organizations mature their cyber security.
6clicks is an easy way to implement your risk and compliance program with ISO 27001, SOC 2, PCI-DSS, HIPAA, NIST, FedRamp and many other standards. Hundreds of businesses trust 6clicks to set up and automate their risk and compliance programs and streamline audit, vendor risk assessment, incident and risk management and policy implementation. Dowiedz się więcej na temat produktu: 6clicks

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Vulnerability management to identify security vulnerabilities in enterprise networks suitable for any application area.
Greenbone solutions are based on open source software. They analyze IT networks for vulnerabilities and provide security reports and remediation advice before attackers can exploit the security holes. Part of the solutions is a daily, automatic security update. Our vulnerability management is available as a physical, virtual and cloud-based solution and is a key security component in over 50,000 professional installations. Dowiedz się więcej na temat produktu: Greenbone

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami
Observability of your AWS resources and applications on AWS and on-premises
CloudWatch is a monitoring and observability service built for DevOps engineers, developers, site reliability engineers (SREs), and IT managers. CloudWatch provides you with data and actionable insights to monitor your applications, respond to system-wide performance changes, optimize resource utilization, and get a unified view of operational health. CloudWatch collects monitoring and operational data in the form of logs, metrics, and events, providing you with a unified view of AWS resources Dowiedz się więcej na temat produktu: Amazon CloudWatch

Funkcje

 • Ocena słabych punktów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wykrywanie aktywów
 • Zarządzanie patchami