Od 15 lat pomagamy firmom
w wyborze lepszego oprogramowania

Narzędzia API Management

Narzędzia API Management usprawniają opracowywanie, wdrażanie i bieżące zarządzanie interfejsami API wykorzystywanymi przez systemy do wymiany danych.

Wyniki: 10 w

Capital Open Banking to rozwiązanie, które umożliwia instytucjom finansowym wykorzystanie otwartych interfejsów API do operacji bankowych. Dowiedz się więcej na temat produktu: Capital Open Banking
Capital Open Banking to rozwiązanie, które umożliwia instytucjom finansowym wykorzystanie otwartych interfejsów API do operacji bankowych. Dowiedz się więcej na temat produktu: Capital Open Banking

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Dokumentacja produktu i dokumenty API stały się proste. Firmie zaufały globalne marki, takie jak McDonalds, Virgin Red, Harvard University i inne.
Zaoszczędź do 45% podczas tej śródrocznej wyprzedaży, ważnej do 30 czerwca 2023 r. Twórz bazę wiedzy, wiki, podręczniki, dokumentację API, dokumentację oprogramowania na dużą skalę. Twórz, współpracuj i publikuj samoobsługową bazę wiedzy za pomocą łatwego w użyciu edytora. To narzędzie, w przeciwieństwie do innych, umożliwia nie tylko utworzenie prywatnego lub publicznego KB, ale także mieszanego KB. Oprócz tworzenia baz wiedzy, Document360 umożliwia również firmom szybkie i łatwe tworzenie wysokiej jakości dokumentacji API. Dowiedz się więcej na temat produktu: Document360

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Firma Omatic przekształca dane w wartość, umożliwiając dobrej organizacji społecznej wpływanie na wielkie zmiany na świecie.
Sztandarowe rozwiązanie firmy Omatic do integracji danych non-profit, ImportOmatic, importuje dane do Raiser’s Edge RE NXT z dowolnego źródła zewnętrznego, obsługując wszystkie typy i formaty rekordów oraz usuwając na bieżąco zbędne dane. ImportOmatyc na nowo definiuje wydajność dzięki inteligentnej integracji, która prawidłowo zestawia rekordy, eliminuje duplikaty i standaryzuje dane podczas importowania. Dowiedz się więcej na temat produktu: ImportOmatic

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Workato to nowa generacja iPaaS z ponad 1000 wbudowanymi złączami, które pomagają zautomatyzować najbardziej złożone procesy robocze w całej organizacji
Workato jest jednym z liderów na rynku platform automatyzacji przedsiębiorstwa. Workato umożliwia zespołom biznesowym i IT integrację aplikacji i automatyzację przepływów pracy bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i ładu korporacyjnego. Zbudowana na podstawie natywnej architektury w chmurze, zaprojektowanej z myślą o skalowaniu i szybkości, aby znacznie zmniejszyć powierzchnię operacyjną i ogólne koszty. Platforma o niskokodowa/bezkodowa umożliwia zespołom budowanie integracji pięć razy szybciej niż tradycyjne platformy. Otrzymaj bezpłatną wersję próbną. Dowiedz się więcej na temat produktu: Workato

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Traefik Hub to pierwsze w branży natywne rozwiązanie Kubernetes API Management do publikowania, zabezpieczania i zarządzania interfejsami API.
Traefik Hub to pierwsze w branży natywne rozwiązanie Kubernetes API Management do publikowania, zabezpieczania i zarządzania interfejsami API, z obsługą Traefik i kontrolerów wejściowych innych firm, w tym NGINX. Traefik Hub drastycznie upraszcza i przyspiesza zarządzanie cyklem życia API dzięki wykorzystaniu natywnych konstrukcji Kubernetes, takich jak CRD (definicja zasobu niestandardowego), etykiety i selektory, a także jest w pełni zgodny z GitOps, dzięki czemu inżynierowie widzą szybki czas uzyskania wartości, uwalniają produktywność siły roboczej i koncentrują się na tworzeniu świetnych aplikacji. Dowiedz się więcej na temat produktu: Traefik

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Weryfikacja, standaryzacja i czyszczenie numerów telefonów ze wszystkich ponad 240 krajów świata.
Rozwiązanie Byteplant do walidacji numerów telefonów w czasie rzeczywistym waliduje, standaryzuje i czyści istniejące numery telefonów, zapewniając wysoką jakość danych o numerach telefonów. Phone Validator wykrywa prawidłowy typ linii, zapewniając pełną zgodność z ustawą FCC o TCPA (ochronie konsumentów telefonicznych). Potrafi także rozróżniać numery telefonów stacjonarnych, komórkowych i VoIP. Dowiedz się więcej na temat produktu: Phone Validator

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Brama Data API to łatwe w użyciu rozwiązanie do budowania pozbawionych schematów interfejsów RESTful Data API w celu uzyskania dostępu do danych z wielu źródeł.
Brama Peekdata Data API to łatwe w użyciu narzędzie do tworzenia elastycznych interfejsów API danych schematu, umożliwiające uzyskiwanie dostępu do danych z wielu źródeł. Metoda bez użycia schematu umożliwia użycie jednego punktu końcowego do uzyskania różnych przekrojów danych i kryteriów filtrowania za pośrednictwem REST i SOAP. Jako warstwa pośrednia, interfejs API danych przyczynia się do skutecznego zarządzania strukturami danych i rejestrowania wniosków w celu zapewnienia większej przejrzystości. Brama interfejsu Peekdata Data API jest kluczowym elementem wbudowanego raportowania i analityki. Dowiedz się więcej na temat produktu: Peekdata

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
SyncTree jest opartym na SaaS, bezkodowym rozwiązaniem programistycznym, które zapewnia projektowanie API, orkiestrację i DevOps dla wszystkich branż.
SyncTree jest rozwiązaniem typu backend No-code, które pozwala w krótkim czasie rozwiązać problemy związane z tworzeniem i rozwojem API na dużą skalę przy minimalnym nakładzie pracy i kosztów. Ponadto fakt, że tworzenie, wdrażanie i testowanie odbywa się w SyncTree, uwolni programistów od uciążliwych procesów pracy. SyncTree nie jest przeznaczony wyłącznie dla firm, ale każdy, kto potrzebuje możliwości rozwoju backendu, np. indywidualni programiści czy początkujący przedsiębiorcy z niewielką liczbą osób, mogą korzystać z SyncTree bezpłatnie. Dowiedz się więcej na temat produktu: SyncTree

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
OpenLegacy to oparta na chmurze platforma umożliwiająca płynną modernizację systemów.
OpenLegacy to działająca w chmurze platforma pozwalająca na modernizację starszych systemów. OpenLegacy Hub zapewnia wysoki zwrot z inwestycji dzięki prostej, odpornej na zakłócenia metodzie generowania i rozszerzania usług cyfrowych oraz zarządzania nimi podczas przechodzenia ze starszych systemów do technologii w chmurze. Dynamiczny start i optymalizacja procesu modernizacji, niezależnie od wybranej strategii: modernizacja w miejscu (hybrydowa), rehosting/replatforming, czy nawet całkowita wymiana i przepisanie aplikacji. Więcej informacji na stronie internetowej. Dowiedz się więcej na temat produktu: OpenLegacy

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
ThreatX chroni nowoczesne aplikacje internetowe i interfejsy API przed zaawansowanymi zagrożeniami sieciowymi, łącząc inteligentną ochronę z dotycząca bezpieczeństwa ekspertyzą dostępną całodobowo, siedem dni w tygodniu.
ThreatX chroni aplikacje internetowe i interfejsy API przed zagrożeniami sieciowymi zarówno w chmurze, jak i w środowisku lokalnym. Dzięki połączeniu profilowania zachowań i zbiorczych danych dotyczących zagrożeń z głęboką analityką oprogramowanie ThreatX zapewnia precyzyjną ochronę i całkowitą wykrywalność zagrożeń. ThreatX to program typu SaaS (oprogramowanie jako usługa), który łączy ochronę przed zagrożeniami z całodobowym dostępem do wiedzy specjalistów ds. bezpieczeństwa oraz zarządzaniem operacyjnym, praktycznie eliminując koszty związane ze stosowaniem dotychczasowych systemów WAF (zapór aplikacji sieciowych). Dowiedz się więcej na temat produktu: ThreatX

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API