Polska Pokaż produkty lokalne
Wyniki: 169 w
Unlock API and event-based data silos with Gravitee's API Management and Security platform that works on top of multiple protocols. Dowiedz się więcej na temat produktu: Gravitee.io API Management
Unlock API and event-based data silos with one, unified API Management and Security platform that works on top of multiple protocols. Gravitee offers solutions to help you design, manage, secure, monitor, and productize APIs 4x faster and at a ¼ of the cost of legacy or home grown solutions. Ultimately, this allows any organization to reduce technical complexity, bring solutions to market at higher velocity, build thriving communities of API consumers, and improve overall API governance. Dowiedz się więcej na temat produktu: Gravitee.io API Management

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Firma Omatic przekształca dane w wartość, umożliwiając dobrej organizacji społecznej wpływanie na wielkie zmiany na świecie. Dowiedz się więcej na temat produktu: ImportOmatic
Sztandarowe rozwiązanie firmy Omatic do integracji danych non-profit, ImportOmatic, importuje dane do Raiser’s Edge RE NXT z dowolnego źródła zewnętrznego, obsługując wszystkie typy i formaty rekordów oraz usuwając na bieżąco zbędne dane. ImportOmatyc na nowo definiuje wydajność dzięki inteligentnej integracji, która prawidłowo zestawia rekordy, eliminuje duplikaty i standaryzuje dane podczas importowania. Dowiedz się więcej na temat produktu: ImportOmatic

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
ThreatX chroni nowoczesne aplikacje internetowe i interfejsy API przed zaawansowanymi zagrożeniami sieciowymi, łącząc inteligentną ochronę z dotycząca bezpieczeństwa ekspertyzą dostępną całodobowo, siedem dni w tygodniu. Dowiedz się więcej na temat produktu: ThreatX
ThreatX chroni aplikacje internetowe i interfejsy API przed zagrożeniami sieciowymi zarówno w chmurze, jak i w środowisku lokalnym. Dzięki połączeniu profilowania zachowań i zbiorczych danych dotyczących zagrożeń z głęboką analityką oprogramowanie ThreatX zapewnia precyzyjną ochronę i całkowitą wykrywalność zagrożeń. ThreatX to program typu SaaS (oprogramowanie jako usługa), który łączy ochronę przed zagrożeniami z całodobowym dostępem do wiedzy specjalistów ds. bezpieczeństwa oraz zarządzaniem operacyjnym, praktycznie eliminując koszty związane ze stosowaniem dotychczasowych systemów WAF (zapór aplikacji sieciowych). Dowiedz się więcej na temat produktu: ThreatX

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Founded in 2011, Zapier has helped over 1.8 million individuals and businesses with their automation needs.
Zapier unlocks the power of automation for SMBs by connecting all the software your team relies on—without writing any code. With 4,000+ supported web apps, Zapier integrates with more tools than anyone, making all your systems more efficient. With Zapier, it's easy to automate work without writing any code, so you can craft custom workflows that fit your team's needs. Let Zapier handle your manual, repetitive tasks in the background, so you can focus on whatever matters most. Dowiedz się więcej na temat produktu: Zapier

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Cloud computing platform for VM creation, building and running web-based applications, smart client applications, and XML web services.
Cloud computing platform for VM creation, building and running web-based applications, smart client applications, and XML web services. Dowiedz się więcej na temat produktu: Microsoft Azure

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Anypoint Platform is a leading integration platform for connecting on-premise, SaaS, and mobile systems.
MuleSoft's Anypoint Platform enables users to design, build, publish and manage APIs and integrations with a single product. It also contains API analytics management and a set of packaged connectors for popular applications and protocols. It can be run on-premises, in the cloud, and in hybrid configurations. Dowiedz się więcej na temat produktu: Anypoint Platform

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Postman is the world's leading API platform, used by more than 17 million developers and 500,000 organizations worldwide.
Postman is the world’s leading API platform, used by more than 17 million developers and 500,000 organizations worldwide for building and managing APIs. Postman streamlines the API lifecycle by enabling users to create better APIs faster. The company is headquartered in San Francisco and has a large office in Bangalore, where it was founded. Dowiedz się więcej na temat produktu: Postman

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Boomi quickly and easily unites everything in your digital ecosystem so you can achieve better business outcomes, faster.
Boomi API Management supports the full lifecycle of APIs in a hybrid environment. Configure APIs and expose real-time integrations effortlessly. Centrally test and deploy APIs and enforce contracts and policies with an API gateway. Monitor the health of APIs with usage dashboards and engage API developers using the catalog and developer portal. Dowiedz się więcej na temat produktu: Boomi

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Make is a visual platform that lets you design, build, and automate anything - from simple tasks to complex workflows - in minutes.
Make allows you to visually create, build, and automate workflows. Use the playful drag-and-drop interface to connect apps in a few clicks, and build limitless workflows called scenarios. Set your scenarios to run instantly or per schedule, or watch the scenario run in real time whenever you need. Dowiedz się więcej na temat produktu: Make

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Manage complexity of integrating data and automating across enterprises, SaaS applications, cloud platforms, and on-premise systems.
Manage the complexity of integrating data and automating processes across enterprises, SaaS applications, cloud platforms, and on-premise systems. Leverage a secure, cloud-based API integration solution to accelerate time to market, reduce integration costs, and scale business processes. Accommodate e-commerce and omnichannel business models, with real-time connectivity to APIs. Support for XML, REST, SOAP, JSON, and ODBC. Dowiedz się więcej na temat produktu: DiCentral

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Technical computing system that provides tools for image processing, geometry, visualization, machine learning, data mining, and more.
Technical computing system that provides tools for image processing, geometry, visualization, machine learning, data mining, and more. Dowiedz się więcej na temat produktu: Wolfram Mathematica

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Bandwidth provides APIs that make it easy to embed voice calling, text messaging, and 911 access into software and applications.
Bandwidth is a software company with APIs that make it easy to embed voice, messaging, and 911 access into software and applications. We're transforming the way people communicate and challenging the standards of old telecom. We power some of the most important communications technologies on the market today- companies like Google, Skype and Ring Central to name a few. Dowiedz się więcej na temat produktu: Bandwidth

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
APPSeCONNECT is an intelligent integration platform (iPaaS) that connects applications and automates business processes.
APPSeCONNECT's in-built low-code visual integration designer helps users build simple workflows to complex and critical business processes. It addresses to one of the biggest barriers of a modern-day enterprise – connecting, synchronizing and relating data, applications, and processes among cloud and on-premises systems. It empowers organizations to leverage their existing apps, resources, and technology and streamline their operations in a fast and reliable manner to boost efficiency. Dowiedz się więcej na temat produktu: APPSeCONNECT

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Unanet A/E is purpose-built ERP for A/E firms and offers Project Management, Business Intelligence, Financials, and more in one system.
Unanet A/E, powered by Clearview, is purpose-built ERP for architecture and engineering firms and offers Project Management, Business Intelligence, Time and Expense Tracking, Financials, Integrations, and CRM in one system. Powerful analytic dashboards dashboards allow businesses to gain greater visibility and control, analyze data in real time, and drive their business forward. Unanet Connect is the first and only open integration platform that integrates Unanet with hundreds of applications. Dowiedz się więcej na temat produktu: Unanet AE

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Directus is the world's leading Open Data Platform and a flexible powerhouse to democratize your data across your entire business.
Directus is an Open Data Platform for managing the content of any SQL database. It provides a powerful API layer for developers and an intuitive App for non-technical users. Written in JavaScript, Directus is completely open-source, modular, and extensible, allowing it to be fully tailored to your exact project needs. Directus is the perfect alternative to Supabase, AirTable, Hasura, and Contentful. Dowiedz się więcej na temat produktu: Directus

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
eHub is a shipping API designed to help you save on your domestic & international shipping rates while offering unparalleled support.
eHub is a shipping API designed to work with a variety of shopping carts, websites, and other software. Bring your own ecosystem or choose a UI from one of our partners to get started (both free and paid software options available). Carriers including USPS, FedEx, and UPS. Integrations include Shopify, WooCommerce, Magento, and more. There's no monthly fees to use the eHub API, shipping optimization advice, or support (available by phone, text, email, or video). Find out how we can help today! Dowiedz się więcej na temat produktu: eHub

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
KonnectzIT will let you integrate multiple web apps & automate your workflow to save time, money & effort on tedious, manual tasks.
KonnectzIT will let you integrate multiple web apps & automate your workflow to save time, money & effort on tedious, manual tasks. Dowiedz się więcej na temat produktu: KonnectzIT

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Bookkeeping automation for effective accountants and bookkeepers!
Cut bookkeeping time in half! Automate data entry of all purchase bills, receipts and sales invoices. Includes: supplier automation, invoice descriptions, line items, batch scanning, fair pricing. Dowiedz się więcej na temat produktu: Datamolino

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Workato to nowa generacja iPaaS z ponad 1000 wbudowanymi złączami, które pomagają zautomatyzować najbardziej złożone procesy robocze w całej organizacji
Workato jest jednym z liderów na rynku platform automatyzacji przedsiębiorstwa. Workato umożliwia zespołom biznesowym i IT integrację aplikacji i automatyzację przepływów pracy bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i ładu korporacyjnego. Zbudowana na podstawie natywnej architektury w chmurze, zaprojektowanej z myślą o skalowaniu i szybkości, aby znacznie zmniejszyć powierzchnię operacyjną i ogólne koszty. Platforma o niskokodowa/bezkodowa umożliwia zespołom budowanie integracji pięć razy szybciej niż tradycyjne platformy. Otrzymaj bezpłatną wersję próbną. Dowiedz się więcej na temat produktu: Workato

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
TIBCO Cloud Integration simplifies and accelerates event-driven APIs and integrations, and the automation of business processes.
TIBCO Cloud Integration enterprise iPaaS enables IT leaders across the enterprise to address any integration challenge - including application, data, stream data, B2Bm, IoT, mobile and web integration challenges, as well as edge processing and process automation initiatives. The platform provides many capabilities accessible within a unified experience - including web-based connectivity, model driven development, visual event-driven design, full lifecycle APIm, and no-code process automation. Dowiedz się więcej na temat produktu: TIBCO Cloud Integration

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Designed to handle the most complex integration and API creation challenges.
Jitterbit is dedicated to accelerating innovation for our customers by combining the power of APIs, integration and artificial intelligence. Using the Jitterbit API integration platform companies can rapidly connect SaaS, on-premise and cloud applications and instantly infuse artificial intelligence into any business process. Our intuitive API creation technology enables companies to reuse business-critical applications and data to bring new offerings to market in days, not months. Dowiedz się więcej na temat produktu: Jitterbit

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
WSO2 API Manager is a fully open-source full lifecycle API Management solution that can be run anywhere.
WSO2 API Manager is a fully open-source full lifecycle API Management solution that can be run anywhere. It can be deployed on-prem, on a private cloud, is available as a service on cloud or deployed in a hybrid fashion where its components can be distributed and deployed across multiple cloud and on-prem infrastructures. It comprises of a cloud-native API gateway and provides a Kubernetes operator for easily converting raw microservices into managed APIs. Dowiedz się więcej na temat produktu: WSO2 API Manager

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Helps integrate chat functionality into a number of business solutions.
Helps integrate chat functionality into a number of business solutions. Dowiedz się więcej na temat produktu: WhatsApp API

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Adverity is an industry-leading API Management tool that enables companies to reduce complexity and make better decisions.
Adverity is a flexible end-to-end API Management Platform enabling data-driven marketers to make better decisions and improve performance across all campaigns & channels. Adverity makes it easy to identify opportunities to generate more revenue & ROI. Thanks to powerful automated data integrations, data visualizations and AI-powered predictive analytics, Adverity enables marketers to track performance in a single view & uncovers new insights in real-time. 600+ Available Marketing Data Connect Dowiedz się więcej na temat produktu: Adverity

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Maestro PMS offers hotels, resorts and multi-property groups 20+ integrated modules, on premise or cloud, mobile & touchless.
Ideally suited for independent full-service hotels, resorts, conference centers and multi property groups, Maestro can handle your complex PMS, Spa, Vacation Rental, and Sales and Catering requirement s. With over 20 integrated modules on a single database backed by unparalleled support it is the preferred PMS of an international clientele. A browser based solution on premise or cloud, Maestro enhances the guest journey with a touchless, mobile and sophisticated personalized experience. Dowiedz się więcej na temat produktu: Maestro PMS

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
We'll extract large amounts of data from any of 200+ pre-built connectors, normalize it, and put it into one beautiful dashboard.
Simplify your API management with Improvado. Extract and transform raw data from 200+ pre-built connectors into understandable formats. Consolidate all of your marketing data in one place to gain better business insights via real-time dashboards. That’s what we’ve done for companies like Ancestry, Asus and AdRoll, and we can do it for you, too. No developers or SQL skills required. Book a demo now at improvado.io Dowiedz się więcej na temat produktu: Improvado

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
API management solution that provides developers with tools to monitor, analyze, monetize and publish APIs across applications.
API management solution that provides developers with tools to monitor, analyze, monetize and publish APIs across applications. Dowiedz się więcej na temat produktu: Apigee Edge

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Alumio - an integration platform for digital commerce. Built to scale and accelerate your business for future-proof digital growth.
Alumio is a cloud-based, no-code iPaaS (Integration Platform as a Service) for digital commerce. It helps create integrations between two or more systems, without any code and via a user-friendly interface. Centralizing all your integrations and data on one platform, Alumio’s iPaaS helps eliminate data silos and accelerate process flows across systems for improved digital growth. Alumio offers a future-proof solution for companies looking for fast, flexible and reliable integrations. Dowiedz się więcej na temat produktu: Alumio

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
The only API Management Tool you need. Funnel integrates with over 500 platforms to collect all your data and feed anywhere you want.
Funnel is a solution to simplify your Marketing API management. We integrate with over 500 platforms out of the box and can build additional sources on demand, to collect, clean, harmonize your data, and feed to any destination you need. The most data-driven teams around the world use Funnel to automate their data collection and feed their BI Tools, Dashboards, Data Warehouses, Google Analytics, and more. Stop wasting time and resources to build and maintain APIs and let Funnel do that for you. Dowiedz się więcej na temat produktu: Funnel

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Load balancing solution that helps businesses manage HTTP traffic, TCP as well as UDP applications, and perform active health checks.
Powering half of the worlds busiest sites, NGINX is the heart of the modern web. We help you deploy and deliver your sites and apps with performance, reliability, security, and scale. We do this by providing a complete application delivery platform, NGINX Plus: combining load balancing, content caching, web serving, security controls, and monitoring in one easy to use software package. NGINX ensures top performance and flawless delivery for any application across all types of infrastructure. Dowiedz się więcej na temat produktu: NGINX Plus

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Powerful low-code integration toolkit for SaaS developers - create, amplify, manage & publish native integrations from within your app.
SaaS integration toolkit for SaaS platforms and app developers, providing a complete solution to serve your customers integration needs. Expand and manage your SaaS platform's integrations with a white-labelled integration toolkit that can be used across your whole team. Quickly create and publish self-service, in-app integrations or provide your users with bespoke workflows, all through the same drag and drop interface. Complete with reporting tools to effectively monitor usage and performance. Dowiedz się więcej na temat produktu: Cyclr

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Tyk is a leading Open Source API Gateway and Management Platform, featuring an API gateway, analytics, developer portal and dashboard.
Tyk is an open source API Gateway that is fast and scalable. It contains analytics, developer portal, dashboard and is GraphQL ready. Available in three flavours to best suit your architecture and governance. We offer full cloud or on-premises options, and the best of both worlds with our unique hybrid model. Dowiedz się więcej na temat produktu: Tyk

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Easyflow allows you to connect apps, analyse data, and create automations and memorable KPI dashboards that work exactly how you want.
You have data - probably lots of it. That's not the problem. The real problem data is basically worthless unless you turn that data into insights - and that insights into action, without pain! Easyflo w will help you succeed with this journey by allowing you to automate everything and visualise anything! It’s a drag-and-drop solution, no development skills required. With Easyflow you can connect apps, analyse data, and create automations and memorable KPI dashboard that work exactly how you want. Dowiedz się więcej na temat produktu: Easyflow

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Cloud Elements offers the only virtualized API integration platform offering normalized methods for unique endpoints and data models.
Cloud Elements removes complexity from the world of APIs with normalized methods and reusable resources, allowing software teams to innovate faster and plug into digital ecosystems. Our virtualized API integration platform enables developers to unify thousands of APIs for one-to-many integration, build canonical data models for core business functions, and reduce the pain, cost, and complexity of integration. Dowiedz się więcej na temat produktu: Cloud Elements

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
The Lobster_data software connects systems, things and people. Easily and reliably. One tool that does it all. No programming is needed
Lobster_data is a user-friendly software for electronic data interchange, and integrating internal business applications, doing away with the need for multiple complex tools. For corporations and SMEs. A middleware, that drives and manages integration securely. That converts, manipulates and transforms data. Thanks to our no-code approach, using Lobster_data is so easy that you’ll have a handle on your data and application integration in no time. Dowiedz się więcej na temat produktu: Lobster_data

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
DreamFactory is an API lifecycle management platform that can auto-generate fully documented REST APIs in minutes.
DreamFactory is a unique and complete API lifecycle management platform that automatically creates fully documented REST APIs. DreamFactory allows Frontend devs to easily work with various databases, Backend devs to save weeks of time hand-coding APIs, and Management to plan strategically and accurately by not having to worry about their data. Do more with less - embrace SOA and get all the benefits of an enterprise bus. Avoid backend plumbing and focus on higher-value tasks! Dowiedz się więcej na temat produktu: DreamFactory

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
B2BGateway is a Fully-Managed Business Integration, EDI & API Solutions Provider Offering Streamlined Supply Chain Automation.
B2BGateway offers fully-managed EDI & API Connectivity solutions. EDI Compliance with Any Trading Partner. Connect with any Trading Partner, 3PL, ERP, Accounting Package, eCommerce Platform, or Inventory System. Eliminate Chargebacks. Improve Accuracy. Reduce Labor Costs. Real-Time Error Monitoring. Lower your Overhead & Get Paid Faster. Flexible & Customizable EDI & API Setups Available. Worldwide Expert EDI support, with staff on the ground in 3 continents. Dowiedz się więcej na temat produktu: TrueCommerce B2BGateway EDI

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Scale your Accounts Payable department by unlocking more efficiencies from your Workday Financial Management system.
Scale your Accounts Payable department by unlocking more efficiencies from your Workday Financial Management system. Get better data with industry-leading Optical Character Recognition (OCR) and process invoices with fewer touches using automated Accounts Payable workflows. Dowiedz się więcej na temat produktu: SmartTouch AP

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
API management solution that helps developers test, design, collaborate, and document APIs, using various in-built development tools.
API management solution that helps developers test, design, collaborate, and document APIs, using various in-built development tools. Dowiedz się więcej na temat produktu: SwaggerHub

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
A low-code iPaaS for SMEs – made and hosted in Germany.
Locoia is a Germany-based all-in-one integration & automation platform (iPaaS) tailored-to-the European market with its special requirements in terms of data protection and GDPR-compliance. Locoia is a fully-fledged iPaaS with everything growth companies, SMEs, and enterprise customers could ask for: 1000+ connectors, incl. old-fashioned ERP systems, a low-code, and drag & drop workflow builder, advanced low-code programming helpers, scalable, and secure infrastructure, as well as strong support Dowiedz się więcej na temat produktu: Locoia

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Guest-centric solutions for independent hotels, boutique brands, casino resorts, enterprise chains, management companies and more.
Agilysys Stay provides a mobile, one-stop solution that manages all aspects of your hotel operation. Automated revenue management tools include automated upsell, room optimization and occupancy-based pricing. Guest experiences can be tailored with preference and history tracking. An easy-to-use design maximizes operational efficiency and reduces training costs. Customize the solution with integrated booking engine, guest mobile, self-service, spa, golf, sales & catering, point-of-sale and more. Dowiedz się więcej na temat produktu: Agilysys Stay

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Mock API, simulate API, prototype API, fake API, dummy API, API for tests, OpenAPI import, capture requests, test and debug webhooks.
Online API Mocking Tool: Simulate API, mock API, fake API, dummy API, API for tests, prototype API and so forth. Instantly view request logs, test and debug webhooks on local environment, import endpoints from OpenAPI, response templating using shortcodes, regexp URL path, multiple HTTP methods and much more. Dowiedz się więcej na temat produktu: QuickMocker

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Cloud-based tool that lets businesses share, allocate, control & monetize their APIs.
Cloud-based tool that lets users share, allocate & monetize their APIs via performance analytics, access control & rate limitations. Dowiedz się więcej na temat produktu: 3scale

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Sensedia provides an Full Lifecycle API management platform. Leverage your legacy architecture to support your digital business.
For companies that need to develop an agile and modern integration architecture to faster deliver digital experiences, integrate and monitor digital channels and boost partner ecosystems, Sensedia recommends using APIs and offers a powerful API Management Platform. We provide API Analytics with Real-Time Dashboards and a Low Code Interface. Dowiedz się więcej na temat produktu: Sensedia

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Toolkit and Toolkit Ultimate combine for the complete SDK for .NET PDF manipulation.
Toolkit is the original powerful developer library to create, modify, view, compress, and automate data to and from PDF files within software applications. The Toolkit library contains hundreds of properties and methods, designed to tackle most PDF-related tasks. Toolkit Ultimate is the "All-in-One" Developer C# PDF Library, which includes all the great features in Toolkit, plus SDK technology to rasterize images, reduce PDF file sizes, redact sensitive data, search and extract data and more. Dowiedz się więcej na temat produktu: ActivePDF Toolkit

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Digital platform to develop modern cloud native applications based on APIs, microservices, Fast Data and DevOps on Kubernetes.
Mia-Platform is the digital platform for the development of modern cloud native applications based on APIs, microservices, Fast Data and DevOps on Kubernetes. Its technological excellence is recognized worldwide by institutions such as the Cloud Native Computing Foundation and Gartner, which has recently named Mia-Platform Cool Vendor in its 2021 report “Cool Vendors for Software Engineering Technologies”. Dowiedz się więcej na temat produktu: Mia-Platform

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Stop using API gateways and clouds for API performance and error tracking. Easily see and find all of it with Treblle.
Main features include: API observability, real-time API monitoring, auto-generated documentation, request sharing, 1 click testing, powerful filtering and analytics, error tracking. Integrate and start using in under 5 minutes with an easy-to-understand Dashboard. No extensive onboarding is required. Try it out with our free forever plan! Dowiedz się więcej na temat produktu: Treblle

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
It is an API management solution that helps businesses manage auditing, operational troubleshooting, security monitoring, and more.
It is an API management solution that helps businesses manage auditing, operational troubleshooting, security monitoring, and more. Dowiedz się więcej na temat produktu: AWS CloudTrail

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
Middleware platform that easily & instantly generates customizable REST APIs from your backend data sources.
PrestoAPI is the only no code, cloud based, platform to generate REST APIs. Front-end developers can instantly generate RESTful APIs from their own data sources using our intuitive interface. This eliminates back-end development of modern mobile, web, and IoT applications, reducing overall development time by half. Dowiedz się więcej na temat produktu: PrestoAPI

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API
API gateway that helps businesses create, deploy monitor, and secure APIs, web applications, and more.
API gateway that helps businesses create, deploy monitor, and secure APIs, web applications, and more. Dowiedz się więcej na temat produktu: Amazon API Gateway

Funkcje

 • Kontrola dostępu/zezwolenia
 • Pulpit
 • Portal dla deweloperów
 • Zarządzanie cyklem życia API
 • Raportowanie/analityka
 • Projektowanie API