Wyniki: 5 w
Wszechstronne rozwiązanie hybrydowe SIEM Log i Event Log z monitorowaniem Active Directory, Health i Inventory – wspiera zgodność z NIST (Narodowy Instytut Standardów i Technologii) i CMMC (Certyfikacja modelu dojrzałości cyberbezpieczeństwa). Dowiedz się więcej na temat produktu: EventSentry
Hybrydowe rozwiązanie SIEM (informacje o bezpieczeństwie i zarządzanie zdarzeniami) łączące monitorowanie logów w czasie rzeczywistym (zdarzenia) z FIM (monitorowanie integralności plików), inwentaryzacją SW/HW (oprogramowanie/sprzęt) i innymi elementami w celu zintegrowanego podejścia do zwiększenia bezpieczeństwa sieci. Unikalny mechanizm normalizacji i korelacji logów zdarzeń bezpieczeństwa z opisowymi ostrzeżeniami e-mailowymi zapewnia dodatkowy kontekst i przedstawia krytyczne zdarzenia bezpieczeństwa systemu Windows w łatwych do zrozumienia raportach, które oferują wgląd w więcej niż to, co jest dostępne w nieprzetworzonych zdarzeniach. Dynamiczny cykl wprowadzania na rynek stale dodaje funkcje, dzięki którym stawiasz czoła wyzwaniom, takim jak oprogramowanie ransomware. Dowiedz się więcej na temat produktu: EventSentry

Funkcje

 • Zarządzanie logami
 • Analityka behawioralna
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
 • Bezpieczeństwo aplikacji
 • Informacje poufne o zagrożeniach
 • Zarządzanie punktami końcowymi
 • Logi wydarzeń
Datadog dostarcza łatwy w użyciu, chmurowy SIEM (systemy zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa) z gotowymi integracjami bezpieczeństwa i konfigurowalnymi regułami wykrywania zagrożeń. Dowiedz się więcej na temat produktu: Datadog
Funkcja monitorowania bezpieczeństwa Datadog, część Datadog Cloud Security Platform, zapewnia solidne wykrywanie zagrożeń w dynamicznych środowiskach chmurowych. Dzięki funkcji monitorowania bezpieczeństwa można analizować dzienniki operacyjne i dzienniki zabezpieczeń w czasie rzeczywistym – niezależnie od ich objętości – korzystając z gotowych integracji i reguł w celu wykrywania zagrożeń. Zespoły programistów oraz zespoły bezpieczeństwa i operacyjne mogą również korzystać ze szczegółowych danych w celu przyspieszenia dochodzeń dotyczących bezpieczeństwa w ramach jednej, ujednoliconej platformy. Dowiedz się więcej na temat produktu: Datadog

Funkcje

 • Zarządzanie logami
 • Analityka behawioralna
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
 • Bezpieczeństwo aplikacji
 • Informacje poufne o zagrożeniach
 • Zarządzanie punktami końcowymi
 • Logi wydarzeń
Analizator zapór sieciowych, oprogramowanie do analityki logów i zarządzania konfiguracją, zapewniające pełny wgląd w bezpieczeństwo całej sieci.
Analizator zapór sieciowych to oprogramowanie do analityki logów i zarządzania konfiguracją, które pozwala analizować dzienniki z zapór sieciowych i generować w czasie rzeczywistym powiadomienia o ostrzeżeniach, raporty dotyczące bezpieczeństwa i przepustowości. Rozwiązaniem jest oprogramowanie niezależne od producentów i obsługuje ponad 50 dostawców zapór sieciowych. Umożliwia również administratorom dostarczanie kompleksowych raportów na temat zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, co z kolei pozwala im na podejmowanie działań w celu ograniczenia bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine Firewall Analyzer

Funkcje

 • Zarządzanie logami
 • Analityka behawioralna
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
 • Bezpieczeństwo aplikacji
 • Informacje poufne o zagrożeniach
 • Zarządzanie punktami końcowymi
 • Logi wydarzeń
Log360 to zintegrowane i ekonomiczne rozwiązanie SIEM do wykrywania zagrożeń i zapewniania zgodności z przepisami w środowiskach lokalnych i chmurowych.
Log360 to kompleksowe rozwiązanie SIEM (systemy zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa), które pomaga przedsiębiorstwom różnej wielkości w walce z zagrożeniami i ograniczaniu ataków dzięki analizie zagrożeń, korelacji zdarzeń, monitorowaniu integralności plików, audytowi urządzeń sieciowych i możliwościom monitorowania aktywności użytkowników. Lokalne, w chmurze lub w obu – Log360 to rozwiązanie. Jest ono proste do wdrożenia, ma scentralizowaną konsolę do zarządzania wieloma środowiskami i posiada licencję w oparciu o płatność tylko za używany model. Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine Log360

Funkcje

 • Zarządzanie logami
 • Analityka behawioralna
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
 • Bezpieczeństwo aplikacji
 • Informacje poufne o zagrożeniach
 • Zarządzanie punktami końcowymi
 • Logi wydarzeń
EventLog Analyzer łączy w jednej konsoli zarządzanie logami, audyt bezpieczeństwa, wykrywanie i łagodzenie zagrożeń oraz zarządzanie zgodnością z przepisami.
EventLog Analyzer wykracza poza zarządzanie logami, łącząc w jednej konsoli audyt bezpieczeństwa, wykrywanie i ograniczanie zagrożeń oraz zarządzanie zgodnością z przepisami. Dzięki możliwościom audytu bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym i kompleksowego zarządzania incydentami, EventLog Analyzer pomaga organizacjom nadawać priorytety zagrożeniom bezpieczeństwa wysokiego ryzyka i powstrzymywać cyberataki. Rozwiązanie to pomaga organizacjom przezwyciężyć wyzwania związane z bezpieczeństwem sieci i wzmocnić ich pozycję w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine EventLog Analyzer

Funkcje

 • Zarządzanie logami
 • Analityka behawioralna
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
 • Bezpieczeństwo aplikacji
 • Informacje poufne o zagrożeniach
 • Zarządzanie punktami końcowymi
 • Logi wydarzeń