Od 15 lat pomagamy firmom
w wyborze lepszego oprogramowania

Programy księgowe dla dealerów samochodowych

Programy księgowe dla dealerów samochodowych pozwalają auto-dealerom nadzorować wydatki i dochody oraz zarządzać nimi. Tego rodzaju oprogramowanie oferuje podstawowe funkcje księgowe i może również oferować śledzenie inwentarza pojazdów. Porgramy księgowe tego typu mają na celu poprawę przejrzystości finansowej i usprawnienie sprawozdawczości dla dealerów samochodowych.

Pakiet NetSuite to jeden z najlepszych systemów ERP (kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem) opartych na chmurze. Zapewnia dostęp do danych i odpowiedni poziom kontroli niezbędny do podejmowania inteligentnych decyzji i stymulowania rozwoju Twojej firmy.
Pakiet NetSuite to oparte na chmurze kompleksowe rozwiązanie służące do zarządzania przedsiębiorstwem, które pomaga ponad 31 000 organizacji działać w bardziej efektywny sposób poprzez automatyzację podstawowych procesów i zapewnienie wglądu w generowane w czasie rzeczywistym wyniki operacyjne i finansowe. Dzięki ujednoliconemu i zintegrowanemu pakietowi aplikacji opracowanych z myślą o zarządzaniu księgowością, przetwarzaniu zamówień, zarządzaniu zapasami oraz działaniach związanych z produkcją, łańcuchem dostaw i operacjami magazynowymi pakiet NetSuite zapewnia firmom dostęp do przejrzystych informacji i pełną kontrolę nad ich działalnością biznesową. Dowiedz się więcej na temat produktu: NetSuite

Funkcje

  • Zarządzanie zapasami
  • Dane w czasie rzeczywistym
  • Raportowanie/analityka