Wyniki: 8 w
Auth0 umożliwia użytkownikom bezproblemowy dostęp za pośrednictwem logowania SSO, przy jednoczesnym zachowaniu ścisłej kontroli i zwiększonego bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej na temat produktu: Auth0
Auth0 to platforma do zarządzania tożsamością dla twórców aplikacji, a także jedyne rozwiązanie do identyfikacji potrzebne dla niestandardowych aplikacji. OneLogin to oparte na chmurze rozwiązanie do IAM (zarządzanie tożsamością i dostępem), które oferuje SSO (proste logowanie jednorazowe), co ułatwia firmom zabezpieczanie i zarządzanie dostępem do aplikacji sieciowych zarówno w chmurze, jak i za zaporą. W zaledwie pięć minut zintegruj Auth0® z dowolną aplikacją w dowolnym języku i w dowolnym frameworku. Dowiedz się więcej na temat produktu: Auth0

Funkcje

 • Uwierzytelnianie wieloczynnikowe
 • Pojedyncze logowanie
 • Integracje z podmiotami zewnętrznymi
 • Zarządzanie dostępem
Uprzywilejowany menedżer haseł dla przedsiębiorstw Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine Password Manager Pro
ManageEngine Password Manager Pro to oparte na sieci Web, uprzywilejowane rozwiązanie do zarządzania hasłami, dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw. Bezpiecznie przechowuje i zarządza poufnymi informacjami, takimi jak współdzielone hasła, dokumenty i tożsamości cyfrowe. Program Password Manager Pro to kompletne rozwiązanie do kontroli, zarządzania, monitorowania i audytu całego cyklu życia dostępu uprzywilejowanego. W jednym pakiecie oferuje trzy rozwiązania – zarządzanie kontami uprzywilejowanymi, zarządzanie zdalnym dostępem oraz zarządzanie sesjami uprzywilejowanymi. Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine Password Manager Pro

Funkcje

 • Uwierzytelnianie wieloczynnikowe
 • Pojedyncze logowanie
 • Integracje z podmiotami zewnętrznymi
 • Zarządzanie dostępem
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe Duo Security zapewnia użytkownikom łatwy dostęp do aplikacji za jednym dotknięciem, chroniąc przed kradzieżą danych uwierzytelniających.
Misją firmy jest ochrona Twojej misji. Duo Security sprawia, że bezpieczeństwo jest łatwe, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co ważne. Skalowalne, oparte na chmurze, zaufane rozwiązanie dostępu chroni dostęp do wszystkich aplikacji dla każdego użytkownika i urządzenia z dowolnego miejsca. Rozwiązanie Duo do MFA (uwierzytelniania wieloskładnikowego) jest łatwe w użyciu, administrowaniu i wdrażaniu, zapewniając jednocześnie pełną widoczność i kontrolę punktu końcowego. To połączenie zaufania użytkowników i urządzeń buduje fundament modelu bezpieczeństwa „zero zaufania”. Dowiedz się więcej na temat produktu: Duo Security

Funkcje

 • Uwierzytelnianie wieloczynnikowe
 • Pojedyncze logowanie
 • Integracje z podmiotami zewnętrznymi
 • Zarządzanie dostępem
Keeper to wiodąca platforma bezpieczeństwa haseł, która zapobiega związanych z hasłami naruszeniom danych i cyberzagrożeniom.
Keeper to wiodąca platforma bezpieczeństwa haseł, która zapobiega związanych z hasłami naruszeniom danych i cyberzagrożeniom. Dzięki Keeper Twoja firma może automatycznie generować silne hasła, chronić poufne pliki w zaszyfrowanym cyfrowym skarbcu, bezpiecznie udostępniać dane zespołom i bezproblemowo integrować się z SSO, LDAP i 2FA. Dowiedz się, jak chronić swoją firmę z Keeper. Dowiedz się więcej na temat produktu: Keeper Security

Funkcje

 • Uwierzytelnianie wieloczynnikowe
 • Pojedyncze logowanie
 • Integracje z podmiotami zewnętrznymi
 • Zarządzanie dostępem
ADSelfService Plus SSO zapewnia bezpieczny dostęp do aplikacji przedsiębiorstwa za pomocą jednego kliknięcia.
ADSelfService Plus umożliwia usprawnienie dostępu do aplikacji przedsiębiorstwa za pomocą SSO (jednokrotne logowanie) i RBAC (kontrola dostępu na podstawie ról). Umożliwia on integrację z wieloma aplikacjami, takimi jak Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce CRM i HRMS. Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine ADSelfService Plus

Funkcje

 • Uwierzytelnianie wieloczynnikowe
 • Pojedyncze logowanie
 • Integracje z podmiotami zewnętrznymi
 • Zarządzanie dostępem
WatchGuard AuthPoint to usługa uwierzytelniania wieloczynnikowego, która pomaga firmom zapewnić bezpieczeństwo tożsamości, aktywów, kont i danych.
WatchGuard AuthPoint to usługa MFA (uwierzytelnianie wieloczynnikowe), która pomaga firmom chronić ich tożsamość, aktywa, konta i informacje, ograniczając jednocześnie naruszenia danych wynikające ze słabych lub skradzionych danych uwierzytelniających. Podczas przyznawania dostępu do systemów i aplikacji, AuthPoint wykorzystuje DNA urządzenia mobilnego, aby dopasować telefon autoryzowanego użytkownika. Dlatego każdy intruz, który sklonuje urządzenie użytkownika, próbując uzyskać dostęp do chronionego systemu, zostanie zablokowany – ponieważ DNA urządzenia będzie inne. Dowiedz się więcej na temat produktu: WatchGuard AuthPoint

Funkcje

 • Uwierzytelnianie wieloczynnikowe
 • Pojedyncze logowanie
 • Integracje z podmiotami zewnętrznymi
 • Zarządzanie dostępem
Uwierzytelnianie bez hasła, integrujące się z istniejącymi SSO, aby działać jako delegowany dostawca tożsamości i zapewnić bezpieczny dostęp.
Beyond Identity eliminuje hasła, które są używane podczas procesu uwierzytelniania i zapobiega atakom opartym na hasłach. Bezpieczne uwierzytelnienie bez hasła w ramach programu Beyond Identity integruje się z istniejącym pojedynczym logowaniem i pełni rolę delegowanego dostawcy tożsamości, zapewniając bezpieczne uwierzytelnienie. Rozwiązanie udostępnia również szczegółowe informacje o wszystkich urządzeniach, które próbują uzyskać dostęp w momencie logowania oraz umożliwia egzekwowanie zasad bezpieczeństwa i zgodności z prawem. Dowiedz się więcej na temat produktu: Beyond Identity

Funkcje

 • Uwierzytelnianie wieloczynnikowe
 • Pojedyncze logowanie
 • Integracje z podmiotami zewnętrznymi
 • Zarządzanie dostępem
AD360 to ujednolicone rozwiązanie IAM (zarządzanie tożsamością i dostępem) zapewniające dogłębne zarządzanie dostępem do systemów Microsoft Active Directory, M365 i innych.
ManageEngine AD360 to zintegrowane rozwiązanie do zarządzania tożsamością i dostępem, które pomaga organizacjom w zarządzaniu i zabezpieczaniu tożsamości użytkowników, ułatwianiu zarządzania tożsamością i zapewnianiu zgodności z przepisami. Zapewnia dogłębne zarządzanie dostępem do Microsoft Active Directory, M 365, G Suite i innych systemów docelowych oraz daje przewagę nad natywnymi narzędziami. Jego kluczowe funkcje obejmują uwierzytelnianie, audyt, UBA (analitykę zachowań użytkowników), MFA (uwierzytelnianie wieloskładnikowe) i SSO (jednokrotne logowanie). Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine AD360

Funkcje

 • Uwierzytelnianie wieloczynnikowe
 • Pojedyncze logowanie
 • Integracje z podmiotami zewnętrznymi
 • Zarządzanie dostępem