Od 15 lat pomagamy firmom
w wyborze lepszego oprogramowania

Narzędzia OEE

Narzędzie OEE (całkowita efektywność wyposażenia) pozwalają monitorować wydajność sprzętu produkcyjnego i mierzyć produktywność. Systemy OEE śledzą przestoje w pracy sprzętu oraz awarie wpływające na procesy produkcyjne.

Polska Pokaż produkty lokalne

Wyniki: 12 w

Oprogramowanie do monitorowania OEE umożliwiające firmom obliczanie i wizualizację danych związanych ze sprzętem oraz śledzenie postępów produkcji. Dowiedz się więcej na temat produktu: Horas OEE
Zwiększ wydajność produkcji dzięki HorasOEE, oprogramowaniu OEE, któremu zaufali producenci. HorasOEE upraszcza monitorowanie produkcji. Automatycznie gromadzi dane, wizualizuje je w czasie rzeczywistym i śledzi przestoje. Identyfikacja wąskich gardeł i monitorowanie wydajności – wszystko za pomocą jednego, łatwego w użyciu systemu. HorasOEE umożliwia zrozumienie procesów produkcyjnych i podejmowanie decyzji opartych na danych w celu zmniejszenia ilości odpadów i optymalizacji wskaźnika OEE. Dowiedz się więcej na temat produktu: Horas OEE

Funkcje

 • Śledzenie przestojów
 • Wskaźniki wydajności
 • Analiza trendów historycznych
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Evocon to oparte na chmurze rozwiązanie do monitorowania produkcji, które pomaga producentom w zarządzaniu i zwiększaniu wydajności produkcji. Dowiedz się więcej na temat produktu: Evocon
Evocon, któremu ufają producenci na całym świecie to proste i łatwe w użyciu oprogramowanie OEE (ogólnej wydajności urządzeń) pomagające firmom produkcyjnym w zarządzaniu i zwiększaniu wydajności produkcji. System umożliwia zautomatyzowane zbieranie danych, ich wizualizację w czasie rzeczywistym, śledzenie przestojów, identyfikację wąskich gardeł i monitorowanie wydajności. Dzięki firmie Evocon otrzymujesz wszystkie narzędzia potrzebne do poprawy całkowitej efektywności wyposażenia i zrozumienia, co faktycznie dzieje się w produkcji. Dowiedz się więcej na temat produktu: Evocon

Funkcje

 • Śledzenie przestojów
 • Wskaźniki wydajności
 • Analiza trendów historycznych
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Unikaj niepotrzebnych kosztów i podejmuj decyzje w oparciu o dane dotyczące maszyn do automatyzacji gotówki. Zobacz, jak analityka iQ w czasie rzeczywistym może ci pomóc. Dowiedz się więcej na temat produktu: CFM IQ
iQ to praktyczne, oparte na chmurze narzędzie do analizy biznesowej, które zapewnia kierownictwu finansowemu wgląd w technologię oddziałów i codzienne wykorzystanie gotówki. Te spostrzeżenia umożliwiają całym organizacjom, od zarządu po kierownictwo oddziału, podejmowanie mądrzejszych decyzji dotyczących zakupu, wdrażania i optymalizacji całej automatyzacji gotówki i floty samoobsługowej. Dowiedz się więcej na temat produktu: CFM IQ

Funkcje

 • Śledzenie przestojów
 • Wskaźniki wydajności
 • Analiza trendów historycznych
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
MaintainX to mobilne oprogramowanie do digitalizacji zleceń roboczych i procedur, które zwiększa wydajność i umożliwia wgląd w czas rzeczywisty.
MaintainX pomaga firmom śledzić reaktywną i prewencyjną konserwację oraz kontrolować codzienne działania, takie jak inspekcje bezpieczeństwa, inspekcje jakości i operacyjne listy kontrolne. Oto, co jest digitalizowane i zabierane ze schowka: - procedury bezpieczeństwa, - listy kontrolne dotyczące środowiska, - raportowanie narzędzi i przyrządów pomiarowych, - procedury konserwacyjne, - przepływy pracy audytu/kontroli, - listy kontrolne szkoleń. Firma pomaga liderom operacyjnym zwiększyć wydajność, dostarczając w czasie rzeczywistym informacje biznesowe z terenu. Dowiedz się więcej na temat produktu: MaintainX

Funkcje

 • Śledzenie przestojów
 • Wskaźniki wydajności
 • Analiza trendów historycznych
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Zarządzanie danymi testowymi na potrzeby produkcji elektroniki. Zautomatyzowane zbieranie danych, pulpity nawigacyjne, raporty, analityka, OEE, wskaźnik GAGE RnR++
Raportowanie OEE dla zautomatyzowanego wyposażenia do testów elektronicznych – WATS to rozwiązanie do zarządzania danymi testowymi, które umożliwia zbieranie i sortowanie danych w czasie rzeczywistym oraz zapewnia niezrównany wgląd w bieżące wyniki testów produkcyjnych. Dostępne funkcje to pulpity nawigacyjne, wydajność pierwszego przejścia, Pareto „Step-Fail”, stała wydajność, wydajność procesu, analiza możliwości procesu, alarmowanie, wykresy SPC/Run-Charts, interfejs naprawy i statystyki naprawy, kontrola ręczna, dystrybucja oprogramowania i MAC oprogramowania i wiele innych. Dowiedz się więcej na temat produktu: WATS

Funkcje

 • Śledzenie przestojów
 • Wskaźniki wydajności
 • Analiza trendów historycznych
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Polska Produkt lokalny
MES to platforma wydajności produkcji i realizacji, która umożliwia gromadzenie i analizowanie danych.
MES (system realizacji produkcji) to platforma wydajności produkcyjnej i realizacji, która umożliwia zbieranie danych z maszyn lub całej linii produkcyjnej, analizowanie ich i wyświetlanie w przyjazny dla użytkownika sposób. Oprogramowanie MES jest wdrażane w celu zwiększenia prognostyki pracy operatorów i ułatwienia kierownikom podejmowania bardziej wnikliwych decyzji w celu szybszej i lepszej produkcji. Narzędzie MES umożliwia automatyczne pobieranie danych z maszyn, monitorowanie procesu produkcji i jej postępów w czasie rzeczywistym. Dowiedz się więcej na temat produktu: ANT MES

Funkcje

 • Śledzenie przestojów
 • Wskaźniki wydajności
 • Analiza trendów historycznych
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Jesteśmy ludźmi OEE. PerformOEE zapewnia Przemysł 4.0, umożliwiając kontrolę w czasie rzeczywistym, ciągłe doskonalenie i zmiany transformacyjne.
PerformOEE zapewnia kontrolę poprzez podkreślanie w czasie rzeczywistym problemów z wydajnością. Podejście „One Team” daje możliwość właściwego reagowania. W miarę jak stajesz się bardziej proaktywny, problemy są zarządzane bardziej efektywnie. PerformOEE wspiera ciągłe doskonalenie dzięki możliwości wyszukiwania „kliknij-podczas-myślenia” Big Data. Podejście „Postępuj zgodnie z danymi” określa możliwości poprawy. PerformOEE dostarcza TRANSFORM poprzez CPC (koszt na kliknięcie), łącząc konserwację prognostyczną, monitorowanie warunkowe, SI i SPC (statystyczną kontrolę procesów). Dowiedz się więcej na temat produktu: PerformOEE Smart Factory Software

Funkcje

 • Śledzenie przestojów
 • Wskaźniki wydajności
 • Analiza trendów historycznych
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Squeaks to połączona platforma pracownicza i produkcyjna dla producentów.
Dzięki Squeaks członkowie zespołu otrzymują wiadomości i treści z wielu różnych źródeł danych w sieci, a także korzystają z nich i udostępniają je; dotyczy to maszyn, baz danych, aplikacji internetowych, systemów biznesowych i innych. Ponadto Squeaks cyfrowo przekształca tablice zarządzania wizualnego, stosując informacje umożliwiające działanie, tworząc z nich interaktywne cyfrowe płótno w czasie rzeczywistym. Pozwala to przeprowadzać owocne spotkania zespołów i sesje rozwiązywania problemów na linii produkcyjnej. Dowiedz się więcej na temat produktu: SQUEAKS

Funkcje

 • Śledzenie przestojów
 • Wskaźniki wydajności
 • Analiza trendów historycznych
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Zbuduj swój inteligentny system produkcji i montażu MES na zamówienie dzięki sprawdzonym usługom aplikacji.
Od 2010 roku OnTop MES Cloud umożliwia łatwą cyfryzację inteligentnej produkcji i montażu, oferując bezpieczne, niedrogie, przyjazne dla użytkownika i skalowalne usługi aplikacji na platformie Microsoft Azure. Osiągaj doskonałe wyniki w operacjach na hali produkcyjnej dzięki zautomatyzowanemu gromadzeniu danych, pulpitom nawigacyjnym Gemba do wizualizacji w czasie rzeczywistym oraz zautomatyzowanemu planowaniu i harmonogramowaniu opartemu na popycie. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://ontop.one/english Dowiedz się więcej na temat produktu: OnTop

Funkcje

 • Śledzenie przestojów
 • Wskaźniki wydajności
 • Analiza trendów historycznych
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Opracowywanie i wdrażanie platformy MES do rejestracji danych dotyczących kontroli produkcji, planowania, jakości i utrzymania ruchu.
OEE (całkowita efektywność wyposażenia) jest kluczowym wskaźnikiem dla wszystkich firm przemysłowych. Moduł produkcyjny automatycznie oblicza wydajność procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym. Te informacje oraz poprawa zarządzania danymi produkcyjnymi pozwolą Ci odpowiednio reagować i udoskonalać swoją organizację. Wszystkie moduły z platformy MES (system zarządzania produkcją) obejmują wszystkie potrzeby sterowania zakładem, które pomagają zmodernizować zakłady w zakresie przemysłu 4.0. Dowiedz się więcej na temat produktu: Mapex

Funkcje

 • Śledzenie przestojów
 • Wskaźniki wydajności
 • Analiza trendów historycznych
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
io.Performance upraszcza wprowadzanie OEE we wszystkich środowiskach produkcyjnych, w zakładach produkujących partie, części lub w pełni ciągłych oraz w produkcji dyskretnej.
Efektywna i przezroczysta OEE (ogólna efektywność sprzętu) w czasie rzeczywistym, również dla złożonych zakładów Dowiedz się więcej na temat produktu: io.Performance

Funkcje

 • Śledzenie przestojów
 • Wskaźniki wydajności
 • Analiza trendów historycznych
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Oprogramowanie OEE Coach to najnowsze dostępne oprogramowanie OEE na podstawie 25-letniego doświadczenia
OEE Coach wspiera pracę ludzi w zakładzie produkcyjnym, umożliwiając kierownictwu operacyjnemu spełnienie wszystkich warunków niezbędnych do stworzenia światowej klasy zakładu produkcyjnego. Integracja z oprogramowaniem DataLyzer SPC Dowiedz się więcej na temat produktu: DataLyzer OEE Coach

Funkcje

 • Śledzenie przestojów
 • Wskaźniki wydajności
 • Analiza trendów historycznych
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym