Wyniki: 69 w
Oprogramowanie do zaawansowanego projektowania organizacyjnego i efektywność dzięki wykresom organizacyjnym, pulpitom nawigacyjnym i funkcji modelowania. Dowiedz się więcej na temat produktu: Ingentis org.manager
Ingentis org.manager to wydajne narzędzie do tworzenia schematów organizacyjnych, projektowania i analityki. Niestandardowe schematy organizacyjne są tworzone na podstawie danych z wiodących systemów kadrowych, takich jak SAP HCM, SuccessFactors, PeopleSoft, Workday, Oracle HR lub innych źródeł danych. Wskaźniki KPI można wyświetlać np. według hierarchii lub na pulpitach. Funkcja modelowania umożliwia tworzenie symulacji w sposób przyjazny dla użytkownika. Reorganizacje można przeprowadzać za pomocą funkcji przeciągnij i upuść. Można również dodawać, usuwać lub edytować obiekty z dodatkowymi informacjami. Dowiedz się więcej na temat produktu: Ingentis org.manager

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Sage HR to nagradzane rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi, które upraszcza pracę działu kadr. Dowiedz się więcej na temat produktu: Sage HR
Schemat organizacyjny to schemat przedstawiający strukturę zarządzania i hierarchię organizacyjną firmy. Przyjazna dla użytkownika nawigacja i konfigurowalny pulpit Sage HR umożliwiają łatwą automatyzację zadań, eliminację zależności od arkuszy programu Excel, zwiększenie popularności oprogramowania i zmniejszenie częstotliwości wysyłania wiadomości e-mail. Dostępne są aplikacje dla systemów Android i iOS. Dowiedz się więcej na temat produktu: Sage HR

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Wyjaśnij wszystko wizualnie z Miro. Wypróbuj platformę do współpracy dzięki tablicom do mapowania i tworzenia diagramów Dowiedz się więcej na temat produktu: Miro
Miro to jedna z najpopularniejszych platform do tworzenia tablic dla zespołów dowolnej wielkości, której zaufało ponad 13 milionów użytkowników na całym świecie. Mapuj procesy, systemy, przepływy, mapy lokalizacji i inne. Twórz od podstaw w łatwej w użyciu, nieskończonej przestrzeni lub wykorzystaj ponad 250 szablonów, aby rozpocząć pracę. Wykorzystaj głębokie integracje z Microsoft Ecosystem, Atlassian Ecosystem, Slack, Box, DropBox, Sketch i innymi, aby zwiększyć produktywność współpracy Twojego zespołu. Dowiedz się więcej na temat produktu: Miro

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Design and publish anything in a few clicks. From brochure to video, access thousands of templates, images, videos, and more for free.
Design isn't just for designers. It's for anyone with ideas to share. Canva is the online platform that makes designing anything easy, for every individual and team. With thousands of professionally made templates to get you started, you can create, customize, and share your designs in a few clicks. From stickers to professional brochures, stunning videos to workplace presentations, it's never been easier to achieve your design goals. Dowiedz się więcej na temat produktu: Canva

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
monday.com is an open platform that provides custom solutions to all of your HR needs from org charts to team building in one place.
monday.com is an open platform that allows HR managers to build custom solutions for all of their team's needs. Track the recruitment process of all candidates at a glance, onboard new employees with pre-made templates, document team-building activities to engage current employees, and store the details for all current employees in beautiful color-coded boards. Finally, integrate monday.com with G-suite and 30+ tools you already use so the platform supplements your current workflows seamlessly. Dowiedz się więcej na temat produktu: monday.com

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Microsoft Visio is a diagramming solution that helps visualize data-connected business process flows, empower remote teamwork, and more
Microsoft Visio is a diagramming solution with a robust library of templates and shapes, data connectivity capabilities, and integrated collaboration tools to empower remote workers and teams anywhere. Create impactful visualizations using provided shapes and starter files. Edit diagrams stored online simultaneously with colleagues through a web browser to work with others anywhere securely and effortlessly. Even connect diagrams to real-time data to make decisions quickly. Dowiedz się więcej na temat produktu: Visio

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Create impressive organizational charts with Lucidchart's intuitive org chart software.
Create impressive organizational charts with Lucidchart's org chart software. Our simple user interface makes it easy to create org charts for your organization. Just drag out a template, then add unique text and images. Or upload a CSV file to import the data automatically. Additionally, Lucidchart's collaborative features make it simple to share org charts. With one click, you can grant editorial or view-only access to as many or as few people as desired. Dowiedz się więcej na temat produktu: Lucidchart

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Airtable is the database that anyone can use with a beautiful spreadsheet interface.
Airtable is the relational database for the rest of us. With a spreadsheet-like interface that anyone can use, realtime collaboration, and rich features like file attachments and reporting, Airtable is the friendliest modern database. Dowiedz się więcej na temat produktu: Airtable

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Save time and drive engagement at key moments in each employee’s journey with an always-relevant org chart.
Pingboard is a better way to build, manage and share your org chart. Browse your organization with a dynamic org chart filled with photos of your employees. The org chart is kept up-to-date for you as people change managers when you connect to your IT or HR system. You can export and share the org chart, and access it from your phone. Save time and drive engagement at key moments in each employee’s journey with an always-relevant org chart. Elevate your employee experience with Pingboard! Dowiedz się więcej na temat produktu: Pingboard

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Advanced org chart and planning tool that integrates with your existing HR/ERP systems. Dynamic, interactive, and data-driven.
Built for Teams is an intuitive, cloud-based org chart tool that easily integrates with your core HR systems. Advanced features like what-if scenario planning, succession planning, position management and data visualization options go beyond the static and time consuming org charts you're used to. Give your decision makers the ability to access key metrics and data at any time, and easily share or export your charts as needed. Try Built for Teams for free today or schedule a demo to learn more! Dowiedz się więcej na temat produktu: Built for Teams

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Automatically generate Organizational Charts to help employees understand hierarchy and the right communication way.
With Freshteam, use powerful organizational charts for better planning, communication, and onboarding in your workplaces. Get an employee database where when you add an employee and update their Reporting Manager and role, etc. Automatically add employees as part of the org chart under the respective position. Show your new hires what your company’s reporting structure looks like, who the leaders are, and what they do. Dowiedz się więcej na temat produktu: Freshteam

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Factorial streamlines HR processes for every stage of the employee life cycle so HR can focus on what really matters.
Factorial is a powerful human resources software that employees love almost as much as HR does. With a simple, intuitive interface, Factorial streamlines HR processes at every stage of the employee life cycle. Making recruitment, onboarding, time tracking, time-off management, and performance reviews easy. HR managers have enough to do! Make admin more efficient so you can concentrate on the things that really matter. Dowiedz się więcej na temat produktu: Factorial

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Creately combines visual collaboration & diagramming, workflow & project management, wiki and note taking together.
Creately is a work management platform that runs on a smart visual canvas. Teams use it to brainstorm, plan, manage projects, and capture knowledge in a single space. It connects and centralizes work items from multiple apps, docs, and people in a central location. This makes it easier for teams to ideate, map out processes, add in-depth details, and build the systems to execute the processes right inside Creately. Dowiedz się więcej na temat produktu: Creately

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Organimi is the market leading cloud-based tool used to create organizational charts for your business or organization.
Ditch the outdated and inflexible drawing tools and switch to Organimi, the automatic org chart solution! Organimi makes it easier than ever to create, share, and manage org charts for your business or organization. We have all the features you need for the most affordable price on the market! Dowiedz się więcej na temat produktu: Organimi

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Easily create org, structure and hierarchy charts using built in templates & tools. Simple collaboration and sharing features.
Make organizational and structure charts in minutes using SmartDraw's built in templates, tools and symbols. Includes an automated Excel import. Easily share and collaborate using a simple link, or export to MS Office, PDF or as an image. Add, move or delete positions and the chart will automatically re-format for a consistently professional look. Include data about each position, such as pay, department, performance information, or anything else useful. Available online and off. Dowiedz się więcej na temat produktu: SmartDraw

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
ChartHop is a new People Analytics platform, bringing disparate sources of people data together in a dynamic, visual, & actionable way.
ChartHop is a new People Analytics platform, bringing disparate sources of people data together in a dynamic, visual, & actionable way. Unlike legacy People Analytics solutions, ChartHop is designed to be used by the whole organization. Now, HR and people managers alike can have the insights they need to make real-time strategic decisions about their organizations. This helps companies improve organizational health, drive alignment and accountability, and save money. Dowiedz się więcej na temat produktu: ChartHop

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Online diagramming software for any type of diagram building, editing, and sharing.
Gliffy's diagramming applications make it easy to communicate and collaborate at the speed of your ideas. Whether you're using Gliffy in Confluence and Jira or jumping into our standalone diagramming tool, Gliffy Online, you'll find an intuitive way to draw diagrams. Drag and drop your way to professional-looking flowcharts, UML diagrams, entity-relationship diagrams, and more in just a few clicks. Use a template to make a mind map or concept map while brainstorming. Visit gliffy.com today! Dowiedz się więcej na temat produktu: Gliffy

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Work Better Together and transform your meetings company-wide with Stormboard's innovative digital workspace!
Stormboard is an all-in-one shared digital transformation workspace and collaborative whiteboard where high-performing professionals and teams hold meetings, project-manage, and perform day-to-day initiatives no matter where they are located. Identify, capture, prioritize, and act on your finest ideas wherever and whenever they strike. Whether you have a physical, remote, or hybrid workforce. Your digital transformation starts here. Dowiedz się więcej na temat produktu: Stormboard

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Empower people to discover the opportunities, experts, and collaborators they need to thrive at work.
You know how, in big organizations, there are so many people and projects--people are siloed, they’re distributed, they’re remote--it’s hard to know who knows what, who does what. Structural solves that. It discovers what people need to know: The roles that they didn’t know existed--so they can continue to grow their careers, the people who can help solve complicated problems, people to partner on new ideas. It discovers the things that help people love where they work. Dowiedz się więcej na temat produktu: Structural

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Wizualizuj struktury własności i oszczędź czas dzięki oprogramowaniu schematów organizacyjnych będącemu jednym z liderów na rynku. XXX
EntityKeeper upraszcza sposób zarządzania jednostkami, schematami organizacyjnymi i wymogami dotyczącymi składania dokumentów, jednocześnie wspierając rozwój organizacji. Dzięki oprogramowaniu opartemu na chmurze możesz z łatwością uzyskać dostęp do informacji na temat podmiotu i zgodności w czasie rzeczywistym, dostosować pola danych, zarządzać krytycznymi terminami, takimi jak terminy składania dokumentów i terminy podatkowe, z wieloma metodami powiadamiania, a także tworzyć piękne i kompleksowe schematy organizacyjne. Moduł Corporate Services w EntityKeeper zapewnia lepszy wgląd w wymagania dotyczące składania dokumentów. Dowiedz się więcej na temat produktu: EntityKeeper

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Employer of Record (EOR) Platform that enables businesses to manage contract, temp, and remote employees with full HR, Payroll, & more.
FoxHire is an Employer of Record (EOR) platform that enables businesses to manage contract, temporary, and remote employees in one easy to use portal. FoxHire delivers payroll funding, compliant payroll administration, workers compensation insurance, health benefits, timesheets, and more. Through FoxHire recruiting agencies and employers can save time, save money, and mitigate their risk through an all-in-one HR Solution. Dowiedz się więcej na temat produktu: FoxHire

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Visualize your enterprise with an intuitive and dynamic org chart. Easily syncs with your core HR systems so Sift is always up to date.
Designed for mid-market and enterprise organizations. Sift effortlessly enables you to visualize and navigate your entire org. Browse dynamic org charts built right from your data, connected to rich employee profiles and powerful people search. Integrating easily with your core HR systems, it updates automatically as your organization grows and changes. Customize your org chart view, expand or minimize teams and people data cards, and share it with key stakeholders. Dowiedz się więcej na temat produktu: Sift

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Cloud-based HR software to acquire top talent, manage and optimise the workforce throughout the employees life cycle.
Talentum by Arca24 is a complete HR software, developed to acquire, manage and optimise the workforce: ATS based on cross languages AI precisely designed for the HR sector with a semantic engine that matchs job ads and CVs + Onboarding software for the management of personal data, roles and skills + Performance management system for the definition of reward systems, career plans, training and behavioral gaps. Dowiedz się więcej na temat produktu: Talentum

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
BizRun's org chart module provides the ability to quickly create, visualize & manage organizational structure in real-time.
Know your people and where they fit. Standalone or integrated with yours or our HRIS platform, BizRun's org chart module provides the ability to quickly create, visualize & manage organizational structure in real-time. Team collaboration is a snap. Plan for staffing growth, organize teams or chart succession. Easily drag and drop people & positions within the chart. Includes task management and status change approval routing. Built for companies with 50+ employees. Dowiedz się więcej na temat produktu: BizRun HR

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Papaya’s visual org chart gives each employee a personal identity and unifies the company by showing the entire workforce in one view.
Nothing says One Company as powerfully as an image of all the distributed teams together on one screen. Papaya’s Org Chart lets you your full company headcount in a single view, unifying the company, bringing distributed teams closer, and showing each employee as equal and important. Visualize the organization as a whole; find the person you need within the company through the reporting chain in each department; plan future expansion by seeing each department’s size and structure. Dowiedz się więcej na temat produktu: Papaya Global

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Nakisa Hanelly is an organizational design, visualization and workforce analytics platform. ?
Nakisa Hanelly gives even the largest, most complex organizations the agile, real-time organizational design platform they need to keep pace with continuously shifting business needs. The only enterprise-scale org charting, org design and workforce analytics solution, Nakisa Hanelly allows HR teams to implement strategic workforce realignment 80% faster than with traditional org chart tools and spreadsheets. ? Dowiedz się więcej na temat produktu: Nakisa Hanelly

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Australia's #1 desktop org charting tool. Create professional org charts direct from your HR payroll system, in just a few clicks.
Your HR system already has the data to create useful org charts, OrgPlus allows you to effortlessly visualise your workforce within minutes. Keep your company structure and core employee data up-to-date. Present data in a way that brings value to your business. "OrgPlus has been a lifesaver in preparing for a large organisational redesign. The product was so useful, we tripled our investment into it!" Carl Blunck - Queensland Health, Principal Workforce Analytics & Solutions Specialist Dowiedz się więcej na temat produktu: OrgPlus Desktop

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
OrgPlus helps you plan and model options and transition to the future state, so your organization can be agile and poised for success.
Insperity's OrgPlus is the industry-standard software for creating, maintaining and communicating organizational charts. Connecting OrgPlus with your HR database ensures you are always viewing the most up-to-date information and becomes a powerful solution that goes beyond basic organization charting. Dowiedz się więcej na temat produktu: Insperity OrgPlus

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Charting tool designed to draw organizational charts, flowcharts, process maps, and software design diagrams for the Web or documents.
Charting tool designed to draw organizational charts, flowcharts, process maps, and software design diagrams for the Web or documents. Dowiedz się więcej na temat produktu: RFFlow

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Optimizes the health insurance of companies and simplifies the management of their contracts.
Optimizes the health insurance of companies and simplifies the management of their contracts. Provide an all in one HR platform 100% free for all the businesses. Hoggo aims to be a "people" platform permitting to provide an efficient and pleasant online platform for employees and employer. Dowiedz się więcej na temat produktu: Hoggo

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Solutions for workforce planning and organizational charting. Clearly visualize, manage and aliign the workforce.
Workforce Planning and Organizational charting software. We enable companies to clearly see their workforce and develop strategies for alignment. Take already existing HR data from various sources into ONE visualization platform See trends, anomalies, problems and opportunities through PICTURES of the workforce and their attributes Find the BEST solution - Model, simulate, and test actions BEFORE they need to be put into place Dowiedz się więcej na temat produktu: OrgChart

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
OrgPublisher from PeopleFluent isnt your average org chart generator. It lets you see your whole enterprise from any angle.
OrgPublisher from PeopleFluent isnt your average org chart generator. It lets you see your whole enterprise from any angle. Through any lens. Get all the information you need to make plans, decisions, and adjustments. Dowiedz się więcej na temat produktu: OrgPublisher

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
niikiis is the configurable all-in-one employee experience software for small and medium-sized companies.
niikiis is a configurable all-in-one employee experience software for small and medium-sized companies. We streamline people processes and operations from time sheets to internal communications. niikiis covers all SMEs need to manage people from recruitment to the exit interview. niikiis makes SMEs more efficient with an intuitive, plug&play solution to save time & money at individual and company level. Dowiedz się więcej na temat produktu: niikiis

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
A cloud-based solution for automated org charting and workforce modeling focused on the needs of small- and medium-sized businesses.
orginio lets you easily create corporate structures within the tool or import existing data by connecting to an HR system or uploading an Excel file. Additionally, the software allows for the visualization of key metrics, the usage of custom color schemes, role-based access to specific data, and comes with useful search and export functionalities. Its feature for scenario planning enables reorganization simulations and workforce modeling via drag-and-drop to better plan for future scenarios. Dowiedz się więcej na temat produktu: orginio

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Streamline your entity management with a global one-stop solution.
Klea is a combination of technology (a cloud-based ISO certified workflow tool) & optional services for multinationals to get corporate secretarial matters (such as annual general meetings, officer changes, legalisations and UBO filings) done efficiently worldwide. Klea is available as a SaaS or with support of dedicated legal operations managers and collaborative lawyers in 80+ countries. Top Fortune 100 companies and global leaders trust Klea. Dowiedz się więcej na temat produktu: KLEA

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
A jobs and resume directory where network effects create the ultimate jobs & resume matcher.
A jobs and resume directory where network effects create the ultimate jobs & resume matcher. Dowiedz się więcej na temat produktu: OneCrate

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Talentia’s inbuilt organisation charting software pulls data directly from the database to dynamically generate information-rich charts
There’s no faster way to visualise the shape of your business or help employees understand where they and everyone else fits in than through dynamic, real time organisation charting. View your complete organisation in seconds with data driven directly from the database. Talentia’s inbuilt organisation charting software pulls data directly from the database to dynamically generate information-rich charts for all users, organisation-wide. Fast, intuitive route to key information. Visualise not on Dowiedz się więcej na temat produktu: Talentia HCM

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Woozis helps you create org charts for your company and visual directories to provide a clear overview of all your team members.
Woozis is a new online software to easily create organizational charts for your company ! It starts with the creation of a team, which can serve as an employee directory that's easy to build and share, with the possibility to add pictures, name, title, and more data. Then you can build org charts with our intuitive drag-and-drop interface, setting a clear hierarchy between various levels, and adding links to show the relations between members. Dowiedz się więcej na temat produktu: Woozis

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Helps businesses display their HR data in a visual manner with search, filter, and sort functionality.
Helps businesses display their HR data in a visual manner with search, filter, and sort functionality. Dowiedz się więcej na temat produktu: Names & Faces

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Yuvo helps you save time and money by making your business more efficient.
Yuvo helps you save time and money by making your business more efficient. We bring the future of work to SMEs through combining the best of: - HRIS - Payroll - YuvoDrive - Integrated Performance Manager - AI Recruitment - Marketplace - Medical Benefits - Rewards - Internal Communications System - Integrated Workflows - Insurance Dowiedz się więcej na temat produktu: Yuvo

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Unite your teams with an engaging intranet
Unite your teams with an engaging intranet Inside was created in 2014 to rethink the corporate intranet. Their philosophy: to place the user at the heart of the project, for a living intranet that is truly adopted by the teams. Today, already more than a hundred companies, associations and communities use an Inside intranet and benefit from its fluid ergonomics, infinite customization possibilities and open source technologies. Dowiedz się więcej na temat produktu: Inside

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Upgrade your team Slack with the RootLo Map-Based Employee Directory and simplify workplace communication for your remote team.
RootLo is a Slack App lowering the barriers to workplace communication with our dynamic Location-Based Employee Directory. We integrate with your Slack to pull employee contact information and gather employee (city-level) location data, to populate employee profiles on a map! The results are big - employees find co-workers in their area to meet up with, HR can visualize location trends, and intelligent search capabilities make it quick to find any contact in your company. Dowiedz się więcej na temat produktu: RootLo

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Software to design and staff a new organization while engaging employees. Ideal for merger integrations and reorganizations.
Software to design and staff organizations that are undergoing change while engaging employees. Ideal for Downsizing, Post-Merger Integrations or Reorganizations. Dowiedz się więcej na temat produktu: OrganizationWeaver

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
100% Web based organizational chart software, connects to your data source/HRIS
100% Web based organizational chart software, connects to your data source/HRIS Dowiedz się więcej na temat produktu: PeopleBoard

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Create an organization chart free of charge and online for your company or association.
Trombino is an online tool for creating a trombinoscope and flowchart. - Website accessible to all, no installation, no settings - To broadcast online, in private or in public - Customization possibilities: appearance, text and background colors, logo ... - Many models available with fields specific to companies, sports clubs, universities, associations, administrations ... - Fun and fluid construction of the organization chart thanks to Drag & Drop Dowiedz się więcej na temat produktu: Trombino

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
With Organetwork, you take advantage of better knowledge of your employees and their role as a leverage for engagement in the company
Organetwork allows you to view your organization from several perspectives: photos, hierarchical structure, by project, or by skill. Due to its intuitive design and data synchronization, this interface is always up to date and easy to adopt. The other Organetwork functionalities enrich your user experience: multi-criteria search, redirections to internal communication tools, and the distinction between hierarchical and functional links. Dowiedz się więcej na temat produktu: Organetwork

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Create interactive SharePoint and Microsoft Teams org charts with zoom, dragging, breadcrumbs, drill down and quick search.
Plumsail Org Chart helps to overview the company as an organized whole. The integration into Microsoft SharePoint or Teams makes it easy to access the organizational structure. Evaluate its features: - reflect the structure with the set of layouts and skins; - explore it with search, drill down, and breadcrumbs; - extend it with vacancies, assistants, and dotted-line managers; - accommodate the chart to your brand book using custom CSS; - bring dynamics with the JS framework and JQuery. Dowiedz się więcej na temat produktu: Plumsail Org Chart

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Build your Organizational Chart from your SharePoint user profile in minutes.
Explicitly showcase your company hierarchy from top to bottom in an attractive flowchart format to boost communication, with easy and automatic syncing of employee information from your SharePoint user profile. Dowiedz się więcej na temat produktu: Organizational Chart

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Web-based solution designed for businesses that helps employees to know about day-to-day organizational changes.
Web-based solution designed for businesses that helps employees to know about day-to-day organizational changes. Dowiedz się więcej na temat produktu: Visual Organization

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie
Turn your Excel employee list into an org chart with photos automatically! This easy-to-use template is a huge time saver for busines
Create your org chart with this one-click tool. All you have to do is: Input your employees (Names, Roles, Reporting lines) Upload their photos into the related section. [Optional] Click the button and your organizational chart will be ready within a few minutes! Dowiedz się więcej na temat produktu: Automatic Org Chart Maker

Funkcje

 • Szablony
 • Przeciągnij i upuść
 • Kontrola wersji
 • Zdjęcia pracowników
 • Elementy interaktywne
 • Publikowanie/udostępnianie