Od 15 lat pomagamy firmom
w wyborze lepszego oprogramowania

Systemy zintegrowanego zarządzania ryzykiem

Systemy zintegrowanego zarządzania ryzykiem (IRM) pomagają zwiększyć jego widoczność i uprościć procesy zarządzania ryzykiem na wszystkich szczeblach organizacji.

Polska Pokaż produkty lokalne

Wyniki: 17 w

DataSecurity Plus oferuje wykrywanie danych i audyt serwerów w czasie rzeczywistym, ostrzeganie i raportowanie. Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine DataSecurity Plus
DataSecurity Plus to rozwiązanie zapewniające widoczność i bezpieczeństwo danych, które oferuje wykrywanie danych, analizę przechowywania plików oraz audyt serwera plików Windows w czasie rzeczywistym, ostrzeganie i raportowanie. Ponadto monitoruje integralność plików; usprawnia wymagania dotyczące zgodności; generuje natychmiastowe, zdefiniowane przez użytkownika alerty e-mail; znajduje wrażliwe dane osobowe (PII/ePHI) przechowywane w plikach, folderach lub udziałach; i automatycznie wykonuje predefiniowane reakcje w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak ataki ransomware. Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine DataSecurity Plus

Funkcje

 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie audytem
 • Zarządzanie ryzykiem IT
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
Zintegrowane profilowanie kredytów i ryzyka z Gatekeeper – zaawansowanego rozwiązania do zarządzania umowami i dostawcami. Nawiąż kontakt z zaufanymi partnerami.
Zintegrowane profilowanie kredytów i ryzyka z Gatekeeper – zaawansowanego rozwiązania do zarządzania umowami i dostawcami. Market IQ firmy Gatekeeper dostarcza aktualnych danych profilowych pochodzących z wielu sprawdzonych źródeł finansowych i branżowych, umożliwiając firmie budowanie długotrwałych relacji z zaufanymi partnerami. Gatekeeper dostarcza codzienne alerty i informacje o rynku w czasie rzeczywistym prosto do skrzynki odbiorczej. Bądź o krok od ryzyka, zautomatyzuj zgodność z przepisami i oszczędzaj cenny czas, nie angażując się w kontakty z nierentownymi dostawcami. Dowiedz się więcej na temat produktu: Gatekeeper

Funkcje

 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie audytem
 • Zarządzanie ryzykiem IT
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie ryzykiem związanym z narzędziami cyfrowymi umożliwia sprawne zarządzanie zgodnością i zarządzaniem bez konieczności stosowania arkuszy kalkulacyjnych. Wypróbuj za darmo przez 30 dni.
Ponad 200 000 użytkowników zgadza się: Granite Risk Management to narzędzie cyfrowe do nowoczesnego zarządzania ryzykiem. Dzięki łatwemu w użyciu rozwiązaniu do zarządzania ryzykiem, identyfikacja i ocena ryzyka nie zajmują dużo czasu, a wdrażanie środków naprawczych jest skuteczne. Zautomatyzowane raporty ułatwiają monitorowanie wyników i realizację wyznaczonych celów. Dzięki Granite Risk Management ryzyko jest łatwo identyfikowane i systematycznie oceniane, a wdrażanie środków zaradczych jest skuteczne. Dowiedz się więcej na temat produktu: Granite Risk Management

Funkcje

 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie audytem
 • Zarządzanie ryzykiem IT
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
FaceUp to kompleksowa platforma do zgłaszania nieprawidłowości, infolinia ds. etyki i narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi.
FaceUp to kompleksowa platforma do zgłaszania nieprawidłowości, infolinia ds. etyki i obsługa zasobów ludzkich. Oprogramowanie oferuje bogaty zestaw funkcji, w tym konfigurowalny formularz raportowania i zaawansowane zarządzanie raportami, które są dostępne w 113 językach. Zgodność z RODO i certyfikat ISO 27001. FaceUp jest zgodny z Dyrektywą UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości oraz Ustawą o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości. Zaufało jej 2700 organizacji różnej wielkości na całym świecie. Skorzystaj bezpłatnie z 14-dniowej wersji próbnej. Można ją skonfigurować w ciągu pięciu minut. Dowiedz się więcej na temat produktu: FaceUp Whistleblowing System

Funkcje

 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie audytem
 • Zarządzanie ryzykiem IT
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
Platforma Collaborative Intelligence, która udziela każdemu poziomowi organizacji głosu w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem.
Platforma Collaborative Intelligence, która udziela każdemu poziomowi organizacji głosu w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Poprawia komunikację i na nowo definiuje zarządzanie ryzykiem oraz zagrożeniami w miejscu pracy poprzez inteligentną analizę danych gromadzonych na pierwszej linii. Sofvie, zbudowana w oparciu o branżę 4.0, tworzy dostępny punkt odniesienia, który pomaga w procesie podejmowania kluczowych decyzji. Sofvie ma na celu dostosowanie kultury organizacji, zmniejszenie liczby incydentów i ich dotkliwości, a w konsekwencji ratowanie życia. Dowiedz się więcej na temat produktu: Sofvie

Funkcje

 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie audytem
 • Zarządzanie ryzykiem IT
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
System ERM z głosowaniem na ryzyko, oceną gotowości, raportowaniem do zarządu i nie tylko. Elastyczne ceny dla osób indywidualnych, zespołów i przedsiębiorstw. Wypróbuj za darmo.
Zwycięskie, specjalnie zaprojektowane oprogramowanie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, z unikalną funkcjonalnością kokardki ryzyka, ramami i progami gotowości na ryzyko, ryzykiem skupionym na strategii, modułem raportowania zarządu, mapą cieplną i innymi elementami. Łatwa aktualizacja programu ERM (zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie). Dowiedz się więcej na temat produktu: Essential ERM

Funkcje

 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie audytem
 • Zarządzanie ryzykiem IT
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
LogicManager to świetne oprogramowanie IRM, które jest stale uznawane przez analityków branżowych IRM za jednego z liderów w tej dziedzinie.
LogicManager to świetna platforma IRM (zintegrowane zarządzanie ryzykiem), która jest regularnie uznawana za jednego z liderów przez analityków branżowych IRM, takich jak Forrester i Gartner. Firmowe oprogramowanie umożliwia przechowywanie danych na jednej scentralizowanej platformie, odkrywanie kluczowych zależności między silosami danych, angażowanie interesariuszy poprzez intuicyjne przepływy pracy, raporty i nie tylko. Dowiedz się więcej na temat produktu: LogicManager

Funkcje

 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie audytem
 • Zarządzanie ryzykiem IT
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
Polska Produkt lokalny
Potężne internetowe narzędzie do opracowywania i wizualizacji ryzyka, zaprojektowane w celu wspierania doskonałej identyfikacji, monitorowania i raportowania ryzyka.
Platforma do zarządzania wieloma regulacjami w zakresie ładu korporacyjnego, ryzyka i zgodności dla wysoce regulowanych branż. Kluczowe funkcje narzędzia AdaptiveGRC Enterprise Risk Manager: > Przechowuje i zarządza rejestrem ryzyka klienta. > Postępuje zgodnie z ustalonymi zasadami zarządzania ryzykiem, w tym normą ISO 31000. > Ma zdolność do korelowania ryzyka z główną przyczyną (za pośrednictwem menedżera ds. incydentów), technologiami (za pośrednictwem menedżera ds. EA (architektura korporacyjna)), lukami w zarządzaniu i statusem zgodności (za pośrednictwem menedżera ds. zgodności). > Zapewnia niezrównane raportowanie informacji dotyczących zarządzania. Dowiedz się więcej na temat produktu: AdaptiveGRC

Funkcje

 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie audytem
 • Zarządzanie ryzykiem IT
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
EQS Integrity Line to najbardziej zaufany system zgłaszania nieprawidłowości w Europie. Łatwy w użyciu dla raportujących i zarządzających przypadkami.
EQS Integrity Line: całodobowe raportowanie w dowolnym języku za pośrednictwem Internetu, poczty e-mail, telefonu i otwartych drzwi, co ułatwia zadanie raportującemu. Jest używany na całym świecie w ponad 70 językach. Intuicyjne zarządzanie przypadkami zapewnia, że klienci mogą skutecznie i wspólnie zarządzać przychodzącymi raportami i kompleksowymi dochodzeniami, zachowując jednocześnie poufność. Pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym ułatwiają raportowanie wewnętrzne i analizę trendów. Dowiedz się więcej na temat produktu: EQS Integrity Line

Funkcje

 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie audytem
 • Zarządzanie ryzykiem IT
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
Nowoczesny sposób zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami. Odpowiedzialność to platforma zaufania dla organizacji.
Accountable to fundamentalna zmiana w sposobie, w jaki firmy podchodzą do zarządzania ryzykiem i zgodności z przepisami. Koncentrując się na poziomach odpowiedzialności w organizacji, staramy się przenieść program ochrony prywatności i bezpieczeństwa na nowy poziom. Accountable ułatwia monitorowanie prywatności, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami dla wszystkich interesariuszy wewnątrz i na zewnątrz firmy. Dowiedz się więcej na temat produktu: Accountable

Funkcje

 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie audytem
 • Zarządzanie ryzykiem IT
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
Analytica to platforma wspomagająca podejmowanie decyzji, która pozwala na wizualizację problemów w sposób bardziej przejrzysty i wykraczający poza możliwości arkuszy kalkulacyjnych.
Analytica to platforma umożliwiająca podejmowanie decyzji i zarządzanie ryzykiem. Dzięki niej analitycy biznesowi mogą wizualizować problemy w przejrzysty sposób, wykraczający daleko poza możliwości tradycyjnych arkuszy kalkulacyjnych. Modele o kluczowym znaczeniu wpływają na decyzje w dziedzinie badań naukowych, finansów, opieki zdrowotnej, administracji rządowej, wojska, energii, środowiska, przemysłu lotniczego i telekomunikacyjnego Wszyscy interesariusze mogą uczestniczyć w projekcie poprzez wizualny interfejs do zarządzania zmiennymi, formułami, celami, decyzjami i ograniczeniami. Dowiedz się więcej na temat produktu: Analytica

Funkcje

 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie audytem
 • Zarządzanie ryzykiem IT
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
Dzięki zastosowaniu Evotix przez ponad 400 firm zmieniamy sposób, w jaki pracownicy angażują się w BHP.
Evotix to globalna firma technologiczna ESG (zarządzanie środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny), która zmienia sposób, w jaki pracownicy angażują się w BHP. Jej cenione na rynku rozwiązanie, Assure, jest używane przez ponad 400 klientów w wielu branżach. Intuicyjna, mobilna aplikacja Evotix wspiera udział pracowników, kierując ich działaniami na pierwszej linii, a jednocześnie zbierając bogate dane, które pomagają w ustalaniu priorytetów w zakresie bezpieczeństwa i usprawnień operacyjnych oraz zapewniają zgodność z przepisami. Dowiedz się więcej na temat produktu: Evotix

Funkcje

 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie audytem
 • Zarządzanie ryzykiem IT
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
Enablon dostarcza najbardziej kompletne na rynku oprogramowanie do zarządzania BHPiOŚ, ryzykiem i zrównoważonym rozwojem, zaprojektowane dla firm z Fortune 500.
Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem Enablon pozwala organizacjom zapewnić identyfikację, dokumentację i ocenę ryzyka, zarządzać kontrolą i identyfikacją problemów, a także wdrożyć zalecenia i plany naprawcze, aby zminimalizować ryzyko i zaoszczędzić pieniądze. Rozwiązania są wykorzystywane przez ponad 1000 globalnych firm i ponad milion użytkowników końcowych. Pozwól firmie Enablon uprościć procesy zarządzania ryzykiem i poproś o bezpłatną wersję demonstracyjną już teraz. Dowiedz się więcej na temat produktu: Enablon Risk Management

Funkcje

 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie audytem
 • Zarządzanie ryzykiem IT
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
Optial SmartStart to modułowe rozwiązanie, które wspiera i stanowi podstawę działań organizacji w zakresie GRC, audytu i BHPiOŚ.
Optial jest cenionym dostawcą oprogramowania dla przedsiębiorstw w zakresie GRC, audytu i BHPiOŚ, dostarczającym zaawansowane rozwiązania na całym świecie od ponad 20 lat. Rozwiązanie to opiera się na wydajnej i elastycznej platformie oraz bogatym pakiecie raportów. Wykorzystując przepływy pracy i ramy w całej organizacji, rozwiązanie Optial będzie pasować do działań związanych z GRC, audytem lub zarządzaniem BHPiOŚ, niezależnie od tego, czy masz 10 czy ponad 20 000 stanowisk. Dowiedz się więcej na temat produktu: Optial SmartStart

Funkcje

 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie audytem
 • Zarządzanie ryzykiem IT
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
Presight optymalizuje bezpieczeństwo i wydajność poprzez zarządzanie barierami i raportowanie operacyjne.
Presight zapewnia rozwiązanie bezpieczeństwa procesowego, koncentrując się na zarządzaniu barierami, umożliwiając monitorowanie stanu barier o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i ograniczanie związanego z nimi ryzyka. Dodatkowo Presight zapewnia rozwiązanie Operations Reporting, umożliwiające gromadzenie i prezentację danych z codziennych operacji. Jest to niezbędne do podejmowania świadomych decyzji i zwiększania ogólnej wydajności biznesowej. Rozwiązania firmy mają elastyczną wizualizację i są wysoce konfigurowalne, aby pomóc w podejmowaniu decyzji. Dowiedz się więcej na temat produktu: Presight

Funkcje

 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie audytem
 • Zarządzanie ryzykiem IT
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
Rozwiązanie do zarządzania audytami, które pomaga stronom trzecim i działom w planowaniu i przeprowadzaniu inspekcji oraz zarządzaniu ryzykiem.
Audytor jest rozwiązaniem do automatycznej oceny ryzyka. Pozwala przeprowadzać audyty wewnętrzne i zewnętrzne w zakresie różnych standardów w 50% czasu, ze 100% dokładnością i przy kosztach niższych o 30–40%. Wyniki oceny ryzyka są obliczane automatycznie, a raport z audytu jest generowany w czasie rzeczywistym. Posiadamy gotowe audyty pod kątem zgodności z normami ISO 27001, SOC 2, PCI DSS i RODO UE i innych. Audytor może być wykorzystywany do audytu wszystkich dostawców Dowiedz się więcej na temat produktu: Auditor

Funkcje

 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie audytem
 • Zarządzanie ryzykiem IT
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
emformX zmienia sposób, w jaki banki korporacyjne pozyskują i utrzymują biznes o wyższej wartości dzięki cyfrowemu doradztwu i danym
EmformX oferuje bankierom relacyjnym cyfrowe doradztwo produktowe w chmurze, obejmujące wszystkie portfele klientów korporacyjnych, kredyty korporacyjne, ekspozycję walutową, zabezpieczenia walutowe i stopy procentowej, zarówno w banku, jak i w innych bankach, poprzez wycenę pozycji w czasie rzeczywistym, ryzyko, symulacje i propozycje produktów. Rozwiązuje problemy związane z cyfrowym upsellingiem i utratą klientów, które obecnie występują w powolnym i kosztownym doradztwie fizycznym. Dowiedz się więcej na temat produktu: emformX

Funkcje

 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie audytem
 • Zarządzanie ryzykiem IT
 • Zarządzanie bezpieczeństwem