Wyniki: 69 w
AimBetter to usługa monitorowania baz danych i zarządzania wydajnością aplikacji, dzięki której krytyczne aplikacje działają szybciej. Dowiedz się więcej na temat produktu: AimBetter
AimBetter to usługa monitorowania bazy danych i zarządzania wydajnością aplikacji. Oparte na chmurze rozwiązanie wskazuje dokładne źródła problemów z wydajnością serwera SQL i aplikacji oraz wysyła ostrzeżenia w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybką identyfikację problemu. Zespoły AimBetter DBA (zarządzanie bazami danych) i NOC (sieciowe centrum operacyjne) przedstawiają zalecenia dotyczące zwiększenia wydajności i efektywnego utrzymywania baz danych, zapewniając, że działy IT pozostają pod kontrolą, a jednocześnie oszczędzają pieniądze. Świadczy kompleksowe usługi DBA od wykrywania problemów po naprawę Dowiedz się więcej na temat produktu: AimBetter

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
MANTA pomaga przedsiębiorstwom uzyskać kompleksową ścieżkę danych, włączając w to własny kod SQL. Dowiedz się więcej na temat produktu: Manta
Platforma MANTA unified lineage pomaga firmom na całym świecie naprawić szkody wyrządzone przez złe zarządzanie danymi i związane z tym ręczne procesy. MANTA może skanować liczne narzędzia modelowania, BI, ETL i big data oraz języki programowania, a także wprowadzać ich pochodzenie do dowolnego rozwiązania zarządzającego strony trzeciej. Wśród klientów są duże firmy jak Comcast, OBI oraz wielcy gracze z amerykańskiej bankowej Wielkiej Czwórki. Do grona klientów należą również Collibra DGC, IBM IGC, Informatica EDC i inne. Dowiedz się więcej na temat produktu: Manta

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Amazon Relational Database Service (RDS) makes it easy to set up, operate, and scale a database, including Aurora, MySQL, PostgreSQL
Amazon Relational Database Service (RDS) allows users to set up, operate, and scale a database in the cloud. Amazon RDS provides cost-efficient and resizable capacity while automating time-consuming administration tasks such as hardware provisioning, setup, patching, and backups. It frees you to focus on applications so you can give them the performance and security they need. Available Amazon RDS database engines: Amazon Aurora, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle Database, and SQL Server. Dowiedz się więcej na temat produktu: Amazon RDS

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Indywidualne spostrzeżenia, ostrzeżenia i automatyzacja w celu poprawy doświadczenia użytkownika, za ułamek kosztów.
Indywidualne spostrzeżenia, ostrzeżenia i automatyzacja w celu poprawy doświadczenia użytkownika, co z kolei zwiększa poziom przyjęcia, konwersji lub utrzymania, za ułamek kosztów. Silne funkcje (wszystkie konfigurowalne): Nagrywanie wideo sesji użytkownika, odtwarzanie przez użytkownika, wgląd w zachowanie, w przepływ pracy i technologię, proaktywne wykrywanie problemów (poprzez syntezę i przewidywanie), automatyczne rozwiązywanie problemów (poprzez automatyzację) i alarmowanie. Dowiedz się więcej na temat produktu: Germain UX

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Wizualizacja, śledzenie i analiza wskaźników zapytań i planów wyjaśnień z całej floty baz danych dzięki funkcja monitorowania baz danych Datadog.
Funkcja monitorowania baz danych Datadog pozwala na przeglądanie wskaźników zapytań i planów wyjaśnień ze wszystkich baz danych w jednym miejscu. Dzięki Datadog można szybko zidentyfikować kosztowne i powolne zapytania, a także wniknąć w szczegóły ich wykonania, aby rozwiązać problem wąskich gardeł. Korelacja zapytań i wskaźników hosta ułatwia identyfikację i zrozumienie wpływu ograniczeń zasobów na wydajność bazy danych. Skaluje wykorzystanie monitorowania baz danych do swoich potrzeb i zarządza bezpiecznie dużą liczbą baz danych. Dowiedz się więcej na temat produktu: Datadog

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Pandora FMS is a unique solution that allows you to unify the monitoring of applications, base system and business applications.
With database monitoring, you can not only take hundreds of metrics from each database instance, but you can run custom SQL queries and get metrics from those results. It is fully customizable and allows for remote queries. With specific plugins for each enterprise database engine such as Oracle, DB, Informix, Microsoft SQL Server or MySQL, Pandora FMS is a unique solution that allows you to unify the monitoring of applications, base system and business applications. All in a single platform. Dowiedz się więcej na temat produktu: Pandora FMS

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
End-to-end observability for enterprise IT and MSPs. LogicMonitor’s fully-automated monitoring platform is cloud-first and hybrid ready
LogicMonitor’s SaaS-based observability and IT operations data collaboration platform helps ITOps, developers, MSPs and business leaders gain visibility into and predictability across the technologies that modern organizations depend on to deliver extraordinary employee and customer experiences. LogicMonitor seamlessly monitors everything from networks to applications to the cloud, empowering companies to focus less on troubleshooting and more on innovation. Dowiedz się więcej na temat produktu: LogicMonitor

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
MariaDB is the database for all, supporting any workload, in any cloud, at any scale.
MariaDB is the database for all, supporting any workload, in any cloud, at any scale. It has the versatility to support transactional, analytical & hybrid workloads as well as relational, JSON & hybrid data models. MariaDB scales from standalone databases & data warehouses to fully distributed SQL for executing millions of TPS & performing interactive, ad hoc analytics on billions of rows. Deploy MariaDB on commodity hardware, on all major public clouds & through MariaDB SkySQL DBaaS. Dowiedz się więcej na temat produktu: MariaDB

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Percona Monitoring and Management is a free, best-of-breed, open source database monitoring and management solution.
Percona Monitoring and Management (PMM) is a free, best-of-breed, open-source database monitoring and management solution. It helps enterprises reduce complexity and simplify management while optimizing performance and improving the security of your business-critical database environments, no matter where they are located - on-premises or in the cloud. Dowiedz się więcej na temat produktu: Percona Monitoring and Management

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Database management tool assists users with data warehousing, data lakes, analytics, collaboration, and more.
Database management tool assists users with data warehousing, data lakes, analytics, collaboration, and more. Dowiedz się więcej na temat produktu: Snowflake

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Obtain a 360-degree view across multi-vendor databases, both on-premises, and cloud, ensuring maximum database performance.
Site24x7 is an all-in-one monitoring solution that can help IT teams prevent real-time server and application performance issues. Site24x7 monitors SQL databases, MySQL, Postgres, Cassandra, and Oracle, as well as cloud databases hosted in Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, and Google Cloud Platform (GCP). Site24x7 also enables users to set thresholds for various metrics that are provided for monitoring these databases, ensuring users are instantly notified of any database outages. Dowiedz się więcej na temat produktu: Site24x7

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Enterprise-grade monitoring and performance/load testing solutions for websites, web applications, infrastructure, APIs, and more.
Dotcom-Monitor provides performance monitoring and load/stress testing solutions to help ensure availability, functionality, uptime, and scalability of your websites, web applications, APIs, and IT infrastructure. With enterprise-grade website monitoring and performance testing capabilities, Dotcom-Monitor provides all the features your your teams need, such as testing in real browsers, real-time dashboards and alerts, global locations, point and click scripting, and third-party integrations. Dowiedz się więcej na temat produktu: Dotcom-Monitor

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Dynatrace provides software intelligence to simplify cloud complexity and accelerate digital transformation.
Dynatrace is an application performance and lifecycle management solution designed to help retail businesses, financial markets, transportation companies, emergency services, and government bodies monitor and analyze the performance of applications on a unified dashboard. Key features of the platform include anomaly detection, root cause determination, network process monitoring, log entry analysis, cross-team collaboration, AI-assistance, and more among others. Dowiedz się więcej na temat produktu: Dynatrace

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Gain insight into the health of the organization's entire network through a centralized view of your monitoring in
Use Nagios Fusion to gain insight into the health of the organization's entire network through a centralized view of your monitoring infrastructure. Dowiedz się więcej na temat produktu: Nagios XI

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Server Manager is an enterprise Log Management, Ransomware, Access Permissions and Server Monitoring Software Tool for IT pros.
Corner Bowl Server Manager is a SIEM, a Network Monitor, a Server Monitor, an Application Monitor, a Log Manager, a Syslog Server, an Azure Active Directory Audit Log Manager, a Ransomware Monitor, a Website Monitor, an Email Server Monitor, a Database Monitor, an SSL Certificate Expiration Monitor, a Process Monitor and much more. Generate network-wide performance summary reports. Get real-time notifications when networks, hardware and software fail. Monitor user and file activity. Dowiedz się więcej na temat produktu: Corner Bowl Server Manager

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
AppDynamics for Databases gives application teams complete visibility into database performance around the clock.
AppDynamics for Databases gives full visibility into database performance. Monitor key performance metrics such as resource consumption, database objects, schema statistics to proactively fix issues before they impact end-users. A single intuitive interface makes everything visible in one place so that you can simplify your monitoring. AppDynamics for Databases installs in minutes, and the intuitive web interface makes it easy for non-database experts to find and diagnose performance issues. Dowiedz się więcej na temat produktu: AppDynamics

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Sematext gives businesses full-stack visibility by exposing logs, metrics, real user & synthetic data and traces through a single Cloud
Sematext Cloud is an all-in-one observability solution for software-based companies that provides key insights into front-end and back-end performance. Sematext encompasses infrastructure, real user & synthetic monitoring, transaction tracing, and log management. Sematext Cloud also offers flexible app-scoped pricing based on plan, volume, and retention selection, where each App can have a different plan, volume, and retention, giving you lots of control over costs with no overage fees. Dowiedz się więcej na temat produktu: Sematext Cloud

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Rely on the most widely deployed observability platform available, built on the proven Elastic Stack (also known as the ELK Stack) to c
To effectively monitor and gain insights across your distributed systems, you need to have all your observability data in one stack. Break down silos by bringing together application, infrastructure, and user data into a unified solution for end-to-end observability and alerting. Rely on the most widely deployed observability platform available, built on the proven Elastic Stack (also known as the ELK Stack) to converge silos, delivering unified visibility and actionable insights. Dowiedz się więcej na temat produktu: Elastic Observability

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Ensure your mission-critical business applications meet end-user expectations with 360-degree monitoring from Applications Manager.
ManageEngine Applications Manager provides deep-dive performance monitoring for 130+ technologies spanning physical, virtual, and cloud environments. Additionally, it tracks the end-user experience of web applications running on Java, .NET, Ruby on Rails, .NET core, Node.js and PHP platforms. More than 5000 businesses around the world use Applications Manager to quickly detect, isolate and resolve performance issues, effectively plan capacity and ensure optimal performance of their applications. Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine Applications Manager

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Spotlight Cloud helps you maintain high-availability, high-performance databases and quickly resolve issues.
Intuitive, Customizable SQL Server Monitoring and Tuning Powered by the Cloud We use cloud compute to store data longer, analyze it faster, and resolve issues quicker. This means you get faster and more reliable databases on premise and in the cloud. Spotlight Cloud allows you to locate the pain points in your SQL Server environment and fix them. Dowiedz się więcej na temat produktu: Spotlight Cloud

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Epsagon enables teams to instantly visualize, understand and optimize their complex microservice architectures.
Epsagon enables teams to instantly visualize, understand and optimize their microservice architectures. With our unique lightweight auto-instrumentation, gaps in data and manual work associated with other APM solutions are eliminated, providing significant reductions in issue detection, root cause analysis and resolution times. Increase development velocity and reduce application downtime with Epsagon. Dowiedz się więcej na temat produktu: Epsagon

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
SQL Sentry helps data professionals find and fix database performance problems that could delay, or even halt, data delivery.
SQL Sentry helps data professionals optimize SQL Server database performance in physical, virtual, and cloud environments. SQL Sentry delivers actionable, detailed metrics to help you quickly find and fix database performance problems, gives you visibility across the data estate, and provides scalability, boasting demonstrated success monitoring 800+ SQL Server instances with one monitoring database. Dowiedz się więcej na temat produktu: SQL Sentry

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Proactively monitor your SQL Server estate - SQL Monitor helps you and your team find issues before they become problems,
SQL Monitor is a SQL Server monitoring tool that helps teams looking after SQL Server estates be more proactive. Not only does SQL Monitor alert you to current issues, it gives you the information you need to stop them happening in the future. It gives you powerful monitoring and diagnostic capabilities in an easy to use web based interface. If theres a problem, you get an instant alert with information that helps you find and fix the root cause of the issue. Dowiedz się więcej na temat produktu: SQL Monitor

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Automate your monitoring workflow and gain deep visibility into Kubernetes, hybrid cloud, and bare metal infrastructure.
Sensu is the future-proof solution for multi-cloud monitoring at scale. The Sensu monitoring event pipeline empowers businesses to automate their monitoring workflows and gain deep visibility into their multi-cloud environments. Founded in 2017, Sensu offers a comprehensive monitoring solution for enterprises, providing complete visibility across every system, every protocol, every time from Kubernetes to bare metal. Dowiedz się więcej na temat produktu: Sensu

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Couchbase combines the best of NoSQL with the power and familiarity of SQL, all in a single elegant platform from any cloud to the edge
Unlike other NoSQL databases, Couchbase provides an enterprise-class, multicloud to edge database that offers the robust capabilities required for business-critical applications on a highly scalable and available platform. Couchbase is built on open standards, combining the best of NoSQL with the power and familiarity of SQL, to simplify the transition from mainframe and relational databases. Dowiedz się więcej na temat produktu: Couchbase Server

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
One platform to create, manage and optimize full-stack environments for the entire application lifecycle.
Bunnyshell is an Environments as a Service platform that makes it incredibly easy to create and manage full-stack environments for development, staging and production, so your team can deliver software faster and focus on building great products. Environments can be used for: > Sales Demos > Performance testing > QA > Large software and data migrations > Production Dowiedz się więcej na temat produktu: Bunnyshell

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Monitor, alert, diagnose, and report on the availability and performance of databases for Microsoft SQL Server.
SQL Diagnostic Manager for SQL Server helps database administrators to find and fix performance problems for Microsoft SQL Server in physical, virtual, and cloud environments. Unlike its competition, it provides effective scalability, advanced SQL query analysis and optimization, prescriptive analysis with corrective SQL scripts, powerful automated alert responses, broad Microsoft PowerShell integration, complete customization, and extensive support for current and legacy SQL Server and Windows. Dowiedz się więcej na temat produktu: SQL Diagnostic Manager

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Find and solve performance issues in minutes for Azure SQL Database, SQL Server, Oracle, Aurora, MySQL, MariaDB, DB2 and SAP ASE.
The cross-platform solution for database performance monitoring for both cloud and on-premises databases. Anomaly detection powered by machine learning combined with forensic level wait-time analysis give you the power to diagnose performance issues in a matter of minutes, not days. Both real-time and historical data give you down-to-the-second answers to resolve critical problems, while expert advice via query and table tuning advisors allow you to proactively optimize your enterprise. Dowiedz się więcej na temat produktu: Database Performance Analyzer

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Software that provides a unified view of service delivery, availability, performance and security of IT applications.
ServicePilot monitoring software enables faster resolution of IT incidents. This intelligent observability platform collects and analyzes metrics, traces and logs to improve application performance and prevent IT failures. It also unifies monitoring and breaks down silos to ensure continuity of services and IT infrastructure. Dowiedz się więcej na temat produktu: ServicePilot

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
360° Decision Intelligence for your company. Achieve your business goals with the help of a 360° overview and AI for SMEs.
Make better business decisions, automate your data process and optimise your business with Decision Intelligence. With industrytics, you can connect, analyse and visualise all the metrics and data about your business and the feedback from your stakeholders in an intelligent 360° business dashboard and get data-driven and AI-powered improvement suggestions for your SME business. Always up to date. Find the right data in one place and unlock unrecognised potential with intelligent analysis. Dowiedz się więcej na temat produktu: Industrytics

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Instantly check your SQL server health and find root cause in a minute. Free Backup and restore automation from anywhere & any device.
SQL Planner is a Web browser based Microsoft SQL Server total monitoring, Alerting, Analytical tool which helps Organization to save millions of $ on Database administration activities, helps in understanding Server performance, health , issues , root-cause instantly with fast deep level analytical reports. SQL Planner Monitoring tool comes with following complementary features : - Database backup tool - Scripting - Index Fragment Report - Handover Notes management - Server Auditing Dowiedz się więcej na temat produktu: SQL Planner

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
SolarWinds DPM provides deep database performance monitoring for the entire engineering team at scale without overhead.
SolarWinds Database Performance Monitor (DPM) provides database performance monitoring to increase system performance, team efficiency, and infrastructure savings. The SaaS platform offers complete visibility into major open-source databases including MySQL, PostgreSQL, Amazon Aurora, MongoDB, and Redis for the entire engineering team at scale without overhead. Industry leaders like Etsy, GitHub, SendGrid, and Yelp rely on DPM for all-query monitoring and easy drill-down views across thousands Dowiedz się więcej na temat produktu: SolarWinds Database Performance Monitor

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Database monitoring tool that helps businesses monitor time-series database and receive alerts and notifications on events.
Database monitoring tool that helps businesses monitor time-series database and receive alerts and notifications on events. Dowiedz się więcej na temat produktu: Prometheus

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Network Traffic Analysis for a Secure Enterprise
ExtraHop Reveal(x), network traffic analysis for the enterprise, provides complete east-west visibility, real-time threat detections backed by machine learning, and guided investigation workflows that simplify detection and response so you can secure your enterprise with confidence and speed. Dowiedz się więcej na temat produktu: Reveal(x)

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Mozart Data provides out-of-the-box data infrastructure and data analyst support, providing the easiest way to generate insights.
Backed by award-winning data analyst support, Mozart Data is the fastest way to set up scalable, reliable data infrastructure that doesn’t need to be maintained by you. Mozart Data’s all-in-one modern data platform includes ETL, a data warehouse, and data transformation tools, empowering anyone to easily centralize, organize, and analyze their data without engineering resources. Spin up a data stack in an hour, get visibility into your data pipelines, and ensure your data is reliable. Dowiedz się więcej na temat produktu: Mozart Data

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Stackbill CMP powered by Cloudstack provides billing and extended cloud provisioning solutions for Cloud Service Providers.
StackBill facilitates Cloud providers with usage-based billing and chargeback solutions, multi-currency support, and preferred payment & gateway options. Increase corporate agility by automating and self-servicing cloud services to end-users, reducing reliance on cloud providers. StackBill provides 24/7/365 consistent support for implementation and maintenance. Our built-in AI FAQ bot educate end customers on how to utilize the portal effectively, making StackBill a user-friendly platform. Dowiedz się więcej na temat produktu: Stackbill

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Foglight consolidates database performance management across diverse environments, helping to monitor, predict, diagnose and resolve.
Foglight consolidates database performance management across diverse environments, helping to monitor, predict, diagnose and resolve performance issues quickly. With Foglight, you can monitor performance across platforms regardless of location, cloud or on-premise, including relational, non-relational, open-source and cloud databases. Deep diagnostics allow you to proactively manage and tune real-time and historical performance, while troubleshooting and enhancing the health of your environment. Dowiedz się więcej na temat produktu: Foglight

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Open-source MQTT messaging platform for IoT, massively scalable and highly reliable clustering, running anywhere from edge to cloud.
EMQX is the world's most scalable and reliable MQTT Broker designed by EMQ. It supports 100M concurrent IoT device connections per cluster while maintaining extremely high throughput and sub-milliseco nd latency. EMQX boasts more than 20,000 global users from over 50 countries, connecting more than 100M IoT devices worldwide, and is trusted by over 300 customers in mission-critical IoT scenarios, including well-known brands like HPE, VMware, Verifone, SAIC Volkswagen and Ericsson. Dowiedz się więcej na temat produktu: EMQX

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
It is a server-based software which can be accessed from anywhere via a web browser.
Navicat Monitor is a safe, simple and agentless remote server monitoring tool that is packed with powerful features to make your monitoring effective as possible. Monitored servers include MySQL and MariaDB, and compatible with cloud databases. Dowiedz się więcej na temat produktu: Navicat Monitor

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Easy, secure & smart. Real-time monitoring, change tracking and inventory reporting solution for Hyper-V, VMware, Red Hat, IIS and SQL.
VirtualMetric is a realtime monitoring, change tracking and inventory reporting software that is flexible and easy to use. You can configure and start monitoring in minutes. You don't need to install any agent on monitored hosts. VirtualMetric provides complete visibility with its pre-configured more than 800 performance counters and detailed inventory scannings. You can set alarms, analyze performance, track changes, correlate different counters, generate reports and forecast usage trends. Dowiedz się więcej na temat produktu: VirtualMetric

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Fully managed Redis or Memcached in-memory data stores that power modern real-time applications with blazing fast latency.
Amazon ElastiCache allows you to seamlessly set up, run, and scale popular open-source Redis and Memcached compatible in-memory data stores as a fully managed cloud service. Build data-intensive apps or boost the performance of your existing databases by retrieving data from high throughput and low latency in-memory data stores. Amazon ElastiCache is a popular choice for real-time, sub-millisecond use cases like Caching, Session Stores, Leaderboards, Geospatial Services, and Real-Time Analytics. Dowiedz się więcej na temat produktu: Amazon ElastiCache

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
dbTimer is the most easy way reduce AWS bills running your RDS databases only when you really need them.
Paying for RDS hours not used? dbTimer is designed to easily schedule your databases to run only when you need them. Save RDS hours scheduling timers every day for each instance. Reduce AWS bills. Restrict access and when databases are available. Add timers to your databases and ensure that all resources are utilized properly and in a manner that provides value for the organization. View your databases from all regions in a unique list and manage them. Dowiedz się więcej na temat produktu: dbTimer

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Digital companies can use HiveMQ to network their IoT devices and broker an efficient data exchange.
HiveMQ is a broker for MQTT IoT protocols, which allows data to be moved between networked devices. HiveMQ is designed for use in a Big Data environment and users should be able to integrate it into existing systems, such as databases. HiveMQ is designed to enable clustering with high availability and to build resilient systems less prone to failure. The broker can be expanded via a Java-based SDK provided by the developer. Dowiedz się więcej na temat produktu: HiveMQ

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
AWS provides purpose-built analytics and database services that enable businesses to extract data insights at any scale.
The fastest way to get answers from all your data to your users. AWS provides the broadest selection of analytics services to your data analytics needs and enables organizations of all sizes and industries to reinvent their business with data. From data movement, data storage, data lakes, big data analytics, and machine learning, AWS offers purpose-built services that provide the best price-performance and scalability. Download our free eBook to see how AWS for Data can help your customers. Dowiedz się więcej na temat produktu: AWS for Data

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
AI-powered solution that allows you to access and analyze data with the use of machine learning and indexing technology.
AI-powered solution that allows you to access and analyze data with the use of machine learning and indexing technology. Dowiedz się więcej na temat produktu: Indexima Data Hub

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Customizable tools for monitoring and managing systems, administering user accounts and auditing security in one single screen.
Holistic suite of products for remote monitoring and management of systems across Windows, UNIX/Linux, OpenVMS, IBM i (AS/400), IBM AIX, HP-UX and Sun Solaris. Bridge legacy and modern platforms with integrated user account management (IAM - identity and privileged access management) and distributed file management. Set up automated alarms, thresholds, reporting and intelligent auditing requirements. Least privilege access with integrated audit log enables sysadmins to help desk users to use SEM Dowiedz się więcej na temat produktu: Sysgem Enterprise Manager

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Monitor major databases, such as AWS, Azure and Oracle, on-premises and in the cloud.
Monitor major databases, such as AWS, Azure and Oracle, on-premises and in the cloud. Dowiedz się więcej na temat produktu: Opsview Cloud

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
An add-in for Microsoft SQL Server Management Studio that allows to track and analyse SQL server performance.
dbForge Monitor is a FREE add-in for Microsoft SQL Server Management Studio that allows to track and analyze SQL server performance. The solution includes a variety of tools for SQL Server diagnostics , including a bunch of SQL performance metrics allowing to see the comprehensive and clear picture of all processes taking place on the server, detect most expensive queries, waiting for tasks, and performance bottlenecks. Dowiedz się więcej na temat produktu: dbForge SQL Monitor

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Allows you to scale your database and deploy your applications anywhere.
Allows you to scale your database and deploy your applications anywhere. Dowiedz się więcej na temat produktu: CockroachDB

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów
Qualdo helps you to monitor Data Quality for multi-cloud database ecosystem.
Qualdo helps you to monitor Data Quality on your favorite cloud data ecosystem. We are a leader in measuring and improving data quality for enterprises adopting a multi-cloud and modern databases. Dowiedz się więcej na temat produktu: Qualdo

Funkcje

 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wykrywanie anomalii
 • Analiza trendów historycznych
 • Ustalanie priorytetów