Wyniki: 37 w
Znajdowanie słabych punktów w niestandardowym kodzie za pomocą analizy statycznej. Zapobieganie powstawaniu nowych słabych punktów poprzez skanowanie każdego programu PR. Dowiedz się więcej na temat produktu: GitHub
Znajdowanie słabych punktów w niestandardowym kodzie za pomocą analizy statycznej. Zapobieganie powstawaniu nowych słabych punktów poprzez skanowanie każdego żądania aktualizacji. W ofercie znajdują się narzędzia bezpieczeństwa dla każdego poziomu użytkownika – Dependency Graph to mapa bibliotek kodu i repozytoriów, na których opiera się projekt. Dependabot powiadamia Cię, gdy te biblioteki zostały zaktualizowane. Są one dostępne dla każdego użytkownika. Jeśli korzystasz z GitHub Enterprise, możesz dodać skanowanie tokenów, sekretów i kodów do swoich repozytoriów w celu automatycznego aktualizowania zabezpieczeń. Dowiedz się więcej na temat produktu: GitHub

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
Cloud-based DevOps solution that enables businesses to improve workflow processes using time tracking, regulatory compliance, and more.
GitLab is a complete DevOps platform, delivered as a single application, fundamentally changing the way Development, Security, and Ops teams collaborate. GitLab helps teams accelerate software delivery from weeks to minutes, reduce development costs, and reduce the risk of application vulnerabilities while increasing developer productivity. Dowiedz się więcej na temat produktu: GitLab

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
Dynatrace provides software intelligence to simplify cloud complexity and accelerate digital transformation.
Dynatrace is an application performance and lifecycle management solution designed to help retail businesses, financial markets, transportation companies, emergency services, and government bodies monitor and analyze the performance of applications on a unified dashboard. Key features of the platform include anomaly detection, root cause determination, network process monitoring, log entry analysis, cross-team collaboration, AI-assistance, and more among others. Dowiedz się więcej na temat produktu: Dynatrace

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
Platforma DevSecOps z systemami SAST i SCA, integracją IDE i rozproszoną analizą w celu ochrony aplikacji przed zagrożeniami zewnętrznymi
Zarządzaj podatnością aplikacji na słabe punkty dzięki SAST i SCA firmy Kiuwan. Łatwa konfiguracja i obsługa. Zeskanuj kod lokalnie, a następnie udostępnij wyniki w chmurze. Dostosowane do potrzeb raporty ze standardowymi w branży ocenami bezpieczeństwa pomagają w podejmowaniu świadomych decyzji, zmniejszaniu zadłużenia technicznego i ograniczaniu ryzyka. Kiuwan zapewnia pełne pokrycie językowe, integrację z cenionymi IDE (zintegrowane środowisko programistyczne) i bezproblemowe dopasowanie do procesów CI (ciągła integracja) / CD (ciągłe dostarczanie) / DevSecOps (rozwój, bezpieczeństwo i eksploatacja). Dowiedz się więcej na temat produktu: Kiuwan

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
SonarQube helps developers control code security by detecting Vulnerabilities and Security Hotspots early in the workflow.
SonarQube is the leading tool for continuously inspecting the Code Quality and Security of your codebases, and guiding development teams during Code Reviews. Covering 29 programming languages, while pairing up with your existing software pipeline, SonarQube provides clear remediation guidance for developers to understand and fix issues, and for teams overall to deliver better and safer software. Dowiedz się więcej na temat produktu: SonarQube

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
Cloud-based solution that enables businesses to detect & prevent cyber threats with website scanning, malware removal and more.
SiteLock, the global leader in website security solutions, is the only provider to offer complete, cloud-based website protection. Its 360-degree monitoring detects and fixes threats, prevents future attacks, accelerates website performance, and meets PCI compliance standards for businesses of all sizes. Founded in 2008, the company protects over 12 million websites worldwide. Dowiedz się więcej na temat produktu: SiteLock

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
Artifactory- the world's only universal artifact repository manager supporting all major packaging formats, CI servers and build tools.
The core of the JFrog DevOps Platform, Artifactory provides a single source of truth for binaries, dependencies and build artifacts for release management. It’s a universal binary repository manager, supporting 30+ build packages, artifacts, and their corresponding metadata. DevOps teams can standardize on build bill-of-materials across the Dev, Test, Stage, and Prod steps for both continuous integration (CI) and continuous delivery (CD). Artifactory integrates with your preferred DevOps tools. Dowiedz się więcej na temat produktu: Artifactory

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
Snyk's Developer Security Platform puts security expertise in the toolbox of every developer.
Snyk is the leader in developer security. Snyk is used by 1,200 customers worldwide today, including industry leaders such as Asurion, Google, Intuit, MongoDB, New Relic, Revolut and Salesforce. Snyk is recognized on the Forbes Cloud 100 2021, the 2021 CNBC Disruptor 50 and was named a Visionary in the 2021 Gartner Magic Quadrant for AST. Dowiedz się więcej na temat produktu: Snyk

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
CodeScan jest doskonałym rozwiązaniem do statycznej analizy kodu dla zespołów programistów Salesforce, zapewniającym jakość i bezpieczeństwo organizacji Salesforce.
CodeScan jest cenionym rozwiązaniem do statycznej analizy kodu, stworzonym wyłącznie dla zespołów programistów Salesforce. Ponad 600 wbudowanych reguł jest kompatybilnych ze wszystkimi językami programowania Salesforce i umożliwia analizowanie danych i metadanych systemu. Zmniejszenie długu technicznego, zwiększenie szybkości wydania, śledzenie błędów i wspieranie bezpieczeństwa danych poprzez zapewnienie pełnej widoczności kodu od momentu jego napisania aż do produkcji. Zapewnij swoim zespołom DevOps narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu, eliminując ryzyko wadliwego kodu. Dowiedz się więcej na temat produktu: CodeScan

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
CodeScene empowers and guides software development teams to build better quality code more sustainably.
CodeScene is the leading tool that maps hotspots in your codebase and pinpoints the exact lines of unhealthy code impeding software delivery flow. With this knowledge, you can better prioritize new features, bug fixes or improvements. CodeScene also reviews the code health in pull requests and offers refactoring recommendations. CodeScene is the invisible developer on your team that constantly watches out for changes in technical debt, giving you instant feedback on how to improve code health. Dowiedz się więcej na temat produktu: CodeScene

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
Static code analyzer that helps optimize code quality and production time using continuous integration, reports, and more.
Static code analyzer that helps optimize code quality and production time using continuous integration, reports, etc. Dowiedz się więcej na temat produktu: Klocwork

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
Help software developers write better code faster using the Codiga Coding Assistant and Automated Code Reviews.
Codiga is a Coding Assistant and an Automated Code Review platform. With the Coding Assistant, you can create, find and import safe and secure reusable code blocks in seconds, saving hours of software development. With the Code Analysis and Code Review platform, you get insights on your code review immediately, ensuring new code is merged with confidence. Dowiedz się więcej na temat produktu: Codiga

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
Checkmarx is a provider of state-of-the-art web application security solution: static code analysis software.
Checkmarx is a provider of state-of-the-art web application security solution: static code analysis software, seamlessly integrated into development process. Checkmarx can be integrated at every step of the SDLC, which leads to less vulnerabilities, reduced fixes to older code, lower costs and, most importantly, far more secure applications. Allows to achieve PCI DSS Compliance. Free Demo available on web site. Dowiedz się więcej na temat produktu: CxSAST

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
A SAST solution designed to help businesses manage risks across the application portfolio and address quality defects in the SDLC.
Coverity is an intelligent, highly scalable static analysis (SAST) solution that helps developers find and fix critical security and quality issues as they code with help from the CodeSight IDE plug-in. Coverity works with 22 different languages and integrates into your CI/CD pipeline, allowing teams to address security and quality defects early in the SDLC. Coverity provides detailed reporting and issue management dashboards, which helps ensure compliance with security and coding standards. Dowiedz się więcej na temat produktu: Coverity

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
The all-in-one code health platform that equips organizations with everything they need to build maintainable and secure software.
DeepSource is an all-in-one code health platform that equips organizations with everything they need to build maintainable and secure software while elevating the velocity of their software developmen t cycle. Developers and security engineers are empowered to discover and fix maintainability and security issues in the codebase during the earliest stages of software development. Organizations enable velocity without risking technical debt. Dowiedz się więcej na temat produktu: DeepSource

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
Static Application Security Testing platform that empowers developers to create secure applications by providing continuous security.
GuardRails provides the perfect customizable SAST security solution for organizations that need a flexible approach to their internal process. With thousands of possible coding vulnerabilities, you can stay ahead of threats and weaknesses in your organizations software by tracking which ones matter the most and need the most prior attention! Dowiedz się więcej na temat produktu: GuardRails

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
Pair Sonatype Lift with your favorite SAST tool to find and fix performance, reliability, and style issues deep in your code.
Sonatype's Nexus Platform scales open source security monitoring across the software supply chain and reclaims time spent fighting risks in the software development life cycle. Software developers, application security professionals, and DevSecOps experts are empowered with the highest quality Nexus vulnerability intelligence to drive faster releases, decrease false positives, and deliver in-depth, developer remediation guidance. Dowiedz się więcej na temat produktu: Nexus Lifecycle

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
SonarCloud is an online service to catch Bugs and Security Vulnerabilities in your Pull Requests and throughout your code repositories.
SonarCloud is the leading online service to catch Bugs and Security Vulnerabilities in your Pull Requests and throughout your code repositories. Totally free for open-source projects (paid plan for private projects), SonarCloud pairs with existing cloud-based CI/CD workflows, and provides clear resolution guidance for any Code Quality or Code Security issue it detects. With more than 1 billion lines of code analyzed every week, SonarCloud empowers development teams of all sizes to write cleaner Dowiedz się więcej na temat produktu: SonarCloud

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
BuildPiper: The Most Powerful Microservice Delivery Platform
BuildPiper is an end-to-end Kubernetes & Microservices Application Delivery Platform that enables dockerized code to be deployed across environments and enables seamless management of Production operations with all the required observability, security, and compliance baked in. The goal is to simplify and accelerate the 'microservices’ application journey for any organization & make it hugely rewarding. Dowiedz się więcej na temat produktu: BuildPiper

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
Apiiro helps organizations secure their Software Development Lifecycle (SDLC).
Apiiro performs deep code risk assessment across all source control systems and CI/CD pipelines and uses context across multiple data sources to remediate critical risks such as design flaws, misconfigurations, vulnerabilities, drifts & supply chain attacks before production. Dowiedz się więcej na temat produktu: Apiiro

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
Holistic Security For Your CI/CD Pipeline. Prevent software supply chain attacks and vulnerabilities, from commit to release.
Argon provides security for software development environments' CI/CD pipelines, eliminating the risk from misconfigurations, vulnerabilities and preventing supply chain attacks. This new bread of attacks is an issue all enterprises are dealing with and Argon's solution materially solves the problem in a meaningful way. Argon provides end-to-end AppSec visibility and security platform for the development process and boost your overall security posture. Dowiedz się więcej na temat produktu: Argon

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
IDA Pro is a powerful disassembler and a versatile debugger.
The source code of the software we use on a daily basis isn’t always available. A disassembler like IDA Pro is capable of creating maps of their execution to show the binary instructions that are actually executed by the processor in a symbolic representation called assembly language. This disassembly process allows software specialists to analyze programs that are suspected to be nefarious in nature, such as spyware or malware. Dowiedz się więcej na temat produktu: IDA Pro

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
SaaS-based tool that helps businesses secure application development pipelines via vulnerability scanning, automated testing, and more.
Conviso Platform has got the whole security pipeline covered to empower developers to build secure applications. Because Security shouldn't be an isolated part of your development pipeline — it should be an ongoing, collaborative activity between all teams. Conviso now presents five products within its platform to help you in this mission. Dowiedz się więcej na temat produktu: Conviso

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
Bearer enables security and engineering teams to implement data security policies and mitigate risks throughout the DevOps lifecycle.
Bearer is a Static Application Security Testing (SAST) tool that brings the principles and the benefits of the DevSecOps model to the data security practice. Bearer enables security and engineering teams to implement data security policies and mitigate risks of data leaks, data breaches, regulatory fines, and revenue loss throughout the development lifecycle. Dowiedz się więcej na temat produktu: Bearer

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
Static Application Security Testing, WhiteBox Testing solution.
DefenseCode ThunderScan® is a SAST (Static Application Security Testing, WhiteBox Testing) solution for performing deep and extensive security analysis of application source code. ThunderScan® is easy to use, requires almost no user input and can be deployed during or after development with easy integration into your DevOps environment and CI/CD pipeline. Dowiedz się więcej na temat produktu: ThunderScan

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
All in one security risk management platform.
All in one security risk management platform. Dowiedz się więcej na temat produktu: Veracode

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
Tanzu Observability enables DevOps teams to troubleshoot and resolve application production issues quickly and cost-effectively.
Tanzu Observability is an enterprise observability platform that provides full-stack visibility for modern applications running on any cloud. It enables development, SRE and DevOps teams to quickly identify and troubleshoot performance issues by securely and reliably providing granular visibility into containerized applications and cloud infrastructure. Dowiedz się więcej na temat produktu: VMware Tanzu Observability

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
SonarLint is a free and open source IDE extension that allows developers to detect and fix code quality & security issues as they code.
SonarLint is a free and open source IDE extension that allows developers to instantly detect and fix code quality and security issues as they write code. Like a spell checker, SonarLint highlights coding flaws so issues can be addressed right in the IDE, before code is committed. Backed by hundreds of language specific Static Code Analysis rules, the tool provides immediate in-context help and examples to guide users to understand and fix issues. Dowiedz się więcej na temat produktu: SonarLint

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
ShiftLeft CORE is a suite of modern AST tools that simplify work between Dev and AppSec teams and provide early scans of code at scale.
ShiftLeft CORE is a suite of modern AST tools that simplify work between Dev and AppSec teams and provide early scans of code at scale. Dowiedz się więcej na temat produktu: ShiftLeft CORE

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
esChecker verifies runtime defenses and protections against reverse engineering.
esChecker, your MAST automation companion Reduce the time wasted to qualify your Mobile Application Protections thanks to MAST automation (SAST static tests and DAST dynamic tests). The slow, manual days of pentesting mobile applications are over. esChecker is an online tool, combined with a set of APIs and plugins to facilitate your recurring security testing, designed by world-class pentesters. The tool follows OWASP standards. Dowiedz się więcej na temat produktu: esChecker

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
It is a SAST application that helps businesses to identify common defects, violation of policies, and other vulnerabilities.
It is a SAST application that helps businesses to identify common defects, violation of policies, and other vulnerabilities. Dowiedz się więcej na temat produktu: CodeSonar

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
Static code analysis software to find security and quality bugs faster. Trusted by many organizations worldwide.
AppSonar Static Code Analyzer Helps Improve the Security and Quality of Your Application Code. Automate static application security testing to find hidden security and quality bugs faster. Over thousands of rules and over 15 programming language support. Based on industry standards. Dowiedz się więcej na temat produktu: AppSonar

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
CalypsoAI Toolkit is a development environment with end-to-end secure model building with AI capabilities.
CalypsoAI Toolkit is a development environment with end-to-end secure model building with AI capabilities. CalpysoAI Toolkit has a streamlined workflow, verified ML algorithms, testing, evaluation, verification and validation beginning from research and development through model deployment with monitoring and reporting on a model's performance strengths and weaknesses. Dowiedz się więcej na temat produktu: CalypsoAI Toolkit

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
Security scanning and penetration testing platform that helps DevOps teams automatically assess Salesforce security postures.
Security scanning and penetration testing platform that helps DevOps teams automatically assess Salesforce security postures. Dowiedz się więcej na temat produktu: S4 for Salesforce

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
A web security software application that provides English-language vulnerability assessments and other online safeguarding measures.
OWASP ZAP is an open-source web content scanning program that helps businesses with online materials perform security assessments. Along with code reviews that specifically look for security vulnerabilities, the English-language utility features penetration testing tools that simulate hacker attacks. Designed for businesses of all kinds that want to provide online materials for employees and clients, it undertakes security testing and assessments from an end-user perspective n real-time. The system is designed to embed itself between the user's browser interface and the web applications offered by companies. However, it can also work in setups that utilize a network proxy. The system can perform security assessments with all major operating systems. The program aims to exploit known cyber threats and identify vulnerabilities that are already known, then reports those with any potential use to malicious users. Dowiedz się więcej na temat produktu: OWASP ZAP

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
SaaS mobile application testing platform that reduces application analysis costs and time.
Mobix is a SaaS mobile application testing platform that reduces application analysis costs and time, making tests creation and finding vulnerabilities effortless. Mobix's unique features include: -Non-invasive tool, which augments existing SDLC -Automates 90% of entire test coverage for dynamic and static analysis -No code, plug and play analysis -Automated recording of tests -Machine Learning to automatically adapt auto-tests Dowiedz się więcej na temat produktu: Mobix

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API
Cloud-based vulnerability management platform to detect, monitor, and remediate risks across enterprises' external attack surfaces.
Cloud-based vulnerability management platform to detect, monitor, and remediate risks across enterprises' external attack surfaces. Dowiedz się więcej na temat produktu: Ostorlab

Funkcje

 • Skanowanie słabych punktów
 • Analityka w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane środowisko programistyczne
 • API