Od 15 lat pomagamy firmom
w wyborze lepszego oprogramowania

Oprogramowanie do monitorowania logów

Oprogramowanie do monitorowania logów pomaga w przeglądzie i odczytywaniu zapisów wygenerowanych przez komputer, nazywanych dziennikami. Oprogramowanie do analizy dziennika pomaga w śledzeniu błędów w różnych aplikacjach, serwerach lub sieciach, rozwiązaniu problemów i uzyskaniu cennych informacji niezbędnych do ulepszenia procesów.

Wyniki: 5 w

Wyszukuj i analizuj swoje logi w dowolnej skali, przy dowolnym budżecie, dzięki nowoczesnemu narzędziu Datadog do zarządzania i analityki logów. Dowiedz się więcej na temat produktu: Datadog
Funkcja zarządzania logami Datadog ujednolica logi, wskaźniki i ślady w jednym widoku, dając bogaty kontekst do analizy danych z logów. Niezależnie od tego, czy chodzi o diagnostykę, optymalizację wydajności, czy badanie zagrożeń bezpieczeństwa, rozwiązanie Logging without Limits™ stanowi ekonomiczne i skalowalne podejście do scentralizowanego zarządzania logami, dzięki któremu można uzyskać pełną widoczność całego stosu. Łatwe wyszukiwanie, filtrowanie i analizowanie logów – bez konieczności stosowania skomplikowanego języka zapytań. Dowiedz się więcej na temat produktu: Datadog

Funkcje

 • Wizualizacja danych
 • Pulpit działań
 • Analiza logów
 • Raportowanie/analityka
 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wyszukiwanie/filtrowanie
 • Zbiór logów
 • Wykrywanie i rozpoznawanie wzorców
 • Narzędzia analizy danych
 • Analiza korelacyjna
 • Wykrywanie anomalii
 • Zarządzanie audytem
 • Analityka wizualna
Analizator zapór sieciowych, oprogramowanie do analityki logów i zarządzania konfiguracją, zapewniające pełny wgląd w bezpieczeństwo całej sieci.
Analizator zapór sieciowych to oprogramowanie do analityki logów i zarządzania konfiguracją, które pozwala analizować dzienniki z zapór sieciowych i generować w czasie rzeczywistym powiadomienia o ostrzeżeniach, raporty dotyczące bezpieczeństwa i przepustowości. Rozwiązaniem jest oprogramowanie niezależne od producentów i obsługuje ponad 50 dostawców zapór sieciowych. Umożliwia również administratorom dostarczanie kompleksowych raportów na temat zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, co z kolei pozwala im na podejmowanie działań w celu ograniczenia bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine Firewall Analyzer

Funkcje

 • Wizualizacja danych
 • Pulpit działań
 • Analiza logów
 • Raportowanie/analityka
 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wyszukiwanie/filtrowanie
 • Zbiór logów
 • Wykrywanie i rozpoznawanie wzorców
 • Narzędzia analizy danych
 • Analiza korelacyjna
 • Wykrywanie anomalii
 • Zarządzanie audytem
 • Analityka wizualna
Wszechstronne rozwiązanie hybrydowe SIEM Log i Event Log z monitorowaniem Active Directory, Health i Inventory – wspiera zgodność z NIST (Narodowy Instytut Standardów i Technologii) i CMMC (Certyfikacja modelu dojrzałości cyberbezpieczeństwa).
Hybrydowe rozwiązanie SIEM łączące monitorowanie logów w czasie rzeczywistym (zdarzeń) z kompleksowym monitorowaniem stanu systemu i sieci zapewnia swoim użytkownikom pełny obraz ich serwerów i punktów końcowych. Dołączony mechanizm normalizacji i korelacji logów zdarzeń bezpieczeństwa z opisowymi ostrzeżeniami e-mailowymi zapewnia dodatkowy kontekst i przedstawia krytyczne zdarzenia bezpieczeństwa systemu Windows w łatwych do zrozumienia raportach, które oferują wgląd w sytuację wykraczający poza to, co jest dostępne w nieprzetworzonych zdarzeniach. Dostępne są różne integracje i multi-tenancy Dowiedz się więcej na temat produktu: EventSentry

Funkcje

 • Wizualizacja danych
 • Pulpit działań
 • Analiza logów
 • Raportowanie/analityka
 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wyszukiwanie/filtrowanie
 • Zbiór logów
 • Wykrywanie i rozpoznawanie wzorców
 • Narzędzia analizy danych
 • Analiza korelacyjna
 • Wykrywanie anomalii
 • Zarządzanie audytem
 • Analityka wizualna
Log360, kompleksowe rozwiązanie SIEM, które pomaga chronić wewnętrzne i zewnętrzne ataki bezpieczeństwa dzięki możliwości zarządzania logami.
Log360, zintegrowane rozwiązanie łączące ADAudit Plus i EventLog Analyzer w jedną konsolę, to kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich wyzwań związanych z bezpieczeństwem sieci i zarządzaniem logami. Oferuje gromadzenie logów w czasie rzeczywistym, analizę, korelację, możliwości archiwizacji, które pomagają chronić poufne dane, zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego i walkę z atakami zewnętrznymi. Aby pomóc w spełnieniu najważniejszych wymogów bezpieczeństwa, audytu i zgodności, dostarczanych jest w pakiecie ponad 1200 predefiniowanych raportów kryteriów i ostrzeżeń. Dowiedz się więcej na temat produktu: ManageEngine Log360

Funkcje

 • Wizualizacja danych
 • Pulpit działań
 • Analiza logów
 • Raportowanie/analityka
 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wyszukiwanie/filtrowanie
 • Zbiór logów
 • Wykrywanie i rozpoznawanie wzorców
 • Narzędzia analizy danych
 • Analiza korelacyjna
 • Wykrywanie anomalii
 • Zarządzanie audytem
 • Analityka wizualna
Oprogramowanie do zarządzania dziennikami dla firm, zawierające alerty, raporty i wyszukiwanie.
Business LOG to internetowe oprogramowanie do zarządzania dziennikami, które zapewnia elastyczne przechowywanie, wyszukiwanie/filtrowanie, analizę i raportowanie dzienników dla firm. Rozwiązanie obsługuje wdrożenia w chmurze, na serwerze i hybrydowe oraz umożliwia akwizycję na poziomie serwera bez konieczności instalowania zewnętrznych agentów na monitorowanych maszynach. Business LOG centralizuje zbieranie syslogów i logów sieciowych oraz oferuje automatyczne wykrywanie serwerów i komputerów. Dowiedz się więcej na temat produktu: BusinessLOG

Funkcje

 • Wizualizacja danych
 • Pulpit działań
 • Analiza logów
 • Raportowanie/analityka
 • Ostrzeżenia/powiadomienia
 • Wyszukiwanie/filtrowanie
 • Zbiór logów
 • Wykrywanie i rozpoznawanie wzorców
 • Narzędzia analizy danych
 • Analiza korelacyjna
 • Wykrywanie anomalii
 • Zarządzanie audytem
 • Analityka wizualna