Filtruj wyniki (1)
Dostępne kraje
Kraje, w których produkt jest dostępny. Uwaga! Wsparcie klienta może nie być dostępne w tym kraju.
Polska: brak dostępnych produków
Wdrożenie
Wyniki: 1 w
Badanie sieci i analiza po naruszeniu
Enterprise zapewnia, po naruszeniu bezpieczeństwa, szczegółowy wgląd w bieżące dane bezpośrednio w end-pointach, pomagając w szybszym, bardziej ukierunkowanym śledztwie w zakresie kontroli kadr i zgodności w całym przedsiębiorstwie w ramach jednego, solidnego rozwiązania. Dzięki Enterprise możesz szybko, zdalnie i dyskretnie reagować, bez przerywania działalności biznesowej, zachowując jednocześnie łańcuch dostaw, a także ułatwiać ukierunkowane dochodzenia i analizę po naruszeniu. Dowiedz się więcej na temat produktu: Forensic Toolkit (FTK)

Funkcje

  • Zarządzanie dochodzeniami
  • Zarządzanie incydentami
  • Ochrona punktów końcowych
  • Raportowanie/analityka
  • Wyszukiwanie/filtrowanie
  • Ustalanie priorytetów
  • Informacje poufne o zagrożeniach
  • Wykrywanie anomalii/złośliwego oprogramowania
  • Ostrzeżenia/powiadomienia