Czym jest Trello?

Od sprzedaży i marketingu po HR i operacje, zespoły mogą projektować i dostosowywać Trello do swoich unikalnych potrzeb i stylów pracy. Dzięki ponad 100 integracjom z innymi kluczowymi narzędziami, takimi jak Google Drive, Slack, Jira i innymi, Trello jest żywym, aktywnym centrum współpracy między zespołami, bez względu na to, gdzie odbywa się współpraca. Trello wnosi radość do pracy zespołowej, sprawiając, że jest ona przejrzysta i łatwo udostępniana między zarządami i zespołami.

Kto korzysta z produktu: Trello?

Trello jest przeznaczony dla zespołów różnej wielkości, twórców i wykonawców oraz dla tych, którzy spełniają marzenia. Trello, któremu zaufały miliony ludzi, wspiera zespoły na całym świecie.

Oprogramowanie: Trello - 1
Oprogramowanie: Trello - 2
Oprogramowanie: Trello - 3
Oprogramowanie: Trello - 4
Oprogramowanie: Trello - 5

Nie jesteś pewien, czy Trello to dobre rozwiązanie? Porównaj z popularnymi rozwiązaniami alternatywnymi

Trello

Trello

4,5 (22 580)
Niedostępny w Twoim kraju
6,00 USD
miesiąc
Wersja bezpłatna
Bezpłatna wersja próbna
157
124
4,5 (22 580)
4,5 (22 580)
4,3 (22 580)
czy
Cena początkowa
Opcje cenowe
Funkcje
Integracje
Łatwość użytkowania
Warte swojej ceny
Obsługa klienta
61,00 USD
miesiąc
Wersja bezpłatna
Bezpłatna wersja próbna
413
43
3,9 (738)
4,2 (738)
3,9 (738)

Inne najlepsze rozwiązania alternatywne dla produktu Trello

Bitrix24
Najlepiej oceniane funkcje
Baza danych klientów
Potwierdzenie/przypomnienia
Zarządzanie arkuszami czasu
Paymo
Najlepiej oceniane funkcje
Tworzenie faktur
Zarządzanie zadaniami
Śledzenie czasu pracy online
GitHub
Najlepiej oceniane funkcje
Kontrola dostępu/zezwolenia
Kontrola źródeł
Narzędzia do pracy zespołowej
monday.com
Najlepiej oceniane funkcje
Multi-kampanie
Pulpit
Zarządzanie linią sprzedaży
Wrike
Najlepiej oceniane funkcje
Dane w czasie rzeczywistym
Modelowanie i projektowanie procesów
Zarządzanie formularzami
Basecamp
Najlepiej oceniane funkcje
Narzędzia do pracy zespołowej
Udostępnianie plików
Zarządzanie zadaniami
MeisterTask
Najlepiej oceniane funkcje
Edycja/aktualizacja zadania
Planowanie projektu/ustalanie harmonogramów
Zarządzanie zadaniami
Asana
Najlepiej oceniane funkcje
Planowanie projektu/ustalanie harmonogramów
Zarządzanie terminami
Zarządzanie zadaniami
ClickUp
Najlepiej oceniane funkcje
Planowanie projektu/ustalanie harmonogramów
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zadaniami

Trello – Recenzje od zweryfikowanych użytkowników

Średni wynik

Informacje ogólne
4,5
Łatwość użytkowania
4,5
Obsługa klienta
4,3
Funkcje
4,3
Warte swojej ceny
4,5

Recenzje według wielkości firmy (pracownicy)

  • <50
  • 51-200
  • 201-1 000
  • >1 001

Filtruj recenzje według punktacji

5
62%
4
30%
3
7%
2
1%
1
0%
Aviral
Aviral
Software Developer w kraju: Indie
Zweryfikowany użytkownik LinkedIn
Technologia i usługi informacyjne, Pracownicy: 5 001–10 000
Wykorzystano oprogramowanie w następującym celu: 6–12 miesięcy
Źródło recenzenta

Rozważane rozwiązania alternatywne:

Trello Review

5,0 4 tygodnie temu Nowy

Komentarze: Overall experience is good so far. Trello's collaboration features have enabled you to work effectively with your team members, providing a central location for communication, file sharing, and progress updates.

Zalety:

Trello's greatest strength is its flexibility and user-friendly nature. With Trello, users have the ability to tailor their boards, lists, and cards to suit their unique requirements, making it an incredibly versatile tool that can be used in various situations. This adaptability makes Trello an ideal choice for a wide range of applications.

Wady:

Trello's simplicity and flexibility may not be sufficient for managing complex projects with intricate workflows. Although it is an intuitive and versatile tool, some users may find it lacking in advanced features and capabilities that are essential for handling larger-scale projects with complex requirements.

Simeon
Data Governance consultant w kraju: Wlk. Bryt.
Projektowanie, Samozatrudnienie
Wykorzystano oprogramowanie w następującym celu: ponad 2 lata
Źródło recenzenta

trello project management tool

5,0 4 tygodnie temu Nowy

Komentarze: as a user, I appreciate Trello's customization options, which enable them to tailor the tool to their specific workflows. By creating custom labels, due dates, and checklists, users can adapt Trello to suit their project management needs. This flexibility allows individuals and teams to work in a way that aligns with their unique processes, resulting in more streamlined and efficient workflows.

Zalety:

Trello's user interface is clean, visually appealing, and easy to navigate. The board and card system, with its drag-and-drop functionality, allows users to organize and prioritize tasks effortlessly. The simplicity of the interface makes it accessible to users of all levels of technical expertise. Trello provides users with the flexibility to adapt the tool to their specific workflows and needs. Users can create customized boards, lists, and cards, and define their own labels, due dates, and checklists. This flexibility makes Trello suitable for various project types and teams, whether it's for personal task management or collaborative team projects. Power-Ups feature provides additional functionality and automation options. Users can integrate third-party services and add-ons to automate repetitive tasks, track time, generate reports, and enhance productivity. Power-Ups enable users to customize Trello to suit their specific project management needs.

Wady:

I Cant say that there is anything I dislike about Trello.

Zoel
Project Manager w kraju: Meksyk
Marketing i reklama, Pracownicy: 2–10
Wykorzystano oprogramowanie w następującym celu: ponad 2 lata
Źródło recenzenta

Rozważane rozwiązania alternatywne:

Trello, a cheap project mangaer.

2,0 2 miesiące temu Nowy

Komentarze: The only reason why we still use Trello is that it is one of the cheapest options out there.

Zalety:

Trello's best features are the creation of tasks. Trello excels at making it easy to create and modify a task and assign it to a specific member. This allows someone like the project manager to be able to better manage the team and visualize the progress accomplished on a specific task/project.

Wady:

Even though Trello can be really useful for creating tasks and notes for team members, managing more than one project at the same time is not intuitive. It because a task just to create, manager, and navigate multiple projects. At least in my field of business, having multiple clients means having at least one project per client. And sometimes, clients can have more than one project.

Zweryfikowany recenzent
Zweryfikowany użytkownik LinkedIn
Technologia i usługi informacyjne, Pracownicy: 11–50
Wykorzystano oprogramowanie w następującym celu: ponad 2 lata
Źródło recenzenta

Efficient Project Management Made Easy with Trello

5,0 2 miesiące temu

Komentarze: I tried out Trello as a project management tool, and I must say that it's an excellent platform that I would highly recommend. Trello's highly visual nature, user-friendly interface, and flexibility make it an ideal solution for managing projects of any size.With Trello's board and card system, I found it easy to organize my projects, tasks, and ideas into easy-to-understand visual representations. The platform allowed me to track progress, assign tasks, and collaborate with team members in real-time.Trello's flexibility was impressive, as I was able to customize my boards to suit my specific needs. I could use it to manage a complex project with multiple team members or organize my personal to-do list. As my team grew, I could easily add new members and projects without any hassle.Navigating Trello was a breeze, thanks to its sleek user interface and drag-and-drop functionality. I could easily move cards between lists and boards without any trouble. Additionally, Trello integrates seamlessly with other third-party apps, such as Google Drive, Dropbox, and Slack, making it easy to manage all aspects of a project from one central location.Overall, I found Trello to be a highly effective project management tool that anyone can use to stay organized and on top of their workload. Its visual nature, ease of use, and integration with other apps make it a must-have for teams and individuals looking to boost productivity and collaboration.

Zalety:

- The ability to organize projects and tasks into easy-to-understand visual representations using the board and card system is a significant advantage for Trello. - Additionally, its flexibility makes it possible to customize boards to fit specific needs, while its user interface and drag-and-drop functionality make it easy to navigate. - Trello's integration with other third-party apps is also a major plus, as it allows users to manage all aspects of a project from a central location.

Wady:

- Trello is too flexible and the number of customising options is overwhelming and confusing.

John
University Intern w kraju: Ekwador
Zweryfikowany użytkownik LinkedIn
Farmaceutyka, Pracownicy: 1 001–5 000
Wykorzystano oprogramowanie w następującym celu: 6–12 miesięcy
Źródło recenzenta

Trello: the ultimate tool for project management.

4,0 3 tygodnie temu Nowy

Komentarze: As an intern in the research and development department of pharmaceutical products at the university, I have used Trello to manage our team's tasks and projects. Trello's intuitive interface made it easy to create boards, add cards, and assign tasks to team members. Its collaboration features, such as the ability to comment and attach files, allowed us to effectively communicate and work together to complete our projects on time.

Zalety:

Trello is an excellent project management tool that allows users to easily organize and manage tasks, projects, and workflows. Its user-friendly interface makes it simple to create boards, lists, and cards to track progress and assign tasks to team members. Additionally, Trello offers a variety of useful features such as the ability to attach files, add comments, and set due dates. Trello's integration with other apps and services like Google Drive, Slack, and Zapier also makes it a great tool for collaborating with others.

Wady:

Trello's free version has some limitations, such as the inability to use custom backgrounds or attach files larger than 10 MB. Additionally, while Trello is great for smaller teams and projects, it may not be the best fit for larger and more complex projects that require more advanced project management features.