monday.com

monday.com

Czym jest monday.com?

monday.com to oparty na chmurze system operacyjny, w którym zespoły tworzą aplikacje do przepływu pracy w ciągu kilku minut, aby uruchamiać swoje procesy, projekty i codzienną pracę.
Zespoły kształtują przepływy pracy i projekty, bez kodu, dzięki adaptacyjnej platformie, która automatyzuje pracę ręczną i łączy zespoły w cyfrowej przestrzeni roboczej.
Funkcje platform obejmują: konfigurowalne szablony przepływu pracy, śledzenie czasu, automatyzacje, pulpity danych i integracje z popularnymi narzędziami.
Ponad 100 000 firm na całym świecie polega na monday.com.

Kto korzysta z produktu: monday.com?

Wiele zespołów, dużych, małych i wielofunkcyjnych, w różnych branżach na całym świecie. Intuicyjny interfejs i możliwości dostosowania sprawiają, że jest on odpowiedni dla każdego projektu i firmy.

Oprogramowanie: monday.com - 1
Oprogramowanie: monday.com - 2
Oprogramowanie: monday.com - 3
Oprogramowanie: monday.com - 4
Oprogramowanie: monday.com - 5

Nie jesteś pewien, czy monday.com to dobre rozwiązanie? Porównaj z popularnymi rozwiązaniami alternatywnymi

monday.com

monday.com

4,6 (3 957)
Niedostępny w Twoim kraju
8,00 USD
miesiąc
Wersja bezpłatna
Bezpłatna wersja próbna
481
34
4,5 (3 957)
4,3 (3 957)
4,5 (3 957)
czy
Cena początkowa
Opcje cenowe
Funkcje
Integracje
Łatwość użytkowania
Warte swojej ceny
Obsługa klienta
61,00 USD
miesiąc
Wersja bezpłatna
Bezpłatna wersja próbna
413
43
3,9 (735)
4,2 (735)
3,9 (735)

Inne najlepsze rozwiązania alternatywne dla produktu monday.com

Bitrix24
Najlepiej oceniane funkcje
Baza danych klientów
Potwierdzenie/przypomnienia
Zarządzanie arkuszami czasu
LiquidPlanner
Najlepiej oceniane funkcje
Ustalanie harmonogramu wykorzystania zasobów
Ustalanie priorytetów
Śledzenie czasu pracy i wydatków
Asana
Najlepiej oceniane funkcje
Planowanie projektu/ustalanie harmonogramów
Zarządzanie terminami
Zarządzanie zadaniami
Pipedrive
Najlepiej oceniane funkcje
Zarządzanie kontaktami
Zarządzanie leadami
Zarządzanie linią sprzedaży
ClickUp
Najlepiej oceniane funkcje
Planowanie projektu/ustalanie harmonogramów
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zadaniami
Trello
Najlepiej oceniane funkcje
Narzędzia do pracy zespołowej
Planowanie projektu/ustalanie harmonogramów
Zarządzanie zadaniami
MeisterTask
Najlepiej oceniane funkcje
Edycja/aktualizacja zadania
Planowanie projektu/ustalanie harmonogramów
Zarządzanie zadaniami
Wrike
Najlepiej oceniane funkcje
Kalkulacja godzin nadliczbowych
Konfigurowalny przepływ pracy
Uwagi/notatki
Basecamp
Najlepiej oceniane funkcje
Narzędzia do pracy zespołowej
Udostępnianie plików
Zarządzanie zadaniami

monday.com – Recenzje od zweryfikowanych użytkowników

Średni wynik

Informacje ogólne
4,6
Łatwość użytkowania
4,5
Obsługa klienta
4,5
Funkcje
4,4
Warte swojej ceny
4,3

Recenzje według wielkości firmy (pracownicy)

  • <50
  • 51-200
  • 201-1 000
  • >1 001

Filtruj recenzje według punktacji

5
66%
4
28%
3
5%
2
1%
1
0%
Abhuday
Abhuday
Assistnat Professor w kraju: Indie
Zweryfikowany użytkownik LinkedIn
Zarządzanie edukacją, Pracownicy: 501–1 000
Wykorzystano oprogramowanie w następującym celu: ponad 1 rok
Źródło recenzenta

Online Project Management software

5,0 2 miesiące temu

Komentarze: Robust and reliable software for managing all kind of projects

Zalety:

Strong visualization supportEasy update policyScalable process

Wady:

It is very cool software so there is nothing much about the drawbacks.

Eray
IT Desktop Engineer w kraju: Turcja
Stosunki międzynarodowe, Pracownicy: 10 000+
Wykorzystano oprogramowanie w następującym celu: ponad 2 lata
Źródło recenzenta

One of the Best Software for Project Management

4,0 2 tygodnie temu Nowy

Komentarze: monday.com provides a top-notch project management experience with its comprehensive features and efficiency.

Zalety:

monday.com's robust features and intuitive interface, it enables teams to effectively plan, organize, and execute projects. The software offers a comprehensive set of tools for task management, team communication, and progress tracking, ensuring seamless collaboration and increased productivity. Its customizable workflows, integrations, and intuitive user experience contribute to a positive and efficient project management experience.

Wady:

monday.com has a learning curve for advanced features and pricing plans may be expensive for smaller teams.

Cesar
An Essential Tool for Data Analysis and Financial Management w kraju: Brazylia
Księgowość, Pracownicy: 2–10
Wykorzystano oprogramowanie w następującym celu: Bezpłatna wersja próbna
Źródło recenzenta

Solid project management platform with intuitive interface, but high pricing and limited customizati

3,0 w zeszłym miesiącu Nowy

Komentarze: Recently, my team and I started using monday.com for project management in our company. Overall, we found the platform to be user-friendly and allowed us to effectively collaborate on the projects we were working on.What I liked most about monday.com was its intuitive and user-friendly interface, which made it easy to organize and assign tasks to team members. I also found it useful to be able to add different types of columns, such as dropdowns and checkboxes, to our boards to keep track of project details.However, I also found the pricing to be a bit high compared to other similar project management tools we had used in the past. Additionally, I found the customization capabilities to be limited in some aspects, making it difficult to tailor the platform to our specific needs in certain areas.Despite these aspects, we found monday.com to be a solid project management platform overall and helped us improve our efficiency in team collaboration and project completion

Zalety:

The best thing about monday.com is its intuitive and user-friendly interface, which enables efficient team collaboration and effective project management.

Wady:

The worst thing about monday.com can be its pricing, which may be a bit high compared to other similar project management tools, and its limited customization capabilities to meet the specific needs of some users.

Sam
Global Manager w kraju: Wlk. Bryt.
Zarządzanie organizacjami non-profit, Pracownicy: 5 001–10 000
Wykorzystano oprogramowanie w następującym celu: 6–12 miesięcy
Źródło recenzenta

A must have for non-profits

5,0 3 miesiące temu

Komentarze: My experience is excellent, the ability to assign tasks, track and monitor peoples work and see where bottle necks or delays are occurring is one of the best features I have found so far.

Zalety:

This software is indispensable in this new world of remote and hybrid working. Monday.com has fully replaced our grant management system we have before and the functionalities make it much more user friendly, able to coordinate tasks and proposals so much more effectively. We have also set it up so it tracks the progress and deadlines of our grant-reporting requirements as well which was an area of particular weakness for my organisation before we switched over to this new platform.

Wady:

It took quite a number of weeks for our non-profit status to be approved so I could get the wider team added to the platform- however the fact that it is completely free means I can not moan too much!

Justin
Digital Designer / Marketing Coordinator w kraju: Belize
Marketing i reklama, Pracownicy: 11–50
Wykorzystano oprogramowanie w następującym celu: 6–12 miesięcy
Źródło recenzenta

Digital Marketing and Social Media Coordination with Monday

5,0 2 tygodnie temu Nowy

Komentarze: Monday.com has become an invaluable asset in my digital marketing and social media coordination roles. Its user-friendly interface, customizable workflows, and collaboration features have significantly improved efficiency and communication within my team. Monday.com excels in project management, task tracking, and fostering seamless collaboration, making it an excellent tool for the hotel reservations industry and marketing planning.I highly recommend Monday.com to small to medium-sized marketing teams, social media coordinators, and digital marketers. Its flexibility and adaptability make it suitable for various industries and team sizes. Whether you're managing social media campaigns, content creation, or project coordination, Monday.com provides a centralized platform to enhance productivity, simplify workflows, and drive effective collaboration.While there may be a slight learning curve when first using the platform and the reporting features could benefit from expansion, the strengths of Monday.com as a versatile project management and collaboration tool far outweigh these limitations. Digital marketers and social media coordinators seeking an efficient and customizable platform to streamline workflows, boost team collaboration, and drive successful marketing campaigns will find Monday.com to be an invaluable asset.

Zalety:

As a digital marketer and social media coordinator, I've had the opportunity to explore the features and services offered by Monday.com. Here's my review of the platform.Pros:Intuitive Interface: Monday.com boasts an intuitive and visually appealing interface that makes it easy to create and manage projects, tasks, and campaigns. The drag-and-drop functionality allows for effortless customization, ensuring that the platform aligns perfectly with my unique workflows.Customizable Workflows: Monday.com's flexibility shines through its customizable workflows. I can create boards and workflows tailored to specific projects, campaigns, or social media strategies. This level of customization empowers me to effectively track tasks, set deadlines, and collaborate seamlessly with team members, fostering efficient teamwork.Collaboration and Communication: Monday.com excels at facilitating collaboration among team members. With features like @mentions, comments, and file sharing, I can effortlessly communicate with my team, ensuring everyone is on the same page. The platform serves as a centralized hub for discussions, feedback, and document sharing, eliminating the need for scattered communication channels.

Wady:

Learning Curve: While Monday.com offers a user-friendly interface, there is still a learning curve involved in fully harnessing its capabilities. Initially, navigating the platform and customizing workflows may require some time and experimentation. However, the comprehensive support resources, including tutorials and webinars, provided by Monday.com, help mitigate this concern.Limited Reporting Features: Although Monday.com provides basic reporting features, it may fall short for those seeking in-depth analytics and advanced reporting capabilities. While it offers some data visualization options, the platform could benefit from additional reporting functionalities to provide comprehensive insights into project performance and team productivity.

Znaleziono oprogramowanie w